Hepsi
Günlük İngilizce
Imported News En
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
Imported News En
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Camila Cabello – Havana Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri

Camila Cabello – Havana şarkısı 3 Ağustos 2017 yılında yayınlanmıştır. Şarkı sonradan 2018 yılında çıkan “Camila” adlı albüme dahil edilmiştir. Şarkı Camila Cabello tarafından yazılmıştır. Şarkı 2021 yılında 10 milyonun üstünde satışa ulaştığı için ödül almıştır. Bu içeriğimizde sizin için Camila Cabello – Havana şarkısının İngilizce sözlerini, Türkçe çevirisini ve okunuşlarını hazırladık.

Camila Cabello – Havana Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri Tablosu

Camila Cabello – Havana şarkısının İngilizce sözleri, Türkçe çevirisi ve okunuşları aşağıdaki gibidir:

İngilizce LyricsTürkçe SözleriOkunuşları
HeyHeyHey
Havana, ooh na-na (ayy)Havana, ooh na-na (ayy)Havana, ooh na-na (ayy)
Half of my heart is in Havana, ooh na-na (ayy, ayy)Kalbimin yarısı Havana’da, ooh na-na (ayy, ayy)Half of may hart iz in Havana, oh na-na (ayy, ayy)
He took me back to East Atlanta, na-na-na, ahBeni Doğu Altanta’ya götürdü, na-na-na, ahHi tuuk mi bek tu iist atlanta, na-na-na, ah
Oh, but my heart is in Havana (ayy)Ah, ama benim kalbim Havana’da (ayy)Oh, bat may kart iz in Havana (ayy)
There's somethin' 'bout his manners (uh-huh)Görgü kurallarıyla ilgili bir şey var (uh huh)Der’z samtink baut hiz mennırz
Havana, ooh-na-na (uh)Havana, ooh-na-naHavana, ooh-na-na
He didn't walk up with that "how you doin'?" (uh)O “Nasılsın?” diyerek gelmedi (uh)Hi didınt valk ap vit det “hav yu douink?” (uh)
When he came in the roomOdaya geldiğindeVen hi keym in dı ruum
He said there's a lot of girls I can do with (uh)Yapabileceğim birçok kız olduğunu söyledi (uh)Hi sayd der’z a lat of görlz ay ken du vit (uh)
But I can't without youAma sensiz yapamamBat ay kent du viatut yu
I knew him forever in a minute (hey)Bir dakika geçmeden sanki sonsuza dek tanıdım onu (hey)Ay niiv him forevır in a minıt (hey)
That summer night in JuneO Haziran gecesiDet sammır nayt in Jun
And papa says he got malo in him (uh)Ve babam onun içerisinde bir malo var diyor (uh)End papa seyz hi gat malo in him (uh)
He got me feelin' like...Bana şey gibi hissettirdi…Hi gat mi fiilink layk
Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (ayy)Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (ayy)Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (ayy)
I knew it when I met him (ayy), I loved him when I left himOnunla tanıştığımda onu biliyordum (ayy), onu bıraktığımda onu seviyordumAy niiv i ven ay met him (ayy), ay lavt him ven ay left him
Got me feelin' like, ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-oohBana şey gibi hissettirdi… ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-oohGat mi fiilink layk, ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
And then I had to tell him, I had to goVe sonra ona söylemem gerekti, gitmek zorunda olduğumuEnd den ay hed tu tell him, ay hed tu go
Oh-na-na-na-na-na (woo)Oh-na-na-na-na-na (voo)Oh-na-na-na-na-na (voo)
Havana, ooh na-na (ayy, ayy)Havana, ooh na-na (ayy)Havana, ooh na-na (ayy)
Half of my heart is in Havana, ooh na-na (ayy, ayy)Kalbimin yarısı Havana’da, ooh na-na (ayy, ayy)Half of may hart iz in Havana, oh na-na (ayy, ayy)
He took me back to East Atlanta, na-na-na (uh huh)Beni Doğu Atlanta'ya götürdü, na-na-na, ahHi tuuk mi bek tu iist atlanta, na-na-na, ah
Oh, but my heart is in Havana (ayy)Ah, ama benim kalbim Havana’da (ayy)Oh, bat may kart iz in Havana (ayy)
My heart is in Havana (ayy)Kalbim Havana’da (ayy)May hart iz in Havana (ayy)
Havana, ooh-na-naHavana, ooh-na-naHavana, ooh-na-na
Jeffery, just graduated, fresh on campus, mmmJeffery yeni mezun oldu, kampüste yeni, mmmJefri cast gıradueytıt, fıreş on kempüs, mmm
Fresh out East Atlanta with no manners, damn (fresh out East Atlanta)Doğu Atlanta’dan görgüsüzce yeni çıktın (Doğu Atlanta’dan yeni çıktın)Fıreş aut İist Etlanta vit no mennırz, demm (fıreş aut İist Etlanta)
Bump on her bumper like a traffic jamSanki trafik varmış gibi tamponuna çarpıyorumBamp on her bampır layk a traffik cem
Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam (here you go, ayy)Hey, bu kıza Sam Amca gibi hızlıca para yedirdim (hadi başlayalım, ayy)Hey, ay vaz kuik tu pey det görl layk ankıl sem (hiir yu go, eyy)
Back it on me (back it up)Geri gel bana (geri gel)Bek it on mi (bek it ap)
Shawty cravin' on me, get to eatin' on me (on me)Kız beni özlüyor, beni yiyip bitiriyor (üzerimde)Şavti kıreyvin on mi, get iitin on me (on me)
She waited on me (then what?)Üzerimde bekliyor (ya sonra?)Şii veytıt on mi (den vat?)
Shawty cakin' on me, got the bacon on me (wait up)Kız üzerimde kalıplaştı ve pastırma yaptı (bekle)Şavti keykin on mi, gay dı beykın on mi (veyıt ap)
This is history in the makin', on me (on me)Üzerimde yazılan bir tarih (üzerimde)Diz iz histori in dı meykink, on mi (on mi)
Point blank, close range, that BÇok yakından, yakın mesafeden olmalıPoyint bılenk, kılooz reynç, det B
If it cost a million, that's me (that's me)Eğer bir milyona mal olursa, bu benimdirİf it kost a milyın, detz mi (detz mi)
I was gettin' mula, babyPara kazanıyordum bebeğimAy vas gettink mula, beybi
Havana, ooh na-na (ayy, ayy)Havana, ooh na-na (ayy)Havana, ooh na-na (ayy)
Half of my heart is in Havana, ooh na-na (oh, ayy, ayy)Kalbimin yarısı Havana’da, ooh na-na (ayy, ayy)Half of may hart iz in Havana, oh na-na (ayy, ayy)
He took me back (uh huh) to East Atlanta, na-na-na (oh, no)Beni Doğu Atlanta'ya götürdü, na-na-na, ahHi tuuk mi bek tu iist atlanta, na-na-na, ah
Oh, but my heart is in Havana (ayy)Ah, ama benim kalbim Havana’da (ayy)Oh, bat may kart iz in Havana (ayy)
My heart is in Havana (ayy)Kalbim Havana’da (ayy)May hart iz in Havana (ayy)
Havana, ooh-na-naHavana, ooh-na-naHavana, ooh-na-na
Ooh-na-na, oh-na-na-na (ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)Ooh-na-na, oh-na-na-na (ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)Ooh-na-na, oh-na-na-na (ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh)
Take me back, back, back like...Beni geri götür, götür, götür...Teyk mi bek, bek, bek layk
Ooh-na-na, oh-na-na-na (yeah, babe)Ooh-na-na, oh-na-na-na (evet bebeğim)Ooh-na-na, oh-na-na-na (ye beyb)
Take me back, back, back like...Beni geri götür, götür, götür...Teyk mi bek, bek, bek layk
Ooh-na-na, oh-na-na-na (yeah, yeah)Ooh-na-na, oh-na-na-na (evet bebeğim)Ooh-na-na, oh-na-na-na (ye beyb)
Take me back, back, back like...Beni geri götür, götür, götür...Teyk mi bek, bek, bek layk
Ooh-na-na, oh-na-na-na (yeah, babe)Ooh-na-na, oh-na-na-na (evet bebeğim)Ooh-na-na, oh-na-na-na (ye beyb)
Take me back, back, backBeni geri götür, götür, götürTeyk mi bek, bek, bek layk
Hey, heyHey, heyHey, hey
Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (hey)Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (hey)Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (hey)
Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (hey)Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (hey)Ooh, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh (hey)
Take me back to my HavanaBeni Havanama geri götürTeyk mi bek tu may Havana
Havana, ooh na-na (hey)Havana, ooh na-na (ayy)Havana, ooh na-na (ayy)
Half of my heart is in Havana, ooh na-na (oh, yeah)Kalbimin yarısı Havana’da, ooh na-na (ayy, ayy)Half of may hart iz in Havana, oh na-na (ayy, ayy)
He took me back to East Atlanta, (ayy, ayy) na-na-naBeni Doğu Atlanta'ya götürdü, na-na-na, ahHi tuuk mi bek tu iist atlanta, na-na-na, ah
Oh, but my heart is in HavanaAh, ama benim kalbim Havana’da (ayy)Oh, bat may kart iz in Havana (ayy)
My heart is in Havana (ayy)Kalbim Havana’da (ayy)May hart iz in Havana (ayy)
Havana, ooh-na-naHavana, ooh-na-naHavana, ooh-na-na
Uh-huhUh-huhUh-huh
Oh, na-na-na (oh, na, yeah)Ah, na-na-na (oh, na, evet)Oh, na-na-na (oh, na, ye)
Oh, na-na-naAh, na-na-naOh, na-na-na
Oh, na-na-na (no, no, no, take me back)Ah, na-na-na (hayır, hayır, hayır, beni geri al)Oh, na-na-na (no, no, no, teyk mi bek)
Oh, na-na-naAh, na-na-naOh, na-na-na
Havana, ooh-na-naHavana, ooh-na-naHavana, ooh-na-na

Camila Cabello – Havana Şarkısı ile ilgili Sık Sorulan Sorular

Camila Cabello – Havana şarkısı kaç yılında yayınlanmıştır?

Camila Cabello – Havana şarkısı 2017 yılında yayınlanmıştır.

Camila Cabello – Havana şarkısı hangi albümdedir?

Camila Cabello – Havana şarkısı “Camila” albümündedir.

Camila Cabello – Havana şarkısı hangi türdedir?

Camila Cabello – Havana şarkısı latin / pop türündedir.

Camila Cabello – Havana şarkısını kim yazmıştır?

Camila Cabello – Havana şarkısı Camila Cabello tarafından yazılmıştır.

Müzik dinleyerek İngilizce öğrenmek ister misiniz? 20.000’den fazla video dersini içeren EnglishCentral’ın internet sitesini ziyaret edip en sevdiğiniz şarkılarla İngilizce çalışabilirsiniz.

Queen – Don’t Stop Me Now Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Lost Frequencies feat. Calum Scott – Where Are You Now Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri