Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce How Much ve How Many Konu Anlatımı

İngilizcede bir şeyin miktarını ya da fiyatını öğrenmek amacıyla kullanılan kalıplar “how much” ve “how many” kalıplarıdır. Hem günlük hayatta, hem resmi yazışmalarda, hem de mesajlaşmalarda kullanılan “how much” ve “how many” kalıplarının nasıl kullanıldığını ve nerelerde kullanıldığını öğrenmek, en önemli ve en temel dil bilgisi kurallarından birisini öğrenmek demektir. Bu nedenle sizler için detaylı olarak “how much” ve “how many” kalıplarının anlatıldığı bu içeriği hazırladık.

How Much/ How Many Farkı Nedir?

“How much” ve “how many” kalıpları Türkçe’ye çevirdiklerinde aynı anlamlara gelmektedirler. Çünkü “how much” ve “how many” kalıplarının kullanım kuralı olan sayılabilen nesneler ve sayılamayan nesneler ayrımı Türkçede bulunmamaktadır. “How much” kalıbı sayılamayan yani uncountable nesnelerle kullanılırken, “how many” kalıbı sayılabilen yani countable nesnelerle birlikte kullanılır.

Ne Zaman How Much Kullanılmalıdır?

“How much” kalıbı sayılamayan yani uncountable kelimelerle birlikte kullanılır. Sayılamayan nesneler: su, meyve suyu, pirinç ya da nohut gibi sıvılar veya katı olan ancak akışkan olabilen maddelere denir. Bu tarz maddelerin tane ile sayılması mümkün olmadığından bu maddelere sayılamayan yani uncountable maddeler denir. Fiziksel maddelerin dışında nefret, aşk, özlem gibi soyut kavramlar da sayılamayan yani uncountable kelimelere girer. “How much” kalıbıyla cümle kurmak için, “How much” + Sayılamayan İsim + Yardımcı Fiil + Fiil + Nesne formülü takip edilebilir.

How much water do you need?

Ne kadar suya ihtiyacın var?

How much joy your letter brought me!

Mektubun bana öyle bir mutluluk verdi ki!

How much is this dress?

Bu elbise ne kadar?

Ne Zaman How Many Kullanılmalıdır?

“How many” kalıbı sayılabilen yani countable kelimelerle birlikte kullanılır. Sayılabilen nesnelere neredeyse düşünebileceğiniz bütün nesneler girer. Örneğin: kedi, köpek, kalem, kağıt, şeker, şişe, gibi. Eğer bir kelimenin önüne sayı getirebiliyorsanız (bir kedi, üç köpek, beş şeker, vb.) o kelimeyle beraber “how many” kalıbını kullanabilirsiniz. “How many” kalıbıyla cümle kurmak için “How many” + Sayılabilen İsim + Yardımcı Fiil + Fiil + Nesne formülünü takip edebilirsiniz.

How many boxes are left in that room?

O odada kaç tane kutu kaldı?

How many hours are we going to wait for them?

Onları kaç saat bekleyeceğiz.

How many apples do you want?

Kaç tane elma istiyorsun?

Much ve Many Arasındaki Temel Fark Sayılabilirlik midir?

Evet, “how much” ve “how many” kalıplarının kullanımları arasındaki temel farklılık sayılabilirlik prensibidir. “How much” kalıbı sayılamayan yani uncountable nesnelerle kullanılırken “how many” kalıbı sayılabilen yani countable nesnelerle kullanılır.

İngilizcede Sayılamayan Nesneler Nelerdir?

Aşağıdaki tabloda sizler için İngilizcede en çok kullanılan sayılamayan yani “uncountable” nesneleri, Türkçe anlamlarını, Türkçe okunuşlarını ve telaffuzlarını derledik.

Uncountable NounsTürkçe OkunuşuTürkçe AnlamlarıTelaffuz
AdviceEdvaysTavsiye
AggressionAgreşşınSinir
AssistanceAsistınsAsistanlık
AttentionAtenşınDikkat
AccommodationEkommodeyşınUyum
AdvertisingAdvertayzingReklam
AirEyirHava
AthleticsAtletiksAtletizm
AccessAksessErişim
AdulthoodAdolthuudYetişkinlik
AlcoholAlkoholAlkol
AngerEngırÖfke
ArtArtSanat
AidEydYardım
BraveryBıreyveriCesaret
BloodBıladKan
BaconBeykınPastırma
BaggageBaggıcValiz
BalletBaleyBalerin
ButterBattırTereyağ
BeerBiırBira
BreadBıredEkmek
CakeKeykKek
CashKeşNakit
ConfidenceKonfidınsÖzgüven
CompassionKompeşşınMerhamet
CalmKalmSakinlik
CorruptionKorapşınBozulma
CourageCarıcCesaret
CheeseÇiisPeynir
ChalkÇalkTebeşir
CoalKoalKömür
ConfusionKonfujınKafa karışıklığı
ChocolateÇaklıtÇikolata
CottonKattınPamuk
ChildhoodÇayldhuudÇocukluk
CoffeeKaffiKahve
DangerDencırTehlike
DataDeytaData
DamageDemıcHasar
DarknessDarknısKaranlık
DeterminationDitermineyşınKararlılık
DelightDilaytZevk
DepressionDepreşşınDepresyon
DustDastToz
DirtDörtKir
EnergyEnerciEnerji
ElectricityElektrisitiElektrik
EnvyEnviHaset
EvilİvılŞeytani
EntertainmentEntırteynmıntEğlence
EthicsEtiksEtik
EvidenceEvidınsKant
FireFayırAteş
FictionFikşınKurgu
FaithFeythİnanç
FlourFılaurUn
FearFiırKorku
FunFanEğlence
FameFeymÜn
FreedomFıriidımÖzgürlük
FoodFuudYemek
FruitFuritMeyve
FuelFüılYakıt
FleshFıleşEt
GasolineGesolinBenzin
GriefGırifYas
GarlicGarlikSarımsak
GossipGossipDedikodu
GoldGoldAltın
GlassGılasBardak
GrassGırasÇim
GuiltGuiltSuçluluk
HairHeyirSaç
HelpHelpYardım
HealthHeltSağlık
HateHeytNefret
HopeHopUmut
HeatHiıtIsı
HungerHangırAçlık
HoneyHaniBal
HonestyOnestiDürüstlük
HistoryHistoriTarih
IceAysBuz
ImaginationİmagineyşınHayalgücü
InformationİnformeyşınBilgi
Ice creamAys kırimDondurma
ImportanceİmportansÖnem
IntelligenceİntelıcınsZeka
IndustryİndastriEndistüri
IronyAyroniİroni
JamCemMarmelat
JewelryJulvıriMücevherat
JoyCoyNeşe
JuiceCuisMeyve suyu
KindnessKayndnıssNezaket
KnowledgeNovlıcBilgi
LaughterLauftırKahkaha
LavaLavaLava
LightningLaytningŞimşek
LandLendKara
LeatherLedırDeri
LonelinessLonlinısYalnızlık
LackLakEksil
LitterLitırÇöp
LuckLakŞans
LoveLavAşk
LogicLocikMantık
MoneyManiPara
MagicMecikSihir
MarbleMarbılMermer
MusicMusikMüzik
MeatMiıtEt
MilkMilkSür
MudMadÇamur
MistMistSis
NoiseNoisGürültü
NewsNüvsHaber
OxygenOksicınOksijen
OilOyılYağ
PaperPeypırKağıt
PassionPeşşınTutku
PoetryPoetriŞiir
PerfumeParfüymParfüm
PepperPeppırKarabiber
PeacePiisBarış
PlasticPılastikPlastik
PetrolPetrılPetrol
PridePıraydGurur
PowerPavırGüç
PastaPastaMakarna
PainPeynAcı
PaintingPeyntingResim
RumRamRum
RealityRilatitiGerçeklik
RubbishRabbişÇöp
RevengeRivencİntikam
RiceRaysPirinç
ReliefRilifRahatlık
RespectRispektSaygı
RainReynYağmur
ReligionRelicınDin
SandSendKum
SorrowSorrovÜzüntü
SeafoodSiifuudDeniz yemekleri
SpeedSıpiidHız
SpaceSıpeysUzay
SoftwareSoftveyrYazılım
StreamSıtrimIrnam
StressSıtressStres
ShameŞeymUtanç
SpiteSıpaytNispet
SilenceSaylınsSessizlik
SunshineSanşaynGüneş ışığı
SleepSıliipUyku
StatusSıteytısÜnvan
SmokeSımokDuman
SilverSivırGümüş
SpaghettiSıpagettiSpaghetti
SpellingSıpellingHeceleme
SoapSoapSabun
SportSıportSpor
StuffSıtaffBir şeyler
SugarŞugırŞeker
TeaTiıÇay
ThirstTörstSusuzluk
TennisTennisTenis
TradeTıreydDeğiş tokuş
TimeTaymZaman
ToastToastTost
TrustTırastGüven
UsageYusıcKullanım
UnityYunitiBirlik
ViolenceVaylınsVahşet
WarmthVarmthSıcaklık
WaterVatırSu
WineVaynŞarap
WoodVuudTahta
WheatViitBuğday
WoolVuulYün
YouthYuutGençlik

How Many Kullanımına Yönelik Örnek Cümleler

“How many” kalıbının nasıl kullanıldığını ve kullanımı için gerekli kuralları açıkladıktan sonra sizler için “how many” kalıplarının kullanıldığı örnek cümleler hazırladık.

How many reasons are you going to give me?

(Bana kaç sebep sunacaksın?)

How many dogs do you own?

(Kaç köpeğin var?)

How many candies did you eat?

(Kaç şeker yedin?)

How many friends do you have?

(Kaç arkadaşın var?)

How many children are playing in the playground?

(Parkta kaç çocuk oynuyor?)

How Much Kullanımına Yönelik Örnek Cümleler

“How much” kalıbının nasıl kullanıldığını ve kullanımı için gerekli kuralları açıkladıktan sonra sizler için “how much” kalıplarının kullanıldığı örnek cümleler hazırladık.

How much is this computer?

(Bu bilgisayar ne kadar?)

How much does this book cost?

(Bu kitap ne kadar?)

How much do you hate her?

(Ondan ne kadar nefret ediyorsun?)

How much milk do you need?

(Ne kadar süte ihtiyacın var?)

How much coffee did you drink today?

(Bugün ne kadar kahve içtin?)

How much homework do you have?

(Ne kadar ödevin var?)

How Much ve How Many Hakkında Sık Sorulan Sorular

“How much” nerelerde kullanılır?

“How much” kalıbı sayılamayan yani uncountable kelimelerle birlikte kullanılır.

“How many” sorusuna nasıl cevap verilir?

“How many” kalıbı ile kurulan soru cümlelerine sorulan nesnenin sayısı ile cevap verilebilir.

Para için “much” mı “many” mi?

Para sayılamayan yani uncountable bir nesne olduğu için “much” kalıbı kullanılır.

İngilizce How Much ve How Many ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Fiiller, Anlamları, Okunuşları ve Örnek Cümleler A’dan Z’ye En Çok Kullanılan İngilizce Fiiller, Anlamları, Okunuşları ve Örnek Cümleler
İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) Konu Anlatımı ve Anlamları İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs) Konu Anlatımı ve Anlamları