Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

If Clause (Koşul Cümleleri): İngilizce – Türkçe Detaylı Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

Koşul cümleleri yani “If Clause”, şartlı cümleler kurmak için kullanılır. Peki gündelik İngilizce diyaloglarda sıkça karşınıza çıkacak “If Clause” kurallarının yapısı ve doğru kullanımı nasıl olmalıdır? Gelin birlikte öğrenelim.

If Clause Nedir?

Türkçede bir şeyin belli bir koşula bağlı olduğunu ifade eden “eğer” kelimesinin İngilizcede karşılığı ‘’if’ sözcüğüdür. İngilizcede “if”, cümleye ‘’eğer…ise…olur’’ şeklinde bir anlam katar. Türkçede bu kalıpta kurulan cümleler koşul cümlesi olarak adlandırılır; İngilizcede ise koşul cümleleri “if” sözcüğü ile kurulduğundan “If Clause” olarak adlandırılır.

Örneğin:
If you mix yellow and red, you get orange.
(Sarı ile kırmızıyı karıştırırsan turuncu elde edersin.)

If I was very rich, I would buy an expensive car.
(Eğer çok zengin olsam pahalı bir araba alırım.)

If I had bought a car, I would have come to see you.
(Eğer bir araba almış olsaydım seni görmeye gelirdim.)

The mosquitos come in if we open the window.
(Pencereyi açarsak sivri sinek girer.)

“İngilizce If Clause Yapıları ve Kullanım Yerleri

Koşul cümleleri kullanım amaçlarına göre temelde 4 ana başlıkta incelenebilir:
Zero Conditionals
First Conditionals
Second Conditionals
Third Conditionals

1- “The Zero Conditional” Konu Anlatımı

Bilimsel olgular ya da genellemelerde, yani bir koşulda hep aynı sonuçla karşılaşılan durumlarda “The Zero Conditional” (Type 0) kullanılır. The Zero Conditional’da hem ana cümle hem de yan cümlenin yüklemi “simple present” olarak kullanılır. IF + Simple Present + Simple Present formülünü takip ederek cümle kurabilirsiniz.

Örneğin:
If you heat water, it boils.
(Suyu ısıtırsanız kaynar.)

If I have a headache I take a nap.
(Başım ağrırsa uzanıp kestiririm.)

If I have an exam I sleep early.
(Eğer sınavım varsa erken uyurum.)

If the teacher doesn’t come, the lesson doesn’t start.
(Öğretmen gelmezse, ders başlamaz.)

If I am lonely I read a book.
(Yalnız kaldığımda kitap okurum.)

2- “The First Conditional” Konu Anlatımı

Gelecekte gerçekleşmesi mümkün ve olası durumlar hakkında konuşurken “The First Conditional” (Type 1) kullanılır. The First Conditional’da yan cümlenin yüklemi “simple present”, ana cümleninki ise (will/can/may/might)+ “infinitive” olarak kullanılır. IF + Simple Present + (will/can/may/might)+ Infinitive formülünü takip ederek cümle kurabilirsiniz.
Örneğin:
If it snows tomorrow, I will stay at home.
(Yarın kar yağarsa, evde kalacağım.)

If she gets lost, she can call me.
(Kaybolursa beni arayabilir.)

If you are sick, you shouldn’t go to school.
(Hastaysan okula gitmemelisin.)

They will be late to the movies if they don’t hurry.
(Acele etmezlerse filme geç kalacaklar.)

She will tell you everything if you ask her.
(Ona sorarsan sana her şeyi anlatacak.)

3- “The Second Conditional” Konu Anlatımı

Gelecekte ya da şimdiki zamanda gerçekleşmesi olası görünmeyen, hayal edilen olaylar hakkında konuşurken “The Second Conditional” (Type 2) kullanılır. The Second Conditional’da yan cümlenin yüklemi “simple past”, ana cümleninki ise (would)+ “infinitive” olarak kullanılır. IF + Simple Past + (would)+ Infinitive formülünü takip ederek cümle kurabilirsiniz.

Örneğin:
If you married Mert, you would be happy.
(Mert ile evlenseydin mutlu olurdun.)

If I had a lot of money, I would travel to Europe.
(Çok param olsaydı Avrupa’ya seyahat ederdim.)

If I were you, I wouldn’t text him again.
(Senin yerinde olsaydım ona yeniden yazmazdım.)

I would tell you if I knew her number.
(Numarasını bilseydim sana söylerdim.)

If the students worked hard, they would finish the project today.
(Öğrenciler çok çalışsalar projeyi bugün bitirirlerdi.)

4- “The Third Conditional” Konu Anlatımı

Geçmişteki var olmamış bir durumun hayali sonucunu anlatmak için “The Third Conditional” (Type 3 veya Perfect Conditional olarak da bilinir) kullanılır. The Third Conditional’da yan cümlenin yüklemi “past perfect”, ana cümleninki ise (would have) + “past participle” olarak kullanılır. Yani, IF + Past Perfect + (would have)+ Past Participle formülünü takip ederek cümle kurabilirsiniz.

Örneğin:
If you had slept early, you wouldn’t have missed class today.
(Erken uyumuş olsaydın bugün dersi kaçırmazdın.)

His mother wouldn’t have been angry if he had told her sooner.
(Ona daha önce anlatmış olsaydı annesi kızgın olmazdı.)

If she had seen you, she would have greeted you.
(Seni görmüş olsaydı sana selam verirdi.)

You wouldn’t have forgotten my birthday if you had noted.
(Not almış olsaydın doğum günümü unutmazdın.)

She wouldn’t have missed the plane if she had taken a taxi.
(Taksiye binmiş olsaydı uçağı kaçırmazdı.)

İngilizce Koşul Cümlelerinde Özel Durumlar

İngilizce Koşul Cümlelerinde “If Clause” kalıplarının yapısal olarak iç içe geçmesiyle ortaya çıkan ve “Mixed Type” olarak adlandırılan özel durumlar karşınıza çıkabilir. Bu özel durumları 3 ana başlıkta örneklendireceğiz:
“Could have” & “Might have” ile Conditionals Kullanımı
“Imperative” ile Conditionals Kullanımı
“Would” + “Infinitive” ile Conditionals Kullanımı

1- IF + (could/should/might have) + Past Participle Kullanımı
Bu kip belirteçleri ile kurulan if cümleleri, geçmişte yapılması gereken ancak yapılmayan bir işi ifade etmede kullandığı bir yapıdır. Beraber kullanıldığı eyleme “yapmalıydın ancak yapmadın” anlamı katmaktadır. If cümlelerinde ise “eğer .. yapmış olsaydın … olmazdı” anlamı vardır.

Örnekler:
If I had lived in Russia, I could have learned Russian.
(Rusya’da yaşamış olsaydım Rusça öğrenebilirdim.)

If you had told me, I might have given you a ride there.
(Bana söylemiş olsaydın seni oraya arabayla götürebilirdim.)

If they had more time, they could have done a better job at it.
(Daha fazla vakitleri olsaydı daha iyi bir iş çıkarabilirlerdi.)

If she hadn’t got stuck in traffic, she might have arrived by now.
(Trafiğe takılmamış olsaydı şu an varmış olurdu.)

If I had a dollar for every time someone said that, I could have been a millionaire.
(Birisi bunu söylediği her sefer bir dolarım olsaydı milyoner olabilirdim.)

2- IF + Present Simple + Imperative Kullanımı
Bu kip belirteçleri ile kurulan if cümleleri, henüz gerçekleşmemiş veya hayali bir durumda ne yapılması gerektiğini ifade etmede kullanılan bir yapıdır. Beraber kullanıldığı eyleme “şöyle olursa böyle yap” anlamı katmaktadır. If cümlelerinde ise “eğer .. olursa … yap” anlamı vardır.

Örnekler:
If you speak to Zeynep, tell her she should submit her homework by Friday.
(Zeynep’le konuşursan ona ödevini cumaya kadar teslim etmesi gerektiğini söyle.)

If you go to Ankara, visit Anıtkabir.
(Ankara’ya gidersen Anıtkabir’i ziyaret et.)

If it rains, put on your raincoat.
(Yağmur yağarsa yağmurluğunu giy.)

If you make dinner, clean the countertop.
(Akşam yemeği yaparsan tezgahı temizle.)

If you drink alcohol, don’t drive.
(Alkol içersen araba kullanma.)

3- IF + Past Perfect + (would) + Infinitive Kullanımı
Bu kip belirteçleri ile kurulan if cümleleri, gerçekte olanın aksine bir şey gerçekleşmemiş/ gerçekleşmiş olsa ne olmuş/olmamış olacağını ifade etmede kullanılan bir yapıdır. Kullanıldığı cümleye “…olmamış/olmuş olsaydı… olurdu/olmazdı” anlamı katmaktadır.

Örnekler:
If I hadn’t warned you, you would have an accident.
(Seni uyarmasaydım kaza yapardın.)

If I hadn’t met him, I wouldn’t be here now.
(Onunla tanışmasaydım, şimdi burada olmazdım.)

If I hadn’t known that, I would believe you.
(Bunu bilmeseydim, sana inanırdım.)

If she had seen that, she would cry.
(Bunu görseydi ağlardı.)

If they had felt bad, they would help her.
(Eğer kötü hissetmiş olsalardı, ona yardım ederlerdi.)

If Clause (Koşul Cümleleri) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

IF ile cümle nasıl kurulur?

If Clause (Conditional Clauses olarak da bilinir) bir olayın olup olmamasının bir koşula bağlı olduğunu anlatmak için kullanılır. İngilizce koşul cümleleri bir ana cümle ve bir yan cümleden oluşur. Ana cümledeki eylemin ya da durumun oluşu yan cümledeki belirtilen şarta bağlıdır. İngilizcede koşullu cümlelerde ana cümledeki (if’siz kısım) eylemin ancak belirli bir koşulun (if’li kısım) yerine getirilmesi durumunda gerçekleşebileceğini ifade etmek için kullanılır.

Örnek: If you study hard, you will pass your exam. (Eğer çok çalışırsan, sınavını geçersin.)

Yani sınavı geçme durumu çalışma şartına bağlı olarak gerçekleşir.

Type 1 nerelerde kullanılır?

İngilizcede Tip 1 (First Conditional) koşullu cümleler, olası durumlar ve olası sonuçları hakkında konuşmak için kullanılır.

If clause hangi konu?

Türkçede bir şeyin belli bir koşula bağlı olduğunu ifade eden “eğer” kelimesinin İngilizcede karşılığı ‘’if’ sözcüğüdür. İngilizcede “if”, cümleye ‘’eğer…ise…olur’’ şeklinde bir anlam katar. Türkçede bu kalıpta kurulan cümleler koşul cümlesi olarak adlandırılır; İngilizcede ise koşul cümleleri “if” sözcüğü ile kurulduğundan “If Clause” olarak adlandırılır.

If clause nasıl yapılır?

Koşul cümleleri yani “If Clause” şartlı cümleler kurmak için kullanılır. İngilizce koşul cümleleri (If Clauses) iki ana kısımdan oluşur. Bunlar koşulu belirten yan cümle (if’li kısım) ve koşula cevap veren ana cümledir.

Örnek:
If you give me a pen… (koşulu belirten yan cümle)
Eğer bana bir kalem verirsen…

…I will give you an apple. (koşula cevap veren ana cümle)
…sana elma vereceğim.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Katy Perry – Roar Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
The Beatles – Her Majesty Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri