Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Future Continuous Tense (Gelecekte Devam Edecek Zaman) Konu Anlatımı

Future Continuous Tense nedir ve hangi durumlarda kullanılır? Future Continuous Tense Türkçe karşılığı nedir? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından soruluyor. Soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

Future Continuous Tense Nedir?

İngilizce zaman çekimleri arasında gelecek zamanı belirten Future Continuous Tense, gelecekte gerçekleşecek olay veya durumun belli süreçte gerçekleşiyor olacağını ifade etmek için kullanılır. Türkçe karşılığı düşünüldüğünde bu zaman çekiminin tam çevirisi, “Yapıyor olacağım, gidiyor olacağım.” şeklindedir.

Future Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede S-V-O kuralı olarak geçen Özne+Yüklem+Nesne kuralı; yani İngilizcede fiilin özneden hemen sonra gelmesi durumu Future Continuous Tense için de geçerlidir. Burada dikkat edilmesi gereken ise; özneden sonra gelecek zamanı belirten “will” kelimesi, “be” fiili ve Continuous Tense olduğu için fiile “-ing” eki getirilerek kullanılmasıdır. Bu kurallar göz önünde bulundurulunca Future Continuous Tense cümle dizilimi şu şekildedir;

Olumlu cümlelerde:
I + will + be + V-ing
He/She/It + will + be + V-ing
We/You/They + will + be + V-ing

Olumsuz cümlelerde:
I + will + not + be + V-ing
He/She/It + will + not + be + V-ing
We/You/They + will + not + be + V-ing

Soru cümlelerinde:
Will + I + be + V-ing ?
Will + He/She/It + be + V-ing ?
Will + We/You/They + be + V-ing ?

Future Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu cümlelerde:I/He/She/It/You/We/They + will + be + fiil (v-ing)
Olumsuz cümlelerde:I/He/She/It/You/We/They + won’t + be + fiil (v-ing)
Soru cümlelerinde:Will + I/He/She/It/You/We/They + be + fiil (v-ing)

Aşağıdaki tabloda Future Continuous Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin dizilimi örneklendirilmiştir.

Olumlu Cümle
(subject + will + be + V-ing)
Olumsuz Cümle
(subject + will not + be + V-ing)
Soru Cümlesi
(will + subject + be + V-ing)
I will be coming. (Ben geliyor olacağım.)I will not be coming. (Ben geliyor olmayacağım.)Will I be coming. (Ben geliyor olacak mıyım?)
You will be coming. (Sen geliyor olacaksın.)You will not be coming. (Ben geliyor olmayacağım.)Will you be coming. (Sen geliyor olacak mısın?)
He/She/It will be coming. (O geliyor olacak.)He/She/It will not be coming. (Ben geliyor olmayacağım.)Will he/she/it be coming. (O geliyor olacak mı?)
We will be coming. (Biz geliyor olacağız.)We will not be coming. (Ben geliyor olmayacağım.)Will we be coming. (Biz geliyor olacak mıyız?)
You will be coming. (Siz geliyor olacaksınız.)You will not be coming. (Ben geliyor olmayacağım.)Will you be coming. (Siz geliyor olacak mısınız?)
They will be coming. (Onlar geliyor olacaklar.)They will not be coming. (Ben geliyor olmayacağım.)Will they be coming. (Onlar geliyor olacaklar mı?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede yakın geçmişi ifade eden Present Perfect Tense, söz konusu olayın veya durumun geçmiş zamanda yaşandığını ancak etkisinin hala devam ettiğini belirtmek için kullanılır. Present Perfect Tense’de “have” yardımcı fiili ve fiilin üçüncü hali kullanılır. Future Continuous Tense gelecekte gerçekleşiyor olan olaylardan bahsederken kullanılır. Future Continuous Tense ile cümle yapmak için özneden sonra “will” ve “be” yardımcı fiilleri eklenir, ardından kullanılacak olan fiilin “-ing” eki almış hali kullanılır.

They will be sleeping.

(Onlar uyuyor olacaklar.)

Future Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Future Continuous Tense gramatik olarak gelecekten bahsettiği ve bir süreci içerdiği için özneden sonra “will” yardımcı fiili, “be” fiili ve olayın bir sürece yayıldığını göstermek için fiilin “-ing” eki almış hali ile nesne art arda eklenerek cümle oluşturulur. Aşağıda cümle dizilimine dair verilen örneği inceleyelim;

Subject (I/You/He/She/It/We/You/They) + Yardımcı Fiil (will) + Yardımcı fiil (be) + Fiil (V-ing) + …

I will be studying.

(Ben ders çalışıyor olacağım.)

Future Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

-Cümle dizilişi: S + will + be + V-ing
-Özneden sonra “will” ve “be” yardımcı fiilleri daha sonra da fiile “-ing” eki getirilerek art arda eklenmesiyle Future Continuous Tense ile olumlu cümle oluşturulur.
-Aşağıda Future Continuous Tense ile olumlu cümle örnekleri yer almaktadır.

You will be looking for a job after graduation.

(Mezuniyetten sonra iş arıyor olacaksın.)

My sister will be driving the car.

(Ablam arabayı sürüyor olacak.)

Our dog will be digging up the garden when we turn back home.

(Eve döndüğümüzde köpeğimiz bahçeyi kazıyor olacak.)

These lights will be attracting the flies in the evening.

(Bu ışıklar akşam sinekleri çekiyor olacak.)

Future Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

-Cümle dizilişi: S + won’t + be + V-ing
-Özneden sonra “will” yardımcı fiilinin olumsuz hali olan “won’t” ve “be” yardımcı fiilleri daha sonra da fiile “-ing” eki getirilerek art arda eklenmesiyle Future Continuous Tense ile olumsuz cümle oluşturulur.
-Aşağıda Future Continuous Tense ile olumsuz cümle örnekleri yer almaktadır.

I will not be sleeping tonight.

(Bu gece uyuyor olmayacağım.)

We will not be working on Tuesday.

(Salı günü çalışıyor olmayacağız.)

They will not be studying while you are playing video games.

(Sen video oyunu oynarken onlar çalışıyor olmayacaklar.)

My brother will not be throwing a party this weekend.

(Abim bu hafta sonu parti veriyor olmayacak.)

Future Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

-Cümle dizilişi: S + will + be + being + V3
-Özneden sonra “will” ve “be” yardımcı fiilleri daha sonra da Passive form (Edilgen yapı) olduğu için “being” ve fiilin 3. halinin art arda eklenmesiyle Future Continuous Tense ile edilgen cümle oluşturulur.
-Aşağıda Future Continuous Tense ile edilgen cümle örnekleri yer almaktadır.

The car will be being washed by me tomorrow.

(Araba yarın benim tarafımdan yıkanıyor olacak.)

These cars will be being painted tonight.

(Bu arabalar bu gece boyanıyor olacaklar.)

Your name will be being repeated by the parrot until it falls asleep.

(İsmin papağan tarafından uyuyakalana kadar tekrar ediliyor olacak.)

Your trophies will be being shown to us by your mother during the dinner.

(Akşam yemeği boyunca ödüllerin annen tarafından bize gösteriliyor olacak.)

Future Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

-Cümle dizilişi: Will + S + be + V-ing
-“Will” yardımcı fiilinden sonra özne ve ardından “be” yardımcı fiili daha sonra da fiilin “-ing” eki almış halinin art arda eklenmesiyle Future Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Future Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Will we be going home tomorrow morning?

(Yarın sabah eve gidiyor olacak mıyız?)

Will you be working all night?

(Bütün gece çalışıyor mu olacaksın?)

Will you be having fun without me?

(Siz bensiz eğleniyor mu olacaksınız?)

Will they be attending the ceremony?

(Onlar törene katılıyor mu olacaklar?)

Future Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

-Cümle dizilişi: Won’t + S + be + V-ing
-“Will” yardımcı fiilinin olumsuz hali olan “won’t” sonrasında özne ve ardından “be” yardımcı fiili daha sonra da fiilin “-ing” eki almış halinin art arda eklenmesiyle Future Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Future Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Won’t they be waiting for us?

(Bizi bekliyor olmayacaklar mı?)

Won’t we be seeing each other for two years?

(İki yıl görüşüyor olmayacak mıyız?)

Won’t you be crying when you come back home?

(Eve dönünce ağlıyor olmayacak mısın?)

Won’t you be meeting a client tomorrow?

(Yarın bir müşteriyle görüşüyor olmayacak mısın?)

Future Continuous Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

-Cümle dizilişi: Will + S + be + being + V3
-“Will” yardımcı fiilinden sonra özne ve ardından “be” yardımcı fiili daha sonra da continuous ve edilgen anlamı vermesi için “being” ve fiilin 3. halinin art arda eklenmesiyle Future Continuous Tense ile olumlu edilgen soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Future Continuous Tense ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Will the event hall be being decorated by your daughter?

(Etkinlik salonu kızın tarafından mı dekore ediliyor olacak?)

Will these rooms be being painted next week?

(Gelecek hafta bu odalar boyanıyor mu olacak?)

Will your paintings be being transported to the gallery in the afternoon?

(Öğleden sonra resimlerin galeriye taşınıyor mu olacak?)

Will this building be being restored during winter?

(Kış boyunca bu bina restore ediliyor mu olacak?)

İngilizcede Future Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

-Cümle dizilişi: Won’t + S + be + being + V3
-“Will” yardımcı fiilinin olumsuzu olan “won’t” sonrasında özne ve ardından “be” yardımcı fiili daha sonra da continuous ve edilgen anlamı vermesi için “being” ve fiilin 3. halinin art arda eklenmesiyle Future Continuous Tense ile olumsuz edilgen soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Future Continuous Tense ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Won’t your documents be being examined by the police tomorrow?

(Belgelerin yarın polis tarafından inceleniyor olmayacak mı?)

Won’t you be being watched by the supervisor during the exam?

(Sınav sırasında gözetmen tarafından izleniyor olmayacak mısınız?)

Won’t your office be being cleaned by the personnel.

(Ofisin personel tarafından temizleniyor olmayacak mı?)

Won’t this card game be being played by your cousins during the weekend?

(Bu kart oyunu haftasonu kuzenlerin tarafından oynanıyor olmayacak mı?)

Future Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları ile oluşturulan bu cümleler Türkçede yer alan “Kim, kiminle, nerede?” gibi soruların karşılığı olarak tanımlanabilir. Soru zarflı cümle kurmak için What, When, Who, Where, Why, How soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Future Continuous Tense soru cümlesi kuralları aynı şekilde uygulanır. Aşağıdaki Future Continuous Tense ile soru zarflı cümle dizilimini inceleyelim;

What/When/Who/Where/Why/How + Will + I/You/He/She/It/We/You/They + be + V-ing + ……..

Aşağıdaki Past Continuous Tense ile soru zarflı cümle örneklerini inceleyelim;

When will they be practising?

(Onlar ne zaman pratik yapıyor olacaklar?)

What will you be doing?

(Sen ne yapıyor olacaksın?)

Why will you be working?

(Neden çalışıyor olacaksın?)

Future Continuous Tense ile İlgili Sık Sorulan Sorular;

Future Continuous Tense ve Simple Present Tense Farkı Nedir?

Türkçede karşılığı geniş zaman olan Simple Present Tense genel durumlar ve rutin alışkanlıklardan bahsederken kullanılır. Future Continuous Tense ise tamamen farklı olarak gelecekte belli bir süreçten bahsederken kullanılır.

Future Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmiş zamanda gerçekleşen ve sonlanan olayları ifade etmek için kullanılırken, Past Perfect Tense’de ifade edilen eylem Simple Past Tense’de aktarılan eylemden daha önce gerçekleşmiştir.

Past Perfect Tense ve İngilizce Gelecek Zaman Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmişte olan ve sonlanan olay veya durumlardan bahsetmek için kullanılır. Future Continuous Tense ise gelecekte gerçekleşecek olan bir olayın belli bir süreçte gerçekleşiyor olacağını belirtir.

Future Continuous Tense ve Present Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Hem Present Perfect Continuous Tense hem de Future Continuous Tense olayın veya durumun bir süreç içerisinde gerçekleştiğini vurgular. Fakat Present Perfect Continuous Tense geçmiş zamanda başlayan bir olayın hâlâ devam ettiği ve günümüzü etkilediği durumlarda kullanılırken Future Continuous Tense ise farklı olarak gelecek zamanda gerçekleşecek olan olayın belli bir sürece yayıldığı durumlarda kullanılır.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Past Perfect Continuous Konu Anlatımı Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı
Adele - Set Fire To The Rain Şarkı Sözleri Çeviri Adele – Set Fire To The Rain Şarkı Sözleri Çeviri