Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

A’dan Z’ye İngilizce Gramer Konu Anlatımı

Bu içeriğimiz İngilizce gramer konularını tüm yönleriyle ele alarak her seviyeden öğrencinin ihtiyaçlarına uygun genel bir kaynak olmayı amaçlamaktadır. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar tüm konular kısaca açıklanacak ve örnek cümlelerle pekiştirilecektir. Ayrıca pratik önerilerimizle İngilizce gramerini daha kolay anlayabileceksiniz. Bu içeriğimiz, İngilizce öğrenmek isteyen herkesin en kapsamlı gramer kaynağı olacaktır.

İngilizce Gramer Kolay Öğrenilir mi?

Gramer öğrenmek, İngilizce öğrenmenin önemli bir parçasıdır ve doğru bir şekilde öğrenildiğinde İngilizceyi daha doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmamızı sağlar. Bazı öğrenciler için dil bilgisi kurallarını öğrenmek zorlayıcı olabilir, ancak doğru kaynakları kullanarak ve düzenli çalışarak herkes İngilizce gramerini kolayca öğrenebilir. Öğrenme süreci sabır, disiplin ve tutku gerektirir, ancak İngilizce gramerini öğrendikten sonra daha iyi iletişim kurabilecek ve daha iyi iş fırsatlarına sahip olabileceksiniz.

En Önemli İngilizce Gramer Konuları Hangileridir?

İngilizce öğrenen herkesin karşılaşacağı bazı temel gramer konuları vardır. Bu konular, doğru bir şekilde öğrenilmediği takdirde İngilizce kullanımında hatalara yol açabilir. En önemli İngilizce gramer konuları şunlardır:

İsim cümleleri
Fiil cümleleri
Sıfat cümleleri
Zamirler
Yüklem (predicate)
İsim tamlamaları
Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri yapısı
Zamanlar ve kullanımları (simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, past perfect, future tenses)
Koşul cümleleri (conditional sentences)
İsim-fiil dönüşümleri (gerund ve infinitive)
Edatlar (prepositions)
Bağlaçlar (conjunctions)

Bu konuların her biri, İngilizce konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir.

İngilizce İsim Cümleleri

İsim cümleleri, bir ismin bir durumu veya özelliği hakkında bilgi veren cümlelerdir. Bu cümlelerin yapısı, “subject + linking verb + complement” şeklindedir. Yani bir özne, bir yüklem (linking verb) ve bir nesne (complement) bulunur. İngilizce isim cümleleri, bu yapının kullanıldığı cümlelerdir.

Örneğin:

My sister is a doctor. (Kız kardeşim doktor.)
The weather today is nice. (Bugün hava güzel.)
That movie was interesting. (O film ilginçti.)
Bu örneklerde, “is” yüklemi özne ile nesne arasında bir bağlantı kurar ve özne hakkında bir bilgi verir. “A doctor”, “nice”, ve “interesting” ise öznelerin durumu veya özelliği hakkında bilgi veren nesnelerdir.

İsim cümleleri, sadece öznenin durumunu veya özelliğini açıklamakla kalmaz, aynı zamanda nesne hakkında da bilgi verirler. Bu cümlelerde, nesne çoğunlukla bir isim, sıfat veya zamir olarak kullanılır.

İngilizce Olumlu İsim Cümleleri

İsim cümleleri, bir ismin durumunu veya özelliğini açıklayan cümlelerdir. İngilizcede olumlu isim cümleleri yapısı “subject + linking verb + complement” şeklindedir. Yani, bir özne, bir yüklem (linking verb) ve bir nesne (complement) bulunur. Olumlu isim cümleleri yapısı şu şekildedir:

Özne + yüklem + nesne
Örneğin:

John is a student. (John öğrenci.)
This book is interesting. (Bu kitap ilginç.)
The weather today is sunny. (Bugün hava güneşli.)

Bu örneklerde, “is” yüklemi özne ile nesne arasında bir bağlantı kurar ve özne hakkında bir bilgi verir. “A student”, “interesting”, ve “sunny” ise öznelerin durumu veya özelliği hakkında bilgi veren nesnelerdir.

İngilizce Olumsuz İsim Cümleleri

İsim cümleleri, bir ismin durumunu veya özelliğini açıklayan cümlelerdir. İngilizcede olumsuz isim cümleleri yapısı “subject + linking verb + not + complement” şeklindedir. Yani, bir özne, bir yüklem (linking verb), “not” zarfı ve bir nesne (complement) bulunur. Olumsuz isim cümleleri yapısı şu şekildedir:

Özne + yüklem + not + nesne
Örneğin:

John is not a teacher. (John öğretmen değil.)
This book is not boring. (Bu kitap sıkıcı değil.)
The weather today is not rainy. (Bugün hava yağmurlu değil.)

Bu örneklerde, “is” yüklemi özne ile “not” zarfı arasında bir bağlantı kurar ve özne hakkında olumsuz bir bilgi verir. “A teacher”, “boring”, ve “rainy” ise öznelerin durumu veya özelliği hakkında bilgi veren nesnelerdir.

Bu, Şu, O (This, That, it) Kullanımı

Bu, şu ve o, İngilizce’de “this, that, it” olarak kullanılır ve belirli bir nesne ya da konu hakkında bahsederken kullanılır. “This” yakın mesafede bulunan bir nesne ya da konuyu ifade etmek için kullanılırken, “that” daha uzakta bulunan bir nesne ya da konu için kullanılır. “It” ise nesne ya da hayvan gibi canlı olmayan bir şey için kullanılır. Örneğin:

This is my phone. (Bu benim telefonum.)
That car over there is very expensive. (Şu arabaya baktın mı? Çok pahalı.)
It is raining outside. (Dışarıda yağmur yağıyor.)
Bu kelimeler aynı zamanda belirli bir konuyu tanıtmak için de kullanılır.

Örneğin:

This is my friend John. (Bu benim arkadaşım John.)
That is a great idea. (O harika bir fikir.)
It is important to exercise regularly. (Düzenli egzersiz yapmak önemlidir.)

İngilizce İyelik Sıfatları Nedir?

İngilizce iyelik sıfatları, bir ismin veya zamirin kim veya neye ait olduğunu belirtmek için kullanılan sıfatlardır. İyelik sıfatları, isimlerin veya zamirlerin sonuna eklenerek oluşturulur.

Örneğin:

My car is black. (Benim arabam siyah.)
His sister is a doctor. (Onun kız kardeşi bir doktor.)
Their house is very big. (Onların evi çok büyük.)

İyelik sıfatları ayrıca sahip olduğumuz şeyleri, özellikle de vücut parçalarımızı veya aile üyelerimizi belirtmek için de kullanılır.

Örneğin:

Her eyes are blue. (Onun gözleri mavi.)
Our mother is a great cook. (Bizim annemiz harika bir aşçıdır.)

İyelik sıfatları, kullanıldığı zamana ve zamana göre değişiklik gösterir. Örneğin, “my” (benim) iyelik sıfatı “I” (ben) zamirine bağlıdır ve “her” (onun) iyelik sıfatı “she” (o) zamirine bağlıdır.

İngilizce Zamanlar ve Kullanımları

İngilizcede farklı zamanlarda farklı eylem durumları ifade edilir. İşte en temel İngilizce zamanları ve kullanımları:

Simple Present Tense: Şimdiki zaman olarak da bilinir ve tekrarlanan eylemleri, genel doğruları, alışkanlıkları ve duygu durumlarını ifade etmek için kullanılır.

Present Continuous Tense: Şu anda devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Simple Past Tense: Geçmişte tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Past Continuous Tense: Geçmişte devam eden bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Present Perfect Tense: Geçmişte başlamış ancak hala devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Present Perfect Continuous Tense: Belirli bir zamandan önce başlamış ve hala devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Past Perfect Tense: Geçmişteki bir zamandan önce tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Past Perfect Continuous Tense: Geçmişte başlamış ve geçmişteki belirli bir zamana kadar devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Future Tense: Gelecekteki bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Future Continuous Tense: Gelecekte belirli bir zamanda devam edecek bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Future Perfect Tense: Gelecekte tamamlanacak bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Future Perfect Continuous Tense: Gelecekte belirli bir zamana kadar devam edecek bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Her zamanın kendi kuralları, zaman ifadeleri, fiil şekilleri ve diğer özellikleri vardır. Doğru kullanımı öğrenmek İngilizce öğrenme sürecinde önemli bir adımdır.

Simple Past Tense

Simple Past Tense, geçmişte tamamlanmış bir eylemi veya durumu ifade etmek için kullanılır. Olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali (V2) kullanılırken, olumsuz cümlelerde “did not + V1” yapısı kullanılır. Soru cümlelerinde ise “did + özne + V1” yapısı kullanılır. Bazı düzensiz fiillerin ikinci halleri düzenli fiillerden farklıdır. Örneğin, “eat” fiilinin ikinci hali “ate”dir.

Past Perfect Tense

Past Perfect Tense, geçmişte bir olayın diğer bir olaydan önce gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısında, “had + V3 (üçüncü hali)” yapısı kullanılır. Olumlu cümlelerde özne + “had” + V3 yapısı, olumsuz cümlelerde “had not + V3” yapısı, soru cümlelerinde ise “had + özne + V3” yapısı kullanılır. Örnek olarak, “I had finished my homework before my friend arrived.” (Arkadaşım gelmeden önce ev ödevimi bitirmiştim.) cümlesi past perfect tense örneğidir.

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense, geçmişte bir anda devam eden bir eylemi veya olayı ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısında, “was/were + V-ing (fiilin “ing” hali)” yapısı kullanılır. Olumlu cümlelerde özne + “was/were” + V-ing yapısı, olumsuz cümlelerde “was/were not + V-ing” yapısı, soru cümlelerinde ise “was/were + özne + V-ing” yapısı kullanılır. Örnek olarak, “I was studying when my friend called me.” (Arkadaşım beni aradığında ben çalışıyordum.) cümlesi past continuous tense örneğidir.

Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense, geçmişte başlamış ve belirli bir zamanda sona ermiş bir eylemin sürecini ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısında, “had been + V-ing (fiilin “ing” hali)” yapısı kullanılır. Olumlu cümlelerde özne + “had been” + V-ing yapısı, olumsuz cümlelerde “had not been + V-ing” yapısı, soru cümlelerinde ise “had + özne + been + V-ing” yapısı kullanılır. Örnek olarak, “I had been working for six hours when my boss called me.” (Patronum beni aradığında altı saat çalışmıştım.) cümlesi past perfect continuous tense örneğidir.

Simple Present Tense

Simple Present Tense, her zaman ya da her zaman yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Olumlu cümlelerde özne + fiilin birinci hali, olumsuz cümlelerde “do not/does not + fiilin birinci hali” kullanılır. Soru cümleleri ise “do/does + özne + fiilin birinci hali” şeklinde oluşur. Örneğin, “I go to the gym every morning.” (Her sabah spor salonuna giderim.) cümlesi Simple Present Tense’in olumlu bir örneğidir.

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense, şu an yapmakta olduğumuz eylemleri ifade etmek için kullanılır. Fiilin “-ing” takısı almasıyla oluşturulan bu zaman yapısı, anlatım esnasında “am/is/are + fiilin -ing hali” şeklinde kullanılır. Örneğin, “I am studying for my exam” (Sınavım için çalışıyorum). Present Continuous Tense ayrıca gelecekteki planlarımızı da ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin, “I am meeting my friend tomorrow” (Yarın arkadaşımla buluşacağım).

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense, geçmişte başlamış ve halen devam eden eylemleri veya geçmişteki bir zaman diliminde yapılmış ancak etkisi hala devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Olumlu cümlelerde “have/has + fiilin üçüncü hali”, olumsuz cümlelerde “have/has not + fiilin üçüncü hali” kullanılır. Soru cümleleri ise “have/has + özne + fiilin üçüncü hali” şeklinde oluşur. Örneğin, “I have lived in Istanbul for 5 years.” (5 yıldır İstanbul’da yaşıyorum.) cümlesi Present Perfect Tense’in olumlu bir örneğidir.

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense, bir eylemin geçmişte başlamış ve hala devam ettiği zamanlarda kullanılır. Bu zamanı oluşturmak için “have/has been + -ing” şeklinde kullanılır. Örneğin, “I have been studying English for three years.” (Ben üç yıldır İngilizce çalışıyorum.)

Bu zaman, özellikle bir eylemin devam eden sonucunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I have been running every day for a month, and I feel much healthier.” (Bir aydır her gün koşuyorum ve kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum.)

Future Tense

Future Tense (Gelecek Zaman) İngilizce’de, henüz gerçekleşmemiş gelecekteki bir olay veya durum hakkında konuşmak için kullanılır. Future Tense, üç şekilde kullanılabilir: will, be going to ve present continuous (future meaning) olarak.

“Will” ile Gelecek Zaman: “Will” yardımcı fiili, gelecekte gerçekleşecek olan bir eylemi veya durumu anlatmak için kullanılır. Örnek: “I will call you later.” (Seni daha sonra arayacağım.)

“Be Going to” ile Gelecek Zaman: “Be going to” ifadesi, gelecekteki planlarımız hakkında konuşmak için kullanılır. Örnek: “I am going to study abroad next year.” (Seneye yurtdışında okumaya gideceğim.)

Present Continuous (Future Meaning) ile Gelecek Zaman: Present continuous tense’in gelecek zaman anlamı, yakın gelecekteki bir planı veya randevuyu ifade etmek için kullanılır. Örnek: “I am meeting my friend tonight.” (Bu gece arkadaşımla buluşuyorum.)

Future Tense’in olumsuz hallerinde “not” yardımcı fiili kullanılır. Örnek: “I will not come to the party.” (Partiye gelmeyeceğim.)

Ayrıca, “will” yardımcı fiilinin “be going to” ile birleştiği ve “will” yerine kısaltılmış olan “gonna” ifadesinin kullanıldığı konuşma dilinde sıkça kullanılan bir şeklidir. Örnek: “I’m gonna buy a new car next month.” (Gelecek ay yeni bir araba alacağım.)

Future Continuous Tense

Future Continuous Tense, gelecekte belirli bir zamanda devam eden bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Bu zaman yapısını oluşturmak için “will be” yardımcı fiili, fiilin “-ing” takısı ve zaman zarfı kullanılır.

Örneğin: I will be studying at the library tomorrow. (Yarın kütüphanede çalışıyor olacağım.)

Bu zaman yapısı aynı zamanda gelecekte devam eden bir eylemin diğer bir eylem tarafından kesintiye uğraması durumunu da ifade edebilir.

Örneğin: I will be watching a movie when you arrive. (Sen geldiğinde ben film izliyor olacağım.)

Future Perfect Tense

Gelecekte tamamlanmış olacak bir eylemi ifade etmek için kullanılan bir zaman dilimidir. Bu zaman dilimi, “will have + past participle” yapısıyla oluşturulur. Örneğin:

By next year, I will have graduated from university. (Gelecek yıl üniversiteden mezun olmuş olacağım.)
Bu örnekte, “will have graduated” yapısı gelecekte tamamlanacak olan eylemi ifade ediyor. “Graduate” fiilinin “ed” takısı alarak past participle hâline getirilmesiyle yapı oluşturuluyor.

Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense (Gelecekte Bitmiş Sürekli Zaman) gelecekteki bir zamanda belli bir süreyi ifade etmek için kullanılır. Bu zaman, bir eylemin gelecekte belli bir zamanda başlayıp, o zamandan sonra bir süre boyunca devam edeceğini ve gelecekte belli bir zamanda sona ereceğini belirtmek için kullanılır.

Örnek cümle: By the time I finish this course, I will have been studying English for six months. (Bu kursu bitirdiğimde, altı aydır İngilizce çalışıyor olacağım.)

Burada, “will have been studying” gelecekte başlayacak olan İngilizce çalışmasının bir süre boyunca devam edeceğini ifade eder. “By the time I finish this course” ise sürenin ne zaman biteceğini belirtir.

Fiilimsiler – Gerund Nedir?

Fiilimsiler, İngilizcede fiillerin isim halleridir. Gerund, fiilimsilere “-ing” eklenerek oluşturulan isimlerdir. Gerunds, cümlede çeşitli işlevler üstlenebilirler: özne, nesne veya tümleç olarak kullanılabilirler. Ayrıca, bazı fiiller sadece gerund ile kullanılabilirler ve diğer zaman ifadelerinin yanı sıra şartlı cümlelerde de kullanılabilirler. Örneğin, “swimming” (yüzme) veya “reading” (okuma) gibi gerund’lar özne olarak kullanılabilir: “Swimming is good for your health” (Yüzme sağlığınız için iyidir). Ayrıca, gerund’lar nesne veya tümleç olarak da kullanılabilirler: “I enjoy reading” (Okumaktan keyif alıyorum).

İngilizce Şartlı Cümleler – Conditional Sentence Nedir?

İngilizcede şartlı cümleler, bir koşula bağlı olarak ne olabileceğini ifade etmek için kullanılır. Şartlı cümleler, birinci, ikinci ve üçüncü koşul olarak üç farklı yapıda kullanılabilir.

Birinci koşul şartlı cümleler, şu anki veya gelecekteki gerçekçi bir koşulu belirtmek için kullanılır.
Örnek: “If it rains tomorrow, we will stay at home.” (Eğer yarın yağmur yağarsa, evde kalacağız.)

İkinci koşul şartlı cümleler, gerçek olmayan veya mümkün olmayan bir koşulu belirtmek için kullanılır. Örnek: “If I were rich, I would buy a big house.” (Eğer zengin olsaydım, büyük bir ev satın alırdım.)

Üçüncü koşul şartlı cümleler, geçmişte gerçekleşmemiş bir koşulu ifade etmek için kullanılır.
Örnek: “If I had studied harder, I would have passed the exam.” (Daha sıkı çalışmış olsaydım, sınavı geçerdim.)

Şartlı cümlelerin kullanımı, koşulun ne olduğuna ve cümlede kullanılan zaman dilimlerine bağlıdır. Doğru şekilde kullanıldıklarında, şartlı cümleler ile iletişim kurmak daha doğru ve anlaşılır hale gelebilir.

Active – Passive Voice Nedir?

Active ve passive voice, İngilizce’deki cümle yapılarından biridir ve cümlenin öznesinin pasif veya etken olduğunu belirtir. Etken cümlede, özne eylemi gerçekleştirirken, pasif cümlede ise özne eylemin alıcısıdır. Örneğin, “The cat chased the mouse” (Kedi, fareyi kovaladı) etken bir cümledir, ancak “The mouse was chased by the cat” (Fare kedi tarafından kovalandı) pasif bir cümledir. Pasif cümlelerde, eylem özneden sonra gelen “by” kelimesi ile belirtilir.

İngilizce Pekiştirme Soruları (Tag Questions) Nedir?

İngilizce’de, bir cümleye sözde bir soru ekleyerek o cümleyi doğrulama veya yadsıma amacıyla kullanılan “tag questions” adı verilen soru yapıları vardır. Bu sorular cümleye bağlıdır ve aynı zamanda konuşmacının duygusunu veya inancını ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “You like coffee, don’t you?” (Sen kahveyi seversin, değil mi?) bir tag question örneğidir. Burada “don’t you?” ifadesi, konuşmacının aslında inandığı veya düşündüğü şeyi ifade eder.

İngilizce Direct ve Indirect Cümle Nedir?

İngilizce’de cümleler doğrudan (direct) veya dolaylı (indirect) olabilir. Direct cümleler, konuşmacının söylediği cümleleri olduğu gibi aktarırken, indirect cümleler, başkasının söylediği bir şeyi aktarıyor ancak sözcükleri ve dil bilgisi yapısını değiştiriyorlar. Örneğin, “I am hungry” cümlesi doğrudan bir cümledir. Ancak, “He said that he was hungry” cümlesi dolaylı bir cümledir çünkü bir başkasının söylediği şeyi aktarıyor ve “am” fiilinin “was” ile değiştirilmesi gibi bazı dil bilgisi değişiklikleri yapıyor.

A’dan Z’ye İngilizce Gramer Konu Anlatımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce gramer nasıl gelişir?

İngilizce gramer becerileri zamanla ve düzenli çalışma ile geliştirilebilir. Gramer kitapları, dil eğitim siteleri ve uygulamaları, dil öğrenme kursları ve öğretmenlerin sağladığı kaynaklar gramer becerilerini geliştirmek için kullanılabilir.

İngilizce öğrenme sırası nasıl olmalı?

İngilizce öğrenme sırası, öğrencinin seviyesine ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, öğrenciler önce temel dil becerileri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı öğrenirler. Ardından, kelime hazinelerini genişletmek ve gramer becerilerini geliştirmek için çalışırlar.

İngilizce gramer önemli mi?

Evet, İngilizce gramer önemlidir çünkü doğru dilbilgisi kullanımı, dilin anlaşılırlığını ve etkililiğini artırır. Ayrıca, İngilizce dilinde doğru gramer kullanımı, mesajınızın netliğini ve profesyonelliğini yansıtabilir.

İngilizce gramer konuları nelerdir?

İngilizce gramer konuları, isim cümleleri, fiil cümleleri, zamanlar, sıfatlar, zarflar, bağlaçlar, zamirler, fiilimsiler, şartlı cümleler, aktif ve pasif ses, pekiştirme soruları, dolaylı ve doğrudan cümleler gibi birçok konuyu kapsar.

A’dan Z’ye İngilizce Gramer Konu Anlatımı ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

The Drums – Money Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Jain – The Fool Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri