Hepsi
Çocuklar için İngilizce
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Çocuklar için İngilizce
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

10 İngilizce Kitap Özeti

İngilizce edebiyat, dünya çapında büyük bir etkiye sahip olan birçok klasik esere ev sahipliği yapmaktadır. Bu derlemede, okurlar için 10 farklı İngilizce kitap özeti sunuyoruz. Bu özetler, farklı dönemlerden ve türlerden eserleri kapsayarak geniş bir yelpazede edebi deneyim sunmaktadır.

Dorian Gray’in Portresi Kitap Özeti:

Roman, genç ve oldukça yakışıklı olan Dorian Gray’in portresi üzerinden bu karakterin ahlaki çöküşünü anlatır. Dorian Gray kendisinde herhangi bir değişiklik görmezken, portresi onun ahlaki çöküşünü temsilen günden güne yaşlanmakta bozulmaktadır. Kendisi ise bu bozulmanın sebebi olan hırslarının ve günahlarının sonuçlarını gözlemlemek için yaşamı boyunca ahlaki bir yolculuğa çıkar.

Dorian Gray’s Portrait Summary

The novel depicts the moral decline of a young and incredibly handsome character, Dorian Gray, through his portrait. While Dorian Gray remains untouched and unchanged, his portrait ages and deteriorates, symbolizing his moral degradation. He embarks on a moral journey throughout his life to observe the consequences of his ambitions and sins.

Hayvan Çiftliği Kitap Özeti:

George Orwell tarafından yazılan roman, devrim ve toplumsal değişim konusunu hayvanlar aracılığıyla ele alır. Roman insanların siyaset/politika anlayışına bir eleştiridir. Hayvanlar, insanlardan bağımsız olarak kendi çiftliklerini yönetmek için bir araya gelir. Ancak, zamanla güç savaşları ve haksızlık, çiftlikteki hayvanların da benzer insan hatalarını tekrarlamasına neden olur.

Animal Farm Summary

The novel, written by George Orwell, explores the theme of revolution and societal change through the perspective of animals. It serves as a critique of human politics and ideologies. The animals come together to independently run their own farm, free from human control. However, over time, power struggles and injustices lead the animals on the farm to repeat similar mistakes made by humans. The novel sheds light on the flaws of human society through the lens of animal characters.

Fareler ve İnsanlar Kitap Özeti:

John Steinbeck’in klasik eseri, Büyük Buhran döneminde işçi sınıfının yaşadığı hayati zorluklarını anlatır. Roman iki göçmen işçi olan George ve Lennie’nin hikayesini ele alır. Lennie zihinsel engellidir ve George ona koruyuculuk yaparken zor hayat koşulları içerisinde hayatta kalma mücadeleleri verirler.

Of Mice and Men Summary

John Steinbeck’s classic work portrays the vital hardships faced by the working class during the Great Depression. The novel focuses on the story of two migrant workers, George and Lennie. Lennie, who has a mental disability, and George navigate the challenges of survival in harsh living conditions. George takes on a protective role for Lennie as they struggle to survive in a difficult world.

Bir İdam Mahkumunun Son Günü Kitap Özeti:

Victor Hugo tarafından yazılan roman, 19. yüzyıl Fransası’nda geçer ve hapishane ve idam cezası sistemini eleştirir. Romanda, hapishanede idam edilmeden önceki son günlerini geçiren Jean Valjean’ın adalet görüşleri ve insanlığa dair düşünceleri anlatılır. Romanda, Valjean’ın monologları sayesinde okuyucuya insanlık değerleri üzerine düşünme fırsatı tanır.

The Last Day of a Condemned Man Summary

The novel, written by Victor Hugo, is set in 19th-century France and criticizes the prison and capital punishment system. It portrays the last days of Jean Valjean, who spends his final days in prison before being executed. The novel delves into Valjean’s perspectives on justice and his contemplation of humanity. Through Valjean’s monologues, the book provides readers with an opportunity to reflect on human values.

Beyaz Zambaklar Ülkesi Kitap Özeti:

Grigory Petrov tarafından yazılan romanda, bir öğretmen olan Laurence’nin Sibirya’da geçirdiği günler anlatılır. Öğretmen Laurence Sibirya halkının eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok önemli sorununa çözüm bulmak için mücadele eder. Kitapta insanlık, adalet ve eşitlik temalarını ele almakta.

The Country of the White Lilies Summary

The novel, written by Grigory Petrov, depicts the days of Laurence, a teacher, in Siberia. Laurence struggles to find solutions to the important problems of the Siberian people, especially in education and healthcare. The book heavily emphasizes themes of humanity, justice, and equality.

Yabancı Kitap Özeti:

Albert Camus’nün ünlü romanı, varoluşa dair bir eleştiridir. Varoluşsal krizi, anlamsızlık ve yabancılaşma temalarıyla birleştirir. Romanda, ana karakter Meursault’un acımasız bir cinayet işlemesinin ardından toplum ve adalet sistemi hakkında içsel bir eleştiri sunulur.

The Stranger Summary:

Albert Camus’s famous novel is a critique of existence. It combines the themes of existential crisis, meaninglessness, and alienation. The novel portrays an internal criticism of society and the justice system following the merciless murder committed by the main character, Meursault.

Gurur ve Önyargı Kitap Özeti:

Jane Austen’in klasik romanı, 19. yüzyıl İngiltere toplumunu ve ilişkilerini gözler önüne serer. Romanda Elizabeth Bennet ve Fitzwilliam Darcy arasındaki romantik ilişki odak alınarak, toplumsal sınıf farkları, evlilik ve önyargı gibi temalar işlenir.

Pride and Prejudice Summary:

Jane Austen’s classic novel portrays 19th-century English society and its relationships. The novel focuses on the romantic relationship between Elizabeth Bennet and Fitzwilliam Darcy, exploring themes such as social class differences, marriage, and prejudice.

Uğultulu Tepeler Kitap Özeti:

Emily Brontë’nin ünlü romanı, tutku, intikam, aşk ve insanların doğasını anlatır.
Catherine Earnshaw ve Heathcliff arasındaki tutkulu ilişki, ailelerinin müdahalesiyle karmaşıklaşır.Bu karmaşıklık doğaüstü unsurlar,insanların karanlık yönleri ve aşkın insana neler yaptırabileceği üzerine derin bir anlatımla aktarılır.

Wuthering Heights Summary

Emily Brontë’nin ünlü romanı, tutkuyu, intikamı, aşkı ve insan doğasını anlatır. Catherine Earnshaw ve Heathcliff arasındaki tutkulu ilişki, ailelerinin müdahalesiyle karmaşıklaşır. Bu karmaşıklık, doğaüstü unsurların, insanların karanlık yönlerinin ve aşkın insanı neler yapabileceğinin derin bir anlatımıyla aktarılır.

Notre Dame’ın Kamburu Kitap Özeti:

Victor Hugo’nun klasik romanı, Orta Çağ Paris’inde, çirkin olarak tanımlanan Quasimodo adlı kilisede çan çalan bir karakterin hikayesini anlatır. Quasimodo, güzeller güzeli Esmeralda’ya olan aşkı yüzünden bazı acılara katlanmak ve bu acılarla savaşmak zorunda kalır. Roman, sosyal bir toplumun dış görünüşün önemi, aşk ve insanların önyargısı üzerine derin bir düşündüren bir eserdir.

The Hunchback of Notre-Dame Summary:

Victor Hugo’s classic novel tells the story of a character named Quasimodo, who is described as ugly and works as a bell-ringer in a church in medieval Paris. Quasimodo endures pain and fights against adversity due to his love for the beautiful Esmeralda. The novel serves as a thought-provoking work on the importance of appearance in a social society, love, and human prejudice.

Ölü Canlar Kitap Özeti

Nikolai Gogol tarafından yazılan roman, Rus toplumu eleştirel, hicivli bir dille ele alır. Ana karakter Chichikov, ölü kölelerin sahiplerinden topraklarını satın alarak dolandırıcılık yapan yozlaşmış bir karakterdir. Kitapta ırs, insanlık ve toplumun yozlaşması üzerine eleştirel bir bakış sunulur.

Dead Souls Summary:

The novel, written by Nikolai Gogol, critically and satirically examines Russian society. The main character, Chichikov, is a corrupt individual who engages in fraudulent activities by purchasing the lands of deceased serfs. The book presents a critical perspective on greed, humanity, and the corruption of society.

İngilizce Kitap Özetleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

İngilizcede kitap özeti ne demek?

İngilizcede “kitap özeti” “book summary” veya “book synopsis” olarak ifade edilir.

İngilizcede dünya klasikleri ne demek?

“Dünya klasikleri” ise “world classics” olarak ifade edilir.

İngilizcede özet ne demek?

İngilizcede “Özet” “summary” veya “abstract” olarak ifade edilir.

İngilizcede edebiyat ne demek?

“Edebiyat” kelimesinin İngilizcede “literature” ile ifade edilir.

10 İngilizce Kitap Özeti ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Jain – The Fool Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Deeperise – One By One Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri