Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

In – On – At İngilizce Zaman Edatları (Detaylı Konu Anlatımı)

“In”, “on” ve “at” edatları İngilizcede “prepositions” olarak geçen tek başlarına hiçbir anlam ifade etmeyen ancak cümlenin içerisinde zaman ve yer belirtmek için kullanılan edatlardır. Türkçede bulunan “-de”, “-da” eklerinin sağladığı bulunma halini İngilizcede “in”, “on” ve “at” sağlar.

In – On – At İngilizcede Nasıl Kullanılır?

Türkçede de olduğu gibi cümlenin içinde edatlar zarfların önüne gelir. Örneğin Türkçede “Saat sekizde evdeydim.” cümlesinde “sekizde” anlamını İngilizcede yakalayabilmek için “I was at home at eight o’clock.” cümlesinin içinde geçen “at” edatından yararlanırız. Aynı şekilde bir olayın geçtiği belirli bir zaman diliminden bahsetmek için “in” edatından da yararlanabiliriz. Örneğin, Türkçede “Kışın kar yağar.” cümlesini İngilizceye çevirmek istersek “It snows in the winter.” olarak çeviririz. “On” edatı ise genellikle tarih belirtmek için kullanılır. Mesela Türkçede “Bu kitabı cuma günü okudum.” cümlesi İngilizcede “I read this book on friday.” diye çevrilir. Aşağıda sizler için “in”, “on” ve “at” edatlarının kullanım yerleriyle birlikte nasıl kullanıldıklarını detaylı bir şekilde açıkladık.

İngilizcede In Kullanımı ve Örnekleri

“In” edatı İngilizcede kullanıldığında Türkçede kelimenin bulunma halinin cümleye kattığı anlamı, “-de, -da, -te, -ta” anlamlarını, katar. Kelime anlamı olarak “içinde” anlamına gelir ve İngilizcede çoğunlukla zaman belirtmek amacıyla kullanılır. “In” edatını kullanarak belirtilen zamanlar genellikle spesifik zamanlar değil, belirli bir zaman bölümünü kapsar. “In” edatının nasıl kullanıldığını daha iyi anlamak için aşağıdaki başlıkları inceleyelim:

Aylarda In Kullanımı

Herhangi bir ay içerisinde gerçekleşen bir olay ya da durumdan bahsederken “In” edatı kullanılır. Gramatik yapı olarak “In” edatı cümlelerin içerisinde ay isimlerinden önce gelir. Örneğin:

I was born in June.
(Haziran ayında doğdum.)

Our school starts in September.
(Okulumuz Eylül ayında başlıyor.

I will be back in October.
(Ekim ayında geri dönmüş olacağım.)

She stays in her home in November.
(O Kasım ayında kendi evinde kalıyor.)

We will see each other in May.
(Birbirimizi Mayıs ayında göreceğiz.)

They are graduating in August.
(Onlar Ağustos ayında mezun oluyor.)

He won’t be here in April.
(O Nisan ayında burada olmayacak.)

Haftalarda In Kullanımı

“In” edatının belirttiği zamanlar arasında haftalar da vardır. Bir hafta ya da birkaç haftalar içerisinde geçen olayları ya da durumları belirtmek için “in” edatı kullanılır. Gramatik yapı olarak “in” edatı cümle içinde haftalardan önce kullanılır. Örneğin:

My sister is going to be born in three weeks.
(Kız kardeşim üç hafta sonra doğmuş olacak.)

We will meet in four weeks.
(Dört haftaya buluşacağız.)

She finished her project in two weeks.
(O projesini iki haftada bitirdi.)

I am graduating in six weeks!
(Altı haftaya mezun oluyorum!)

Our kitten has grown up in eight weeks.
(Yavru kedimiz sekiz haftada büyüdü.)

In three weeks I will be gone.
(Üç haftaya gitmiş olacağım.)

They are going on a vacation in a week.
(Bir haftaya tatile çıkacaklar.)

Mevsimlerde In Kullanımı

“In” edatı İngilizcede belirli mevsimlerde olan olayları veya durumları tarif etmek için kullanılır. Cümlenin içerisinde “in” edatı mevsim isimlerinden önce gelir. Örneğin:

Our school ends in winter.
(Okulumuz kışın bitiyor.)

She will be flying to Florida in summer.
(O yazın Florida’ya uçacak.)

I wish we could swim in fall.
(Keşke sonbaharda yüzebilsek.)

I am starting my new job in spring.
(Yeni işime baharda başlıyorum.)

You won’t be here in winter.
(Sen kışın burada olmayacaksın.)

We are going to our summer house in summer.
(Yazın yazlığımıza gidiyoruz.)

He is going to be four years old in fall.
(O sonbaharda dört yaşında olacak.)

Yıllarda In Kullanımı

Yıllardan ya da belirli yıl aralıklarından bahsederken İngilizcede “in” edatı kullanılır. “In” edatı cümle içinde kullanılırken yıllardan önce gelir. Örneğin:

I was born in 2001.
(Ben 2001 yılında doğdum.)

We stayed together in the 1980s.
(1980’lerde birlikte yaşıyorduk.)

He will move abroad in 2024.
(O 2024 yılında yurt dışına taşınacak.)

She wants to travel the world in two years.
(İki seneye dünyayı dolaşmak istiyor.)

I will move to my new apartment in a year.
(Bir seneye yeni apartmanıma taşınacağım.)

We used to eat in this restaurant a lot in 1999.
(Biz 1999 yılında bu restorantta çok yemek yerdik.)

I plan to change my job in two years.
(İki seneye işimi değiştirmeyi planlıyorum.

Öğlen, Sabah, Akşam Zamanlarında In Kullanımı

Günün üç vakti olan “morning” (sabah), “afternoon” (öğleden sonra) ve “evening” (akşam) olan kelimelerin geçtiği cümlelerde “in” edatı kullanılır. “In” edatı cümle içinde “morning”, “afternoon” ve “evening” kelimelerinden önce kullanılır. Örneğin:

I brush my teeth in the mornings.
(Sabahları dişlerimi fırçalarım.)

She will take a shower in the evening.
(O, akşam duş alacak.)

We will arrive in the afternoon tomorrow.
(Yarın öğleden sonra varmış olacağız.)

In the evening I like to go on walks.
(Akşamları yürüyüşe çıkmayı severim.)

They are not fond of getting outside in the morning.
(Onlar sabahları dışarı çıkmayı sevmezler.)

He will come over in the afternoon today.
(O bugün öğleden sonra bize gelecek.)

I won’t visit my aunt in the evening.
(Akşam teyzemi ziyaret etmeyeceğim.)

İngilizcede On Kullanımı ve Örnekleri

“On” edatı İngilizcede genellikle tarih belirtmek için kullanılan bir edattır. Cümle içinde geçen tarihlere göre “on” edatının nasıl kullanıldığını aşağıdaki başlıklarda detaylı bir şekilde sizler için açıkladık.

Kesin Tarihlerden Önceki On Kullanımı

Kesin tarihler olarak bahsedilen tarihler gün, ay ve yıl bilgilerini içeren tarihlerdir. Kesin tarihleri kullanarak kurulan cümlelerde “on” edatı kullanılır. “On” edatı cümle içinde tarihlerden önce gelir. Örneğin:

I was born on June 27, 2001.
(27 Haziran 2001 tarihinde doğdum.)

Our vacation starts on August 15, 2022.
(Tatilimiz 15 Ağustos 2022 tarihinde başlıyor.)

On May 4, 1998 we visited France.
(4 Mayıs 1998 tarihinde Fransa’yı ziyaret etmiştik.)

Are you free on September 17, 2022?
(17 Eylül 2022 tarihinde müsait misin?)

I will visit my grandmother on October 21, 2023.
(Büyük annemi 21 Ekim 2023 tarihinde ziyaret edeceğim.)

She will stay with her aunt on November 7, 2022.
(O 7 Kasım 2022 tarihinde teyzesiyle kalacak.)

Maybe we can go to the cinema on December 30, 2022?
(Belki 30 Aralık 2022 tarihinde sinemaya gidebiliriz?)

Haftanın Günlerinden Önceki On Kullanımı

“On” edatı belirli bir günde olmuş olan olayları ya da durumları belirtmek için cümle içinde kullanılır. “On” edatı cümlenin içinde günlerden önce gelir.

We are going to go out on Saturday.
(Cumartesi günü dışarı çıkacağız.)

Do you want to come over on Friday?
(Cuma günü bize gelmek ister misin?)

Mom, can I go to my friend’s birthday party on Tuesday?
(Anne, salı günü arkadaşımın doğum günü partisine gidebilir miyim?)

I always go to the park on Wednesdays.
(Her çarşamba parka giderim.)

I have a dentist appointment on Thursday.
(Perşembe günü dişçi randevum var.)

I don’t like to leave my apartment on Sundays.
(Pazar günleri apartmanından dışarı çıkmayı sevmem.)

Everybody is moody on Mondays.
(Herkes pazartesileri mutsuzdur.)

İngilizcede At Kullanımı ve Örnekleri

“At” edatı İngilizcede genellikle kesin zaman dilimlerinden veya kesin tarihlerden bahsetmek için kullanılır. Farklı zamanlar için nasıl “at” edatının kullanıldığını aşağıda farklı başlıklarda sizler için açıkladık.

Kesin Bir Saati Belirtirken At Kullanımı

Kesin bir saatten bahsederken “at” edatı kullanılır. Kesin zamanlardan bahsedildiği cümlelerde “at” edatı bahsedilen saatin önüne gelir. Örneğin:

My school starts at seven o’clock.
(Okulum saat yedide başlıyor.)

I get off from work at six o’clock.
(İşten saat altıda çıkıyorum.)

She went to sleep at five o’clock yesterday.
(O dün gece saat beşte uyudu.)

You woke me up at four o’clock for this?
(Beni saat dörtte bunun için mi uyandırdın?)

Why don’t we go there at three o’clock?
(Neden oraya saat üçte gitmiyoruz?)

Don’t tell me we had to be there at two o’clock.
(Sakın bana orada saat ikide olmamız gerektiğini söyleme.)

He is going to pick me up from home at one o’clock.
(O beni saat birde evden alacak.)

Gün İçindeki Kesin Zaman Dilimi Belirtirken At Kullanımı

Gün içerisindeki kesin zaman dilimlerinden bahsederken “at” edatı kullanılır. Gün içerisindeki kesin zaman dilimleri: gün batımı, gün doğumu, kahvaltı zamanı, uyku zamanı gibi dilimlerdir. Bunlar gibi zamanlardan bahsederken “at” edatı bu zaman dilimlerinin önünde bulunur.

She told me everything at breakfast time.
(O bana her şeyi kahvaltıda anlattı.)

We will meet in the forest at sunset.
(Gün batımında ormanda buluşacağız.)

She won’t be with us at sunrise.
(Gün doğumunda o bizimle olmayacak.)

At dinner time, everyone gets off their phones.
(Yemek zamanında herkes telefonlarını bırakır.)

I wish you were here at lunch time.
(Keşke öğle yemeği zamanında burada olsaydın.)

They are going to go to the mall at noon.
(Onlar öğlen alışveriş merkezine gidecekler.)

I hate to be away from you at midnight.
(Gece yarısı senden uzak kalmaktan nefret ediyorum.)

Özel Kutlama Günlerinde At Kullanımı

Bazı özel kutlama günlerinden bahsederken cümlenin içinde “at” edatı kullanılır. “On” edatının beraber kullanıldığı özel günlerin aksine “at” edatının birlikte kullanıldığı özel kutlama günlerinde günün sonunda “day” kelimesi olması gerekmez. Bunun gibi cümlelerde “at” edatı özel kutlama günlerinden önce gelir. Örneğin:

We will go to our hometown at Christmas.
(Noel’de evimizin olduğu şehre gideceğiz.)

It is important for Muslims to fast at Ramadan.
(Müslümanlar için Ramazan’da oruç tutmak çok önemlidir.)

People paint eggs in different colors at Easter.
(Paskalya’da insanlar yumurtaları farklı renklere boyar.)

İngilizce Zaman Edatları ile Soru Nasıl Sorulur?

İngilizcede bazı soru kalıplarının geçtiği cümlelere cevap verileceği zaman cevabın içinde zaman edatları olan “in, on ve at” edatları kullanılır. Bu kalıpların arasında en çok kullanılan kalıplar “what time” (ne zaman) ve “when” (ne zaman) kalıplarıdır. Aşağıda sizler için bu soruları ve cevaplarının örneklerini listeledik.
What time does your class start?
(Dersin ne zaman başlıyor?)

My class starts at twelve o’clock.
(Dersim saat on ikide başlıyor.)

When does your plane take off?
(Uçağın ne zaman kalkıyor?)

My plane takes off at seven o’clock.
(Uçağım saat yedide kalkıyor.)

When does it usually rain?
(Genelde ne zaman yağmur yağar.)

It usually rains in the fall.
(Genelde sonbaharda yağmur yağar.)

When do you have breakfast?
(Ne zaman kahvaltı yaparsın?)

I have breakfast in the morning.
(Sabahları kahvaltı yaparım.)

When people buy gifts for their mothers?
(İnsanlar annelerine ne zaman hediye alır?)

People buy gifts for their mothers on Mother’s Day.
(İnsanlar annelerine anneler gününde hediye alır.)

When is the graduation party?
(Mezuniyet partisi ne zaman?)

The graduation party is on Saturday.
(Mezuniyet partisi cumartesi günü.)

In – On – At Edatları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ayların önüne in mi on mu?

Ayların önünde “in” edatı kullanılır.

Yıllarda in mi on mu?

Yıllarda “in” edatı kullanılır.

In, on ne zaman kullanılır?

“In” edatı haftalarda, aylarda, mevsimlerde ve yıllarda kullanılırken “on” edatı daha spesifik tarihlerde kullanılır.

Ülkelerden önce in mi gelir?

Ülkelerden önce “in” edatı kullanılır.

İngilizce In – On – At Konu Anlatımı ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 15.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime daarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

İngilizce Basketbol Terimleri ve Türkçe Anlamları İngilizce Basketbol Terimleri ve Türkçe Anlamları
A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Fiiller, Anlamları, Okunuşları ve Örnek Cümleler A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Fiiller, Anlamları, Okunuşları ve Örnek Cümleler