Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Future Perfect Continuous Tense nedir ve hangi durumlarda kullanılır? Future Perfect Continuous Tense Türkçeye nasıl çevrilir? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından soruluyor. Soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

Future Perfect Continuous Tense Nedir?

İngilizce zaman çekimleri arasında gelecek zamandan bahsederken kullanılan Future Perfect Continuous Tense gelecekte yapılan bir işin ne kadar süredir yapılıyor olacağından bahsederken kullanılır. Bu zaman çekiminin Türkçe karşılığı “Şu kadar süredir yapıyor olacağım” şeklindedir.

Future Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede S-V-O kuralı olarak geçen Özne+Yüklem+Nesne kuralı; yani İngilizcede fiilin özneden hemen sonra gelmesi durumu Future Perfect Continuous Tense için de geçerlidir. Dikkat edilmesi gereken özneden sonra gelecek zamanı belirtmek için “will” kelimesi ve Perfect Tense’lerde kullanılan “have” ile “be” fiilinin 3. hali olan “been” kullanılması ve sürece vurgu yapmak için fiile “-ing” eki getirilmesidir. Bu kurallar göz önünde bulundurulunca Future Perfect Continuous Tense cümle dizilimi şu şekildedir;

Olumlu cümlelerde:
I + will + have + been + V-ing
He/She/It + will + have + been + V-ing
We/You/They + will + have + been + V-ing

Olumsuz cümlelerde:
I + won’t + have + been + V-ing
He/She/It + won’t + have + been + V-ing
We/You/They + won’t + have + been + V-ing

Soru cümlelerinde:
Will + I + have + been + V-ing
Will + He/She/It + have + been + V-ing
Will + We/You/They + have + been + V-ing

Present Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu cümlelerde:I/He/She/It/You/We/They + will + have + been + fiil (v-ing)
Olumsuz cümlelerde:I/He/She/It/You/We/They + won’t + have + been + fiil (v-ing)
Soru cümlelerinde:Will + I/He/She/It/You/We/They + have + been + fiil (v-ing)

Aşağıdaki tabloda Future Perfect Continuous Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin dizilimi örneklendirilmiştir.

Olumlu Cümle
(subject + will + have + been + V- ing)
Olumsuz Cümle
(subject + will not + have + been + V-ing)
Soru Cümlesi
(will + subject + have + been + V-ing)
I will have been working for two years by next month. (Gelecek ay iki yıldır çalışıyor olacağım.)I won’t have been working for two years by next month. (Ben gelecek ay iki yıldır çalışıyor olmayacağım.)Will I have been working for two years by next month. (Ben gelecek ay iki yıldır çalışıyor mu olacağım?)
You will have been working for two years next month. (Gelecek ay iki yıldır çalışıyor olacaksın.)You won’t have been working for two years by next month. (Sen gelecek ay iki yıldır çalışıyor olmayacaksın.)Will you have been working for two years by next month. (Sen gelecek ay iki yıldır çalışıyor mu olacaksın?)
He/She/It will have been working for two years next month. (Gelecek ay iki yıldır çalışıyor olacak.)He/She/It won’t have been working for two years by next month. (O gelecek ay iki yıldır çalışıyor olmayacak.)Will he/she/it have been working for two years by next month. (O gelecek ay iki yıldır çalışıyor mu olacak?)
We will have been working for two years next month. (Gelecek ay iki yıldır çalışıyor olacağım.)We won’t have been working for two years by next month. (Biz gelecek ay iki yıldır çalışıyor olmayacağız.)Will we have been working for two years by next month. (Biz gelecek ay iki yıldır çalışıyor mu olacağız?)
You will have been working for two years next month. (Gelecek ay iki yıldır çalışıyor olacağım.)You won’t have been working for two years by next month. (Siz gelecek ay iki yıldır çalışıyor olmayacaksınız.)Will you have been working for two years by next month. (Siz gelecek ay iki yıldır çalışıyor mu olacaksınız?)
They will have been working for two years next month. (Gelecek ay iki yıldır çalışıyor olacağım.)They won’t have been working for two years by next month. (Onlar gelecek ay iki yıldır çalışıyor olmayacaklar.)Will I have been working for two years by next month. (Onlar gelecek ay iki yıldır çalışıyor mu olacaklar?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede yakın geçmişi ifade eden Present Perfect Tense, söz konusu olayın veya durumun geçmiş zamanda yaşandığını ancak etkisinin hala devam ettiğini belirtmek için kullanılır. Present Perfect Tense’de “have” yardımcı fiili ve fiilin 3. hali kullanılır. Future Perfect Continuous Tense’de ise gelecek zaman olduğu için “will” yardımcı fiili, aynı zamanda bir Perfect Tense olduğu için Perfect Tenselerde kullanılan “have” yardımcı fiili ve Continuous Tense olduğu için “been” ve fiilin “-ing” eki almış hali kullanılır.

We will have been working for ten years.

Biz on yıldır çalışıyor olacağız.

Future Perfect Continuous Cümle Nasıl Kurulur?

Future Perfect Continuous Tense gramatik olarak geleceği ve yakın geçmişi aynı anda içerdiği için özneden sonra “will” ve “have” yardımcı fiilleri ve “be” fiilinin 3. hali olan “been” ve sürece vurgu yapmak için fiilin “-ing” eki almış hali ile nesne art arda eklenerek cümle kurulur. Aşağıda cümle dizilimine dair verilen örneği inceleyelim;

Subject (I/You/He/She/It/We/You/They) + Yardımcı Fiil (Will) + Yardımcı Fiil (Have) + Yardımcı Fiil (Been) + Fiil (V-ing) + ….

They will have been waiting for ten hours.

Onlar on saattir bekliyor olacaklar.

Future Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + will + have + been + V-ing
-Özneden sonra gelecek zamanda “will” yardımcı fiili, Perfect Tenselerde kullanılan “have” yardımcı fiili, “been” yardımcı fiili ve kullanılacak olan fiilin “-ing” eki almış halinin art arda eklenmesiyle Future Perfect Continuous Tense ile olumlu cümle oluşturulur.
-Aşağıda Future Perfect Continuous Tense ile olumlu cümle örnekleri yer almaktadır.

We will have been waiting for the delivery for forty minutes by eight o’clock.

Saat 8’e geldiğinde kırk dakikadır teslimatı bekliyor olacağız.

Our son will have been living with a stranger for years when we go back to our country.

Ülkemize döndüğümüzde oğlumuz yıllardır bir yabancıyla yaşıyor olacak.

My daughter will have been practising for eight months by the time the auditions start.

Kızım seçmeler başladığında sekiz aydır pratik yapıyor olacak.

Our children will have been studying Spanish for two months when we move to Spain.

İspanya’ya taşındığımızda çocuklarımız iki aydır İspanyolca çalışıyor olacak.

Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + won’t + have + been + V-ing
-Özneden sonra gelecek zamanda olumsuz halde “won’t” yardımcı fiili, Perfect Tenselerde kullanılan “have” yardımcı fiili, “been” yardımcı fiili ve kullanılacak olan fiilin “-ing” eki almış halinin art arda eklenmesiyle Future Perfect Continuous Tense ile olumsuz cümle oluşturulur.
-Aşağıda Future Perfect Continuous Tense ile olumsuz cümle örnekleri yer almaktadır.

They won’t have been working for more than an hour when we arrive.

Biz vardığımızda bir saatten fazla süredir çalışıyor olmayacaklar.

If we sleep now., we won’t have been sleeping for five hours at 6 a.m.

Şimdi uyursak, sabah 6’da beş saattir uyuyor olmayacağız.

They won’t have been having fun without us if we arrive at the party on time.

Partiye zamanında varırsak bizsiz eğleniyor olmayacaklar.

She won’t have been practising for a long time by the end of this month.

Bu ayın sonunda uzun zamandır alıştırma yapıyor olmayacak.

Future Perfect Continuous Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + will + have + been + being + V3
-Özneden sonra gelecek zamanda “will” yardımcı fiili, Perfect Tenselerde kullanılan “have” yardımcı fiili, “been” yardımcı fiili daha sonra passive (edilgen) yapı olduğu için “being” ve kullanılacak olan fiilin üçüncü halinin art arda eklenmesiyle Future Perfect Continuous Tense ile edilgen cümle oluşturulur.
-Aşağıda Future Perfect Continuous Tense ile edilgen cümle örnekleri yer almaktadır.

The clothes will have been being washed for three hours by 10 o’clock.

Saat 10’a geldiğinde kıyafetler üç saattir yıkanıyor olacaklar.

These rooms will have been being occupied by your relatives for more than a month by the end of this week.

Bu haftanın sonunda bu odalar senin akrabaların tarafından bir aydan fazla süredir işgal ediliyor olacak.

His son will have been being tutored by a coach for years when he takes the university entrance exam.

Onun oğlu üniversite sınavına girdiğinde yıllardır bir özel öğretmen tarafından eğitiliyor olacak.

The computers will have been being used by students for three months by the end of the term.

Dönem sonunda bilgisayarlar öğrenciler tarafından üç aydır kullanılıyor olacak.

Future Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Cümle dizilişi: Will + S + have + been + V-ing
-Soru cümlesi olduğu için önce yardımcı fiil olan “will”, ardından özne, sonrasında Perfect Tenselerde kullanılan “have” yardımcı fiili, “been” yardımcı fiili ve kullanılacak olan fiilin “-ing” eki almış halinin art arda eklenmesiyle Future Perfect Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Future Perfect Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Will I have been waiting for two hours when the next train comes?

Sonraki tren geldiğinde iki saattir bekliyor mu olacağım?

Will they have been looking after our daughter for five years when we turn back to our homeland?

Memleketimize döndüğümüzde onlar kızımıza beş yıldır bakıyor mu olacaklar?

Will you have been studying medicine for six years by the end of this year?

Bu yılın sonunda altı yıldır tıp okuyor mu olacaksın?

Will we have been living in Manchester for fifteen years by the time you retire?

Sen emekli olduğunda onbeş yıldır Manchester’da yaşıyor mu olacağız?

Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Cümle dizilişi: Won’t + S + have + been + V-ing
-Olumsuz soru cümlesi olduğu için önce olumsuz halde yardımcı fiil olan “won’t”, ardından özne, sonrasında Perfect Tenselerde kullanılan “have” yardımcı fiili, “been” yardımcı fiili ve kullanılacak olan fiilin “-ing” eki almış halinin art arda eklenmesiyle Future Perfect Continuous Tense ile olumsuz soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Future Perfect Continuous Tense ile olumsuz soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Won’t you have been watching TV for four hours by the time your next lesson starts?

Sonraki dersin başladığında dört saattir televizyon izliyor olmayacak mısın?

Won’t these children have been fighting over a toy for hours by the time their parents come?

Aileleri geldiğinde bu çocuklar bir oyuncak için saatlerdir kavga ediyor olmayacaklar mı?

Won’t they have been arguing over the same matter for an hour when the meeting ends?

Toplantı bittiğinde aynı konu hakkında bir saattir tartışıyor olmayacaklar mı?

Won’t my father have been driving for more than six hours when the sun rises?

Güneş doğduğunda babam altı satten fazla süredir araba sürüyor olmayacak mı?

Future Perfect Continuous Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Cümle dizilişi: Will + S + have + been + being + V3
-Soru cümlesi olduğu için gelecek zamanda “will” yardımcı fiili, ardından özne, sonrasında Perfect Tenselerde kullanılan “have” yardımcı fiili, “been” yardımcı fiili daha sonra passive (edilgen) yapı olduğu için “being” ve kullanılacak olan fiilin üçüncü halinin art arda eklenmesiyle Future Perfect Continuous Tense ile edilgen soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Future Perfect Continuous Tense ile olumlu edilgen soru cümle örnekleri yer almaktadır.

Will these tables have been being used by your parents for a year by the time we polish them?

Bu masalar biz cilaladığımız zaman ailen tarafından bir yıldır kullanılıyor mu olacaklar?

Will this little girl have been being looked after by your grandmother for two days when we come back?

Geri döndüğümüzde bu küçük kız büyük annen tarafından iki gündür mü bakılıyor olacak?

Will your cousin have been being treated by this doctor for three years by the end of the treatment?

Kuzenin tedavinin sonunda bu doktor tarafından üç yıldır mı tedavi ediliyor olacak?

Will the museum have been being restored for three months when we visit there?

Biz ziyarete gittiğimizde müze üç aydır restore ediliyor mu olacak?

İngilizcede Future Perfect Continuous Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

Cümle dizilişi: Won’t + S + have + been + being + V3
-Olumsuz soru cümlesi olduğu için gelecek zamanda olumsuz halde “won’t” yardımcı fiili, ardından özne, sonrasında Perfect Tenselerde kullanılan “have” yardımcı fiili, “been” yardımcı fiili daha sonra passive (edilgen) yapı olduğu için “being” ve kullanılacak olan fiilin üçüncü halinin art arda eklenmesiyle Future Perfect Continuous Tense ile edilgen soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Future Perfect Continuous Tense ile olumsuz edilgen soru cümle örnekleri yer almaktadır.

Won’t we have been being educated by an expert for a year when we go to study abroad?

Yurt dışında eğitim görmeye gittiğimizde bir yıldır bir uzman tarafından eğitiliyor olmayacak mıyız?

Won’t these pens have been being used by your classmates for a term by the time you come back to school?

Bu kalemler sen okula geri döndüğünde bir dönemdir arkadaşların tarafından kullanılıyor olmayacak mı?

Won’t you have been being ignored by her for four years by the time of the graduation?

Mezuniyet zamanında onun tarafından dört yıldır görmezden geliniyor olmayacak mısın?

Won’t your son have been being supported by a wealthy family for years when you finally start a proper job?

Sen sonunda düzgün bir işe başladığında oğluna yıllardır varlıklı bir aile tarafından yardım ediliyor olmayacak mı?

Future Perfect Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları ile oluşturulan bu cümleler Türkçedeki “Kim, kiminle, nerede?” gibi soruların karşılığı olarak tanımlanabilir. Soru zarflarıyla cümle kurmak için What, When, Who, Where, Why, How soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Future Perfect Continuous Tense soru cümlesi kuralları aynı şekilde uygulanır. Aşağıdaki Future Perfect Continuous Tense ile soru zarflı cümle dizilimini inceleyelim;

What/When/Who/Where/Why/How + Will + I/You/He/She/It/We/You/They + Have + Been + V-ing + ……..

Aşağıdaki Future Perfect Tense ile soru zarflı cümle örneklerini inceleyelim;

What will you have been doing when I visit you?

Ziyarete geldiğimde sen ne yapıyor olacaksın?

Why will you have been working for hours when I visit you?

Ziyarete geldiğimde neden saatlerdir çalışıyor olacaksın?

Where will you have been living for years by the time your father buys a house?

Baban bir ev aldığında yıllardır nerede yaşıyor olacaksınız?

Future Perfect Continuous Tense ile İlgili Sık Sorulan Sorular;

Future Perfect Continuous Tense ve Present Continuous Tense Farkı Nedir?

Present Continuous Tense bahsedilen olayın içinde bulunulan zaman içinde gerçekleştiği durumlarda kullanılır ve Türkçede karşılığı şimdiki zamandır. Future Perfect Continuous Tense ise gelecekte gerçekleşen bir olayın ne kadar süredir gerçekleşiyor olacağından bahsederken kullanılır.

Future Perfect Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmişte yaşanan ve sonlanan olayları ifade etmek için kullanılırken Future Perfect Continuous Tense gelecekte yaşanacak olan olayların ne kadar süredir yaşanıyor olacağına vurgu yaparken kullanılır. Simple Past Tense ve Future Perfect Continuous Tense birbirlerinden ifade ettikleri zaman dilimleri bakımından farklı oldukları kadar söz konusu olayın gerçekleşme sürecini belirtme bakımından da farklıdırlar. Future Perfect Continuous Tense’de bahsedilen olayın daima bir süreç içerisinde gerçekleştiği anlaşılırken Simple Past Tense süreci vurgulamaz.

Future Perfect Continuous Tense ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Future Perfect Continuous Tense ve Past Perfect Tense birbirlerinden farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen olaylardan bahsetmek için kullanılır. Future Perfect Continuous Tense gelecekte gerçekleşiyor olacak bir olayın ne kadar süredir gerçekleşiyor olduğundan bahsederken Past Perfect Tense ise geçmişte gerçekleşen bir olaydan daha da önce gerçekleşen başka bir olaydan bahsederken kullanılır.

Future Perfect Continuous Tense ve Future Perfect Tense Farkı Nedir?

Future Perfect Continuous Tense ve Future Perfect Tense gelecek zamandan bahderken kullanılır. Future Perfect Tense’de gelecekte yapılan bir işin bitmiş olduğu anlamı varken, Future Perfect Continuous Tense’de gelecekte yapılan bir işin ne kadar süredir yapılıyor olacağı belirtilir ve sürece vurgu vardır.

Future Perfect Continuous Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Simple Future Tense Konu Anlatımı Simple Future Tense Konu Anlatımı
John Legend - All of Me Şarkı Sözleri Çeviri John Legend – All of Me Şarkı Sözleri Çeviri