Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Dostluk ve Arkadaşlık Sözleri ve Anlamları

Hiç arkadaşlarınıza İngilizce güzel sözler göndermek isterseniz bu içeriğimizde sizler için çeşitli İngilizce dostluk ve arkadaşlık sözlerini derledik.

Filozofların Söylediği İngilizce Arkadaşlık Sözleri ve Anlamları

Bu başlığın altında dünyaca ünlü filozofların söylediği arkadaşlık ve dostluk söylemlerini derledik ve sizler için bu sözleri çevirdik.

“What you do not want done to yourself, do not do to others.”
‘’Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma.” (Konfüçyüs)

“I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.”
“Değiştiğimde değişen, kafa salladığımda kafa sallayan bir arkadaşa ihtiyacım yok; gölgem bu işte daha iyi.” (Plutarhos)

“It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”
“Mutsuz evlilikleri bitiren şey sevgi eksikliği değil, arkadaşlık eksiğidir.” (Nietzsche)

“Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm and constant.”
“Birisiyle arkadaş olurken yavaş davranın; ama arkadaş olduğunuzda kararlı ve istikrarlı devam edin.” (Sokrates)

“It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.”
“Bize yardım eden arkadaşlarımızın yardımı değildir, arkadaşlarımızın yardımının sağladığı güvendir.” (Epiküros)

“A friendship that like love is warm; A love like friendship, steady.”
“Aşk gibi bir arkadaşlık sıcacıktır; arkadaşlık gibi bir aşk ise istikrarlıdır.” (Thomas Moore)

“Friendship is a single soul dwelling in two bodies.”
“Arkadaşlık tek ruhun iki bedene bölünmesidir.” (Aristoteles)

“Friendship always benefits; love sometimes injures.”
“Arkadaşlık her zaman fayda sağlar; aşk bazen incitir.” (Seneca)

“Without friends life is but a wilderness.”
“Hayat arkadaşsız kuraklıktan başka bir şey değildir.” (Francis Bacon)

“Nothing but heaven itself is better than a friend who is really a friend.”
“Cennetin kendisi hariç hiçbir şey gerçekten arkadaş olan bir arkadaştan daha iyi değildir.” (Plautus)

Şairlerin Söylediği İngilizce Arkadaşlık Sözleri

Aşağıda sizler için ünlü şairlerin söylediği ve yazdığı güzel arkadaşlık sözlerini listeledik.

“Thy friendship oft has made my heart to ache; do be my enemy-for friendship’s sake.”
“Arkadaşlığın sık sık kalbimi acıttı, dostluğumuzun aşkına düşmanım ol.” (William Blake)

“Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.”
“Arkadaşlık her zaman tatlı bir sorumluluktur, asla fırsat değil.” (Khalil Gibran)

“Friendship is love without wings!”
“Arkadaşlık kanatsız aşktır!” (Lord Byron)

“Friendship is a sheltering three.”
“Arkadaşlık koruyucu bir ağaçtır.” (Samuel Coleridge)

“Friendship is disinterested commerce between equals; love, an abject intercourse between tryrants and slaves.”
“Arkadaşlık eşitler arasında kar amacı gütmeyen bir ticarettir; aşk, tiranlar ve köleler arasında aşağılık bir görüşme.” (Oliver Goldsmith)

“Friendship is certainly the finest balm for the prangs of disappointed love.”
“Arkadaşlık kesinlikle hayal kırıklığına uğramış bir aşkın acıları için en iyi merhemdir.” (Jane Austen)

“Friendship is a word, the very sight of which in print makes the heart warm.”
“Arkadaşlık yazılı olarak göründüğünde bile kalbi ısıtan bir kelimedir.” (Augustine Birell)

“Friendship is one of the most tangible things in a world which offers fewer and fewer supports.”
“Arkadaşlık giderek daha az destek sunan bir dünyada en somut şeylerden biridir.” (Kenneth Branagh)

“Friendship is like money, easier made than kept.”
“Arkadaşlık para gibidir, yapması tutmasından daha kolaydır.” (Samuel Butler)

“Friendship is a strong and habitual inclination in two persons to promote the good and happiness of one another.”
“Arkadaşlık iki kişiyle kurulmuş birbirinin iyiliğini ve mutluluğunu gözeten bir gönül bağıdır.” (Eustace Budgell)

Bilim İnsanlarının Söylediği İngilizce Arkadaşlık Sözleri

Mantıklı ve bilimsel sözleriyle bilinen bilim insanlarının da dostluk ve arkadaşlık hakkında söyleyeceği birkaç cümle vardır. İşte onlardan bazıları

”An intimate friend and a hated enemy have always been indispensable requirements for my emotional life.”
“Duygusal hayatım için içeriden bir arkadaş ve nefret edilen bir düşman zorunlu bir ihtiyaç oldu” (Sigmund Freud)

“I have friends in overalls whose friendship I would not swap for the favor of the kings of the world.”
“Dünya üzerindeki krallar içi değişmeyeceğim arkadaşlarım var.” (Thomas Edison)

“Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my greatest friend is truth.”
“Plato beni arkadaşım, Aristotle benim arkadaşım, ama en yakın arkadaşım gerçeklik.” (Isaac Newton)

“However rare true love may be it less so than true friendship.”
“Gerçek aşk ne kadar nadir olursa olsun gerçek arkadaşlık her zaman daha azdır.” (Albert Einstein)

“In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.”
“Herkesin hayatında, bir noktada, içlerindeki ateş söner. Sonrasında başka bir insanla yaşadıkları karşılaşma sonrasında yeniden yanar. Hepimiz içimizdeki ateşi yeniden yakan insana minnettar olmalıyız.” (Albert Schweitzer)

“Intelligent people tend to have fewer friends than the average person. The smarter you are, the more selective you become.”
“Zeki insanlar ortalama bir insana göre daha az arkadaş edinme eğilimine sahiptir. Ne kadar zekiysen o kadar seçici olursun.” (Nikola Tesla)

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”
(Arkamdan yürüme; yol göstermeyebilirim. Önümden yürüme; takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol.” (Albert Camus)

“A good scientist values criticism almost higher than friendship: no, in science criticism is the height and measure of friendship.”
“İyi bir bilim insanı eleştiriyi arkadaşlıktan üstün tutar: hayır, bilimde eleştiri arkadaşlığın ölçüsü ve en yüksek noktasıdır.” (Francis Chick)

Ünlü İnsanların Söylediği İngilizce Arkadaşlık Sözleri

Sizler için bu başlığın altında ünlü insanların arkadaşlık hakkında söylediği İngilizce sözleri derledik.

“Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.”
“Bir sürü insan hayatına girip çıkacaktır, ama yalnızca gerçek arkadaşlar kalbinde ayakizi bırakacaktır.” (Eleanor Roosvelt)

“It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.”
“Eski arkadaşların lütuflarından birisi onlarla aptalca davranabilmenizdir.” (Ralph Waldo Emerson)

“I cannot even imagine where I would be today were it not for that handful of friends who have given me a heart full of joy. Let’s face it, friends make life a lot more fun.”
“Bana bir yürek dolusu mutluluk veren bir avuç arkadaşım olmasaydı bugün nerede olurdum bilmiyorum. Kabul edelim, arkadaşlar hayatı daha eğlenceli yapıyor.” (Charles R. Swindoll)

“A good friend keeps your secret for you. A best friend helps you keep your own secrets.”
“İyi bir arkadaş senin için sırlarını saklar. En iyi arkadaş sırlarını saklamana yardım eder.” (Lauren Oliver)

“If you want to find out who your real friends are, sink the ship. The first ones to jump aren’t your friends.”
“Gerçek arkadaşlarının kim olduğunu bilmek istiyorsan gemiyi batır. Atlayacak ilk insanlar arkadaşın değildir.” (Marilyn Manson)

“True friends are like diamonds – bright, beautiful, valuable, and always in style.”
“Gerçek arkadaşlar elmas gibidir – parlak, güzel, değerli ve her zaman tarz.” (Nicole Riche)

“Unreal friendship may turn to real. But real friendship, once ended, cannot be mended.”
Gerçek olmayan arkadaşlıklar gerçeğe dönüşebilir, Ama gerçek bir arkadaşlık bir defa bittiğinde bir daha yamalanamaz. (T.S. Eliot)

What do you most value in your friends? Their continued existence.
“Arkadaşlarında en çok değer verdiğin şey nedir? Devam eden varlıkları.” (Christopher Hitchens)

“Two things you will never have to chase: True friends and true love.”
“Kovalamak zorunda olmadığınız iki şey: Gerçek arkadaşlar ve gerçek aşk.” (Mandy Hale)

“Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way.”
“Arkadaşlık cam bir süs gibidir, bir kere kırıldı mı çok nadir aynı şekilde birleştirilebilir.” (Charles Kingsley)

İngilizce Arkadaşlık Sözleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce dostluk sözleri ne demek?

İngilizce dostluk sözleri dostluk hakkında söylenmiş İngilizce sözlerdir.

İngilizce dostluk sözleri nasıl yazılır?

İngilizce dostluk sözleri “Friendship Quotes” olarak yazılır.

İngilizce dostluk ne demek?

İngilizce dostluk “friendship” demektir.

İngilizce Dostluk ve Arkadaşlık Sözleri ve Anlamları ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 15.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Rihanna – Work Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri Rihanna – Work Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
İngilizce Düzenli Fiiller (Regular Verbs) Detaylı Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler İngilizce Düzenli Fiiller (Regular Verbs) Detaylı Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler