Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Dış Ticaret Terimleri ve Türkçe Anlamları

İngilizce dış ticaret nedir? İngilizce dış ticaret terimleri nelerdir? Dış ticaret İngilizcesindeki temel sorular nelerdir? Günlük İngilizcenin yanı sıra mesleki İngilizce de vardır. Özellikle İngilizce gereken bir alan olan dış ticaret, iş ingilizcesinin sıkça kullanıldığı alanlardan biridir. Dış ticaret ülkeler arasında yapılan bir tür ticaret, mal alış verişi türüdür. Dış ticaret ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunur. Böyle geniş bir alan olan dış ticaretin de terimleri ve özellikleri çeşitlidir. İngilizce dış ticaret terimleri ve Türkçe anlamlarını öğrenmeniz sizi iş alanında ileriye taşıyacaktır. Sizin için İngilizce dış ticaret terimleri ve Türkçe anlamlarını hazırladık.

Dış Ticaret İngilizcesi: İhracat mı İthalat mı?

Dış ticaret İngilizcesinde en başta öğrenilmesi gereken şeylerden biri de dış ticaretin temelini oluşturan ihracat ve ithalattır. Bunun dışında dış ticarette başka terimler de bulunmaktadır.

Eğer yurt dışına bir mal gönderiyor veya satıyorsanız, İngilizcede buna “export” yani ihracat denir. Bunun zıttı olarak, eğer bir ürünü kendi ülkenize getiriyorsanız buna İngilizcede “import” yani ithalat denir. Bunlara bağlı olarak ihracatçıya “exporter”, ithalatçıya “importer” denir.

Bu alışveriş sırasında ürünü gönderen tarafa “forwarder” ya da “consignor” denirken ürünü teslim alan tarafa “consignee” denmektedir. Dış ticarette ürünler taşınırken bu ürünler bir taşıma senedi veya diğer adıyla konşimentonun düzenlenmesi ile başlamaktadır. Bu konşimentoya da İngilizcede “bill of landing” denir. Dış ticarette taşınan ürünlere “commodity” ya da “goods” adı verilmektedir.

Düzenlenen bu konşimentonun üzerinde belli başlı terimler bulunmaktadır. Burada, gönderici ve alıcının isimleri, acente ismi olan “agent”, malların yükleneceği yerin olduğu “loading location”, eğer aktarma yeri varsa “transshipment” ve varış noktası olan “destination” da bulunmaktadır.

Dış Ticaret İngilizcesi: Ticari Mal Sınıfları ve Fatura

Markette alışveriş yaparken nasıl ürünlerin bulundukları yerler varsa ticari malların da sınıf kodları vardır. Bu sınıf kodlarına İngilizcede “tariff code” denmektedir. Gümrükten bu ürünler geçerken fatura ve vergilendirme işlemleri ürünün bulunduğu sınıf koduna bağlı olduğu için önemli bir yer tutmaktadır.

Ticari mallar sadece geçiş sırasında ücretlendirmeye tabi tutulmuyor. Ticari ürünler taşınırken, taşıma ücreti olan navlun ücrete de tabidirler. Bu navlun ücretine İngilizcede “freight charge” denmektedir. Ancak bu ücret her zaman ödenmek durumunda değildir, eğer ürünün bir taşıma ücreti yani navlun ücreti yoksa “non-freight” tabiri kullanılmaktadır. Bu ücret hem alıcıya hem de satıcıya ait olabilir.

Bu terimlere ek olarak “commercial invoice” anlamına gelen ticari fatura da vardır. Bu ticari faturalar iki firma arasındaki anlaşmayı kesin olarak netleştirme niteliğine sahiptir. Bu belgelerin içerisinde genelde vergi anlamına gelen “tax”, gümrük anlamına gelen “customs”, ve gümrük vergisi anlamına gelen “customs tax” terimleri sıkça görülür. Gümrük vergisinden muaf olan ürünlere ise “customs free” denmektedir.

Ürünler alınmadan önce satıcı ve alıcı arasında mutlaka imzalanması gereken bir belge vardır. Proforma fatura denilen bu belge alıcıyla satıcı arasında yapılan bir ön anlaşmadır ve kesinlikle düzenlenmelidir. Gümrük evrakları hazırlanırken yapılan bu belgeye “proforma invoice” denir.

Dış Ticaret İngilizcesi: Ödeme Şekilleri

Dış ticarette önemli olan konulardan biri de ödeme şekilleridir. En garanti ve güvenilir ödeme yöntemlerinden biri olan peşin ödemeye İngilizcede “cash in advance” denmektedir. Peşin ödeme sadece adı ile kalmamakla birlikte farklı çeşitlere de sahiptir. Ürün alınmadan önce peşin ödendiği zaman “cash with order”, sipariş verilip teslimat sırasında ödendiği vakit yapıldığı zaman ise “cash before delivery” adını almaktadır.

Peşin ödeme terimi kısaca “T/T” olarak ifade edilir ve banka aracılığıyla yapılır. Eğer alıcı çalıştığı banka ile anlaşıp ödemesini kredili olarak yapıyorsa buna İngilizcede “letter of credit” denmektedir ve “L/C” olarak kısaltılmaktadır.

Bunların yanı sıra ticari mallardan hangi ürünün ne kadar gönderileceğini, ürünlerin içeriği gibi bilgilerin olduğu bir liste bulunmaktadır. Bu hazırlanan detaylı ürün çekine gümrük evrakı veya çeki listesi denmektedir. İngilizcede bu çeki listesine “packing list” denir.

Sık Kullanılan İngilizce Dış Ticaret Terimleri

Bu terimlerin yanı sıra İngilizcede birçok dış ticaret terimi bulunmaktadır. Sizin için sık kullanılan İngilizce dış ticaret terimlerini derledik.

İngilizcesiTürkçesiOkunuşuTelaffuz
AgentAcenteEycınt
Air freightHava yüküEyır fırayt
Anti-dumping dutyAnti-damping vergisiEntay-dampink duti
AppealİtirazEppiıl
AuditDenetimAudit
BarteringTakasBaterink
Bulk itemsDökme eşyaBalk aytıms
By order of…in emriyleBay ordır of
Capital in kindAyni sermayeKepıtıl in kaynd
Cash against goodsMal mukabili ödemeKeş egenst guudz
Clause bill of ladingRezerveli konşimentoKlauz bil of leydink
Clean bill of ladingTemiz konşimentoKıliin bil of leydink
Co-loadEk yüklemeKo-lood
CommodityEşya, metaKommoditi
CompleteTamKompliit
ConsigneeAlıcıKonsignii
ConsignorGöndericiKonsignor
ContainerKonteynerKonteynır
Counter purchaseBağlı muameleKantır pörçıs
Current valueRayiç bedelKörrınt velu
CustomsGümrükKastımzs
Customs endorsementGümrük kabulüKastıms endorstmınt
Customs freeGümrük vergisinden muafKastıms fırii
Dangerous carryTehlikeli taşımaDencırıs keri
Dead freightYüklenemeyen yük için ödenen navlun ücretiDed fırayt
Deadlineİşin tamamlanması için son günDedlayn
DebitBorçDebit
DeclarantBeyan SahibiDeklerant
DeclarationBeyanDeklereyşın
DemurrageBekleme süresiDemurrıç
DestinationVarışDestineyşın
DimensionBoyutDaymenşın
Domestic damage dataYurt içi hasar bilgileriDomestik demıc deyta
Door to doorYüklenme yerinden alıcının adresine teslimDoor tu dor
Durable goodsDayanıklı mallarDureybıl guudz
DurationSüreDureyşın
Duty freeGümrük vergisinden muafDuti fırii
En routeSeyir halinde (Araç)En ruut
Export without returnsBedelsiz ihracatEksport viaut ritörns
ExporterMalı ihraç eden. İhracatçı.Eksportır
Feeder vesselAktarma gemisiFiidır vessıl
Foreign damage dataYurt dışı hasar bilgileriForıgn demıc deyta
Foreign trade corporationDış ticaret sermaye şirketiForeıgn tıreyd korporeyşın
Freight chargeNavlun ücretiFıreyt çarç
Full Container Load (FCL)Tam Konteyner YüklemeFull konteynır lood
GroupageGrupajGurupeyj
Identical goodsFiziksel olarak aynı eşyalarAydentıkıl guudz
ImporterMali ithal eden, ithalatçıİmportır
Irrelevant costGeçersiz maliyetİrrelevınt kost
Issuing bankAkreditifi açan bankaİşşuink benk
Joint cargoBirleştirilmiş kargoCoint kargo
Less Container Load (LCL)Kısmi Konteyner YüklemeLes Konteynır Lood
Letter of carriageİrsaliyeLettır of kerriç
LineHatLayn
LinerTarifeli sefer yapan gemiLaynır
Loading instructionYükleme talimatıLoadink instrakşın
Loading locationYükleme yeriLoadink lokeyşın
LossZararLos
Mother vesselAna gemiMathır vessıl
Movement certificateDolaşım belgesiMovımınt sertifikıt
Multimodal transportKarma taşımacılıkMultimodıl transport
Non-freightNavlunsuzNon-fırayt
NotifyİhbarNotifay
Obsolete goodYatık malObsoliit guud
OfferTeklifOffır
OperationOperasyonOpereyşın
Order no and dateSipariş numarası ve tarihiOrdır no end deyt
Original documentAsıl nüshaOrigicinal dokımınt
OverheadsGenel masraflar veya sabit giderlerOvırhedz
Packing listÇeki listesiPeking list
PartialKısmiParşıl
Place of deliveryTeslim yeriPıleys of deliveri
PolicyPoliçePolisi
Position noPozisyon numarasıPoziyşın no
ProfitKarPırofit
Proforma invoiceProforma faturaProforma invoins
QuotaKotaKota
Reduction of taxVergi indirimiRıdakşın of teks
RegistrationTescilRegistreyşın
ReleaseAracın bekleme alanından çıkmasıRıliiz
Restricted shipmentKısıtlı gönderi (örneğin tehlikeli madde taşıma)Restriktıt şipmınt
RevocationFesihRevokeyşın
Rool on roolYük ve araç taşıyan gemi seferleriRool on rol
Seal noMühür noSiıl no
Settlement dateÖdeme tarihiSetılmınt deyt
Shipment sequence numberGönderi sıra numarasıŞipmınt sekuıns nambır
Stale bill of ladingBayat konşimento (bankaya verilmesi 21 günü geçen konşimento)Sıteyl bil of leydink
Stamp taxDamga vergisiSıtemp teks
StorageDepolamaSıtorıç
Supplementary PolicyZeyilnameSaplementari Polisi
TareDaraTeyr
TariffTarifeTarif
TaxVergiTeks
Terms of paymentÖdeme koşullarıTerms of peymınt
Total pcsToplam parça sayısıTotıl picies
Transport loading gaugeGabariTıransport loadink geyç
TransshipmentAktarmaTıransşipmınt
Truck freightÇekici yüküTırak fırayt
Vessel nameGemi adıVessıl neym
VolumeHacimVolüm

İngilizce Kelime Türetme Kuralları ve İngilizce Ekler ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Dış ticarette ingilizce temel kavramlar nelerdir?

Dış ticarette en temel iki kavram ihracat ve ithalattır. İhracat İngilizcede “export” anlamına gelirken, ithalat “import” anlamına gelmektedir.

Dış ticarette ödeme yöntemleri nelerdir?

Dış ticarette çeşitli ödeme yöntemleri bulunmaktadır. Bunlarından biri de peşin ödemedir. İngilizcede bu peşin ödemeye “cash in advance” denir. Peşin ödemenin de türleri bulunmaktadır. Diğer bir ödeme ise firmanın banka ile olan anlaşmasından kaynaklanır ve buna da İngilizcede “letter of credit” denmektedir.

Dış ticarette bir ürünün sınıf koduna ne denir?

Dış ticarette bir ürünün sınıf konuda İngilizcede “tariff code” denmektedir.

İngilizcede gümrük ne demektir?

İngilizcede gümrük, “customs” anlamına gelmektedir.

Kişiselleştirilmiş İngilizce eğitimi ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış birebir canlı dersler için EnglishCentral’a ulaşabilirsiniz.

Elton John – Step Into Christmas Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Ariana Grande – Santa Tell Me Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri