Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Comparative – Superlative İngilizce Türkçe Detaylı Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

İngilizce Comparative Superlative hakkında daha çok bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz? Comparative Superlative Cümle yapısı İngilizce Türkçe detaylı konu anlatımı ve örnek cümleler kılavuzumuzu Comparative Superlative konusuna rahat erişim sağlayabilmeniz adına sizler için derledik.

Comparative Nedir?

“Comparative” kelimesi İngilizcedeki karşılaştırmak, “compare” fiilinden gelmektedir. Bu cümle yapısı iki nesneyi veya kişiyi karşılaştırmada kullanılır. Bu amaç doğrultusunda kullanılan Comparative cümle yapısı ve kelimeleri sizlere anlatabilmek adına detaylı konu anlatımı içeren bir kılavuz hazırladık.

Comparative Cümle Nasıl Kurulur?

İki nesneyi, kişiyi vb. karşılaştırırken kullanılan bu sıfatlara karşılaştırma sıfatı denir. Karşılaştırma sıfatları, yalın yapıdaki bir sıfatın değiştirilmesi ile oluşturulur. Bu değişimse düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli yapıya sahip tek heceli sıfatlar “-er” eki alarak karşılaştırma sıfatlarına dönüştürülür. Bu ek veya değişim ile sıfatlar Türkçedeki “daha” anlamını kazanırlar.

My father is stronger than your father.
(Benim babam senin babandan daha güçlü.)

Bunun dışında tek heceli olmayan sıfatlar “-er” eki almak yerine önlerine “more” yazılır. Bu şekilde “more + sıfat (adj.)” yapısında olan karşılaştırma sıfatları yine düzenli sayılmaktadırlar.

I am more beautiful than you.
(Ben senden daha güzelim.)

Comparative cümle yapısı içerisinde karşılaştırma sıfatı haline gelmiş olan sıfat sonrasında “than” sözcüğünü alır. Türkçede “-dan, -den” eklerinin karşılığı olan “than” cümledeki karşılaştırılan şeyleri bağlamayı sağlar.

Jupiter is bigger than our World.
(Jüpiter dünyamızdan daha büyüktür.)

Superlative Nedir?

Comparative cümle yapısından tamamen farklı olan Superlative, İngilizcedeki “super” kelimesinden gelmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi bu cümle yapısı üstünlük, süperlik ve enlik belirtmektedir. Superlative cümle yapısının detaylı konu anlatımına Superlative Cümle Nasıl Kurulur? Başlığımızdan kolayca ulaşabilirsiniz.

Superlative Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizcede üstünlük belirtmek adına kullanılan sıfat türevlerine “üstünlük bildiren sıfatlar” denmektedir. Türkçede kullanılan “en” sözcüğü yerine kullanılan bu sıfatlar, yalın haldeki sözcüklerin çeşitli şekillerde türetilmesi ile oluşmuştur. Comparative’deki gibi tek heceli düzenli sıfatlar “-est” eki alırlarken birden çok heceli sıfatların başlarına “more” yerine “most” sözcükleri getirilir.

My father is the strongest person in the world.
(Benim babam dünyadaki en güçlü insan.)

I am the most beautiful girl in the school.
(Okuldaki en güzel kız benim.)

Superlative cümle yapısında ise olmazsa olmaz öge üstünlük belirten sıfatın önüne gelen “the” sözcüğüdür. Bu sözcüğün Türkçede tam bir karşılığı olmasa da İngilizcede genel olarak spesifik bir şeyi belirtir ve bu sebeple Superlative cümle yapısında gereklidir.

Mercury is the smallest planet in the solar system.
(Mercury, güneş sistemindeki en küçük gezegendir.)

Comparative Superlative Kurallarına Uymayan Sıfatlar

Comparative Cümle Nasıl Kurulur? Ve Superlative Cümle Nasıl Kurulur? başlıkları adı altındaki kurallara uymayan bazı düzensiz sıfatlar vardır. Bu sıfatlar “Good” (İyi), “Bad” (Kötü)”, “Far” (Uzak) ve “Little” (Az) sıfatlarıdır. Düzensiz olarak tanımlanan bu sıfatların Comparative ve Superlative hallerine aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.

Sıfat (Adjective)Karşılaştırma Sıfatı (Comparative)Üstünlük Bildiren Sıfat (Superlative)
GoodBetterThe Best
BadWorseThe Worst
FarFarther/ FurtherThe Farthest/ Furthest
LittleLessThe Least

Comparative Superlative Kelime Listesi

Öğrenebilmeniz ve ezberleyebilmeniz adına sizler için Comparative Superlative halleri ile beraber en yaygın sıfatları Türkçe anlamları ile tablolaştırdık.

Sıfat (Adjective)Karşılaştırma Sıfatı (Comparative)Üstünlük Bildiren Sıfat (Superlative)
Big (Büyük)Bigger (Daha Büyük)The Biggest (En Büyük)
Cheap (Ucuz)Cheaper (Daha Ucuz)The Cheapest (En Ucuz)
Clean (Temiz)Cleaner (Daha Temiz)The Cleanest (En Temiz)
Clever (Akıllı)Cleverer (Daha Akıllı)The Cleverest (En Akıllı)
Cold (Soğuk)Colder (Daha Soğuk)The Coldest (En Soğuk)
Cool (Serin)The Cooler (Daha Serin)The Coolest (En Serin)
Dark (Karanlık)The Darker (Daha Karanlık)The Darkest (En Karanlık)
Fast (Hızlı)Faster (Daha Hızlı)The Fastest (En Hızlı)
Fat (Şişman)Fatter (Daha Şişman)The Fattest (En Şişman)
Great (Büyük)Greater (Daha Büyük)The Greatest (En Büyük)
High (Yüksek)Higher (Daha Yüksek)The Highest (En Yüksek)
Hot (Sıcak)Hotter (Daha Sıcak)The Hottest (En Sıcak)
Light (Hafif)Lighter (Daha Hafif)The Lightest (En Hafif)
Long (Uzun)Longer (Daha Uzun)The Longest (En Uzun)
Low (Düşük)Lower (Daha Düşük)The Lowest (En Düşük)
Near (Yakın)Nearer (Daha Yakın)The Nearest (En Yakın)
New (Yeni)Newer (Daha Yeni)The Newest (En Yeni)
Old (Eski)Older (Daha Eski)The Oldest (En Eski)
Poor (Fakir)Poorer (Daha Fakir)The Poorest (En Fakir)
Rich (Zengin)Richer (Daha Zengin)The Richest (En Zengin)
Sad (Üzgün)Sadder (Daha Üzgün)The Saddest (En Üzgün)
Short (Kısa)Shorter (Daha Kısa)The Shortest (En Kısa)
Slow (Yavaş)Slower (Daha Yavaş)The Slowest (En Yavaş)
Small (Küçük)Smaller (Daha Küçük)The Smallest (En Küçük)
Strong (Güçlü)Stronger (Daha Güçlü)The Strongest (En Güçlü)
Tall (Uzun)Taller (Daha Uzun)The Tallest (En Uzun)
Thick (Kalın)Thicker (Daha Kalın)The Thickest (En Kalın)
Thin (İnce)Thinner (Daha İnce)The Thinnest (En İnce)
Weak (Güçsüz)Weaker (Daha Güçsüz)The Weakest (En Zayıf)
Young (Genç)Younger (Daha Genç)The youngest (En Genç)

En Çok Kullanılan Comparative Kelimeler

En çok kullanılan karşılaştırma sıfatlarının Comparative ve yalın hallerini Türkçe anlamları ile bir araya getirip sizler için bir kılavuz hazırladık.

Sıfat (Adjective)Karşılaştırma Sıfatı (Comparative)Üstünlük Bildiren Sıfat (Superlative)
Sharp (Keskin)Sharper (Daha Keskin)Sharpest (En Keskin)
Sore (Ağrılı)Sorer (Daha Ağrılı)Sorest (En Ağrılı)
Poor (Fakir)Poorer (Daha Fakir)Poorest (En Fakir)
Simple (Basit)Simpler (Daha BasitSimplest (En Basit)
Dumb (Aptal)Dumber (Daha Aptal)Dumbest (En Aptal)
Happy (Mutlu)Happier (Daha Mutlu)Happiest (En Mutlu)
Sleepy (Uykulu)Sleepier (Daha Uykulu)Sleepiest (En Uykulu)
Quick (Çabuk)Quicker (Daha Çabuk)Quickest (En Çabuk)
Greasy (Yağlı)Greasier (Daha Yağlı)Greasiest (En Yağlı)
Crispy (Çıtır)Crispier (Daha Çıtır)Crispiest (En Çıtır)
Sweaty (Terli)Sweatier (Daha Terli)Sweatiest (En Terli)
Hard (Zor)Harder (Daha Zor)Hardest (En Zor)
Short (Kısa)Shorter (Daha Kısa)Shortest (En Kısa)
Clear (Berrak)Clearer (Daha Berrak)Clearest (En Berrak)
Spicy (Baharatlı/Acı)Spicier (Daha Baharatlı/Acı)Spiciest (En Baharatlı/Acı)
Sad (Üzgün)Sadder (Daha Üzgün)Saddest (En Üzgün)
Healthy (Sağlıklı)Healthier (Daha Sağlıklı)Healthiest (En Sağlıklı)
High (Yüksek)Higher (Daha Yüksek)Highest (En Yüksek)

En Çok Kullanılan Superlative Kelimeler

En sık kullanımda olan İngilizce sıfatları Türkçe anlamları ve Superlative halleri ile sizler için tablo haline getirip derledik.

Sıfat (Adjective)Karşılaştırma Sıfatı (Comparative)Üstünlük Bildiren Sıfat (Superlative)
Bright (Parlak)Brighter (Daha Parlak)Brightest (En Parlak)
Warm (Ilık)Warmer (Daha Ilık)Warmest (En Ilık)
Pure (Saf)Purer (Daha Saf)Purest (En Saf)
Good (İyi)Better (Daha İyi)Best (En İyi)
Hip (Havalı)Hipper (Daha Havalı)Hippest (En Havalı)
Needy (Muhtaç)Needier (Daha Muhtaç)Neediest (En Muhtaç)
Dry (Kuru)Drier (Daha Kuru)Driest (En Kuru)
Clumsy (Sakar)Clumsier (Daha Sakar)Clumsiest (En Sakar)
Large (Büyük)Larger (Daha Büyük)Largest (En Büyük)
Easy (Kolay)Easier (Daha Kolay)Easiest (En Kolay)
Wet (Islak)Wetter (Daha Islak)Wettest (En Islak)
Tiny (Ufak)Tinier (Daha Ufak)Tiniest (En Ufak)
Broad (Geniş)Broader (Daha Geniş)Broadest (En Geniş)
Thick (Kalın)Thicker (Daha Kalın)Thickest (En Kalın)
Fair (Açık)Fairer (Daha Açık)Fairest (En Açık)
Wealthy (Varlıklı)Wealthier (Daha Varlıklı)Wealthiest (En Varlıklı)
Shiny (Parlak)Shinier (Daha Parlak)Shiniest (En Parlak)
Wide (Geniş)Wider (Daha Geniş)Widest (En Geniş)
Quiet (Sessiz)Quieter (Daha Sessiz)Quietest (En Sessiz)
Busy (Meşgul)Busier (Daha Meşgul)Busiest (En Meşgul)
Smelly (Kokulu)Smellier (Daha Kokulu)Smelliest (En Kokulu)
Smooth (Pürüzsüz)Smoother (Daha Pürüzsüz)Smoothest (En Pürüzsüz)
Rude (Kaba)Ruder (Daha Kaba)Rudest (En Kaba)
Oily (Yağlı)Oilier (Daha Yağlı)Oiliest (En Yağlı)
Fine (İyi)Finer (Daha İyi)Finest (En İyi)
Cute (Tatlı)Cuter (Daha Tatlı)Cutest (En Tatlı)
Blue (Mavi)Bluer (Daha Mavi)Bluest (En Mavi)
Crazy (Deli)Crazier (Daha Deli)Craziest (En Deli)
Gross (İğrenç)Grosser (Daha İğrenç)Grossest (En İğrenç)
Big (Büyük)Bigger (Daha Büyük)Biggest (En Büyük)
Mad (Sinirli/Deli)Madder (Daha Sinirli/Deli)Maddest (En Sinirli/Deli)
Strict (Katı)Stricter (Daha Katı)Strictest (En Katı)

Comparative Cümle Kurma Formülü

İngilizcede cümle kurmak için en kolay yol formülleri takip etmektir. Comparative cümle kurabilmek için takip etmeniz gereken formülü sizler için hazırladık.
Comparative cümle formülünü beraber inceleyelim;
Subject (Özne) + Verb (Fiil) + ADJ (COMPARATIVE) + THAN + Object (Nesne)

Superlative Cümle Kurma Formülü

İngilizcede cümle kurmak için en kolay yol formülleri takip etmektir. Comparative cümle kurabilmek için takip etmeniz gereken formülü sizler için hazırladık.
Superlative cümle formülünü beraber inceleyelim;
Subject (Özne) + Verb (Fiil) + THE + ADJ. (SUPERLATIVE) + Object (Nesne)

Comparative Cümle Örnekleri

Comparative cümle örneklerini sizler için hazırlayıp Türkçe anlamları ile beraber derledik.

Dan is taller than Emily.
(Dan Emily’den daha uzun.)

That film was nicer than this.
(O film bundan daha hoştu.)

He is more popular than his friends.
(O arkadaşlarından daha popüler.)

This bag is more expensive than your bag.
(Bu çanta senin çantandan daha pahalı.)

She looks prettier than me.
(O kız benden daha güzel görünüyor.)

The sun is brighter than the moon.
(Güneş aydan daha parlak.)

He works harder than anyone.
(O çocuk herkesten daha çok çalışıyor.)

Her hair is softer than silk.
(O kızın saçı satenden daha yumuşak.)

Old times were better than now.
(Eski zamanlar şimdiden daha iyiydi.)

Mexican foods are spicier than American foods.
(Meksika yemekleri Amerikan yemeklerinden daha baharatlı.)

Superlative Cümle Örnekleri

Superlative cümle örneklerini sizler için hazırlayıp Türkçe anlamları ile beraber derledik.

This was the easiest question on the test.
(Bu testteki en kolay soruydu.)

Yesterday was the hottest day of this summer.
(Dün bu yazın en sıcak günüydü.)

She has the brightest smile in the world.
(O kız dünyadaki en parlak gülüşe sahip.)

The longest building in the world is the Great Wall of China.
(Çin Seddi bu dünyadaki en uzun yapı.)

Which is the cheapest blouse in the store?
(Mağazadaki en ucuz bluz hangisi?)

Health is the most important thing.
(Sağlık en önemli şeydir.)

This is the worst day ever!
(Bu tüm zamanların en kötü günü!)

He is the most clever kid in his class.
(O çocuk sınıfındaki en akıllı çocuk.)

She is the most beautiful baby I have ever seen.
(O kız benim gördüğüm en güzel bebek.)

This chair is the most comfortable chair.
(Bu sandalye en rahat sandalye.)

Comparative Superlative Hakkında Sık Sorulan Sorular

Superlative cümle nasıl kurulur?

Superlative cümleyi kurmak için “Özne + Fiil + “the” + Sıfat (superlative) + nesne” formülünü takip ederek kolayca Superlative cümle kurabilirsiniz.

İngilizce karşılaştırma cümleleri nasıl kurulur?

İngilizce karşılaştırma cümleleri, gramatik olarak ismi Comparative Adjectives olan ve Türkçeye karşılaştırma sıfatları olarak çevrilen sıfatları kullanarak kurulur. Bu karşılaştırma sıfatları İngilizcedeki sıfatların yalın haline “-er” eki getirilerek yapılır.

Superlative neye göre gelir?

Superlative cümleler veya Superlative sıfatlar, cümlenin üstünlük veya enlik bildirme veya cümlenin bu anlamları taşıması durumunda kullanılır.

Comparative Adjectives ne demek?

Comparative Adjectives Türkçede “karşılaştırma sıfatları” anlamına gelmektedir ve karşılaştırma durumları bildiren cümlelerde kullanılırlar.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

İngilizce Trafik Kuralları, Levhaları ve Anlamları İngilizce Trafik Kuralları, Levhaları ve Anlamları
Sam Ryder - Space Man Şarkı Sözleri Çeviri Sam Ryder – Space Man Şarkı Sözleri Çeviri