Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Fiil Çekimleri ve Türkçe Anlamları

İngilizce fiilleri geçmiş zaman cümleleri içinde kullanabilmek için çekimlemek gerekir. Fiiller cümlede kullanılan zamana göre farklı formlarda kullanılır. İngilizcede fiilleri çekimlerken ikiye ayırırız: düzenli fiiller ve düzensiz fiiller. Düzenli ve düzensiz fiillerin çekimleri farklı yapılır. Bu yazımızda İngilizce düzenli ve düzensiz fiillerin nasıl çekimlendiğini örneklerle birlikte anlattık.

İngilizce Düzenli Fiillerin (Regular Verbs) Çekimlenmesi

İngilizce fiillerin üç farklı formu vardır. Bu formlar basic form (yalın hal), past form (geçmiş hal) ve past participle formdur (geçmiş zaman ortacı). Düzenli fiiller bu formlara belli kurallar doğrultusunda getirilir ve bu kurallar oldukça kolaydır.
İngilizcede fiillerin yalın halleri ilk formlarıdır. İkinci form olan past form (geçmiş hal) ise fiilin yalın haline “-ed”, “-d” veya “-ied” eklerinden biri getirilerek oluşturulur. Üçüncü form olan past participle (geçmiş zaman ortacı) formu ise ikinci formla aynıdır. Örneğin düzenli fiil olan call (aramak) fiili basic formda (yalın halde) “call” olarak kullanılır. İkinci form olan past formda (geçmiş hal) ise “-ed” eki alarak “called” olur. Üçüncü form olan past participle (geçmiş zaman ortacı) formu da ikinci formla aynı şekilde “called” olur.
Düzenli fiillerde eğer fiil sessiz harfle bitiyorsa ikinci ve üçüncü hale getirmek için “-ed” eki eklenir. Eğer fiil sesli harfle bitiyorsa ikinci ve üçüncü hale getirmek için “-d” eki eklenir. Fiil “y” harfiyle bitiyorsa ikinci ve üçüncü hale getirmek için “-ied” eki eklenir.

İngilizce Düzenli Fiil Çekimlerine Örnekler

İngilizce düzenli fiillerin nasıl çekimlendiğini öğrendik. Bu kuralları daha iyi kavramak için aşağıda yer alan tabloda düzenli fiillerin çekimlenmiş formlarını inceleyelim.

Basic Form (Yalın Hal)Past Form (Geçmiş Hal)Past Participle Form (Geçmiş Zaman Ortacı
Accept (Kabul etmek)AcceptedAccepted
Change (Değiştirmek)ChangedChanged
Listen (Dinlemek)ListenedListened
Arrive (UlaşmakArrivedArrived
Cry (Ağlamak)CriedCried
Disappear (Gözden kaybolmak)DisappearedDisappeared
Decide (Karar vermek)DecidedDecided

Düzenli fiillerin ikinci ve üçüncü hallere göre nasıl çekimlendiğini öğrendik. Bu bilgileri pekiştirmek için aşağıda yer alan ikinci ve üçüncü halde çekimlenmiş fiillerle örnek cümleleri inceleyelim.

I accepted her gift. (Ben onun hediyesini kabul ettim.)
He changed his clothes. (O kıyafetlerini değiştirdi.)
I listened to the teacher. (Ben öğretmeni dinledim.)
I have arrived earlier than you. (Ben senden önce ulaştım.)
She has cried for days. (O günlerce ağladı.)
You suddenly disappeared. (Birden gözden kayboldun.)
We have decided. (Biz karar verdik.)

İngilizce Düzensiz Fiillerin (Irregular Verbs) Çekimlenmesi

İngilizce düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halde çekimlenmesi belli bir kurala göre yapılmaz. Düzenli bir kural takip etmedikleri için İngilizce düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini öğrenmenin tek yolu ezberlemektir. Düzenli fiillerde ikinci ve üçüncü formun aynı olduğunu görmüştük. Fakat düzensiz fiillerde aynı veya farklı olabilir.

İngilizce Düzensiz Fiil Çekimlerine Örnekler

Sıklıkla kullanılan İngilizce düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halde çekimlenmiş formlarını görmek için aşağıda yer alan tabloyu inceleyelim.

Basic Form (Yalın Hal)Past Form (Geçmiş Hal)Past Participle Form (Geçmiş Zaman Ortacı)
Awake (Uyandırmak)AwokeAwoken
Be (Olmak)Was/WereBeen
Beat (Vurmak)BeatBeaten
Become (Olmak)BecameBecome
Begin (Başlamak)BeganBegun
Bet (Bahse girmek)BetBet
Bid (Teklif etmek)BidBid
Bite (Isırmak)BitBitten
Blow (Esmek)BlewBlown
Break (Kırmak)BrokeBroken
Bring (Getirmek)BroughtBrought
Build (İnşa etmek)BuiltBuilt
Burn (Yakmak)Burned/BurntBurned/Burnt
Buy (Satın almak)BoughtBought
Catch (Yakalamak)CaughtCaught
Come (Gelmek)CameCome
Choose (Seçmek)ChoseChosen
Cost (Mal olmak)CostCost
Cut (Kesmek)CutCut
Deal (Anlaşmak)DealtDealt
Dig (Kazmak)DugDug
Do (Yapmak)DidDone
Draw (Çizmek)DrewDrawn
Dream (Rüya görmek)Dreamed/DreamtDreamed/Dreamt
Drink (İçmek)DrankDrunk
Drive (Sürmek)DroveDriven
Eat (Yemek)AteEaten
Fall (Düşmek)FellFallen
Feed (Beslemek)FedFed
Feel (Hissetmek)FeltFelt
Fight (Kavga etmek)FoughtFought
Flee (Kaçmak)FledFled
Fly (Uçmak)FlewFlown
Find (Bulmak)FoundFound
Forbid (Yasaklamak)ForbadeForbidden
Forget (Unutmak)ForgotForgotten
Forgive (Affetmek)ForgaveForgiven
Freeze (Donmak)FrozeFrozen
Get (Almak)GotGot/Gotten
Give (Vermek)GaveGiven
Go (Gitmek)WentGone
Grow (Büyümek)GrewGrown
Have (Sahip olmak)HadHad
Hear (Duymak)HeardHeard
Hide (Saklamak)HidHidden
Hit (Vurmak)HitHit
Hold (Tutmak)HeldHeld
Hurt (İncitmek)HurtHurt
Keep (Tutmak)KeptKept
Know (Bilmek)KnewKnown
Lay (Uzanmak)LaidLaid
Lead (Yol göstermek)LedLed
Learn (Öğrenmek)Learned/LearntLearned/Learnt
Leave (Ayrılmak)LeftLeft
Lend (Ödünç vermek)LentLent
Let (İzin vermek)LetLet
Lose (Kaybetmek)LostLost
Make (Yapmak)MadeMade
Mean (Kastetmek)MeantMeant
Meet (Buluşmak)MetMet
Put (Koymak)PutPut
Read (Okumak)ReadRead
Ride (Sürmek)RodeRidden
Ring (Zil çalmak)RangRung
Rise (Yükselmek)RoseRisen
Run (Koşmak)RanRun
See (Görmek)SawSeen
Sell (Satmak)SoldSold
Send (Göndermek)SentSent
Show (Göstermek)ShowedShowed/Shown
Shine (Parlamak)ShoneShone
Sing (Şarkı söylemek)SangSung
Shut (Kapatmak)ShutShut
Sit (Oturmak)SatSat
Sleep (Uyumak)SleptSlept
Speak (Konuşmak)SpokeSpoken
Spend (Harcamak)SpentSpent
Stand (Ayakta dikilmek)StoodStood
Swim (Yüzmek)SwamSwum
Take (Almak)TookTaken
Teach (Öğretmek)TaughtTaught
Tear (Yırtmak)ToreTorn
Tell (Anlatmak)ToldTold
Think (Düşünmek)ThoughtThought
Throw (Fırlatmak)ThrewThrown
Understand (Anlamak)UnderstoodUnderstood
Wake (Uyanmak)WokeWoken
Wear (Giymek)WoreWorn
Win (Kazanmak)WonWon
Write (Yazmak)WroteWritten

İngilizce Düzensiz Fiil Çekimlerine Örnek Cümleler

Sıklıkla kullanılan İngilizce düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü hallerini tabloda inceledik. Bu fiillerin ikinci ve üçüncü hallerinin cümle içinde nasıl kullanıldığını daha iyi kavramak için aşağıda çevirileriyle birlikte yer alan cümle örneklerini inceleyelim.

He became a doctor in 2015. (O 2015’te doktor oldu.)
The wind blew through the trees. (Rüzgâr ağaçların arasından esti.)
A student has brought his cat to class. (Bir öğrenci sınıfa kedisini getirdi.)
I chose my career over my family. (Ailem yerine kariyerimi seçtim.)
This bag cost me a fortune. (Bu çanta bana bir servete mal oldu.)
They cut our trees. (Bizim ağaçlarımızı kestiler.)
She has drawn a picture of her house. (O evinin bir resmini çizdi.)
We have drunk four bottles of water. (Biz dört şişe su içtik.)
I ate your cookies. (Kurabiyelerini yedim.)
I felt anxious because of the exam. (Sınav yüzünden endişelendim.)
They have fought in the office. (Ofiste kavga ettiler.)
She has forgotten my name. (Adımı unuttu.)
We went there. (Biz oraya gittik.)
I had a car. (Arabam vardı.)
I have known her since I was 9 years old. (9 yaşından beri onu tanıyorum.)
She let me drive her car. (Onun arabasını sürmeme izin verdi.)
You made a mistake. (Bir hata yaptınız.)
We have sung my favourite song. (Favori şarkımı söyledik.)
She has told me everything. (O bana herşeyi anlattı.)
I wrote you a letter. (Sana bir mektup yazdım.)

İngilizce Fiil Çekimleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Fiil çekimi nasıl yapılır?

İngilizcede fiil çekimi, cümlenin kurulacağı zamana göre fiiller basic form (yalın hal), past form (geçmiş hal) ve past participle forma (geçmiş zaman ortacı) getirerek yapılır.

İngilizce fiiller kaça ayrılır?

İngilizce fiiller çekimlenirken düzenli fiiller (regular verbs) ve düzensiz fiiller (irregular verbs) olarak ikiye ayrılır.

İngilizce fiil çekimi ne demek?

İngilizcede fiilleri geçmiş zaman cümlelerinde kullanabilmek için çekimlemek gerekir. Fiillerin mastar halini değiştirerek geçmiş zaman anlamı veren ikinci ve üçüncü forma getirmeye fiili çekimlemek denir.

Düzensiz fiiller nasıl çekimlenir?

İngilizce düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halde çekimlenmesi belli bir kurala göre yapılmaz. Bu yüzden bu fiillerin ikinci ve üçüncü halde çekimlerini öğrenmenin tek yolu ezberlemektir.

İngilizce Fiil Çekimleri ve Türkçe Anlamları ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Maroon 5 – Memories Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Alan Walker – Faded Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri