Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Büyük Harf Kullanımı ve Noktalama İşaretleri

İngilizce konuşmanın yanı sıra yazılı olarak da iletişim kurmanız gereken durumlar olabilir. Bir dilde yazılı olarak kaliteli iletişim kurabilmeniz için o dilin yazım kurallarını öğrenmelisiniz. Resmi yazılarda hata yapmamak ve günlük yazılı iletişimde yanlış anlaşılmaya neden olmamak için İngilizcede büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanımını öğrenmenizde fayda vardır.

İngilizce Büyük Harflerin Kullanımı

İngilizcede büyük harflerin kullanımı Türkçe ile oldukça benzerdir. Bu nedenle İngilizce öğrenen Türkler bu konuda pek sıkıntı yaşamazlar. Fakat dikkat edilmesi gereken birkaç değişik kullanım vardır. Bu kurallara dikkat etmemeniz amatör görünmenize sebep olacaktır. Aşağıda yer alan başlıklar altında İngilizcede büyük harf kullanımı ile ilgili bilmeniz gerekenleri bulabilirsiniz.

İngilizcede Büyük Harflerin Kullanım Yerleri

İngilizcede de Türkçedeki gibi proper nouns (özel isimler) büyük harfle başlar. İngilizcede büyük harflerin kullanım yerleri altlarında örneklerle birlikte aşağıda listelenmiştir.

Kişi isimleri ve soyadları hep büyük harfle başlar.
Örnek: Hannah Davis, Bill Gates, Susan Howard

Cümlelere büyük harf ile başlanılır.
Örnek: Everyone was looking at the plane. (Herkes uçağa bakıyordu.)

Birinci tekil şahıs zamiri “I” (ben) her zaman büyük yazılır.
Örnek: Sometimes I feel worried about the exam. (Bazen ben sınav hakkında endişeli hissediyorum.)

Mr., Mrs., Dr., Captain (kaptan) gibi unvanlar büyük harfle başlar.
Örnek: I made a cake for Mrs. Bennett. (Bayan Bennett için kek yaptım.)

Markalar ve firma isimleri büyük harfle başlar.
Örnek: I bought this bag from Chanel. (Bu çantayı Chanel’den aldım.)

Cadde ismi, sokak ismi ve apartman ismi gibi adres bildiren sözcükler büyük harfle başlar.
Örnek: There was an accident on Oxford Street. (Oxford Caddesinde kaza vardı.)

Okullar ve hastaneler gibi kurum isimleri büyük harfle başlar.
Örnek: My cousin graduated from Massachusetts Institute of Technology. (Kuzenim, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden mezun oldu.)

Göl, deniz ve dağ isimleri gibi coğrafi yerlerin isimleri büyük harfle başlar.
Örnek: She wants to climb Mount Everest. (Everest Dağı’na tırmanmak istiyor.)

Şehirler, ülkeler, diller ve milliyetler büyük harfle başlar.
Örnek: She’s Chinese but she lives in London, therefore, she’s fluent in English. (O Çinli ama Londra’da yaşıyor, bu nedenle İngilizceyi akıcı konuşuyor.

Din isimleri büyük harfle başlar.
Örnek: The cross is the symbol of Christianity. (Haç, Hıristiyanlığın sembolüdür.)

Günler, aylar ve Valentine’s Day (sevgililer günü) gibi özel günler büyük harfle başlar. Fakat spring (bahar) gibi mevsim isimleri küçük harfle yazılır.
Örnek: I will visit my mother next Sunday because it’s Mother’s Day. (Önümüzdeki Pazar günü Anneler Günü olduğu için annemi ziyaret edeceğim.)

Dersler ve okunulan bölüm adları büyük harfle başlar.
Örnek: You have to take the Short Story course if you study English Language and Literature. (İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorsanız Kısa Hikaye dersini almak zorundasınız.)

Saturn (Satürn), Mars (Mars) gibi gezegenler büyük harfle başlar. Diğer gök cisimleriyle aynı bağlamda kullanılmadığı sürece earth (dünya), moon (ay), sun (güneş) küçük harfle yazılır.
Örnek: Mercury is the closest planet to the Sun. (Merkür, Güneş’e en yakın gezegendir.)

Kitap, şiir, şarkı, oyun, film isimleri gibi özel isimler de büyük harfle başlar.
Örnek: I was reading White Nights by Dostoevsky while my sister was watching a movie named The Notebook. (Kız kardeşim Not Defteri adlı bir film izlerken ben Dostoyevski’nin Beyaz Geceleri’ni okuyordum.)

İngilizcede Cümle Başlangıcında Büyük Harf Kullanımı

Türkçede de olduğu gibi İngilizcede cümlelere daima büyük harfle başlanılır. Cümlelere rakamla başlanması yanlıştır. Cümleye herhangi bir sayıyla başlanması gerekiyorsa sayılar harflerle yazılmalıdır. Aşağıda yer alan cümle örneklerini inceleyelim.
Did you buy a present for your mother? (Annene hediye aldın mı?)
Twenty students took part in the competition. (Yarışmaya yirmi öğrenci katıldı.)
She records her own voice to see if she sings well. (O, iyi şarkı söyleyip söylemediğini görmek için kendi sesini kaydediyor.)

İngilizcede Özel Adlar Nasıl Yazılır?

İngilizcede özel adlar (proper nouns) büyük harfle başlar. Kişi isimleri ve soyadları, adres belirten isimler, şehir ve ülke isimleri, kitap, film, marka, firma, kurum, coğrafi yer isimleri, bölüm ve ders isimleri gibi isimler özel isimlerdir. Aşağıda yer alan örnek cümlelerde özel isimlerin büyük harfle yazıldığını görebilirsiniz.
My best friend is Raphael. (Benim en iyi arkadaşım Raphael.)
One of the major figures in the abstract expressionist movement was Jackson Pollock. (Soyut dışavurumcu hareketin en önemli figürlerinden biri Jackson Pollock’du.)
In my opinion, Maria Callas is a dramatic soprano while Anna Moffo is a coloratura soprano. (Bence Maria Callas bir dramatik soprano, Anna Moffo ise koloratür soprano.)
There’s a rumor which says a monster lives in Lake Van. (Van Gölü’nde bir canavarın yaşadığına dair bir söylenti var.)
Have you read Samuel Beckett’s Cascando? (Samuel Beckett’in Cascando’sunu okudun mu?)

İngilizcede Hangi Harflerin Büyük Hali Yoktur?

İngilizcede “i” harfi büyük harf olarak yazılacaksa daima “I” olarak yazılır. Yani İngilizcede büyük “İ” harfi yoktur. Bu durumu daha iyi anlamak için aşağıda yer alan “i” harfinin büyük harf olarak yazılması gerektiği durumlara örnekleri inceleyebilirsiniz.
If you know something, keep it to yourself. (Bir şey biliyorsan, kendine sakla.)
He thinks I’m weird. (O, benim tuhaf olduğumu düşünüyor.)
Instead of talking to me, Irene just believed what the others said. (Irene benimle konuşmak yerine sadece onların söylediklerine inandı.)

İngilizce Büyük İ Var mı?

İngilizcede büyük “İ” harfi yoktur. Aynı zamanda küçük “ı” harfi de yoktur. Bu harfler yalnızca büyük “I” ve küçük “i” şeklinde yazılır. Bunun nedeni bu harflerin İngilizcede aslında tek bir harf olarak kabul edilmesidir. Bu harfin küçük yazılışı “i” ve büyük yazılışı “I” olarak kabul edilir.

İngilizcede Sokak İsimleri Nasıl Yazılır?

İngilizcede sokak isimleri büyük harfle başlar. Aşağıda yer alan cümle örneklerinde sokak isimlerinin nasıl yazıldığını görebilirsiniz.
There’s a new cafe on Victoria Street. (Victoria Caddesinde yeni bir kafe var.)
Her office is on Pearl Street. (Onun ofisi Pearl Caddesinde.)
Her house is close to Fifth Avenue. (Onun evi Beşinci Caddeye yakın.)
I ran into my teacher in a shop on Bradhurst Ave. (Bradhurst Caddesindeki bir dükkanda öğretmenimle karşılaştım.)
I parked the car on Great Jones Alley. (Arabayı Great Jones sokağına park ettim.)

İngilizcede Aylar Büyük mü Yazılır?

İngilizcede ay isimleri büyük yazılır. Aşağıda yer alan örnekleri inceleyerek ay isimlerinin nasıl yazıldığını görebilirsiniz.
His parents named him Jun because he was born in June. (Ebeveynleri, Haziran ayında doğduğu için ona Jun ismini verdi.)
I have to go back to my country in April. (Nisan ayında ülkeme dönmek zorundayım.)
We got married on September 25. (Biz 25 Eylül’de evlendik.)
She wears jackets even in August. (Ağustos ayında bile ceket giyiyor.)
The next exam is in February. (Sonraki sınav Şubat’ta.)

İngilizce Şehir İsimleri Nasıl Yazılır?

İngilizcede şehir isimleri büyük harfle başlar. Şehir isimlerinin nasıl yazıldığını aşağıdaki örnekleri inceleyerek daha iyi anlayabilirsiniz.
Paris is the most visited city. (Paris en çok ziyaret edilen şehirdir.)
My mother lives in Shanghai. (Annem Şangay’da yaşıyor.)
He works as a chief in a restaurant in Singapore. (O, Singapur’da bir restoranda şef olarak çalışıyor.)
The headquarters of the company is in London. (Şirketin idare merkezi Londra’dadır.)
They went on a vacation to Nice. (Nice’e tatile gittiler.)

İngilizce İnanç ve Din Sözcükleri Nasıl Yazılır?

İngilizcede inanç ve din isimleri özel isim olarak kabul edildiği için büyük harfle yazılır. Din ve inanç isimlerinin nasıl yazıldığını görmek için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
The theatre play tells the story of a Jewish merchant. (Tiyatro oyunu, Yahudi bir tüccarın hikayesini anlatıyor.)
You can find a Bible in the library. (Kütüphanede bir İncil bulabilirsin.)
According to Taoism, the spirit of the body joins the universe after death. (Taoizm’e göre bedenin ruhu ölümden sonra evrene katılır.)
My mother is a Muslim, but my father doesn’t believe in Islam. (Annem Müslüman ama babam İslam’a inanmıyor.)
We will visit Buddhist monasteries in Thailand. (Tayland’da Budist manastırlarını ziyaret edeceğiz.)

İngilizce Ülke ve Ulus İsimleri Nasıl Yazılır?

İngilizcede ülke, ulus, dil ve milliyet isimleri büyük harfle başlar. Ülke, ulus ve milliyet isimlerinin nasıl yazıldığını daha iyi anlayabilmeniz için örnekler hazırladık.
My father is Greek and my mother is Irish. (Babam Yunan ve annem İrlandalı.)
She went to Poland for summer vacation. (O yaz tatili için Polonya’ya gitti.)
The winner of the competition was a Russian rhythmic gymnast. (Yarışmanın kazananı, Rus bir ritmik jimnastikçiydi.)
She lives in China but she can’t speak Chinese. (Çin’de yaşıyor ama Çince konuşamıyor.)
We have lots of German, Dutch and English neighbours. (Çok sayıda Alman, Hollandalı ve İngiliz komşumuz var.)

İngilizce Büyük Harf Kullanımı ve Noktalama İşaretleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

İngilizcede hangi harfler büyük yazılır?

İngilizcede kişi isimleri ve soyisimleri, adres belirten isimler, şehir ve ülke isimleri, kitap, film, marka, firma, kurum, coğrafi yer isimleri, bölüm ve ders isimleri, din, dil ve milliyet isimleri gibi özel isimler büyük harfle başlar.

İngilizcede büyük “i” nasıl yazılır?

Yarar kelimesinin eş anlamlılarının başında “advantage” kullanılabilir.

İngilizcede küçük “ı” harfi var mı?

İngilizcede küçük “ı” harfi yoktur. Bunun yerine küçük “i” harfi kullanılır.

İngilizcede cümle rakamla başlarsa ne olur?

İngilizcede cümleye rakamla başlanmaz. Eğer cümleye herhangi bir sayıyla başlanması gerekiyorsa sayılar harflerle yazılmalıdır.

İngilizce Büyük Harf Kullanımı ve Noktalama İşaretleri ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Mariah Carey – Silent Night Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Tony Bennett – Winter Wonderland Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri