Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Eminem – Lose Yourself Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri

Eminem – Lose Yourself şarkısı Eminem tarafından yazılmıştır. Şarkı 2002 yılında Eminem’in de oyunculuk yapmış olduğu “8 Mile” filminde kullanılmıştır. Eminem – Lose Yourself şarkısının sözleri “8 Mile” filminde Eminem’in oynadığı karakterin özgeçmişini oluşturmaktadır. Eminem – Lose Yourself şarkısı filmde B-Rabbit karakterinin nasıl sorunlarının üstesinden geldiğini de yansıtmaktadır. Şarkı dünya genelinde büyük bir başarıya imza atarak çoğu ülkede en çok dinlenen şarkılar arasında yerini aldı. Çoğu eleştirmen şarkının ilham verici ve agresif yanından dolayı şarkıyı Eminem’in en iyi şarkısı kabul etmektedir. Bu içeriğimizde sizler için Eminem – Lose Yourself şarkısının İngilizce sözlerini, Türkçe çevirisini ve Türkçe okunuşlarını hazırladık.

Eminem – Lose Yourself Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri Tablosu

İngilizce LyricsTürkçe SözleriOkunuşları
Look, if you had one shot or one opportunityBak, eğer tek bir şansın veya tek bir fırsatın olsaydıLuuk, if yu hed van şat or van oppurtuniti
To seize everything you ever wanted in one momentİstediğin her şeyi bir anda elde edebilmek içinTo siiz evriting yu evır wantıd in van momınt
Would you capture it or just let it slip? YoO fırsatı yakalar mıydın yoksa gitmesine izin mi verirdin? YoVuld yu kepşur it or jast let it silip? Yo
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavyAvuçları terli, dizleri güçsüz, kolları ağırHiz palmz ar sveti, niis viik, armz ar hevi
There's vomit on his sweater already, mom's spaghettiŞimdiden kazağında kusmuk var, annesinin spagettisiDer’z vomit on hiz svetır already, mom’s spagetti
He's nervous, but on the surface he looks calm and readyGergin ancak sakin ve hazır görünüyorHi’z nervus, bat on dı sörfız hi luuks kalm end redi
To drop bombs,Bombalar bırakmayaTo drop bombz,
But he heeps on forgettin' what he wrote downAma hep unutuyor kağıda ne yazdığınıBat he kiips on forgettink vat he root davn
the whole crowd goes so loudtüm kalabalık bir anda gürültüyü koparıyorDı hool kıravd goez so laud
He opens his mouth, but the words won't come outAğzını açıyor ancak sözler çıkmıyorHi openz his mauth bat dı vordz vont kam aut
He's chokin', how, everybody's jokin' nowDonup kaldı,nasıl? şimdi herkes dalga geçiyorHi’z çıhokin, hav, evribodi’z cokin nav
The clocks run out, times up, over, blaowZaman bitiyor, zaman doldu, bitti, patladıDı kılok ran aut, taymz ap, ovır, blaov
Snap back to reality, Oh there goes gravityGerçekliğe dön, Oh işte yerçekimi gidiyorSinep bek to realiti, oh der goez graviti
Oh, there goes Rabbit, he chokedOh, işte tavşan gidiyor, donup kaldıOh, der goez rebbit, hi çıhoked
He's so mad, but he won't give up that easy? NoÇok kızgın ama bu kadar kolay pes etmeyecek değil mi? HayırHi’z so med, bat hi vont giv ap dat izi? No
He won't have it, he knows his whole back's to these ropesBununla devam etmeyecek, tüm sırtının o iplere dayandığını biliyorHi vont hev it, hi novs hiz hol bek’z to diiz ropz
It don't matter, he's dope, he knows that, but he's brokeÖnemli değil, o mükemmel, bunu biliyor ama o fakirIt dont metır, hi’z dop, hi novs dat bat he’z brok
He's so stagnant, he knows, when he goes back to his mobile home, that's when it'sO çok durgun, biliyor, karavanına gittiğini zaman, işte o zamanHi’z so stegnınt, hi novs, ven hi goez bek to diz hiz mobayl hom, dat’z ven it’z
Back to the lab again, yo, this whole rhapsodyLaboratuvara dönecek, yo, tüm bu coşkuBek to dı leb agen, yo, diz hol, rıhapsodi
Better go capture this moment and hope it don't pass himGidip bu anı yakalamalı ve bu anın kayıp gitmemesini ummalıBetır go kepçır is momınt end hop it dont pess him
You better lose yourself in the music, the momentKendini müziğe kaybet, o anYu betır looz urself in dı muzik, dı momınt
You own it, you better never let it goBuna sahipsin, bırakmasan iyi edersinYu ovn it, yu betır nevır let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blowSadece tek bir şansın var, bu şansı elini yüzüne bulaştırmaYu only get van şat, du not miss yur çens to blov
This opportunity comes once in a lifetimeBu fırsat hayatta sadece bir kez gelirDis oppurtuniti kams vans in a layftaym
You better lose yourself in the music, the momentKendini müziğe kaybet, o anYu betır looz yurself in dı muzik, dı momınt
You own it, you better never let it goBuna sahipsin, bırakmasan iyi edersinYu ovn it, yu betır nevır let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blowSadece tek bir şansın var, bu şansı elini yüzüne bulaştırmaYu only get van şat, du not miss yur çens to blov
This opportunity comes once in a lifetimeBu fırsat hayatta sadece bir kez gelirDis oppurtuniti kams vans in a layftaym
You betterDikkat etYu betır
His soul's escaping, through this hole that is gapingO ağzı açık delikten ruhu kaçıyorHiz soul’z eskeping, thru diz hol dat is geyping
This world is mine for the takingBu dünya almam için benimDiz vorld iz mayn for dı teyking
Make me king, as we move toward a New World OrderYeni Dünya Düzenine ilerledikçe kendimi kral yapacağımMayk me king, ez vi moov tovard a niv vorld ordır
A normal life is borin', but super stardom's close to post mortemNormal hayat sıkıcı ama bu süper şöhret ölümden sonrasına yakınA normıl layf iz boring, bat süpır sıtardom’z kloz to post mortım
It only grows harder, homie grows hotterSadece git gide zorlaşıyor, adamım git gide ünleniyorIt onli grovz hardır, homi grovs hattır
He blows, it's all over, these hoes is all on himEğer patlarsa bu iş biter, bu kaşarların hepsi onun peşindeHi blovs, itz all ovır, deez hoez is al on him
Coast to coast shows, he's known as the GlobetrotterKıyıdan kıyıya gösteriler, Gezgin olarak tanınıyorKoost to koost şovs, he’z novn az dı globrottır
Lonely roads, God only knows, he's grown farther from home, he's no fatherYalnız geçen yollar, sadece Tanrı biliyor, evden uzakta büyüdü, o bir baba değilLonli roodz, gad onli novs, hi’z grovn fartır from hom, he’z no fathır
He goes home and barely knows his own daughterEve gidiyor ve kızını zar zor tanıyorHi goez hom end berili novs hiz ovn dauğhtır
But hold your nose 'cause here goes the cold waterAma burnunu tıka çünkü soğuk su geliyorBat hold yur noz kauz hiir goez dı kold vatır
These hoes don't want him no mo', he's cold productBu kaşarlar artık onu istemiyor, artık ilgi çekici değilDiiz hoez dont vant him no mo, hi’z kold prodakt
They moved on to the next schmoe who flows, he nose dove and sold nadaAkan sıradaki gerizekalıya geçtiler, yere çakıldı ve hiçbir şey satamadıDey movıd on to dı nekst şhmoe vho flovs, hi noz dov end sold nada
So the soap opera is told and unfolds, I suppose it's old partner, but the beat goes onYani pembe dizi söylendi ve açıklandı, sanıyorum ki eski dostuydu ama ritim devam ediyorSo dı soap opera iz told end anfolds, I sappoze itz old partnır, bat dı beet goez on
Da-da-dum, da-dum, da-daDa-da-dum, da-dum, da-daDa-da-dum, da-dum, da-da
You better lose yourself in the music, the momentKendini müziğe kaybet, o anYu betır looz urself in dı muzik, dı momınt
You own it, you better never let it goBuna sahipsin, bırakmasan iyi edersinYu ovn it, yu betır nevır let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blowSadece tek bir şansın var, bu şansı elini yüzüne bulaştırmaYu only get van şat, du not miss yur çens to blov
This opportunity comes once in a lifetimeBu fırsat hayatta sadece bir kez gelirDis oppurtuniti kams vans in a layftaym
You better lose yourself in the music, the momentKendini müziğe kaybet, o anYu betır looz yurself in dı muzik, dı momınt
You own it, you better never let it goBuna sahipsin, bırakmasan iyi edersinYu ovn it, yu betır nevır let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blowSadece tek bir şansın var, bu şansı elini yüzüne bulaştırmaYu only get van şat, du not miss yur çens to blov
This opportunity comes once in a lifetimeBu fırsat hayatta sadece bir kez gelirDis oppurtuniti kams vans in a layftaym
You betterDikkat etYu betır
No more games, I'ma change what you call rageDaha fazla oyun yok, nefret dediğin şeyi değiştireceğimNo mor geymz, ay’ma çenynç vat yu kall reyg
Tear this motherfuckin' roof off like two dogs cagedBu lanet çatıyı kafese atılmış iki köpek gibi parçalaTiır diz mathırfakin roof of layk tvo dogz keycd
I was playin' in the beginnin', the mood all changedBaşlarda oynuyordum, tüm ruh hali değiştiAy vas pılayin in dı beginnink, dı mood al çeynç
I been chewed up and spit out and booed off stageÇiğnendim ve tükürüldüm ve sahnede yuhalandımAy biin çeeved ap and sipit aut end buuıd of steyç
But I kept rhymin' and stepped right in the next cypherAma ritim yaratmaya devam ettim ve bir sonraki evreye ilerledimBat ay kept raymıng end siteppt rayt in dı nekst sayfır
Best believe somebody's payin' the Pied PiperSanıyorum ki birileri fareli köyün kavalcısına para ödüyorBest beliv sambadi’z peyin dı payt paypır
All the pain inside amplified by theİçimdeki tüm öfke alevlendiAll dı peyin insayt amplifayt bay dı
Fact that I can't get by with my nine toSabah 9 akşam 5 iş ile geçinemememFekt dat ay kent get bay vit may nayn to
Five and I can't provide the right type ofVe sağlayamamam doğru tipteFayf and ay kent provayd dı rayt tayp of
Life for my family 'cause man, these goddamn food stamps don't buy diapersYaşamı ailem için, çünkü adamım bu lanet yemek pulları bebek bezi alamıyorLayf for may family kauz men, diiz gaddem food sıtemps dont bay daypırs
And its no movie, there's no Mekhi PhiferVe bu bir film değil, burada Mekhi Phifer yokEnd itz no movi, der’z no mehki payfır
This is my life and these times are so hardBu benim hayatım ve bu zamanlar aşırı zorDiz iz may layf and diiz tayms are so hart
And it's getting even harder tryna feed and water my seed, plusVe tohumlarımı besleyip sulamam git gide zorlaşıyor, ek olarakEnd itz getink ivin hardır tırayna fiid end watır my siid, pılas
Teeter totter, caught up between bein' a father and a prima donnaTahterevalli, bir baba ve kaprisli biri olma arasında sıkışıp kaldımTiitır tootır, kauğt ap bitviin biin’ a fathır and a prima donna
Baby mama drama, screamin' on her, too muchBaşka annenin çocuğu ona bağırıyor, aşırı fazlaBeybi mama dırama, sikrimiin on her, too maç
For me to wanna stay in one spot, another day of monotony'sBir yerde durmak için, sıradanlığın bir başka günüFor me to vanna stay in van sıpot, anothır dey of monotony’z
Gotten me to the point, I'm like a snail I've gotBeni hedefe ulaştırdı, bir salyanoz gibiyim, ve benGottın mi to the poyint, ay’m layk a sınail ay’ve gat
To formulate a plot or end up in jail or shotBir plan üretmeli veya hapse düşmeli veya vurulmalıyımTo formuleyt a pılot or end ap in ceil or şat
Success is my only motherfuckin' option, failure's notBaşarı tek seçeneğim ve başarısızlık aslaSakses iz may onli mathırfakin opşın, failur’z nat
Mom, I love you, but this trailer's got to go, I cannot grow old in Salem's LotAnne, seni seviyorum ama bu karavanın gitmesi gereken, Salem’de yaşlanamamMam, ay lav yu, bat diz tirail’z gat to go, ay kennot grov old in salem’s lat
So here I go, is my shotİşte gidiyorum, bu benim şansımSo hiir ay go, iz may şat
Feet, fail me not, this may be the only opportunity that I gotAyaklarım, beni yanıltmayın, bu elime geçen tek fırsat olabilirFiit, fayil mi not, diz may be dı onli opportunity dat ay got
You better lose yourself in the music, the momentKendini müziğe kaybet, o anYu betır looz urself in dı muzik, dı momınt
You own it, you better never let it goBuna sahipsin, bırakmasan iyi edersinYu ovn it, yu betır nevır let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blowSadece tek bir şansın var, bu şansı elini yüzüne bulaştırmaYu only get van şat, du not miss yur çens to blov
This opportunity comes once in a lifetimeBu fırsat hayatta sadece bir kez gelirDis oppurtuniti kams vans in a layftaym
You better lose yourself in the music, the momentKendini müziğe kaybet, o anYu betır looz yurself in dı muzik, dı momınt
You own it, you better never let it goBuna sahipsin, bırakmasan iyi edersinYu ovn it, yu betır nevır let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blowSadece tek bir şansın var, bu şansı elini yüzüne bulaştırmaYu only get van şat, du not miss yur çens to blov
This opportunity comes once in a lifetimeBu fırsat hayatta sadece bir kez gelirDis oppurtuniti kams vans in a layftaym
You betterDikkat etYu betır
You can do anything you set your mind to, manAklına koyduğun her şeyi başarabilirsin adamımYu ken do aniting yu set yur maynd to, men

Eminem – Lose Yourself ile ilgili Sık Sorulan Sorular

Eminem – Lose Yourself kaç yılında yayınlandı?

Eminem Lose Yourself şarkısı 2002 yılında yayınlanmıştır.

Eminem – Lose Yourself şarkısı neyi anlatmaktadır?

Eminem Lose Yourself şarkısı Eminem’in “8 Mile” filminde oynadığı karakterin özgeçmiş hikayesini ve karakterin çıktığı yolu anlatmaktadır.

Eminem – Lose Yourself kimler tarafından yazılıp bestelenmiştir?

Eminem Lose Yourself şarkıs Marshall Mathers, Jeff Bass ve Luis Resto tarafından bestelenmiş ve sözleri de Marshall Mathers tarafından yazılmıştır.

Eminem – Lose Yourself hangi ödülleri kazanmıştır?

Eminem Lose Yourself şarkısı “Grammy of Best Rap Song”, “Academy Award for Best Music” ödüllerini ve daha fazlasını kazanmıştır.

Müzik dinleyerek İngilizce öğrenmek ister misiniz? 20.000’den fazla video dersini içeren EnglishCentral’ın internet sitesini ziyaret edip en sevdiğiniz şarkılarla İngilizce çalışabilirsiniz.

İngilizce Ünlü Tanıtımı ve Türkçe Anlamı
Daft Punk Feat. Pharrell Williams – Get Lucky Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri