Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Dünyanın 7 Harikası İngilizce ve Türkçe

Dünya’nın Yedi Harikası, Antik Dünya’nın en büyük yapıları olarak kabul edilir. Bu yapılar, Mısır, Yunanistan ve Türkiye’deki eski medeniyetler tarafından inşa edilmiştir. Birçok ödev veya sunum konusu olarak kullanılabilmesinin yanı sıra dünyanın yedi harikasını bilmek genel kültür seviyenizi de arttırır. Sizler için dünyanın yedi harikasını İngilizce ve Türkçe olarak anlattık.

Piramitler – Mısır (Pyramids – Egypt)

Mısır’daki piramitler, dünyanın en büyük ve en görkemli yapılarından biridir. Mimarisi, tarihi ve gizemi ile birlikte dünya çapında ün kazanmıştır. Bu nedenle, piramitler, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmiştir. Mısır’ın Gize’deki üç büyük piramidi, M.Ö. 2500 yılında Mısırlılar tarafından inşa edilmiştir. Piramitlerin en büyüğü olan Keops Piramidi, 2 milyon taş bloktan oluşur ve yaklaşık 146 metre yüksekliğindedir. Piramitlerin yapımında kullanılan bloklar o kadar büyüktür ki, günümüzdeki modern imkanlarla bile onları yerleştirmek oldukça zorlayıcı olacaktır. İnşa edildikleri dönem göz önünde bulundurulduğunda piramitlerden etkilenmemek elde değil.

The three great pyramids in Giza, Egypt were built by the Egyptians around 2500 BC. The largest of the pyramids, the Great Pyramid of Khufu, is made up of 2 million stone blocks and stands about 146 meters tall.The three great pyramids in Giza, Egypt were built by the Egyptians in 2500 BC. The largest of the pyramids, the Great Pyramid of Khufu, is made up of 2 million stone blocks and stands approximately 146 meters tall. The blocks used in the construction of the pyramids are so large that even with modern technology, placing them would be quite challenging. Considering the time they were built, it is impossible not to be impressed by the pyramids.

Babil’in Asma Bahçeleri – Irak (Hanging Gardens of Babylon – Iraq)

Babil’in Asma Bahçeleri, M.Ö. 600 yılında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından inşa edilmiştir. Bu bahçeler, teraslı bahçeler şeklinde inşa edilmiştir ve yaklaşık 100 metre yüksekliğindedir. Babil Kralı II. Nebukadnezar’ın karısı Amytis için inşa edildiği iddia edilir. Amaç ise görsel bir şölen yaratarak Babil’in çorak topraklarına renk katmak. Babil’in Asma Bahçeleri’nin aslında gerçek bir yer olup olmadığı hakkında bazı tartışmalar vardır. Bazı tarihçiler, bahçelerin sadece efsanevi olduğunu düşünüyor. Bahçelerin varlığına dair herhangi bir kesin kanıt yoktur, ancak eski yazılarda bahsedilir. Bahçelerin hem estetik hem de mühendislik açısından oldukça etkileyici olduğu düşünülmektedir.

The Hanging Gardens of Babylon were built by King Nebuchadnezzar II of Babylon in 600 BC. These gardens were constructed in the form of terraced gardens and were about 100 meters tall. It is claimed that they were built for the king’s wife, Amytis, in order to create a visual spectacle and add color to the barren lands of Babylon. There are debates about whether the Hanging Gardens of Babylon were actually a real place or not. Some historians believe that the gardens were only mythical. There is no definitive proof of their existence, but they are mentioned in ancient writings. The gardens are considered to be quite impressive from both an aesthetic and engineering perspective.

Artemis Tapınağı – Türkiye (Temple of Artemis – Turkey)

Artemis Tapınağı, MÖ 550 yılında İyonya bölgesinde, bugünkü Selçuk’ta yer alan Efes şehrinde inşa edilmiştir. Tapınak, MÖ 356 yılında Herostratus adında bir genç tarafından ateşe verilmiştir. Herostratus’un amacı, adını tarihe geçirmekti ve bu amaçla Artemis Tapınağı’nın yok olmasını göze almıştı. Ancak, tapınak daha sonra restore edilmiştir. Artemis Tapınağı, Antik Dünya’nın en büyük tapınaklarından biri olarak kabul edilir ve heybetli sütunlarıyla dikkat çeker. Ayrıca, tapınakta çeşitli sanat eserleri ve süslemeler yer alır. Artemis Tapınağı’nın, Anadolu’nun İyonya bölgesindeki önemi ve heybeti nedeniyle, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir.

The Temple of Artemis was built in 550 BC in the Ionian region, in the city of Ephesus located in present-day Selcuk. The temple was set on fire by a young man named Herostratus in 356 BC. Herostratus’ goal was to be remembered throughout history, and he was willing to risk the destruction of the Temple of Artemis to achieve it. However, the temple was later restored. The Temple of Artemis is considered one of the largest temples in the ancient world and is known for its impressive columns. Additionally, the temple contains various artworks and decorations. Due to its importance and grandeur in the Ionian region of Anatolia, the Temple of Artemis is considered one of the seven wonders of the ancient world.

Rodos Heykeli – Yunanistan (Colossus of Rhodes – Greece)

Rodos Heykeli, M.Ö. 3. yüzyılda, Rodos adasındaki Lindos şehrinde inşa edilmiştir. Yüksekliği yaklaşık 33 metre olan bu heykel, Tanrı Helios’un tasviri olarak bronzdan yapılmıştır. Antik Dünya’nın en büyük heykellerinden biri olarak kabul edilir ve antik dünya sanatının en önemli örneklerinden biridir. Ayrıca, bu heykelin yapımı yaklaşık 12 yıl sürmüş ve yaklaşık 70 ton ağırlığında olduğu tahmin edilir. Heykelin yıkılması sonucu günümüze ulaşan sadece kalıntılarıdır.

The Colossus of Rhodes was built in the city of Lindos on the island of Rhodes in the 3rd century BC. This approximately 33-meter tall statue was made of bronze and represented the god Helios. It is considered one of the largest statues of the ancient world and one of the most important examples of ancient art. Additionally, it took approximately 12 years to construct the statue and it is estimated to have weighed around 70 tons. Only the remains of the statue have survived to this day due to its destruction.

Zeus Heykeli – Yunanistan (Statue of Zeus – Greece)

Zeus Heykeli, Olimpia, Yunanistan’daki Zeus Tapınağı’nda yer almaktaydı. Yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki heykel, tanrı Zeus’un tasviri olarak yapılmıştı ve bronzdan yapılmıştı. Heykel, M.Ö. 5. yüzyılda ünlü heykeltraş Phidias tarafından yapılmıştır. Zeus Heykeli, antik dünyanın en büyük heykellerinden biri olarak kabul edilir ve antik dünya sanatının en önemli örneklerinden biridir. Antik Yunan’daki sanat ve mühendislik alanındaki başarıyı temsil etmesi nedeniyle önemlidir. Heykelin ayaklarının altındaki tahtın üzerindeki süslemeler, Yunan mitolojisindeki çeşitli hikayelerden esinlenerek yapılmıştır.

The Statue of Zeus was located in the Temple of Zeus in Olympia, Greece. The approximately 12-meter-high statue was made of bronze and depicted the god Zeus. It was created by the famous sculptor Phidias in the 5th century BC. The Statue of Zeus is considered one of the largest statues in the ancient world and one of the most important examples of ancient Greek art. It is significant for representing the achievements in art and engineering in ancient Greece. The decorations on the throne under the statue’s feet were inspired by various stories from Greek mythology.

İskenderiye Feneri – Mısır (Lighthouse of Alexandria – Egypt)

İskenderiye Feneri, Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan antik bir deniz feneridir. Mısır’ın İskenderiye şehrinde inşa edilen fener, antik dünyanın en yüksek yapılarından biriydi ve denizcilik için önemli bir navigasyon noktasıydı. Yaklaşık 120 metre yüksekliğindeydi ve M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir ve yaklaşık 120 metre yüksekliği ile o zamanlar dünyanın en yüksek yapısıydı. Fener, MÖ 3. yüzyılda inşa edilmiş ve zaman içinde hasar görmüş ve sonunda yıkılmıştır. Bugün, İskenderiye Feneri’nin kalıntıları hala yerinde görülebilir.

The Lighthouse of Alexandria is an ancient sea lighthouse located in the city of Alexandria, Egypt. It was one of the tallest structures in the ancient world and served as an important navigation point for seafarers. It was approximately 120 meters high and was built in the 3rd century BC. It is considered one of the Seven Wonders of the Ancient World and was the tallest structure in the world at the time of its construction, standing at approximately 120 meters in height. The lighthouse was built in the 3rd century BC and suffered damage over time before eventually being destroyed. Today, the remains of the Lighthouse of Alexandria can still be seen at its original site.

Halikarnas Mozolesi – Türkiye (Mausoleum at Halicarnassus – Turkey)

Halikarnas Mozolesi, bugünkü Bodrum, Türkiye’de inşa edildi ve M.Ö. 4. yüzyılda tamamlandı. Yaklaşık 45 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, Karya Satrabı Mausolus için yapılmıştır ve o dönemde dünyanın en büyük yapılarından biriydi. Halikarnas Mozolesi, 7 harikadan biri olarak seçildi çünkü antik dünyanın en güzel anıt mezarlarından biri olarak kabul edildi. İlginç bir bilgi olarak, mozole ismini, mezarın içinde yatan kişinin adı olan Hekatomnos’un oğlu olan Karya satrabı Mausolus’tan alır.

The Mausoleum at Halicarnassus was built in what is now Bodrum, Turkey and was completed in the 4th century BC. Standing at approximately 45 meters tall, this monument was built for the Carian Satrap Mausolus and was one of the largest structures in the world at the time. The Mausoleum at Halicarnassus was chosen as one of the Seven Wonders of the Ancient World because it was considered one of the most beautiful tombs of the ancient world. An interesting fact is that the mausoleum takes its name from Mausolus, the Carian satrap and son of Hecatomnus, who was interred within the tomb.

Dünyanın 7 Harikası İngilizce ve Türkçe Hakkında Sıkça Sorulan Sorular:

İngilizce “Dünyanın 7 Harikası” nasıl denir?

İngilizce “Dünyanın 7 Harikası” “Seven Wonders of the World” olarak denir.

Dünyanın 7 Harikasının İngilizce isimleri nelerdir?

Dünyanın 7 harikasının İngilizce isimleri şunlardır:

Great Pyramid of Giza
Hanging Gardens of Babylon
Temple of Artemis at Ephesus
Statue of Zeus at Olympia
Mausoleum at Halicarnassus
Colossus of Rhodes
Lighthouse of Alexandria

İngilizce “Mısır” nasıl söylenir?

İngilizce “Mısır” “Egypt” olarak söylenir.

Babil’in Asma Bahçeleri nerededir?

Babil’in Asma Bahçeleri günümüz Irak’tadır.

Dünyanın 7 Harikası İngilizce ve Türkçe ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Sergey Lazarev – You Are The Only One Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Miley Cyrus – Malibu Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri