Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Can / Can’t Kullanımı, Konu Anlatımı: Can / Can’t ile İlgili Cümleler

İngilizcede Can ve Can’t ne demek? İngilizcede Can ve Can’t nasıl kullanılır? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla soruluyor. İngilizcede Can ve Can’t hakkındaki bu soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

Can ve Can’t Kullanımı

İngilizcede kabiliyet, olasılık, rica ve izin gibi durumlardan bahsederken Can ve Can’t yapıları kullanılır. Türkçe karşılıkları “-ebilmek, -ememek” ekleridir.

Can Kullanımı

“Can” yardımcı fiili bir eylemin gerçekleştirilmesi hakkında olumlu anlamda yetenek, olasılık, izin ve rica bildirirken kullanılır. Yani eylemi gerçekleştirmek için gerekli yeteneğin, olasılığın veya iznin olduğunu ya da eylemin gerçekleşmesi için ricada bulunulduğunu belirtir.

Can’t Kullanımı

“Can” yardımcı fiilinin olumsuz hali olan “cannot” yardımcı fiili, kısaltılmış hali “can’t”, bir eylemin gerçekleştirilmesi hakkında olumsuz anlamda yetenek, olasılık, izin ve rica bildirirken kullanılır. Yani eylemi gerçekleştirmek için gerekli yeteneğin, olasılığın veya iznin olmadığını ya da eylemin gerçekleştirilmemesi için ricada bulunulduğunu belirtir.

Can Yardımcı Fiili ile İngilizce Olumlu Cümleler

Can” yardımcı fiili ile olumlu cümleler kabiliyet, olasılık veya izin bildirmek için kurulabilir. “Can” yardımcı fiili ile olumlu cümle kurmak için özneden sonra “can” yardımcı fiili, daha sonra yalın halde fiil, ardından varsa nesne eklenir. Yani “can” yardımcı fiiliyle olumlu cümle dizilimi şu şekildedir;

Subject (özne) + can (yardımcı fiil) + V1 (fiil)

Aşağıda yer alan “can” yardımcı fiili ile olumlu cümle örneklerini inceleyelim;

Cümle dizilişi: Subject (özne) + can (yardımcı fiil) + V1 (fiil)

She can play the guitar. (O gitar çalabiliyor.)

Your sister can go out at night if you go with her. (Eğer sen de onunla gidersen kız kardeşin gece dışarı çıkabilir.)

I can explain. (Açıklayabilirim.)

Can’t Yardımcı Fiili ile İngilizce Olumsuz Cümleler

Cannot” yardımcı fiilinin kısaltılmış hali olan “can’t” ile olumsuz cümleler bir eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli kabiliyetin, olasılığın ya da iznin olmadığını belirtmek için kurulabilir. “Can’t” yardımcı fiiliyle olumsuz cümle kurmak için özneden sonra “can’t” yardımcı fiili, sonrasında fiilin yalın hali ve varsa nesne art arda eklenir. Yani “can’t” yardımcı fiili ile olumsuz cümle dizilimi şu şekildedir;

Subject (özne) + can’t (yardımcı fiil) + V1 (fiil)

Aşağıda yer alan “can’t” yardımcı fiili ile olumsuz cümle örneklerini inceleyelim;

Cümle dizilişi: Subject (özne) + can’t (yardımcı fiil) + V1 (fiil)

Our neighbour can’t see well. (Komşumuz iyi göremiyor.)

He can’t be tired, he did nothing today. (Yorgun olamaz, bugün hiçbir şey yapmadı.)

They can’t throw their rubbish around. (Çöplerini etrafa atamazlar.)

We can’t follow him all night. (Bütün gece onu takip edemeyiz.)

Can ve Can’t ile İlgili İngilizce Soru Cümleleri

Can” ve “can’t” yardımcı fiilleri ile soru cümleleri bir eylemin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi ile ilgili yeteneğin, olasılığın ya da iznin sorgulanması veya rica bildirmek için kurulur.

Can” yardımcı fiili ile kurulan soru cümleleri eylemin gerçekleşmesi hakkında olumlu olarak yeteneği, olasılığı ve izni sorgulamak veya rica bildirmek için kullanılır. “Can” yardımcı fiiliyle olumlu soru cümlesi kurmak için “can” yardımcı fiilinden sonra özne, sonrasında fiilin yalın hali ve varsa nesne art arda eklenir. Yani “can” yardımcı fiili ile olumlu soru cümlesinin dizilimi şu şekildedir;

Can (yardımcı fiil) + subject (özne) + V1 (fiil)

Aşağıda yer alan “can” yardımcı fiili ile soru cümlesi örneklerini inceleyelim;

Cümle dizilişi: Can (yardımcı fiil) + subject (özne) + V1 (fiil)

Can you speak Chinese? (Çince konuşabiliyor musun?)

Can they come earlier than we expect? (Beklediğimizden daha erken gelebilirler mi?)

Can we join you? (Size katılabilir miyiz?)

Can you give me a lift? (Beni arabayla bırakabilir misin?)

Can’t” yardımcı fiiliyle kurulan soru cümlelerinde eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesi hakkında olumsuz olarak yetenek, olasılık veya izin sorgulanır ya da ricada bulunulur.

Can’t” yardımcı fiiliyle olumsuz soru cümlesi kurmak için “can’t” yardımcı fiili, ardından özne, sonrasında yalın halde fiil ve varsa nesne art arda eklenir. Yani “can’t” yardımcı fiili ile olumsuz soru cümlesinin dizilimi şu şekildedir;

Can’t (yardımcı fiil) + subject (özne) + V1 (fiil)

Aşağıda yer alan “can’t” yardımcı fiili ile soru cümlesi örneklerini inceleyelim;

Cümle dizilişi: Can’t (yardımcı fiil) + subject (özne) + V1 (fiil)

Can’t they swim? (Onlar yüzemiyorlar mı?)

Can’t she be someone you know? (Tanıdığın biri olamaz mı?)

Can’t we leave the class earlier? (Sınıftan daha erken çıkamaz mıyız?)

Can’t you bring me the water bottle? (Bana su şişesini getiremez misin?)

İngilizcede Can / Can’t Kullanımı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Can / can’t neye göre kullanılır?

İngilizcede bir konuda yeteneğin, olasılığın ya da iznin varlığını belirtmek veya bir eylemin gerçekleşmesi için ricada bulunmak amacıyla “can” yardımcı fiili kullanılır. Bir konuda yeteneğin, olasılığın ya da iznin yokluğundan bahsetmek veya bir eylemin gerçekleştirilmemesi için ricada bulunulurken ise “can’t” yardımcı fiili kullanılır.

Can ve can’t ne demek?

“Can” yardımcı fiili Türkçede kabiliyet, olasılık, izin ve rica bildirirken kullanılan “-ebilmek” ekinin İngilizcede karşılığıdır. “Can’t” ise “can” yardımcı fiilinin olumsuz halidir ve Türkçede “-ebilmek” ekinin olumsuzu olarak kullanılan “-ememek” ekinin İngilizcedeki karşılığıdır.

Can hangi zamanlarda kullanılır?

İngilizcede “can” yardımcı fiili geniş zaman ve şimdiki zamanda kullanılır.

Can ile cümle nasıl kurulur?

“Can” yardımcı fiili ile cümle kurmak için öznenin ardından “can” yardımcı fiili, daha sonra yalın halde fiil ve varsa nesne art arda eklenir.

İngilizcede Can / Can’t Kullanımı ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

The Animals – House of the Rising Sun Şarkı Sözleri Çeviri The Animals – House of the Rising Sun Şarkı Sözleri Çeviri
John Lennon - Imagine Şarkı Sözleri Çeviri John Lennon – Imagine Şarkı Sözleri Çeviri