Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Dövme Sözleri ve Türkçe Anlamları

İngilizce Dövme Sözleri içeriğimiz sizler için dövme yaptırabileceğiniz veya sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz en güzel İngilizce Dövme Sözleri ve Türkçe Anlamlarını bir araya getirdiğimiz bir İngilizce Dövme Sözleri kılavuzudur. İngilizce Dövme Sözleri ve Türkçe Anlamları içeriğimiz sizin için derlendi.

Aşk ile İlgili Dövme Sözleri

Aşk ile İlgili Dövme Sözleri, sevdiklerinizle veya Instagram, Twitter, Facebook gibi çeşitli sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilmeniz adına sizin için hazırlandı ve derlendi.

You are the love of my life.

Sen benim hayatımın aşkısın.

I love the sun for days, the moon for nights and you forever.

Günler için güneşi seviyorum, geceler için ayı seviyorum ve seni sonsuza dek.

My darling don’t forget me.

Sevgilim beni unutma.

There’s only one happiness in life; to love and to be loved.

Hayatta tek bir mutluluk var; sevmek ve sevilmek.

True love doesn’t mean being inseparable; it means being separated and nothing changes.

Gerçek aşk, ayrılamaz olmak demek değildir; ayrı olsanız bile hiçbir şeyin değişmemesidir.

If you want to be loved, be lovable.

Sevilmek istiyorsan sevilebilir ol.

Love is the beauty of the soul.

Aşk ruhun güzelliğidir.

To the world you are just one person but to one person you may be the World.

Dünya için sadece bir insansın, ama bir kişi için bütün dünyasın!

Paradise is always where love dwells.

Cennet daima aşkın yaşadığı yerdedir.

Love is not what the mind thinks, but what the heart feels.

Aşk zihnin düşündüğü değil, kalbin hissettiğidir.

Love is the bridge between two hearts.

Aşk iki kalp arasındaki köprüdür.

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.

Bazı aşklar bir ömür boyu sürer. Gerçek aşk sonsuza kadar sürer.

Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.

Aşk aynı yöne bakmaktır, sadece birbirine bakmak değil.

I’m madly in love with you.

Sana deli gibi aşığım.

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Biri tarafından derinden sevilmek sana güç verir, oysaki birini derinden sevebilmek sana cesaret verir.

I found the one whom my soul loves.

Ruhumun sevdiği o kişiyi buldum.

Always on my mind forever in my heart.

Her zaman aklımda sonsuza kadar kalbimde.

I could conquer the world with one hand as long as you’re holding the other.

Sen diğerini tuttuğun sürece tek elle dünyayı fethedebilirim.

Doğa ile İlgili Dövme Sözleri

Dövme yaptırabileceğiniz, tasarlayabileceğiniz veya sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz Doğa ile İlgili Dövme Sözleri içeriğimizi sizler için derledik.

Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you.

Doğayı inceleyin, doğayı sevin, doğaya yakın kalın. Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Birileri bugün gölgede oturabiliyorsa, uzun zaman önce birileri ağaç diktiği içindir.

Nature always wears the colors of the spirit.

Doğa her zaman ruhun rengini giyer.

Colors are the smiles of nature.

Renkler doğanın gülücükleridir.

If you truly love nature, you will find beauty everywhere.

Eğer doğayı gerçekten seviyorsanız, her yerde güzellikler bulursunuz.

One touch of nature makes the whole world kin.

Doğanın tek bir dokunuşu tüm dünyayı aile yapar.

My wish is to stay always like this, living quietly in a corner of nature.

Benim dileğim her zaman böyle kalmak, doğanın bir köşesinde sessizce yaşamak.

Look deep into nature, and then you will understand everything better.

Doğanın derinliklerine bak ve sonra her şeyi daha iyi anlayacaksın.

Adopt the pace of nature: her secret is patience.

Doğanın hızını benimseyin: onun sırrı sabırdır.

Nature is the art of God.

Doğa, Tanrı’nın sanatıdır.

Kısa İngilizce Dövme Sözleri

Kısa İngilizce Dövme Sözleri dövme yaptırabilmeniz için veya Instagram, Twitter, Facebook gibi çeşitli sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilmeniz adına sizin için hazırlandı ve derlendi.

Happiness depends upon ourselves.

Mutluluk bizlere bağlıdır.

You get what you give.

Ne ekersen onu biçersin.

Don’t dream your life, live your dream.

Yaşamayı hayal etme, hayallerini yaşa.

Never forget who you are.

Kim olduğunu asla unutma.

If you can dream it, you can do it.

Hayalini kurabiliyorsan, yapabilirsin.

Be the change itself.

Değişimin kendisi ol.

This too shall pass.

Bu da geçecek.

Don’t forget to love yourself.

Kendini sevmeyi unutma.

Even angels fall.

Melekler bile düşer.

Don’t forget to love yourself.

Kendini sevmeyi unutma.

My life is my art, my art is my life.

Benim hayatım bir sanat, benim sanatım ise hayatım.

Love me for who I am.

Beni olduğum kişi için sev.

Too wild to live, too rare to die.

Yaşamak için fazla vahşi, ölmek için fazla nadir.

Have faith.

İnançlı ol.

Don’t worry be happy.

Endişelenme, mutlu ol.

For every dark night, there’s a brighter day.

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır.

Sometimes when you fall you fly.

Bazen düştüğün zaman uçarsın.

Through every dark night, there is a brighter day.

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır.

Flowers only last so long.

Çiçekler sadece çok uzun süre dayanır.

It’s only life after all.

Altı üstü hayat işte.

Be kind to yourself.

Kendine nazik ol.

I’m not what I have done, I’m what I have overcome.

Ben yaptığım şeyler değilim, aştığım şeylerim.

Life is a beautiful struggle.

Hayat güzel bir zorluk.

I was not built to break.

Ben kırılmak için inşa edilmedim.

We are all broken, that’s how the light gets in.

Biz hepimiz kırgınız, ışık bu şekilde içeriye giriyor.

May the flowers remind you why the rain is necessary.

Çiçekler sana hatırlatsın yağmurun gerekli olduğunu.

Love her but leave her wild.

Onu sev, ama onu özgür/vahşi bırak.

Be here now.

Şimdi burada ol.

Die with memories, not dreams.

Anılarla öl, hayallerle değil.

After all this time? Always.

Bunca zaman sonra mı? Her zaman.

To love at all is to be vulnerable.

Sevmek savunmasız olmaktır.

Let it be.

Bırak olsun.

Find your fire.

Ateşini bul.

Dream without fear love without limits.

Korkusuzca hayal kur, limitsizce sev.

Blessed.

Kutsanmış,

Trust your struggle.

Zorluklarına güven.

Uzun İngilizce Dövme Sözleri

Dövme yaptırabileceğiniz, tasarlayabileceğiniz veya sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz Uzun İngilizce Dövme Sözleri içeriğimizi sizler için derledik.

The ultimate measure of a man is not who he stands in moments of comfort of convenience but there he stands at times of challenge and controversy.

Bir insanın nihai ölçüsü, rahatlık ve refah içindeyken yanında olan kimse değil; zorluk ve güçlük anlarında yanında olan kimsedir.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life. It goes on.

Hayat hakkında öğrendiğim her şeyi üç kelimeyle özetleyebilirim. Hayat devam ediyor.

You be the Anchor that keeps my feet on the ground… and I’ll be the wings that keep your head on the clouds.

Sen ayaklarımı yerde tutan çapasın… ve ben de senin başını bulutların üzerinde tutan kanatlar olacağım.

We are the graceless and dumbfounded, insane with our own insatiable desire for another time and place.

Başka bir zaman ve mekân için kendi doyumsuz arzumuzla zarif, şaşkın ve deliyiz.

Don’t test the ones you love, it will only tear us down. If you want to feel alive then learn to love your ground.

Sevdiklerini test etme, bu sadece seni mahveder. Hayatta bir şeyler hissetmek istiyorsan, yerini sevmeyi öğren.

When the power of love overcomes the love of power then the world will know peace.

Eğer aşkın gücü, güce olan aşka galip gelirse, o zaman dünya barışın ne olduğunu öğrenir.

Life is not measured by the number of breaths. We take but by the moments that take our breath away.

Hayat aldığımız nefes sayısıyla ölçülmez. Aldığımız nefesi kesen anlarla ölçülür.

Miss me little but not too long. And not your head bowed too low, remember the love that we once shared, miss me- but let me go.

Beni az özle ama çok da uzun değil. Ve başını çok öne eğme, bir zamanlar yaşadığımız aşkı hatırla, beni özle ama gitmeme izin ver.

Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.

Hayat fırtınanın geçmesini beklemek değildir. Yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir.

It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye.

Sadece kalp ile görmek doğru olanıdır, göze görünmeyen esas olan şeydir.

We must all face the choice between what is right and what is easy.

Hepimiz neyin doğru neyin kolay olduğu seçimiyle yüzleşmeliyiz.

You don’t know what you’re alive for until you know what you would die for.

Ne uğruna ölebileceğini bilmeden, neden yaşadığını bilemezsin.

Take care of the sense, and the sounds will take care of themselves.

Sen sağ olmaya dikkat et, salim kendisi gelecektir.

Death leaves a heartache no one can heal. Love bears a memory no one can steal.

Ölüm, kimsenin iyileştiremeyeceği bir kalp ağrısı bırakır. Aşk ise kimsenin çalamayacağı bir anı yaratır.

So dear love him, that with him all deaths could endure without him live no life.

Öyleyse canım; onu çok sev. Öyle sev ki, onunla tüm ölümler son bulsun ve onsuz tüm yaşamlar son bulsun.

Beneath the makeup and behind the smile, I am just a girl who wishes for the World.

Makyajımın altında ve gülümsemenin arkasında, sadece Dünya’yı isteyen bir kızım.

Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.

İyi geceye nazik davranma. Öfke duy, ışığın ölmesine karşı öfke duy.

Some say I’m going the wrong way… when it’s just a way of my own, I go away from the rest.

Bazıları yanlış yoldan gittiğimi söylüyor; halbuki ben kendi yolumdan gidiyorum, diğerlerinden uzağa doğru.

In Greek, you don’t really say ‘I miss you.’ You say ‘Mov AeÍheiç,’ which is closer to ‘You are missing from me.’

Yunanca’da “Seni özlüyorum.” demiyorsun. ‘Mov AeÍheiç,’ diyorsun ve bu “Sen benden eksiksin” anlamına geliyor.

Never forget yesterday, but always live for today. You never know what tomorrow can bring, or what it can take away.

Dünü asla unutma, ama hep bugün için yaşa. Yarının ne getireceğini asla bilemezsin, ya da ne götüreceğini.

We shall meet in the place where there is no darkness.

Karanlığın hiç olmadığı bir yerde buluşmalıyız.

I myself am made entirely of flaws stitched together with good intentions.

Ben kendim tamamen iyi niyetli birbirine dikilmiş kusurlardan yapıldım.

Imperfection is beauty madness is genius.

Kusurlu olmak güzelliktir ve delilik dahiliktir.

Part of her mystery is how she is calm in the storm and anxious in the quiet.

Onun gizeminin bir kısmı fırtınada sakin sessizlikte endişeli olmasıdır.

A reader lives a thousand lives before he dies. The man who never reads lives only one.

Bir okuyucu ölmeden önce binlerce hayat yaşar. Hiç okumayan biri sadece bir tane yaşar.

It takes courage to grow up and become who you truly are.

Büyümek ve gerçekten olduğun kişi haline gelmek cesaret ister.

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.

Yaratıcı bir hayat yaşamak için haksız olma korkumuzu kaybetmeliyiz.

You’re only given one little spark of madness. You mustn’t lose it.

Sana sadece ufak bir delilik parıltısı verildi. Onu kaybetmemelisin.

Don’t go losing sleep scared of shadows.

Gölgelerden korktuğun için uykusuz kalıp durma.

To love or have loved, that is enough. Ask nothing further. There is no other pearl to be found in the dark folds of life.

Sevmek ya da sevmiş olmak, bu yeterli. Daha fazla bir şey isteme. Hayatın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yok.

And you will keep me safe and you will keep me close and rain will make the flowers grow.

Ve beni güvende tutacaksın ve beni yakında tutacaksın ve yağmur çiçekleri büyütecek.

In the end I want my heart to be covered in stretch marks.

En sonunda kalbimin çatlaklarla dolu olmasını istiyorum.

İngilizce Dövme Sözleri ve Türkçe Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

İngilizce Dövme Sözlerini kim söylemiştir?

İngilizce Dövme Sözlerinin çoğu anonim olsa da ünlülerin söylediği İngilizce Dövme Sözleri de vardır.

İngilizce Dövme Sözleri nerelerde kullanılır?

İngilizce Dövme Sözleri dövme tasarımlarında, yaptırmak için veya sosyal medya hesaplarında paylaşmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

“Dövme” kelimesinin İngilizcesi nedir?

“Dövme” kelimesi İngilizcede “Tattoo” anlamına gelmektedir.

İngilizce Dövme Sözleri ve Türkçe Anlamları ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

ACRAZE - Do It To It (Ft. Cherish) Şarkı Sözleri Çeviri ACRAZE – Do It To It (Ft. Cherish) Şarkı Sözleri Çeviri
İngilizce Dil Seviyeleri ve Açıklamaları İngilizce Dil Seviyeleri ve Açıklamaları