Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Atatürk’ün Hayatı İngilizce ve Türkçe

Ünlü Türk asker ve devlet adamı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının İngilizce ve Türkçesini sizler için bir araya getirdik. Atatürk’ün biyografisi, eğitim ve askeri hayatı, kişisel hayatı gibi içerikler için Atatürk’ün Hayatı İngilizce ve Türkçe içeriğimize göz atabilirsiniz.

Atatürk’ün İngilizce Biyografisi

Mustafa Kemal Atatürk was born in 1881 (eighteen eighty one) in Salonica. His father’s name was Ali Rıza Bey and his mother was Zübeyde Hanım. Atatürk’s four out of five siblings died while they were young. His only sibling was his sister Makbule Hanım. He started his education at Hafız Mehmet Efendi Local School. He transferred to Şemsi Efendi School due to his father’s demand. He lost his father in 1888. He started Military School where his mathematics teacher added his middle name “Kemal” to his name. He started the war of independence in Turkey in 1919. He died on 10th November 1938, four years after his surname “Atatürk” was given to him by Grand National Assembly of Turkey.

Mustafa Kemal Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu. Babasının ismi Ali Rıza Bey’di ve annesi Zübeyde Hanım’dı. Atatürk’ün 5 kardeşinden 4’ü gençken öldüler. Tek kardeşi kız kardeşi olan Makbule Hanım’dır. Eğitimine Hafız Mehmet Efendi Mahalle Okulu’nda başlamıştır. Daha sonra babasının isteği üzerine Şemsi Efendi İlkokulu’na geçmiştir. 1888’de babasını kaybetmiştir. Daha sonra matematik öğretmeni tarafından ismine “Kemal” eklenen Askeri Rüştiye’ye başlamıştır. 1919’da Türkiye’de Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. 10 Kasım 1938’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Atatürk” soyadı atandıktan 4 yıl sonra ölmüştür.

Atatürk’ün Eğitim Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk started his education at Hafız Mehmet Efendi Local School due to her mother’s demands. His father made him continue in Şemsi Efendi School where he finished primary school. After his father’s death he had to take a break from his education because he and his sister moved to a farm with their mother. Then he returned to Salonica where he continued his school life. He started Salonica Property High School after Şemsi Efendi School but then he dropped out of there with his own decision. Then he started Military School in 1894. His mathematics teacher appreciated his intelligence and gave him his middle name “Kemal” to seperate him from other students who are named Mustafa. Then he continued Monastir Military High School after he finished Military School. He was also taking French lessons while he was visiting Salonica during his summer breaks. He got in to Istanbul Military Academy in 1899. He finished this school as a lieutenant after three years and continued in Military Academy. He graduated as a staff captain in 1905. He was appointed to Sam after he spent some time arrested in Istanbul due to his ideas against sultanate.

Mustafa Kemal Atatürk annesinin isteği üzerine eğitimine Hafız Mehmet Efendi Mahalle Okulunda başladı. Babası onu ilkokulu bitirdiği Şemsi Efendi Mektebine aldırdı. Babasının ölümünden sonra annesiyle beraber kız kardeşi ve kendisi bir çiftliğe taşındılar. Daha sonra okul hayatını bitirdiği Selanik’e geri döndü. Şemsi Efendi Mektebi’nden sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne başladı fakat kendi kararı ile o okulu bıraktı. Daha sonra 1894’te Askeri Rüştiye’ye başladı. Matematik öğretmeni zekasını tebrik etti ve diğer Mustafa isimli öğrencilerden onu ayırt edebilmek için ona ikinci ismi “Kemal” adını verdi. Sonra Askeri Rüştiye bittiği zaman Manastır Askeri İdadisi’ne devam etti. Bu sırada Selanik’i ziyaret ettiği yaz izinlerinde Fransızca dersleri alıyordu. 1899’da İstanbul Harp Akademisi’ne girdi. 3 sene sonra okulu teğmen olarak bitirdi ve Harp Akademisi’ne devam etti. 1905’te kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Padişahlığa karşı olan fikirleri yüzünden İstanbul’da tutuklu olarak bir süre geçirdikten sonra Şam’a atandı.

Atatürk’ün Askeri Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk spent 3 years in Sam, then he was appointed to 3rd Army headquarters that was located in Monastery. He came to Salonica to work in the branch. He worked for 5th Army headquarters and 38th Infantry Regiment after he was taken from 3rd Army headquarters. After his success in all of these appointments, he got assigned with a task at the General Staff in Istanbul. Mustafa Kemal left Istanbul to take charge in the Tripoli invasion on September 15th, 1911. By the time it was November 27th he got promoted. He was then promoted to be a lieutenant colonel in 1914. In 1915, Çanakalle was invaded. Because of Atatürk’s great accomplishments there he got promoted to colonelcy. On May 19th 1919, after the Mondros truce, Mustafa Kemal got to Samsun with the ferry named Bandırma. He first went to Amasya, and then continued to Sivas and Erzurum. Five days after his arrival to Erzurum, he quit his job in the military to continue his goal to save the country as a citizen.

Mustafa Kemal Atatürk Şam’da 3 sene geçirdi, daha sonra Manastır’daki 3. Kolordu komutanlığına atandı. Selanik’e, şubede çalışmaya geldi. 3. Kolordu komutanlığından alındıktan sonra 5. Kolordu komutanlığında 38. Piyade alayında çalıştı. Bu atamalardaki başarılarından sonra İstanbul’da Genelkurmay Başkanlığı’nda görevlendirildi. Mustafa Kemal İstanbul’dan 15 Eylül 1911’de Trablusgarp işgalinde yer almak için ayrıldı. 27 Kasım olduğunda terfi aldı. Daha sonra tekrar 1914’te yarbay olmak üzere terfi aldı. 1915’te Çanakkale işgal edildi. Atatürk buradaki üstün başarıları sayesinde albaylığa terfi etti. 19 Mayıs 1919’da Mondros ateşkesinden sonra Mustafa Kemal Bandırma isimli vapurla Samsun’a geldi. Önce Amasya’ya gitti, ardından Sivas ve Erzurum’a devam etti. Erzurum’a varışından 5 gün sonra ülkeyi kurtarma görevine bir vatandaş olarak devam etmek için askerlikten istifa etti.

Millî Mücadele Dönemi ve Atatürk

After Mustafa Kemal left Sivas he went to Ankara. He was chosen as the Erzurum representative for the parliament. He wanted to stay in Ankara. He also started Anadolu Agency to tell about the resistance of the country in 1920. After that, on April 23rd, 1920 he created the Turkish Grand National Assembly. After Kuvay-i Milliye (power of the nation) the country started a regular army. There were many rebellions in the country besides the war that was continuing. After that, the wars of Inonu started. Turkey fought against the Greek army which was controlled by other forces. After the first Inonu victory, Mustafa Kemal and the Turkish army won The Square Battle of Sakarya too. After a year of preparation, Mustafa Kemal led to the biggest victory in the Major War which is the last step of the Independence War. On August 30th, 1922, the Turkish army destroyed many of the Greek armies. This war led to many truce agreements, which was the end of the Independence War. After the wars ended, on 29th October 1923 in Eskişehir, the Republic of Turkey proclamated.

Mustafa Kemal Sivas’tan ayrıldıktan sonra Ankara’ya gitti. Erzurum temsilcisi olarak Meclis-i Mebusan’a seçilmişti. Ankara’da kalmak istedi. Aynı zamanda 1920’de ülkedeki direnişi anlatmak için Anadolu Ajansını kurdu. Ondan sonra 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. Kuvay-i Milliye’den sonra ülke düzenli orduya geçiş yaptı. Devam eden savaş dışında ülkede isyanlar da vardı. Sonrasında İnönü Savaşları başladı. Türkiye başka güçler tarafından kontrol edilen Yunan ordusu ile savaştı. İlk İnönü zaferinden sonra Mustafa Kemal ve Türk ordusu Sakarya Meydan Muharebesini de kazandı. Bir yıl hazırlık sonrasında Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın son adımı olan en büyük zafer Büyük Taaruz’a liderlik etti. 30 Ağustos 1922’de Türk ordusu Yunan ordusunun çoğunu yok etti. Bu savaş Kurtuluş Savaşı’nın sonu olan birçok ateşkes antlaşmasına yol açtı. Savaşlar bittikten sonra 29 Ekim 1923’te Eskişehir’de Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi.

Atatürk’ün Siyasi Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk was chosen as the president of the Turkish Grand National Assembly. He was also elected as the first president of the Republic of Turkey. The election was made every four years due to the law, Atatürk was chosen as the president in years of 1927, 1931, and 1935.

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanı olarak seçilmişti. Aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olarak oylandı. Seçim yasaya göre her dört yılda bir yapılıyordu, Atatürk 1927, 1931, 1935 yıllarında cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Atatürk’ün Kişisel Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk lived his personal life in simplicity. He got married to Latife Hanım on January 29th, 1923. They went on many trips together. This marriage lasted until August 5th, 1925. Atatürk loved children. Many children named Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra and Abdurrahim Tunçak were his godchildren. He also took care of two children named Mustafa and İhsan. He liked to read, listen to music, dance, ride a horse, and swim. He liked playing backgammon and billiards. He cared about his horse Sakarya and his dog Fox. He liked nature a lot, he went on walks frequently. He always cared about the way he dressed.

Mustafa Kemal Atatürk özel hayatını sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923’te Latife Hanım ile evlendi. Bir sürü yolculuğa ve geziye gittiler. Bu evlilik 5 Ağustos 1925’e kadar sürdü. Atatürk çocukları çok severdi. Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra ve Abdurrahim Tunçak’ı isimli birçok çocuk manevi çocuklarıydı. Aynı zamanda Mustafa ve İhsan isimli iki çocuğu da himayesi altına almıştı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, at binmeyi ve yüzmeyi severdi. Tavla ve bilardo oynamayı severdi. Atı Sakarya ve köpeği Fox’a çok değer verirdi. Doğayı çok severdi, sıklıkla yürüyüşlere giderdi. Her zaman giyinişine dikkat ederdi.

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

Atatürk liked to listen to Turkish classical music. His favorite songs were known as “Çile Bülbülüm Çile, Fikrimin İnce Gülü, Kimseye Etmem Şikâyet, Dayler Dayler, Sigaramın Dumanı, Yanık Ömer”. He loved to listen traditional Turkish songs and he also liked Rumelia folk songs.

Atatürk Türk sanat müziği dinlemeyi severdi. Favori şarkıları “Çile Bülbülüm Çile, Fikrimin İnce Gülü, Kimseye Etmem Şikâyet, Dayler Dayler, Sigaramın Dumanı, Yanık Ömer” diye bilinirdi. Geleneksel Türk şarkıları dinlemeyi severdi ve Rumeli türkülerinden de hoşlanırdı.

Atatürk’ün Sevdiği Yiyecekler

His chef Halit Atay states that Atatürk liked eating haricot beans because he got used to them during his student years. He also tells that he liked to eat okra with meat, and he ate it with yoghurt. He had cheesy omelette for breakfast, he liked semolina dessert for sweets. His favorite alcoholic beverage was raki, and his favorite appetizer to eat with it was fava.

Şefi Halit Atay Atatürk’ün öğrenci yıllarından alıştığı için kuru fasulye yemeyi sevdiğini belirtir. Aynı zamanda etli bamya yemeyi ve yoğurtla yediğini de söyler. Kahvaltı için peynirli omlet yerdi ve tatlı için irmik helvası severdi. Favori alkollü içeceği rakıydı ve onunla yemek için favori mezesi favaydı.

Atatürk’ün Hayatı İngilizce ve Türkçe Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Atatürk kaç senesinde doğmuştur?

Atatürk 1881 senesinde doğmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nın İngilizcesi nedir?

Kurtuluş Savaşı’nın İngilizcesi “The War of Independence” olarak ifade edilir.

“Atatürk 1881’de Selanik’te doğmuştur.” İngilizce nasıl söylenir?

“Atatürk 1881’de Selanik’te doğmuştur.” İngilizce “Atatürk was born in Salonica in 1881.” olarak söylenir.

Atatürk’ün Hayatı İngilizce ve Türkçe ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

İngilizce Renkler, Türkçe Anlamları ve Okunuşları İngilizce Renkler, Türkçe Anlamları ve Okunuşları
İngilizce İsimler ve Anlamları En Güzel Yabancı Erkek-Kadın İsimleri ve Türkçe Karşılığı İngilizce İsimler ve Anlamları, En Güzel Yabancı Erkek-Kadın İsimleri ve Türkçe Karşılığı