Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları

İngilizce Güzel Sözler

Sizler için İngilizce Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları başlığı adı altında Instagram, Twitter gibi sosyal alanlarda paylaşabileceğiniz İngilizce Güzel Sözleri Türkçe Çevirileri ile beraber derledik.

“Every moment is a fresh beginning.”

“Her an yeni bir başlangıçtır.”

“Never regret anything that made you smile.”

“Seni gülümseten hiçbir şeyden asla pişman olma.”

“Die with memories, not dreams.”

“Anılarla öl, hayallerle değil.”

“All limitations are self-imposed.”

“Tüm sınırlamalar kendi kendine empoze edilmiştir.”

“The time is always right to do what is right.”

“Doğru şeyi yapmak için her zaman doğru zamandır.“

“Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got.”

“Asla alamadığın özrü kabul etmeyi öğrendiğinde hayat daha kolay hale gelir.”

“The meaning of life is to give life meaning.”

“Hayatın anlamı hayata anlam vermektir.“

“The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit.”

“Hayatın gerçek anlamı, gölgesinde oturmayı beklemediğin ağaçlar dikmektir.”

“Normality is a paved road: it’s comfortable to walk but no flowers grow.”

“Normallik asfalt bir yoldur: yürümesi rahat ama çiçek açmaz.”

“Believe you can and you’re halfway there.”

“Yapabileceğine inan ve yolun yarısındasın.”

“When you realize how precious and fragile life is, it changes your whole perspective.”

“Hayatın ne kadar değerli ve kırılgan olduğunu anladığında, tüm bakış açın değişir.”

“The next choice is the most important choice.”

“Bir sonraki seçim en önemli seçimdir.”

“A friend may be waiting behind a stranger’s face.”

“Bir arkadaş, bir yabancının yüzünün arkasında bekliyor olabilir.”

“The power of imagination makes us infinite.”

“Hayal gücü bizi sonsuz kılar.”

“The world is full of magical things patiently waiting for our wits to grow sharper.”

“Dünya sabırla aklımızın daha da keskinleşmesini bekleyen sihirli şeylerle dolu.”

“Words can inspire, thoughts can provoke, but only action truly brings you closer to your dreams.”

“Kelimeler ilham verebilir, düşünceler merak uyandırabilir, ancak yalnızca eylem sizi gerçekten hayallerinize yaklaştırabilir.”

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.”

“Ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. İkinci en iyi zamansa şimdi.“

“The things you’re waiting and hoping for will arrive at the most unexpected moments.”

“Beklediğiniz ve umduğunuz şeyler en beklenmedik anlarda karşınıza çıkacak.”

“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.”

“Kimse geriye dönüp yeni bir başlangıç ​​yapamaz ama herkes bugün başlayıp yeni bir son yapabilir.“

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

“Hayat bisiklete binmek gibidir. Dengeni korumak için hareket etmeye devam etmelisin.”

İngilizce Anlamlı Sözler ve Türkçe Anlamları

Instagram, Twitter, Tumblr gibi farklı sosyal medyalarda paylaşılabilecek, Whatsapp durumu yapılabilecek ve motivasyon, tavsiye gibi farklı amaçlarla kullanılabilecek İngilizce Anlamlı Sözleri sizler için Türkçe Anlamları ile düzenledik

“Some people look for a beautiful place. Others make a place beautiful.”

“Bazı insanlar güzel bir yer arar. Başkaları bir yeri güzel yapar.”

“The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.”

“Kötü haber, zaman uçup gidiyor. İyi haber, pilot sensin.”

“Worrying is like paying a debt you don’t owe.”

“Endişe etmek, olmayan bir borcu ödemek gibidir.”

“The wisest mind has something yet to learn.”

“En bilge zihnin bile daha öğrenecekleri vardır.”

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.”

“Hayat kendini bulmakla ilgili değildir. Hayat kendini yaratmaktan ibarettir.“

“Hate cannot drive out hate: only love can do that.”

“Nefret, nefreti uzaklaştıramaz: bunu sadece sevgi yapabilir.”

“Always do what you are afraid to do.”

“Her zaman yapmaktan korktuğun şeyi yap.“

“The only impossible journey is the one you never begin.”

“Tek imkansız yolculuk, hiç başlamadığın yolculuktur.”

“We accept the love we think we deserve.”

“Layık olduğumuzu düşündüğümüz sevgiyi kabul ederiz.”

“It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting.”

“Hayatı ilginç kılan bir hayalin gerçekleşme olasılığıdır.”

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”

“Başka bir hedef belirlemek ya da yeni bir hayal kurmak için asla çok yaşlı değilsin.”

“We must let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.”

“Bizi bekleyen hayata sahip olmak için planladığımız hayatı bırakmalıyız.”

“I was quiet, but I was not blind.”

“Sessizdim ama kör değildim.”

“Do you believe in love at first sight, or should l walk by again?”

“İlk görüşte aşka inanır mısın yoksa tekrar mı geçeyim?”

“Having one child makes you a parent, having two makes you a referee.”

“Bir çocuğa sahip olmak seni aile yapar, iki çocuk ise hakem.”

“Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.”

“Sevdiğin birini unutmaya çalışmak hiç tanımadığın birini hatırlamaya çalışmak gibidir.”

“Don’t try to be different. Just be good. To be good is different enough.”

“Farklı olmaya çalışma. Sadece iyi ol. İyi olmak yeterince farklıdır.“

“The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage.”

“Mutluluğun sırrı özgürlüktür, özgürlüğün sırrı cesarettir.”

“Hurt me with a truth, don’t comfort me with a lie.”

“Beni bir hakikat ile incit, bir yalanla avutma.“

“Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow.”

“Dünden öğren, bugün için yaşa ve yarın için umut et.”


İngilizce Kısa Sözler

Hayatın her alanında kullanabileceğiniz İngilizce kısa sözler ve Türkçe anlamlarını sizler için derledik.

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”

“Sadece bir kez yaşarsın, ama doğru yaparsan, bir kez yeterlidir.”

“Everything has beauty, but not everyone sees it.”

“Her şeyin bir güzelliği vardır ama herkes göremez.”

“That which does not kill us makes us stronger.”

“Bizi öldürmeyen şey güçlendirir.”

“The key to immortality is first living a life worth remembering.”

“Ölümsüzlüğün anahtarı, önce hatırlamaya değer bir hayat yaşamaktır.”

“We grow fearless when we do the things we fear.”

“Korktuğumuz şeyleri yaptığımızda korkusuzlaşırız.“

“When anger rises, think of the consequences.”

“Öfken kabardığında, sonuçlarını düşün.”

“Don’t raise your voice. Improve your argument.”

“Sesini yükseltme. Argümanını geliştir.“

“The true hero is one who conquers his own anger and hatred.”

“Gerçek kahraman, kendi öfkesini ve nefretini yenendir.

“The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity.”

“En zor şey harekete geçme kararıdır, gerisi sadece azim.”

“Fall seven times and stand up eight.”

“Yedi kere düş ve sekiz defa kalk.”

“I think; therefore I am.”

“Düşünüyorum. Öyleyse varım.”

“You only live once so think twice.”

“Sadece bir kere yaşıyorsun, o yüzden iki kere düşün.”

“I wish people had trailers.”

“Keşke insanların fragmanları olsaydı.”

“Hate is heavy, let it go.”

“Nefret ağırdır, bırak gitsin.”

“If it’s meant to be it will be.”

“Olması gerekiyorsa olacaktır.”

“You reap what you sow.”

“Ne ekersen onu biçersin.”

“True love isn’t found, it’s built.”

“Gerçek aşk bulunmaz, inşa edilir.“

“What’s past is past. Time to move on.”

“Geçmiş geçmiştir. Harekete geçme zamanı.”

“Beauty will save the world.”

“Dünyayı güzellik kurtaracak.“

“I don’t trust words, I trust actions.”

“Sözlere güvenmem, hareketlere güvenirim.”

