Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Dünyaca Ünlü İnsanların İngilizce Sözleri ve Türkçe Anlamları

Dünyaca Ünlü İnsanların İngilizce Sözlerini Instagram, Twitter, Whatsapp ve Facebook gibi çeşitli sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilmeniz için Türkçe çevirileri ve anlamları ile derledik. Dünyaca Ünlü İnsanların İngilizce Sözleri ve Türkçe Anlamları içeriğimiz sizlerle.

Dünyaca Ünlü Filozofların Sözleri ve Türkçe Anlamları

Sizler için Dünyaca Ünlü Filozofların Sözleri ve Türkçe Anlamlarını bir araya getirip derledik.

“The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.” -Karl Marx

“Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli şekillerde yorumlamışlardır. Ancak asıl mesele onu değiştirmektir.”

“He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.” -Nietzsche

“Her kim bir canavarla savaşıyorsa, canavara dönüşmemeye dikkat etsin. Ve karanlığa uzun süre bakarsanız, karanlık da sizin içinize bakmaya başlar.”

“He who is cruel to animals becomes hard also in his dealings with men. We can judge the heart of a man by his treatment of animals.” -Kant

“Hayvanlara karşı zalim olan, insani ilişkilerinde de sertleşir. Bir insanın kalbini hayvanlara karşı davranışlarıyla yargılayabiliriz.”

“Be the change that you wish to see in the world.” -Ghandi

“Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.” ”

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.” -Confucius

“Hayat gerçekten basit ama biz onu karmaşık hale getirmekte ısrar ediyoruz.”

“When we are tired, we are attacked by ideas we conquered long ago.” -Nietzsche

“Yorgun olduğumuzda, uzun zaman önce fethettiğimiz fikirlerin saldırısına uğrarız.”

“Those who know do not speak. Those who speak do not know.” -Lao Tsu

“Bilenler konuşmuyor. Konuşanlar bilmiyor.”

“I cannot teach anybody anything. I can only make them think” -Socrates

“Ben kimseye bir şey öğretemem. Sadece düşünmelerini sağlayabilirim”

“The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting”. -Sun Tzu

“En üstün savaş sanatı, düşmanı savaşmadan boyun eğdirmektir.”

“The unexamined life is not worth living.” -Socrates

“Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez.”

Dünyaca Ünlü Yazar ve Şairlerin Sözleri ve Türkçe Anlamları

Dünyaca Ünlü Yazar ve Şairlerin Sözlerini Türkçe Anlamları ile beraber sizler için hazırladık.

“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.” – Maya Angelou

“İçinde anlatılmamış bir hikayeyi taşımaktan daha büyük bir ıstırap yoktur.”

“Every day we should hear at least one little song, read one good poem, see one exquisite picture, and, if possible, speak a few sensible words.” -Goethe

“Her gün en az bir küçük şarkı dinlemeli, güzel bir şiir okumalı, enfes bir tablo görmeli ve eğer mümkünse birkaç mantıklı söz söylemeliyiz.”

“There is reason, after all, that some people wish to colonize the moon, and others dance before it as an ancient friend.” -James Baldwin

“Sonuçta bazı insanların Ay’ı kolonileştirmek istemesi ve başkalarının eski bir dostmuş gibi önünde dans etmeleri için bir sebep var.”

“Hell is empty, and all the devils are here.” -Shakespeare

“Cehennem boş ve bütün şeytanlar burada.”

“Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.” -Ian Maclaren

“Nazik olun, tanıştığınız herkes zorlu bir savaş veriyor.”

“They tried to bury us, but they didn’t know we were seeds.” -Dinos Christianopoulos

“Bizi gömmeye çalıştılar ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.”

“Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood” -George Orwell

“Belki de sevilmek değil anlaşılmak istemiştir insan.”

“No great artist ever sees things as they really are. If he did, he would cease to be an artist.” – Oscar Wilde

“Hiçbir büyük sanatçı hiçbir şeyi gerçekte olduğu gibi görmez. Görseydi, sanatçılığını yitirirdi.”

“I am no longer accepting the things I cannot change. I am changing the things I cannot accept.” -Angela Davis

“Artık değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmiyorum. Kabul edemediğim şeyleri değiştiriyorum.”

“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” – Oscar Wilde

“Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan var olur, hepsi bu.”

“Monsters are real, and ghosts are real too. They live inside us, and sometimes, they win.” -Stephen King

“Canavarlar gerçektir ve hayaletler de gerçektir. İçimizde yaşıyorlar ve bazen kazanıyorlar.”

“No one is useless in this world who lightens the burdens of another.” -Charles Dickens

“Bu dünyada bir başkasının yükünü hafifleten hiç kimse yararsız değildir.”

“One of the saddest things in life, is the things one remembers.” -Agatha Christie

“Hayattaki en üzücü şeylerden biri, insanın hatırladığı şeylerdir.”

“When two people meet, each one is changed by the other, so you’ve got two new people.” -John Steinbeck

“İki insan tanıştığında, her biri diğeri tarafından değiştirilir, böylece iki yeni insan oluşur.”

“Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.” -Paulo Coelho

“Açıklamalarla vaktinizi boşa harcamayın: insanlar sadece duymak istediklerini duyarlar.”

“To be or not to be: that is the question” -Shakespeare

“Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!”

“It is better to have loved and lost than never to have loved at all.” -Alfred Lord Tennyson

“Sevip de kaybetmek, hiç sevmemiş olmaktan daha iyidir.”

Dünyaca Ünlü Liderlerin Sözleri ve Türkçe Anlamları

Sizler için Dünyaca Ünlü Liderlerin Sözlerini bir araya getirip Türkçe Anlamları ile beraber düzenledik.

“My humble body will surely become soil one day, but the Republic of Turkey will stand firm forever.” -Atatürk

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

“You can kill a revolutionary, but you can never kill the revolution.” -Fred Hampton

“Bir devrimciyi öldürebilirsiniz ama devrimi asla.”

“If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing.” -Malcolm X

“Dikkatli olmazsanız, gazeteler ezilen insanlardan nefret etmenizi, ve ezen insanları sevmenizi sağlar.”

“We shall overcome because the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice” -Martin Luther King Jr.

“Üstesinden geleceğiz çünkü ahlaki evrenin yayı uzun ancak adalete doğru eğiliyor.”

“Sovereignty unconditionally belongs to the people.” -Atatürk

“Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.”

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” -Nelson Mandela

“Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.”

“Peace at home, peace in the world” -Atatürk

“Yurtta sulh, cihanda sulh.”

“One of the criticisms I’ve faced over the years is that I’m not aggressive enough or assertive enough, or maybe somehow, because I’m empathetic, it means I’m weak. I totally rebel against that. I refuse to believe that you cannot be both compassionate and strong.” -Jacinda Ardern

“Yıllar boyunca karşılaştığım eleştirilerden biri, yeterince agresif veya yeterince iddialı olmadığım ya da belki bir şekilde empatik olduğum için zayıf olduğum anlamına geliyor olmam. Buna tamamen isyan ediyorum. Birinin aynı zamanda hem şefkatli hem de güçlü olamayacağına inanmayı reddediyorum.”

“Our revenge will be the laughter of our children.” -Bobby Sands

“Bizim intikamımız çocuklarımızın kahkahaları olacak.”

Dünyaca Ünlü Sporcuların Sözleri ve Türkçe Anlamları

Sosyal medya hesaplarınızda palaşabilmeniz adına Dünyaca Ünlü Sporcuların Sözlerini Türkçe çevirileri ile sizin için bir araya getirdik.

“The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do.” – Kobe Bryant

“En önemli şey, yapmak istedikleri her şeyde harika olabilmeleri için insanlara ilham vermeye çalışmaktır.”

“You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get.” – Michael Phelps

“Hiçbir şeye sınır koyamazsınız. Ne kadar çok hayal edersen, o kadar uzağa gidersin.”

“If you do the work, you get rewarded. There are no shortcuts in life.” – Michael Jordan

“İşi yaparsan karşılığını alırsın. Hayatta kısayollar yoktur.”

“He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.” – Muhammad Ali

“Risk alacak kadar cesur olmayan, hayatta hiçbir şey başaramaz.”

“Don’t think about the start of the race, think about the ending.” – Usain Bolt

“Yarışın başını düşünme, sonunu düşün.”

“Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever.” – Lance Armstrong

“Acı geçicidir. Bir dakika, bir saat, bir gün veya bir yıl sürebilir, ama sonunda yatışacak ve yerini başka bir şey alacak. Ancak bırakırsam, sonsuza kadar sürecek.”

“When I was younger, I was always taught not to make excuses.” – Derek Jeter

“Küçükken bana hep bahane uydurmamam öğretildi.”

“I don’t want to be the next Michael Jordan, I only want to be Kobe Bryant.” – Kobe Bryant

“Ben bir sonraki Michael Jordan olmak istemiyorum, sadece Kobe Bryant olmak istiyorum.”

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.” – Michael Jordan

“Bazı insanlar olmasını ister, bazıları olmasını diler, bazıları ise olmasını sağlar.”

Dünyaca Ünlü Ressamların Sözleri ve Türkçe Anlamları

Dünyaca Ünlü Ressamların Sözleri ve Türkçe Anlamları içeriğimizi kolay erişebilmeniz adına sizler için düzenledik.

“I saw the angel in the marble and carved until I set him free.” – Michelangelo

“Mermerde meleği gördüm ve onu serbest bırakana kadar oydum.”

“I never paint dreams or nightmares. I paint my own reality.” – Frida Kahlo

“Asla rüyalar ya da kabusları çizdim. Kendi gerçekliğimi resmederim.”

“Where the spirit does not work with the hand, there is no art.” – Leonardo da Vinci

“Ruhun elle çalışmadığı yerde sanat da yoktur.”

“Have no fear of perfection, you’ll never reach it.” – Salvador Dalí

“Kusursuzluktan korkma, ona asla ulaşamayacaksın.”

“We don’t make mistakes, just happy little accidents.” – Bob Ross

“Hata yapmıyoruz, sadece mutlu küçük kazalar.”

“If you hear a voice within you say ‘you cannot paint,’ then by all means paint, and that voice will be silenced.” – Vincent van Gogh

“İçinizde ‘resim yapamazsınız’ diyen bir ses duyarsanız, o zaman ne pahasına olursa olsun boyayın ve o ses susturulacaktır.”

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.” – Pablo Picasso

“Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun, büyüdükten sonra nasıl sanatçı olarak kalacağımızdır.”

“I want to make paintings that look as if they were made by a child.” – Jean-Michel Basquiat

“Bir çocuk tarafından yapılmış gibi görünen resimler yapmak istiyorum.”

“Creativity takes courage.” – Henri Matisse

“Yaratıcılık cesaret ister.”

“I am independent! I can live alone and I love to work.” – Mary Cassatt

“Bağımsızım! Yalnız yaşayabilirim ve çalışmayı seviyorum.”

Dünyaca Ünlü Şarkıcıların Sözleri ve Türkçe Anlamları

Sosyal medyada paylaşabilmeniz için Dünyaca Ünlü Şarkıcıların Sözleri ve Türkçe Anlamları içeriğimizi sizin için derledik.

“Trying to please everybody is impossible, if you did that you would end up in the middle with nobody liking you, you’ve just got to decide what you think is your best and do it.” -John Lennon

“Herkesi memnun etmeye çalışmak imkansızdır, bunu yapsaydınız, kimsenin size sevmezken ortada kalırdınız, sadece en iyisinin ne olduğuna karar vermelisin ve yapmalısın.”

“You can’t mastermind everything. You’ll go crazy. Just show up and play.” -Eric Clapton

“Her şeyi yönetemezsin. Çıldırırsın. Sadece ortaya çık ve oyna.”

“You know what’s attractive on a girl? A girl being herself. Don’t be one of the crowd.” -Amy Winehouse

“Bir kızda neyin çekici olduğunu biliyor musun? Kendisi olan bir kız. Kalabalıktan biri olma.”

“I don’t make music for eyes, I make music for ears.” -Adele

Ben gözler için değil kulaklar için müzik yaparım.”

“I don’t know where I’m going from here, but I promise it won’t be boring.” -David Bowie

“Buradan sonra nereye gideceğimi bilmiyorum ama söz veriyorum ki sıkıcı olmayacak.”

“Wanting to be someone else is a waste of the person you are.” -Kurt Cobain

“Başka biri olmayı istemek, olduğun kişiyi boşa harcamaktır.”

“No matter what happens in life, be good to people, being good to people is a wonderful legacy to leave behind.” -Taylor Swift

“Hayatta ne olursa olsun, insanlara karşı iyi olun, insanlara karşı iyi olma geride bırakılacak harika bir mirastır.”

“Music has healing power. It has the ability to take people out of themselves for a few hours.” -Elton John

“Müzik iyileştirici güce sahiptir. İnsanları birkaç saatliğine kendilerinden uzaklaştırma yeteneğine sahip.”

“Musicians don’t retire; they stop when there’s no more music in them.” – Louis Armstrong

“Müzisyenler emekli olmaz; içlerinde müzik kalmadığında dururlar.”

“If everything was perfect, you would never learn, and you would never grow.” –Beyonce

“Her şey mükemmel olsaydı, asla öğrenemez ve asla büyüyemezdin.”

İngilizce Ünlü Sözler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce Ünlü Sözler nerelerde kullanılır?

İngilizce Ünlü Sözler Whatsapp, Tumblr, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda profilinize yazmak için kullanabilirsiniz.

İngilizce Ünlü Sözler İngilizcemi geliştirir mi?

İngilizce Ünlü Sözler çeşitli insanların ağzından çıkmış sözler olduğu için her türden kelime ve kalıpları içinde barındırır. Bu sebepten ötürü İngilizce Ünlü Sözler İngilizcenizi geliştirmeniz için oldukça uygun bir içeriktir.

İngilizce Ünlü Sözler nedir?

İngilizce Ünlü Sözler tarih boyunca birçok ünlünün söylemiş olduğu anlamlı sözlerdir.

İngilizce Ünlü Sözler neden kullanılır?

İngilizce Ünlü Sözler İngilizcenizi geliştirmek, konuşmanızı zenginleştirmek gibi çeşitli sebepler için kullanılabilir.

İngilizce Ünlü Sözler ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Louis Armstrong – La Vie En Rose Şarkı Sözleri Çeviri Louis Armstrong – La Vie En Rose Şarkı Sözleri Çeviri
Duncan Laurence - Arcade Şarkı Sözleri Çeviri Duncan Laurence – Arcade Şarkı Sözleri Çeviri