Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Future Perfect Tense Konu Anlatımı

Future Perfect Tense Nedir?

İngilizce zaman çekimleri arasında gelecek zamanı belirten Future Perfect Tense, gelecekte tamamlanmış olması beklenen olay ya da durumların ifade etmek için kullanılır. Türkçe karşılığı düşünüldüğünde bu zaman çekiminin tam çevirisi, “Yapmış olacağım, gitmiş olacağım.” şeklindedir.

Future Perfect Tense Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede S-V-O kuralı olarak geçen Özne+Yüklem+Nesne kuralı; daha net açıklamak gerekirse İngilizce’de fiilin özneden hemen sonra gelmesi durumu Future Perfect Tense için de geçerlidir. Burada dikkat edilmesi gereken ise; özneden sonra gelecek zamanda ”will” kelimesi ve Perfect Tense’lerde kullanılan ”have” ve fiil kullanılmasıdır.

Future Perfect Tense Gramer Kuralları Tablosu

Future Perfect Tense ile bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve fiilin 3. şekli eklenerek istenilen şekilde cümle tamamlanır. Ek olarak dikkat edilmesi gereken nokta,Future Perfect Tense’te işin ne zaman yapılacağı belli değil ne zamana kadar bitirilmiş olacağı önemlidir.

Olumlu Cümle
(Subject + will + have + V3)
Olumsuz Cümle
(Subject + will not + have + V3)
Soru Cümlesi
(will + subject + have + V3)
I will have come
( Ben gelmiş olacağım.)
I will not have come.
(Ben gelmiş olmayacağım.)
Will I have come?
(Ben gelmiş olacak mıyım?)
You will have come.
(Sen gelmiş olacaksın.)
You will not have come.
(Sen gelmiş olmayacaksın.)
Will you have come?
(Sen gelmiş olacak mısın?)
He/She/It will have come.
(O gelmiş olacak.)
He/She/It will not have come.
(O gelmiş olmayacak.)
Will he/she/it have come?
(O gelmiş olacak mı?)
We will have come.
(Biz gelmiş olacağız.)
We will not have come.
(Biz gelmiş olmayacağız.)
Will we have come?
(Biz gelmiş olacak mıyız?)
You will have come.
(Siz gelmiş olacaksınız.)
You will not have come.
(Siz gelmiş olmayacaksınız.)
Will you have come?
(Siz gelmiş olacak mısınız?)
They will have come.
(Onlar gelmiş olacaklar.)
They will not have come.
(Onlar gelmiş olmayacaklar.)
Will they have come?
(Onlar gelmiş olacaklar mı?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizce’de yakın geçmişi tanımlayan Present Perfect Tense,bahsedilen olayın geçmiş zamanda yaşandığını ancak etkisinin hala devam ettiğini ifade etmek için kullanılır.

Future Perfect Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Future Perfect Tense gramatik olarak hem geçmişi hem geleceği aynı anda içerdiği için özneden sonra ‘will have’ yardımcı fiili ve fiilin geçmiş zamanını belirtmek için 3. hali ile nesne art arda eklenerek cümle oluşturulur. Tabloda cümle dizilimine dair verilen örneği inceleyelim;

Subject (Özne)Will have (Yardımcı Fiil)Verb 3 (Fiilin 3.hali)Object(Nesne)
Iwill havecome backhome

Future Perfect Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Future Perfect Tense soru cümleleri, önce yardımcı fiil cümlenin başına getirilerek sonra özne, ardından to have fiili ve fiilin 3. şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.

-Will we have gone home by then?

(O zamana kadar eve gitmiş olacak mıyız?)

-Will she have gotten her passport by then?

(O zamana kadar pasaportunu almış olacak mı?)

-Will you have eaten lunch already when we arrive?

(Biz vardığımızda öğle yemeğini çoktan yemiş olacak mısın?)

-Will they have finished decorating the float before the parade?

(Geçit töreninden önce şamandırayı dekore etmeyi bitirmiş olacaklar mı?)

Future Perfect Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Future Perfect Tense soru cümleleri, önce olumsuz yardımcı fiil cümlenin başına getirilerek sonra özne, ardından to have fiili ve fiilin 3. şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.

-Won’t they have slept for a long time?

(Uzun süre uyumamışlar mı?)

-Won’t we have forgotten me by then?

(O zamana kadar beni unutmuş olmaz mıyız?)

-Won’t she have gone to school?

(Okula gitmeyecek mi?)

-Won’t you have left when I arrive?

(Ben geldiğimde gitmiş olmayacak mısın?)

Future Perfect Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Future Perfect Tense ile bir cümle kurarken önce özne alınır, yanına yardımcı fiil yerleştirilir ve fiilin 3. şekli eklenerek istenilen şekilde cümle tamamlanır.

-I am going to have read the book by the time the movie comes out.

(Film çıkana kadar kitabı okumuş olacağım.)

-We are going to have done our work by midnight.

(Gece yarısına kadar işlerimizi bitirmiş olacağız.)

-The children will have eaten the cakes by the time you bring the tea.

(Sen çayı getirinceye kadar çocuklar kekleri yemiş olacaklar.)

-We will have eaten our dinner before the match.

(Maçtan önce akşam yemeğini yemiş olacağız.)

Future Perfect Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Future Perfect Tense ile yapılan olumsuz cümleler önce özne kullanılır, sonra yardımcı fiilin olumsuzu eklenir ve asıl fiilin 3. şekli almış şekli ile istenildiği şekilde tamamlanır.

-They won’t have come here by 6.

(6’ya kadar gelmiş olmayacaklar)

-She will not have gone to Paris yet by the end of July.

(Temmuz’un sonuna kadar Paris’e henüz gitmiş olmayacak.)

-They are not going to have signed the agreement until next month.

(Gelecek aya kadar anlaşmayı imzalamış olmayacaklar.)

-I won’t have cleaned the house before 8.

(Saat 8’e kadar evi temizlemiş olmayacağım.)

Future Perfect Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapı denildiğinde akla gelen temel kullanım şekli, İngilizce passive voice yapısıdır. Passive voice yapısında, eylemi asıl olarak yapan kişiden ziyade, eylemin yapılmış olması esas olan şeydir. Kısacası, cümlede eylemi yapan değil; ona maruz kalan kişi önemlidir ve atıf yapılan da budur. Eylemi yapan kişinin anlatıldığı yapıya ise active voice denilmektedir. Gramer yapısı açısından incelendiğinde ise passive voice kullanımıyla aşağıdaki gibi bir yapı ortaya çıkmaktadır:

Active Voice (Etken Yapı):Subject (Özne)Verb (Fiil)Object (Nesne)
Passive Voice (Edilgen Yapı):Subject (Özne)To Be V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali)by (preposition / edat)

-The job will have been finished by Monday.

(Pazartesi gününe kadar iş bitmiş olacak.)

-The first prize will have been won by her.

(Birincilik ödülü onun tarafından kazanılmış olacak.)

-The roof will have been repaired by them.

(Çatı onlar tarafından onarılmış olacak.)

-The windows will have been cleaned by the boy.

(Pencereler çocuk tarafından temizlenmiş olacak.)

Future Perfect Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Future Perfect Tense soru kalıbı ve passive voice kullanımı, Future Perfect Tense ile kurulan edilgen cümlelerin soru sorma şekline uyarlanmasıyla oluşmaktadır. Yukarıdaki örnekler incelendiğinde Future Perfect Tense ile kurulan cümlelerin özne + will + have + been ve fiilin üçüncü halinin kullanıldığı görülmektedir. Bu şekilde kurallı bir cümle olarak ortaya çıkan edilgen yapıda, soru cümlelerinin oluşmasının temel kuralı da ”will”in başa gelmesidir.

-Will six shrimp have been eaten by Harry at dinner?

(Akşam yemeğinde altı karider Henry tarafından yenmiş olacak mı?)

-Will the desert have been roamed by beautiful giraffes?

(Çöl güzel zürafalar tarafından mı dolaştırılmış olacak?)

-Will instructions have been given to you by the director?

(Yönetmen tarafından size talimat verilmiş olacak mı?)

-Will The Grand Canyon have been visited by thousands of tourists?

(Büyük Kanyon binlerce turist tarafından ziyaret edilmiş olacak mı?)

Future Perfect Tense ile Edilgen Soru Cümleleri

Edilgen yapıda, soru cümlelerinin oluşmasının temel kuralı ”won’t”un başa gelmesidir.

-Won’t two dozen cookies have been baked by Susan for the bake sale?

(Susan tarafından fırında satış için iki düzine kurabiye pişirilmiş olmayacak mı?)

-Won’t the comet have been viewed by the science class?

(Kuyruklu yıldız, fen sınıfı tarafından görüntülenmiş olmayacak mı?)

-Won’t money have been donated to the homeless shelter by Larry?

(Larry tarafından evsizler barınağına para bağışlanmış olmayacak mı?)

-Won’t the reservations have been made by the wedding planner?

(Rezervasyonlar, düğün organizatörü tarafından yapılmış olmayacak mı?)

Future Perfect Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları ile oluşturulan bu cümleler Türkçe’de yer alan ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ gibi soruların karşılığı olarak tanımlanabilir.Soru zarflı cümle kurmak için What, When,Who,Where,Why,How soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Future Perfect Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulanır.

What
When
Who
Where
Why
Howwill
I
You
He
She
It
We
TheyhaveVerb 3…..

Future Perfect Tense ile İlgili Sık Sorulan Sorular;

Future Perfect Tense ve Present Continous Tense Farkı Nedir?

Present Continous Tense, şimdiki zamanı tarif eden ve cümlede bahsedilen olay ya da durumun konuşma anında yapıldığı durumda kullanılan bir zaman çekimidir. Future Perfect Tense’de ise geleceğe dair planlardan bahsedildiği için zaman dilimi olarak tamamen farklı iki çekimdir.

Future Perfect Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense,geçmiş zamanın ifade edilmesinde kullanılan bir zaman çekimiyken; Future Perfect Tense tamamen farklı olarak gelecek planlamalarını ifade eder.

Future Perfect Tense ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Aynı şekilde geçmişi niteleyen Past Perfect Tense,geçmişte aynı anda gerçekleşen olayların anlatımında önce gerçekleşeni ifade eder.Future Perfect Tense de her ne kadar tıpkı Past Perfect gibi Perfect Tense’lerin içinde yer alsa da; gelecekten bahsetmesi nedeniyle Past Perfect’ten ayrılmaktadır.

Future Perfect Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

The Beatles - Let it Be Şarkı Sözleri Çeviri The Beatles – Let it Be Şarkı Sözleri Çeviri
Simple Future Tense Konu Anlatımı Simple Future Tense Konu Anlatımı