Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Kelimelerin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

İngilizce kelimeler nasıl okunur? İngilizce harflerin okunuşları neye göre değişir? Telaffuzunuzu düzeltmek adına düzenlenmiş temel harf okuma kurallarını, yan yana gelen harflerin nasıl okunduğunu daha kolay bir şekilde öğrenebilmeniz için İngilizce Kelimelerin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu içeriğimizi sizlere bir kılavuz olarak hazırladık.

Yerine Göre Farklı Okunan Harfler

İngilizce kelimelerde bazı harflerin okunuşları yerlerine göre değişmektedir. Aşağıda bu harflerden “C, G, J, Y ve S” için Yerine Göre Farklı Okunan Harfler kurallarını bulabilirsiniz.

C Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“C” harfi İngilizcede 3 farklı şekilde okunmaktadır. Eğer “C” harfinin devamında “-e, -y, -i” harflerinden biri geliyorsa “S” olarak okunmaktadır.
“Cinema” kelimesi “Sinema” olarak okunmakta ve “Sinema” anlamına gelmektedir.
“Cemetery” kelimesi “Semıteri” olarak okunmakta ve “Mezarlık” anlamına gelmektedir.
“Census” kelimesi “Sensıs” olarak okunmkta ve “Nüfus Sayımı” anlamına gelmektedir.

“C” harfinin ikinci okunuşu ise yine devamında gelen harflere bağlıdır. Eğer bu harfler “-a, -o, -u” harflerinden biri ise “C” harfi “K” olarak okunmaktadır.
“Care” kelimesi “Keer” olarak okunmakta ve “Değer Vermek” anlamına gelmektedir.
“Caterpillar” kelimesi “Ketırpilır” olarak okunmakta ve “Tırtıl” anlamına gelmektedir.
“Classic” kelimesi “Klassik” olarak okunmakta ve “Klasik” anlamına gelmektedir.

Son olarak “C” harfinin “H” ile yan yana gelmesi durumunda “CH” “Ç” sesi oluşturmaktadır.
“Chop” kelimesi “Çop” olarak okunmakta ve “Doğramak” anlamına gelmektedir.
“Chocolate” kelimesi “Çaklıt” olarak okunmakta ve “Çikolata” anlamına gelmektedir.
“Cheap” kelimesi “Çiip” olarak okunmakta ve “Ucuz” anlamına gelmektedir.

G Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“G” harfi İngilizce kelimelerde eğer devamında “-e, -i, -y” harflerini alıyorsa “C” harfi gibi okunmaktadır. Bunun dışında ise “G” sesine tekabül etmektedir.
“Genie” kelimesi “Ciini” olarak okunmakta ve “Cin” anlamına gelmektedir.
“Generation” kelimesi “Cenereyşın” olarak okunmakta ve “Jenerasyon / Nesil” anlamına gelmektedir.
“Genetic” kelimesi “Cınetic” olarak okunmakta ve “Genetik” anlamına gelmektedir.

J Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

İngilizce kelimelerde kullanılan “J” harfi her koşulda “C” olarak okunur.
“Junk” kelimesi “Cank” olarak okunmakta ve “Ivır zıvır” anlamına gelmektedir.
“Jolly” kelimesi “Colli” olarak okunmakta ve “Neşeli” anlamına gelmektedir.
“June” kelimesi “Cuun” olarak okunmakta ve “Haziran” anlamına gelmektedir.

Y Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“Y” harfi eğer bir İngilizce kelimenin sonunda ise “İ” olarak, bunun dışında “Y” olarak okunur.
“Happy” kelimesi “Heppi” olarak okunmakta ve “Mutlu” anlamına gelmektedir.
“Silly” kelimesi “Silli” olarak okunmakta ve “Aptal” anlamına gelmektedir.
“Ready” kelimesi “Redi” olarak okunmakta ve “Hazır” anlamına gelmektedir.

S Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

İngilizce kelimelerde iki sesli harfin arasında olan “S” harfi “Z” olarak okunur. Bunun dışında “S” olarak okunmaktadır.
“Advise” kelimesi “Edavayz” olarak okunmakta ve “Tavsiye etmek” anlamına gelmektedir.
“Compromise” kelimesi “Kompromayz” olarak okunmakta ve “Taviz verme” anlamına gelmektedir.
“Merchandise” kelimesi “Mörçendayz” olarak okunmakta ve “Markalaştırma” anlamına gelmektedir.

“S” harfi “CH” harfleri ile kelimede bir araya gelir ve “SCH” olursa “SK” diye okunmaktadır.
“School” kelimesi “Skuul” olarak okunmakta ve “Okul” anlamına gelmektedir.
“Scheme” kelimesi “Skiim” olarak okunmakta ve “Şema” anlamına gelmektedir.
“Scholarship” kelimesi “Skolırşip” olarak okunmakta ve “Burs” anlamına gelmektedir.

“S” ve “H” harflerinin bir İngilizce kelimede yan yana gelmesi durumunda “SH”, “Ş” olarak okunur.
“Shawl” kelimesi “Şowl” olarak okunmakta ve “Şal” anlamına gelmektedir.
“Shower” kelimesi “Şavır” olarak okunmakta ve “Duş” anlamına gelmektedir.
“Shame” kelimesi “Şeym” olarak okunmakta ve “Utanç” anlamına gelmektedir.

İngilizce Sessiz Harfler

İngilizcede bazı harfler okunurken kelime içerisinde bazıları okunmaz. Bu harflere İngilizcede sessiz harfler denmektedir.

Eğer bir kelime “KN” ile başlıyorsa bu kelimenin başındaki “K” harfi okunmaz.
“Know” kelimesi “Nov” olarak okunmakta ve “Bilmek” anlamına gelmektedir.
“Knife” kelimesi “Nayf” olarak okunmakta ve “Bıçak” anlamına gelmektedir.
“Knight” kelimesi “Nayt” olarak okunmakta ve “Şövalye” anlamına gelmektedir.

Aynı şekilde eğer bir İngilizce kelime “WR” ile başlıyorsa “W” harfi okunmaz, sessiz kalır.
“Wrong” kelimesi “Rong” olarak okunmakta ve “Yanlış” anlamına gelmektedir.
“Wrath” kelimesi “Reth” olarak okunmakta ve “Öfke” anlamına gelmektedir.
“Wrestle” kelimesi “Resıl” olarak okunmakta ve “Güreşmek” anlamına gelmektedir.

İngilizce Kuralsız Sessiz Harfler Listesi

İngilizcede bazı harfler kelime içerisinde okunmaz. Bu harflere sessiz yani “Silent” harfler adı verilir. Yalnız bu sessizlik kuralı tam olarak her kelimede geçerli olmadığı için bunlara İngilizce Kuralsız Sessiz Harfler denir. Aşağıda “N, G, B, T, H ve U” harflerinin sessiz olduğu örneklere ulaşabilirsiniz.

Sessiz N Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“N” sesi ile biten bazı kelimelerde “N” harfi okunmaz. Yalnız bu, kesin bir kural değildir. Tıpkı “Run” kelimesinde olduğu gibi “N” harfinin kelimenin sonunda yer aldığı ve okunduğu İngilizce kelimeler de vardır.
“Column” kelimesi “Kolum” olarak okunmakta ve “Sütun” anlamına gelmektedir.
“Autumn” kelimesi “Outum” olarak okunmakta ve “Sonbahar” anlamına gelmektedir.
“Hymn” kelimesi “Him” olarak okunmakta ve “İlahi” anlamına gelmektedir.

Sessiz G Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“G” harfi bazı kelimelerde okunmazken bazılarında okunmaktadır. Tam bir kural ile açıklanamasa da “G” harfinin okunma durumu “N” harfine göre değişebilmektedir. İngilizce kelimenin içinde “GN” olduğunda “G” okunmazken “NG” olduğunda okunmaz diye bir şey yoktur.
“Gnome” kelimesi “Nom” olarak okunmakta ve “Bahçe Cücesi” anlamına gelmektedir.
“Sign” kelimesi “Saayn” olarak okunmakta ve “İmzalamak” anlamına gelmektedir.
“Campaign” kelimesi “Kempeyn” olarak okunmakta ve “Kampanya” anlamına gelmektedir.
“King” kelimesi “King” olarak okunmakta ve “Kral” anlamına gelmektedir.
“Wing” kelimesi “Ving” olarak okunmakta ve “Kanat” anlamına gelmektedir.
“Thing” kelimesi “Ting” olarak okunmakta ve “Şey” anlamına gelmektedir.

Sessiz B Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

Her ne kadar bazı kelimeler “B” harfi ile bittiğinde bu harf okunsa da İngilizcede birçok kelimede okunmadığını görmekteyiz. Bunun için net bir kural olmadığı gibi “Club” kelimesinde sondaki “B” sesinin okunduğunu görebiliriz.
“Climb” kelimesi “Klaym” olarak okunmakta ve “Tırmanmak” anlamına gelmektedir.
“Bomb” kelimesi “Bom” olarak okunmakta ve “Bomba” anlamına gelmektedir.
“Thumb” kelimesi “Tfam” olarak okunmakta ve “Baş parmak” anlamına gelmektedir.

Sessiz T Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

Herhangi bir kuralı olmayan sessiz “T” harfi bazı İngilizce kelimelerde görülmektedir. Buna rağmen kelime ortasındaki “T” harfi okunmayacak diye bir şey yoktur. “Title” (Başlık) sözcüğünde cümlenin ortasındaki “T” harfi başındaki ile beraber okunmaktadır.
“Listen” kelimesi “Lisın” olarak okunmakta ve “Dinlemek” anlamına gelmektedir.
“Castle” kelimesi “Kesıl” olarak okunmakta ve “Kale” anlamına gelmektedir.
“Often” kelimesi “Ofın” olarak okunmakta ve “Sıklıkla” anlamına gelmektedir.

Sessiz H Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

Sıklıkla kullanılan bazı İngilizce kelimelerde baştaki “H” harfinin okunmadığını görürüz. Fakat “Hastane” anlamına gelen “Hospital” kelimesinde baştaki “H” sesi okunduğu için sessiz “H” harfinin İngilizce kelimelerde okunuşu ile ilgili tam olarak bir kural olduğu söylenemez.
“Hour” kelimesi “Aur” olarak okunmakta ve “Saat” anlamına gelmektedir.
“Honour” kelimesi “Aanır” olarak okunmakta ve “Onur” anlamına gelmektedir.
“Honest” kelimesi “Anıst” olarak okunmakta ve “Dürüst” anlamına gelmektedir.

Sessiz U Harfinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

Sessiz “U” harfi İngilizce kelimelerde okunmayan “U” harfini ifade eder. Bu kelimeler için belirli bir kural bulunmamaktadır.
“Plague” kelimesi “Pleg” olarak okunmakta ve “Salgın” anlamına gelmektedir.
“Biscuit” kelimesi “Biskit” olarak okunmakta ve “Bisküvi” anlamına gelmektedir.
“Guest” kelimesi “Gest” olarak okunmakta ve “Misafir” anlamına gelmektedir.

Yan Yana Gelen Sesli Harflerin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

İngilizce kelimeler içerisinde sesli harfler bir araya geldiklerinde olması gerekenden farklı bir ses çıkarmaktadırlar. Kelimenin okunuşunu ve telaffuzunu değiştiren bu durum için açıklamalara aşağıdan göz atabilirsiniz.

AI Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

İngilizce kelimelerde “A” ve “I” sesleri yan yana geldiklerinde uzun bir “E” sesi çıkartırlar.
“Train” kelimesi “Treyn” olarak okunmakta ve “Tren” anlamına gelmektedir.
“Pain” kelimesi “Peyn” olarak okunmakta ve “Acı” anlamına gelmektedir.
“Nail” kelimesi “Neyl” olarak okunmakta ve “Tırnak” anlamına gelmektedir.

AU Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“A” ve “U” harflerinin İngilizce kelimelerde yan yana gelmesi ile “O” sesi ortaya çıkmaktadır.
“Haul” kelimesi “Hool” olarak okunmakta ve “Çekmek” anlamına gelmektedir.
“Fault” kelimesi “Folt” olarak okunmakta ve “Arıza” anlamına gelmektedir.
“Haunt” kelimesi “Hont” olarak okunmakta ve “Dadanmak” anlamına gelmektedir.

EA Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“E” ve “A” harfleri yan yana geldiklerinde İngilizce kelimelerde “İ” olarak okunurlar. Bu “EA” kuralının “Head” (Kafa) sözcüğü gibi istisnai yanları vardır.
“Beak” kelimesi “Biik” olarak okunmakta ve “Gaga” anlamına gelmektedir.
“Eat” kelimesi “İiit” olarak okunmakta ve “Yemek yemek” anlamına gelmektedir.
“Weak” kelimesi “Viik” olarak okunmakta ve “Güçsüz” anlamına gelmektedir.

EE Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

İki tane “E” sesinin İngilizce kelimelerin bazılarında yan yana gelmesi sonucunda oluşan “EE”, “İ” olarak okunmaktadır.
“Feet” kelimesi “Fiit” olarak okunmakta ve “Ayak” anlamına gelmektedir.
“Teeth” kelimesi “Tiift” olarak okunmakta ve “Diş” anlamına gelmektedir.
“Cheek” kelimesi “Çiik” olarak okunmakta ve “Yanak” anlamına gelmektedir.

EW Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

İngilizce kelimelerde “E” ve “W” harfleri yan yana geldikleri zaman “UV” sesini oluştururlar.
“Chew” kelimesi “Çuv” olarak okunmakta ve “Çiğnemek” anlamına gelmektedir.
“Flew” kelimesi “Fluv” olarak okunmakta ve “Uçmuş” anlamına gelmektedir.
“Nephew” kelimesi “Nefuv” olarak okunmakta ve “Yeğen” anlamına gelmektedir.

IE Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“I” ve “E” harflerinin yan yana gelmesi durumunda oluşan “IE” İngilizce kelimelerde “İ” olarak okunmaktadır.
“Achieve” kelimesi “Eçiiv” olarak okunmakta ve “Başarmak” anlamına gelmektedir.
“Shield” kelimesi “Şiild” olarak okunmakta ve “Kalkan” anlamına gelmektedir.
“Piece” kelimesi “Piis” olarak okunmakta ve “Parça” anlamına gelmektedir.

OA Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

Bazı İngilizce kelimelerde “O” ve “A” sesleri yan yana gelirse oluşan “OA”, “O” olarak okunmaktadır.
“Boat” kelimesi “Boot” olarak okunmakta ve “Bot / Tekne” anlamına gelmektedir.
“Toad” kelimesi “Tod” olarak okunmakta ve “Kara kurbağası” anlamına gelmektedir.
“Coach” kelimesi “Koç” olarak okunmakta ve “Koç” anlamına gelmektedir.

OO Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

İngilizce bir kelimede “O” harfinin tekrarlandığı ve “OO” şeklinde yazıldığı takdirde “U” olarak okunur.
“Moon” kelimesi “Muun” olarak okunmakta ve “Ay” anlamına gelmektedir.
“Food” kelimesi “Fuud” olarak okunmakta ve “Yemek” anlamına gelmektedir.
“Soon” kelimesi “Suun” olarak okunmakta ve “Yakında” anlamına gelmektedir.

OU Harflerinin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu

“O” ve “U” harfleri yan yana geldikleri zaman İngilizce kelimelerde oluşan “OU”, “AU” olarak okunur.
“Although” kelimesi “Oldau” olarak okunmakta ve “Rağmen” anlamına gelmektedir.
“Shout” kelimesi “Şaut” olarak okunmakta ve “Bağırmak” anlamına gelmektedir.
“Mouse” kelimesi “Maus” olarak okunmakta ve “Fare” anlamına gelmektedir.

İngilizce Kelimelerin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu ile İlgili Sık Sorulan Sorular

İngilizce harflerin nasıl okunur?

İngilizce harflerin okunuşları kelimenin içinde bulundukları yerlere veya etrafındaki harflere göre değişkenlik göstermektedir.

“C” ve “H” yan yana gelince nasıl okunur?

“C” ve “H” harfleri yan yana geldiklerinde oluşturdukları “CH”, “Ç” olarak okunmaktadır.

İngilizce “EA” nasıl okunur?

İngilizcede kelime içerisinde “EA” harfleri “İ” olarak okunur.

İngilizce telaffuz nasıl düzeltilir?

İngilizce telaffuz düzeltmek için sık sık İngilizce metinler okunmalıdır ve konuşma pratiği yapılmalıdır. Bunun yanında İngilizce harflerin okunuşlarını öğrenmek telaffuzu düzeltmenin en büyük adımlarından biridir.

İngilizce Kelimelerin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu ile İlgili Cümleler konusu ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 15.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

İngilizce Düzenli Fiiller (Regular Verbs) Detaylı Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler İngilizce Düzenli Fiiller (Regular Verbs) Detaylı Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler
“To Be” Kullanımı ve Konu Anlatımı: “Am Is Are” Cümle Örnekleri “To Be” Kullanımı ve Konu Anlatımı: “Am Is Are” Cümle Örnekleri