İngilizce Özlü Sözler

Instagram, Twitter, Tumblr gibi sosyal medya hesaplarında paylaşabileceğiniz İngilizce özlü sözler ve Türkçe anlamlarını sizler için hazırladık.

“You can’t fall if you don’t climb. But there’s no joy in living your whole life on the ground.”

“Tırmanmazsan düşemezsin. Ama tüm hayatını yerde yaşamanın bir keyfi yok.”

“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.”

“Zorluklar hayatı ilginç kılan şeydir ve onların üstesinden gelmek ise hayatı anlamlı kılan şeydir.”

“A person who never made a mistake never tried anything new.”

“Hiç hata yapmamış bir insan, asla yeni bir şey denememiştir.”

“Miracles happen to those who believe in them.”

“Mucizeler onlara inananların başına gelir.”

“If you are positive, you’ll see opportunities instead of obstacles.”

“Olumluysanız, engeller yerine fırsatları görürsünüz.“

“It always seems impossible until it is done.”

“Yapılana kadar her zaman imkansız görünür.”

“The only time you fail is when you fall down and stay down.”

“Başarısız olduğun tek zaman, düştüğün ve yerde kaldığın zamandır.“

“The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.”

“Benim bakış açıma göre, gökkuşağını istiyorsan, yağmura katlanmalısın.”

“The struggle you’re in today is developing the strength you need tomorrow.”

“Bugün içinde bulunduğunuz mücadele, yarın ihtiyaç duyacağınız gücü geliştiriyor.”

“Happiness is the only thing that multiplies when you share it.”

“Mutluluk paylaştıkça çoğalan tek şeydir.”

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.”

“Hayatınızın mutluluğu, düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır.”

“Extraordinary things are always hiding in places people never think to look.”

“Olağanüstü şeyler her zaman insanların bakmayı düşünmediği yerlerde saklanır.”

“Only in the darkness can you see the stars.”

“Yıldızları sadece karanlıkta görebilirsin.”

“The most wasted of days is one without laughter.”

“En boşa harcanan gün, kahkahasız geçen gündür.”

“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.”

“İnsanlar size ne söylerse söylesin, kelimeler ve fikirler dünyayı değiştirebilir.”

“Whoever is happy will make others happy too.”

“Mutlu olan başkalarını da mutlu edecektir.”

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

“Eğer onları takip edecek cesaretimiz varsa, tüm hayallerimiz gerçekleşebilir.“

“Always let your conscience be your guide.”

“Daima vicdanınız rehberiniz olsun.”

“Today is a good day to try.”

“Bugün denemek için güzel bir gün.“

“Be the change that you wish to see in the world.”

“Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.”

İngilizce Güzel Sözler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce Güzel Sözler neden kullanılır?

İngilizce Güzel Sözler motivasyon, iyi hissettirme, ders verme gibi birden fazla çeşitli amaçla kullanılmaktadır.

İngilizce Güzel Sözler nerelerde kullanılır?

İngilizce Güzel Sözler Instagram, Twitter, Tumblr gibi sosyal medya hesaplarında paylaşılarak, Whatsapp durumu yaparak veya çeşitli ögelere baskısı yapılarak kullanılmaktadır.

İngilizce Güzel Sözleri kim söylemiştir?

İngilizce Güzel Sözlerin çoğunluğu anonim olsa da önemli ve ünlü kişiliklerin söylediği İngilizce Güzel Sözler de vardır.

İngilizce Güzel Sözler ne zaman kullanılır?

İngilizce Güzel Sözler uygun görüldüğü her an veya kişinin hoşuna giderse Whatsapp durumları veya Instagram gönderileri gibi zamansız yerlerde kullanılabilir.

İngilizce Güzel Sözler ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Amanda Georgiadi Tenjford - Die Together Şarkı Sözleri Çeviri Amanda Georgiadi Tenjford – Die Together Şarkı Sözleri Çeviri
İngilizce Hava Durumu Terimleri, Türkçeleri ve Hava Olayları İngilizce Hava Durumu Terimleri, Türkçeleri ve Hava Olayları