Bắt đầu với khóa học khởi động

Khi đã đăng ký, bạn sẽ nhận được một khóa học khởi động gồm có 3 bài. Mỗi khóa học khởi động sẽ có 3 video và một bài kiểm tra.