Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Kelime Heceleme

“İngilizce kelimeler nasıl hecelenir? Kelimeler nasıl doğru şekilde hecelere ayrılır?” diye düşünürken kafanız karışıyorsa, doğru yerdesiniz. Öncelikle hecelemek nedir konusunu inceleyelim. Heceleme, Türkçede de olduğu gibi bir kelimeyi belli kurallar çerçevesinde hece olarak adlandırılan parçalara ayırmaktır. Heceleme, kelimeleri doğru telaffuz edebilmek ve ingilizce okuma becerimizi geliştirebilmek için öğrenilmesi gereken bir konudur.

İngilizce Kelime Heceleme Kuralları

İngilizce kelimeleri hecelerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kelimelerin doğru okunuşları ve harflerin çıkardığı seslerdir. Ayrıca, İngilizce kelimeleri hecelerken belirli kurallardan yararlanmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Peki, nedir bu kurallar? Başlıklar altında birlikte inceleyelim:

İki ünlü harfin arasındaki yanyana iki ünsüz harfi ayırmak
Sonu “le” ile biten kelimeleri hecelerine ayırmak
Sonu “ckle” ile biten kelimeleri hecelerine ayırmak
Sesli harflerle çevrili sessiz harf barındıran kelimeleri hecelerine ayırmak
Yan yana gelen ve takım olarak çalışmayan iki sesli harfli kelimeleri hecelerine ayırmak
Yan yana iki ya da daha fazla sessiz harf barındıran kelimeleri hecelerine ayırmak
Ön eklere, son eklere ve kelime köküne göre hecelere ayırmak

İki Ünlü Harfin Arasındaki Yan Yana İki Ünsüz Harfi Ayırmak

İki sesli harfin arasına iki sessiz harf yan yana geldiğinde, kelime ortadan hecelerine ayrılır. ‘ch’, ‘ph’, ‘ck’, ‘bl’, ‘st’ ve ‘fr’ gibi birbirleriyle harmanlanan ünsüz harfler bu kuralın dışında kalabilir.

VC/CV =Vowel (V) (Ünlü) + Consonant (C) (Ünsüz) / Consonant (C) (Ünsüz) + Vowel (V) (Ünlü)

rabbit // rab-bit // harfleri incelediğimizde: C+V+C-C+V+C

(Ünsüz+Ünlü+Ünsüz-Ünsüz+Ünlü+Ünsüz)

content // con-tent // C + V + C – C + V + C + C
button // but-ton // C + V + C – C + V + C
cactus // cac-tus // C + V + C – C + V + C
kitten // kit-ten // C + V + C – C + V + C
sunset // sun-set // C + V + C – C + V + C
letter // let-ter // C + V + C – C + V + C
plasma // plas-ma // C + C + V + C – C + V

Sonu “le” ile Biten Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

Sonu sessiz har ve ‘le’ ile biten kelimeler genellikle ‘le’den önce gelen ünsüz harfi de alarak bir hece oluşturur. Bu kuraldaki sonu okunmayan e ile biten kelimeler, her ünsüzde ihtiyaç duyduğumuz o ünlü sesi eklemeye yardımcı olur. C+ le hecesi her zaman cümlenin sonundadır ve sondaki e her zaman sessizdir. Sondaki sessiz e, İngiliz dilinde “schwa sound” olarak adlandırılan vurgusuz ünlü sesini sağlar çünkü her hecenin ünlü bir sese ihtiyacı vardır.

Not: Schwa sound (ə) nedir? Schwa, ünlü harfin uzun ya da kısa ünlü sesini yapmadığı yerde vurgusuz bir hecedeki ünlü sestir.

C + le = Consonant (C) (Ünsüz) + le

table // ta-ble // C + V – C + le
bundle // bun-dle // C + V + C – C + le
marble // mar-ble // C + V + C – C + le
bubble // bub-ble // C + V + C – C + le
purple // pur-ple // C + V + C – C + le
maple // ma-ple // C + V – C + le
able // a-ble // V – C + le
candle // can-dle // C + V + C – C + le
apple // ap-ple // V + C – C + le

Sonu “ckle” ile Biten Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

Sonu ‘ckle’ ile biten ingilizce kelimeler “Sonu “le” ile Biten Kelimeleri Hecelerine Ayırmak” başlığı altında incelediğimiz kurala uymazlar ve farklı şekilde hecelerine ayrılırlar.

tickle // tick-le // C + V + ck – le
tackle // tack-le // C + V + ck – le
pickle // pick-le // C + V + ck – le

Sesli Harflerle Çevrili Sessiz Harf Barındıran Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

Sesli harflerle çevrili sessiz harf barındıran kelimeleri hecelerine ayırmak başlığını iki ayrı başlık altında inceleyeceğiz.

Ünlüler arasına yalnızca bir ünsüz harf geldiğinde, ilk ünlüden sonra kelimeyi bölmelisiniz. Bu ilk heceyi açık hece yapar ve ilk hece uzun bir sese sahip olur. İlk sesli harf, kelimeyi okurken uzun bir sese sahipse, iki sesli harfin arasındaki sessiz harf ikinci sesli harf ile birlikte ayrılır.

V / C + V = Vowel (V) (Ünlü) / Consonant (C) (Ünsüz) + Vowel (V) (Ünlü)

basic // ba-sic // C + V – C + V + C
robot // ro-bot // C + V – C + V + C
water // wa-ter // C + V – C + V + C
tiger // ti-ger // C + V – C + V + C

Ünlüler arasına yalnızca bir ünsüz harf geldiğinde, ilk ünlüden sonra kelimeyi bölmelisiniz. Bir önceki kuralda öğrenmiş olduğumuz gibi ilk heceyi uzun bir sese sahipmiş gibi telaffuz ederek deneyebilirsiniz ya da internetten kelimeninin okunuşuna bakabilirsiniz. İlk hece uzun bir sese sahip değilse, iki sesli harfin arasındaki sessiz harf ilk sesli harf ile birlikte ayrılır. Bu ilk heceyi kapalı hece yapar ve ilk hece kısa bir sese sahip olur.

VC / V = Vowel (V) (Ünlü) + Consonant (C) (Ünsüz) / Vowel (V) (Ünlü)

river // riv-er // C + V + C – V + C
model // mod-el // C + V + C – V + C
panel // pan-el // C + V + C – V + C
habit // hab-it // C + V + C – V + C
panic // pan-ic // C + V + C – V + C

Yan Yana Gelen ve Takım Olarak Çalışmayan İki Sesli Harfli Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

İki ünlü harf yan yana geliyorsa ve iki farklı ses çıkarıyorlarsa, hece o iki ünlü harfin ortasından bölünür. ilk hece açık hecedir ve uzun bir sese sahiptir.

V / V = Vowel (V) (Ünlü) / Vowel (V) (Ünlü)

lion // li-on // C + V – V + C
neon // ne-on // C + V – V + C
diet // di-et // C + V – V + C

Not: İki sesli harf yan yana geldiyse ve bir takım olarak çalışıyorlarsa bu kural geçerli olmaz. Diğer bir deyişle iki sesli harf tek bir ses çıkarıyorsa iki ünlü harfin arasından bölünerek hece oluşturulmaz.
Pair, heat, coat, house, beach, boat, bear ve meet gibi kelimeler tek heceli kelimelerdir ve bu kurala dahil değildir.

Yan Yana Üç Sessiz Harf Barındıran Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

Üç sessiz harf yan yana geldiğinde ilk sessiz harften hemen sonra ya da ikinci sessiz harften hemen sonra hecelere ayrılır. Bu iki seçenekten hangisini kullanacağımıza karar verebilmek için diğer başlıklarda da belirtmiş olduğumuz gibi kelimenin okunuşunu bilmemiz gerekir. Örneğin, bazı ünsüz harfler yan yana geldiğinde birbirleriyle harmanlanırlar ve ingilizcede consonant blends olarak adlandırılırlar. Bunlardan en yaygın olanları st, cl, dr, mp, nk, br, ph ve gr’dir.
V + C / C + C + V = Vowel (V) (Ünlü) + Consonant (C) (Ünsüz) / Consonant (C) (Ünsüz) + Consonant (C) (Ünsüz) + Vowel (V) (Ünlü)

dolphin // dol-phin // C + V + C / C + C + V + C
pilgrim // pil-grim // C + V + C / C + C + V + C
explode // ex-plode // C + V + C / C + C + V + C
complete // com-plete // C + V + C / C + C + V + C
monster // mon-ster // C + V + C / C + C + V + C
children // chil-dren // C + C + V + C / C + C + V + C
surprise // sur-prise // C + V + C / C + C + V + C + V

V + C + C / C + V = Vowel (V) (Ünlü) + Consonant (C) (Ünsüz) + Consonant (C) (Ünsüz) / Consonant (C) (Ünsüz) + Vowel (V) (Ünlü)

pumpkin // pump-kin // C + V + C + C / C + V + C
partner // part-ner // C + V + C + C / C + V + C
sandwich // sand-wich // C + V + C + C / C + V + C + C
mushroom // mush-room // C + V + C + C / C + V + V + C
athlete // ath-lete // V + C + C / C + V + C + V

Ön Eklere ve Son Eklere Göre Hecelere Ayırmak

İngilizcede prefix ve suffix olarak adlandırdığımız, sırasıyla ön ekler ve son ekler anlamına gelen iki farklı ek çeşidi bulunmaktadır. Bir ön ek (prefix) gördüğümüzde kelimeye gelen ön ekten hemen sonra ve bir son ek (suffix) gördüğümüzde son ekten hemen önce bölerek kelimeyi hecelerine ayırabiliriz.

dishonest // dis-hon-est // prefix (ön ek) – C + V + C – V + C + C
friendly // friend-ly // C + C + V + V + C + C – suffix (son ek)
jumping // jump-ing // C + V + C + C – suffix (son ek)
retape // re-tape // prefix (ön ek) – C + V + C + V
undress // un-dress // prefix (ön ek) – C + C + V + C + C
revealed // re-vealed // prefix (ön ek) – C + V + V + C + V + C
illegal // il-le-gal // prefix (ön ek) – C + V – C + V + C
unfriendly // un-friend-ly // prefix (ön ek) – C + C + V + V + C + C – suffix (son ek)

Sesli bir Harf gibi Davranan ‘y’ Harfi Bulunan Kelimeleri Hecelerine Ayırmak

Sizlerin de bildiği gibi y harfi sesli bir harf değildir. Ancak İngilizce yazıldığı gibi okunan bir dil olmadığı için bazı kelimelerde ‘y’ harfi sesli bir şekilde telaffuz edilir. Bu gibi durumlarda bir kelimeyi hecelerine ayırırken neler yapmalıyız örnekler üzerinden inceleyelim.

many // man-y
bicycle // bi-cy-cle
ivy // i-vy
tummy // tum-my
funny // fun-ny
yummy // yum-my
baby // ba-by
candy // can-dy

İngilizce Kelime Heceleme Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce kelimeleri hecelerine ayırırken unutmamanız gereken şeyler?

Digraphs (tek ses oluşturan iki harfler): gather // gath-er // t ve h harfleri ingilizcede yan yana geldiğinde tek bir ses çıkarır. Bu nedenle böyle kelimeleri hecelerine ayırırken bir arada kalmalıdırlar. Vowel teams (takım olarak hareket eden ünlü harfler): beaver // bea-ver // yan yana gelen ve takım olarak çalışmayan sesli harfleri ayırabileceğimizden bahsetmiştik. Bu örnekte e ve a harfleri tek ve ortak bir ses çıkardıklarından kelimeyi hecelerine ayırırken bir arada kalmalıdırlar. Silent e (sessiz e ünlüsü): reptile // rep-tile // ingilizcede kelimeler hecelerine ayrılırken harflerin ses çıkarıp çıkarmadıklarına dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu örnekte sondaki e harfi ünlü olmasına rağmen kelime okunurken sessizdir. Dolayısıyla, reptile kelimesi 2 hecelidir.

Hece ingilizce ne demek?

Bir hece, sesli bir harf ve sessiz bir harf içeren kesintisiz tek bir ses parçasıdır ve İngilizce anlamı syllable’dır.

İngilizce kelimeleri hecelerine ayırırken hangi adımları takip edebiliriz?

Öncelikle kelimeye bakın ve sesli harfleri belirleyin. Sesli harflerin arasında sessiz harfleri belirleyin ve incelemiş olduğumuz ingilizce heceleme kurallarından hangisinin kelimeye uygun olabileceğine karar verin. Kararınızı verdikten sonra kelimeyi belirlemiş olduğunuz kurala göre hecelerine ayırın ve kelimeyi okuyun.

İngilizce bir kelimede kaç hece var nasıl bulunur?

Bir kelimeyi hecelerine ayırmanın en önemli adımı kelimenin kaç heceli olduğunu tahmin edebilmektir. Bir sesli harfin bir hece olduğundan bahsetmiştik. Örneğin bir kelimenin 3 sesli harfi var ise o zaman o kelime 3 hecedir. Buradaki en önemli nokta her ünlünün sesli olmadığını unutmamaktır. Örneğin; ‘cupcake’ kelimesinde 3 adet ünlü harf (u, a ve e) vardır. Ancak sondaki e sessiz bir harftir. Dolayısıyla, cupcake kelimesi cup-cake şeklinde hecelerine ayrılır ve 2 heceli bir kelimedir.

/p>

İngilizce Kelime Heceleme ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Modern Talking – Cheri Cheri Lady Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Modern Talking – You’re My Heart, You’re My Soul Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri