Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Matematik Sembolleri ve Türkçeleri

Matematik, soyut kavramları anlamamıza ve ifade etmemize yardımcı olan bir dil olarak evrensel bir öneme sahiptir. Ancak, matematiksel ifadelerde kullanılan semboller genellikle İngilizce kökenlidir ve bu nedenle anlamak biraz karmaşık olabilir. Bu blog yazısında, matematikte sıklıkla karşılaşılan sembollerin İngilizce ve Türkçe karşılıklarını gelin birlikte inceleyelim!

İngilizce Matematik Sembolleri

Matematiksel semboller, bu dilin temel taşlarıdır ve dünya genelinde matematikle uğraşanlar arasında ortak bir anlayış sağlar. Bu bölümde, İngilizce matematik sembollerini anlamak için temel sembollerin anlamlarını ele alacağız ve her birinin Türkçe karşılıklarını inceleyeceğiz. İşte matematik dünyasında sıkça kullanılan temel İngilizce semboller!

“+” Plus Sign/ Addition Sign (Artı/Toplama İşareti)

Artı işareti, İngilizcede “plus” olarak adlandırılır ve matematikte toplama işlemi için kullanılır. Türkçede de “artı” olarak adlandırılır. Bu işaret, iki veya daha fazla sayıyı birleştirmek veya eklemek amacıyla kullanılır.

Kullanım Örnekleri:

• “Last night’s dinner party had 15 guests, and then 5 more friends unexpectedly joined us. So, in total, we had 15 plus 5 attendees, making it a gathering of 20 people.” (Dünkü akşam yemeği partisine 15 misafir davet edildi ve ardından beklenmedik bir şekilde 5 arkadaş daha katıldı. Bu nedenle toplamda 15 artı 5 katılımcı ile, toplamda 20 kişilik bir buluşma oldu.)

• “Mary had 8 candies, and then her brother gave her 3 more. So, she ended up with 8 plus 3, which equals 11 candies.” (Mary’nin 8 şekeriydi, sonra kardeşi ona 3 tane daha verdi. Sonuç olarak, 8 artı 3 eder 11 şeker oldu.)

Matematik İfadeleri:

• 3 + 5 = 8 (Three plus five equals eight.)
• 7 + 2 = 9 (Seven plus two equals nine.)
• 4 + 6 = 10 (Four plus six equals ten.)
• 9 + 1 = 10 (Nine plus one equals ten.)
• 2 + 8 = 10 (Two plus eight equals ten.)

“-” Minus Sign/ Subtraction Sign (Eksi/Çıkarma İşareti)

Eksi işareti, İngilizcede “minus” ve “subtraction” kelimeleriyle ifade edilir. Matematikte, bu sembol, sayıları birbirinden çıkarma işlemini temsil eder.

Kullanım Örnekleri:

• “The weather forecast predicted a high of 30 degrees, but with the wind chill, it felt like -5 degrees.” (Hava durumu tahmini, 30 dereceye kadar yüksek olacağını söyledi, ancak rüzgarın soğutma etkisiyle -5 derece gibi hissettirdi.)

• “I had 10 apples, but I gave 3 to my friend, so now I have 7. That’s 10 minus 3 equals 7.” (10 elma vardı, ama 3’ünü arkadaşıma verdim, bu yüzden şimdi 7 tane var. Bu, 10 eksi 3 eşittir 7 demektir.)

Matematiksel İfadeler:

• 8 – 4 = 4 (Eight minus four equals four.)
• 15 – 6 = 9 (Fifteen minus six equals nine.)
• 7 – 2 = 5 (If you subtract 2 from seven, you get five.)
• 10 – 3 = 7 (Ten minus three equals seven.)
• 6 – 2 = 4 (Subtraction results in a difference. In 6 – 2 = 4, the difference is four.)

“x” Times sign “*” Asterisk Sign/Multiplication sign (Çarpı işareti/Çarpma işareti)

Çarpı işareti, İngilizcede “times” ve “multiplication” kelimeleriyle ifade edilir. Ayrıca, matematikte daha yaygın olan “asterisk” işareti (*) de çarpma işaretini temsil eder.

İngilizce Sembol: x (Times) / * (Asterisk)

Türkçe Karşılığı: Çarpı İşareti/Çarpma İşareti

Çarpı işareti, sayıları birbirleriyle çarpma işlemini göstermek için kullanılır. Hem matematikte hem de günlük dilde, bir şeyin başka bir şeyle çarpılmasını ifade etmek için sıkça kullanılır.

Kullanım Örnekleri:

• “I need to buy 3 packs of cookies, and each pack costs $2. I will spend 3 times 2 dollars on cookies.” (3 paket bisküvi almalıyım ve her bir paket 2 dolar. Bisküviler için 3 defa 2 dolar harcayacağım.)

• “The recipe calls for 4 cups of flour, and you need to multiply that by 2 to make a double batch.” (Tarif, 4 su bardağı un istiyor ve bunu iki kat yapmak için bunu 2 ile çarpmalısın.)

Matematiksel İfadeler:

• 5 x 3 = 15 (Five times three equals fifteen.)
• 8 * 4 = 32 (Eight multiplied by four equals thirty-two.)
• 2 * 6 = 12 (If you multiply 2 by six, you get twelve.)
• 4 x 7 = 28 (Four times seven equals twenty-eight.)
• 9 * 2 = 18 (Multiplication results in a product. In 9 * 2 = 18, the product is eighteen.)

“÷” Division Sign “/” Division Slash (Kesme İşareti)

Bölme işareti, İngilizcede “division” ve “division slash” kelimeleriyle ifade edilir. Ayrıca, matematikte daha yaygın olan “slash” işareti (/) de bölme işaretini temsil eder.

İngilizce Sembol: ÷ (Division) / / (Division Slash)

Türkçe Karşılığı: Bölme İşareti

Bölme işareti, sayıları birbirinden bölmek veya ayrı bir sayıya bölmek için kullanılır. Matematikte ve günlük konuşmada sıkça karşımıza çıkan bir semboldür.

Kullanım Örnekleri:

• “There are 20 students in the class, and they need to be divided into 4 groups. Each group will have 5 students.” (Sınıfta 20 öğrenci var ve bunlar 4 gruba ayrılmalıdır. Her grup 5 öğrenci olacaktır.)

• “If you have 8 cookies and want to share them equally with 2 friends, each person gets 4 cookies. This is done by using the division sign.” (Eğer 8 bisküvi varsa ve bunları 2 arkadaşınla eşit olarak paylaşmak istiyorsanız, her kişiye 4 bisküvi düşer. Bu, bölme işareti kullanılarak yapılır.)

Matematiksel İfadeler:

• 12 ÷ 3 = 4 (Twelve divided by three equals four.)
• 24 / 6 = 4 (Twenty-four divided by six equals four.)
• 15 ÷ 5 = 3 (If you divide 15 by 5, you get three.)
• 10 / 2 = 5 (Ten divided by two equals five.)
• 18 ÷ 2 = 9 (Division results in a quotient. In 18 ÷ 2 = 9, the quotient is nine.)

“=” Equals sign (Eşittir işareti)

Eşittir işareti, İngilizcede “equals” kelimesiyle ifade edilir. Bu sembol, matematikte iki tarafın eşit olduğunu belirtir ve karşılaştırma işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

İngilizce Sembol: = (Equals)

Türkçe Karşılığı: Eşittir İşareti

Eşittir işareti, iki tarafın birbirine eşit olduğunu ifade eder. Hem matematikte hem de mantıksal bağlamlarda sıkça karşılaşılan bir semboldür.

Kullanım Örnekleri:

• “If 2 + 3 = 5, then 5 – 2 = 3. The equals sign shows that both expressions are equal.” (Eğer 2 + 3 = 5 ise, o zaman 5 – 2 = 3. Eşittir işareti, her iki ifadenin eşit olduğunu gösterir.)

• “In a balanced equation, the number on the left side equals the number on the right side.” (Dengeli bir denklemde, sol taraftaki sayı, sağ taraftaki sayıya eşittir.)

Matematiksel İfadeler:

• 4 + 6 = 10 (Four plus six equals ten.)
• 9 – 3 = 6 (Nine minus three equals six.)
• 2 * 5 = 10 (Two times five equals ten.)
• 18 ÷ 2 = 9 (Eighteen divided by two equals nine.)
• (3 + 4) * 2 = 14 (The sum of three and four, multiplied by two, equals fourteen.)

≠ (Not equal to) (Eşit değildir)

“Eşit değildir” sembolü, İngilizcede “not equal to” veya “is not equal to” şeklinde ifade edilir. Bu sembol, matematikte iki tarafın eşit olmadığını belirtir ve karşılaştırma işlemlerinde kullanılır.

İngilizce Sembol: ≠ (Not Equal To)

Türkçe Karşılığı: Eşit Değildir İşareti

Eşit değildir işareti, iki tarafın birbirine eşit olmadığını ifade eder. Bu sembol, farklılıkları göstermek için kullanılır ve matematikte karşılaştırma operatörü olarak işlev görür.

Kullanım Örnekleri:

• “If x ≠ y, then x + y is not equal to 2x. The ‘not equal to’ sign highlights the inequality between the expressions.” (Eğer x ≠ y ise, o zaman x + y, 2x’ye eşit değildir. ‘Eşit değildir’ işareti, ifadeler arasındaki eşitsizliği vurgular.)

• “The solution to the equation 3x – 5 = 10 is x ≠ 5. In this case, ‘not equal to’ emphasizes that x cannot be equal to 5 for the equation to be true.” (3x – 5 = 10 denkleminin çözümü x ≠ 5’tir. Bu durumda, ‘eşit değildir’ işareti, denklemin doğru olması için x’in 5’e eşit olmamasını vurgular.)

Matematiksel İfadeler:

• 7 ≠ 10 (Seven is not equal to ten.)
• x ≠ y (X is not equal to Y.)
• 2 + 3 ≠ 7 (The sum of 2 and 3 is not equal to 7.)
• 4 * 2 ≠ 10 (Four times two is not equal to ten.)
• (5 + 6) ÷ 2 ≠ 6 (The result of adding 5 and 6, divided by 2, is not equal to 6.)

“>” (Greater than) (Büyüktür)

“Büyüktür” sembolü, İngilizcede “greater than” veya “is greater than” şeklinde ifade edilir. Bu sembol, matematikte bir sayının diğerinden daha büyük olduğunu belirtmek için kullanılır.

İngilizce Sembol: > (Greater Than)

Türkçe Karşılığı:
Büyüktür İşareti

Büyüktür işareti, bir sayının diğerinden daha büyük olduğunu gösterir. Matematikte karşılaştırma operatörü olarak kullanılır.

Kullanım Örnekleri:

• “If x > 5, then the value of x is greater than 5. This ‘greater than’ sign indicates a numerical relationship.” (Eğer x > 5 ise, o zaman x’in değeri 5’ten büyüktür. Bu ‘büyüktür’ işareti, sayısal bir ilişkiyi gösterir.)

• “In the comparison 8 + 2 > 10, the sum of 8 and 2 is greater than 10.” (8 + 2 > 10 karşılaştırmasında, 8 ile 2’nin toplamı 10’dan büyüktür.)

Matematiksel İfadeler:

• 6 > 4 (Six is greater than four.)
• a > b (A is greater than B.)
• 12 + 7 > 15 (The sum of 12 and 7 is greater than 15.)
• 3 * 5 > 10 (Three times five is greater than ten.)
• (6 – 2) ÷ 2 > 1 (The result of subtracting 2 from 6, divided by 2, is greater than 1.)

≥ Greater than or equal to (Büyük veya eşittir)

“Büyük veya eşittir” sembolü, İngilizcede “greater than or equal to” veya “is greater than or equal to” şeklinde ifade edilir. Bu sembol, matematikte bir sayının diğerinden büyük veya eşit olduğunu belirtmek için kullanılır.

İngilizce Sembol: ≥ (Greater Than or Equal To)

Türkçe Karşılığı: Büyük veya Eşittir İşareti

Büyük veya eşittir işareti, bir sayının diğerinden büyük veya ona eşit olduğunu gösterir. Matematikte karşılaştırma operatörü olarak kullanılır.

Kullanım Örnekleri:

• “If x ≥ 5, then the value of x is greater than or equal to 5. This ‘greater than or equal to’ sign indicates a numerical relationship.” (Eğer x ≥ 5 ise, o zaman x’in değeri 5’ten büyük veya ona eşittir. Bu ‘büyük veya eşittir’ işareti, sayısal bir ilişkiyi gösterir.)

• “In the equation 2y – 3 ≥ 7, the solution is y ≥ 5. This means that y can be greater than or equal to 5 for the equation to be true.” (2y – 3 ≥ 7 denkleminde, çözüm y ≥ 5’tir. Bu, denklemin doğru olması için y’nin 5’ten büyük veya ona eşit olabileceği anlamına gelir.)

Matematiksel İfadeler:

• 8 ≥ 6 (Eight is greater than or equal to six.)
• p ≥ q (P is greater than or equal to Q.)
• 5 + 5 ≥ 9 (The sum of 5 and 5 is greater than or equal to 9.)
• 3 * 4 ≥ 10 (Three times four is greater than or equal to ten.)
• (7 – 2) ÷ 2 ≥ 2 (The result of subtracting 2 from 7, divided by 2, is greater than or equal to 2.)

“<” (Less than) (Küçüktür)

“Küçüktür” sembolü, İngilizcede “less than” veya “is less than” şeklinde ifade edilir. Bu sembol, matematikte bir sayının diğerinden daha küçük olduğunu belirtmek için kullanılır.

İngilizce Sembol: < (Less Than) Türkçe Karşılığı: Küçüktür İşareti

Küçüktür işareti, bir sayının diğerinden daha küçük olduğunu gösterir. Matematikte karşılaştırma operatörü olarak kullanılır.

Kullanım Örnekleri:

• “If x < 10, then the value of x is less than 10. This 'less than' sign indicates a numerical relationship." (Eğer x < 10 ise, o zaman x'in değeri 10'dan küçüktür. Bu 'küçüktür' işareti, sayısal bir ilişkiyi gösterir.)

• “In the expression 2a + 5 < 15, the solution is a < 5. This means that a must be less than 5 for the expression to be true." (2a + 5 < 15 ifadesinde, çözüm a < 5'tir. Bu, ifadenin doğru olması için a'nın 5'ten küçük olması gerektiği anlamına gelir.)

Matematiksel İfadeler:

• 6 < 9 (Six is less than nine.)
• m < n (M is less than N.)
• 3 + 4 < 10 (The sum of 3 and 4 is less than 10.)
• 2 * 3 < 8 (Two times three is less than 8.)
• (8 – 2) ÷ 2 < 5 (The result of subtracting 2 from 8, divided by 2, is less than 5.)

≤ (Less than or equal to) (Küçük veya eşittir)

“Küçük veya eşittir” sembolü, İngilizcede “less than or equal to” veya “is less than or equal to” şeklinde ifade edilir. Bu sembol, matematikte bir sayının diğerinden küçük veya eşit olduğunu belirtmek için kullanılır.

İngilizce Sembol: ≤ (Less Than or Equal To)

Türkçe Karşılığı: Küçük veya Eşittir İşareti

Küçük veya eşittir işareti, bir sayının diğerinden küçük veya ona eşit olduğunu gösterir. Matematikte karşılaştırma operatörü olarak kullanılır.

Kullanım Örnekleri:

• “If y ≤ 8, then the value of y is less than or equal to 8. This ‘less than or equal to’ sign indicates a numerical relationship.” (Eğer y ≤ 8 ise, o zaman y’in değeri 8’den küçük veya ona eşittir. Bu ‘küçük veya eşittir’ işareti, sayısal bir ilişkiyi gösterir.)

• “In the inequality x + 3 ≤ 10, the solution is x ≤ 7. This means that x can be less than or equal to 7 for the inequality to be true.” (x + 3 ≤ 10 eşitsizliğinde, çözüm x ≤ 7’dir. Bu, eşitsizliğin doğru olması için x’in 7’den küçük veya ona eşit olabileceği anlamına gelir.)

Matematiksel İfadeler:

• 4 ≤ 5 (Four is less than or equal to five.)
• k ≤ 20 (K is less than or equal to 20.)
• 6 + 2 ≤ 10 (The sum of 6 and 2 is less than or equal to 10.)
• 3 * 2 ≤ 8 (Three times two is less than or equal to 8.)
• (9 – 1) ÷ 2 ≤ 5 (The result of subtracting 1 from 9, divided by 2, is less than or equal to 5.)

½ Fraction (Kesir)

Kesir, bir bütünün parçalarını ifade etmek için kullanılan bir matematiksel kavramdır. ½, yarım veya bir bütünün yarısını temsil eden bir kesir olarak bilinir.

İngilizce Gösterim: ½ (One-Half)

Türkçe Karşılığı: Yarım

Kesir, bir paydanede (denominator) bulunan sayının bir paydada (numerator) bulunan sayıya bölünmesi ile elde edilir. ½, paydası 2 ve payı 1 olan bir kesiri temsil eder.

Kullanım Örnekleri:

“I ate ½ of the pizza.” (Pizzanın yarısını yedim.)

“She divided the chocolate bar into 4 pieces, and each piece is ½ of the whole.” (Çikolata çubuğunu 4 parçaya böldü, ve her bir parça bütünün yarısıdır.)

Örnek İfadeler:

• 12 (Yarım)
• 34 (Dörtte üç)
• 510 (Onda beş)
• 26 (Altıda iki)
• 77 (Yedide yedi)

% Percent Sign (Yüzdelik İfadesi)

Yüzde (%) işareti, bir sayının 100’e bölünerek elde edilen kesirsel bir ifadeyi temsil eder. Yüzdelik ifadeler, genellikle oranları, indirimleri, artışları ve diğer benzer kavramları ifade etmek için kullanılır.

İngilizce Gösterim: % (Percent)

Türkçe Karşılığı: Yüzde

Yüzde ifadeleri, bir sayının yüzde olarak ifade edildiği durumları temsil eder. Örneğin, %50 ifadesi, 100’e bölünmüş bir kesiri temsil eder ve yarımın yüzde karşılığıdır.

Kullanım Örnekleri:

“The discount is 20%, which means you pay only 80% of the original price.” (İndirim %20, bu da demek oluyor ki orijinal fiyatın sadece %80’ini ödüyorsunuz.)

“She scored 95% on the exam, indicating a high level of proficiency.” (Sınavda %95 aldı, bu da yüksek bir yetenek seviyesini gösteriyor.)

Örnek İfadeler:

• 25% (Yirmi Beş Yüzde)
• 75% (Yetmiş Beş Yüzde)
• 10% (On Yüzde)
• 50% (Elli Yüzde)
• 90% (Doksan Yüzde)

√ Square Root (Karekök)

Karekök, bir sayının karesi ile elde edilen orijinal sayıyı temsil eden bir matematiksel işlemdir. √ işareti, bir sayının karekökünü gösterir.

İngilizce Gösterim: √ (Square Root)

Türkçe Karşılığı: Karekök

Karekök, bir sayının pozitif bir karesi olan sayıyı ifade eder. Örneğin, 9’un karekökü 3’tür, çünkü 3^2 (3 üssü 2) 9’u verir.

Kullanım Örnekleri:

“The square root of 16 is 4, because 4 times 4 equals 16.” (16’nın karekökü 4’tür, çünkü 4 defa 4, 16’ya eşittir.)

“To find the length of one side of a square with an area of 25 square units, you need to calculate the square root of 25, which is 5.” (Alanı 25 birim kare olan bir karenin bir kenarının uzunluğunu bulmak için, 25’in karekökünü hesaplamalısınız ki bu da 5’tir.)

Matematiksel Gösterim:

Karekök, matematikte şu şekilde gösterilir:

√Sayı

Bu ifadede, √ işareti “karekök”ü temsil eder ve içindeki sayı, karekökün alınacağı sayıyı ifade eder.

Örnek İfadeler:

• 9=3 (Dokuzun karekökü 3’tür.)
• 25=5 (Yirmi beşin karekökü 5’tir.)
• 36=6 (Otuz altının karekökü 6’dır.)
• 64=8 (Altmış dörtün karekökü 8’dir.)
• 100=10 (Yüzün karekökü 10’dur.)

Geometrik Şekiller

Geometrik şekiller, matematikte tanımlanan ve belirli özelliklere sahip olan çeşitli nesnelerdir. Bu şekiller, genellikle düzlemde veya uzayda belirli kurallara göre çizilir ve incelenir. İşte bazı temel geometrik şekiller:

Dikdörtgen (Rectangle): Dört kenarı ve dört iç açısı olan bir dörtgen.

Kare (Square): Dört kenarı eşit uzunluktadır ve dört iç açısı da 90 derecedir.

Üçgen (Triangle): Üç kenarı ve üç iç açısı olan bir çokgen.

Daire (Circle): Merkezi bir noktası olan ve bu noktadan eşit uzaklıkta olan tüm noktalardan oluşan bir şekil.

Çember (Ellipse): İki fokusu olan bir eğri çizgisinin tüm noktalarının toplamıdır.

Paralelkenar (Parallelogram): Karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan bir dörtgen.

Dik Üçgen (Right Triangle): Bir iç açısı 90 derece olan üçgen.

Altıgen (Hexagon): Altı kenarı olan bir çokgen.

Silindir (Cylinder): Bir taban çemberi ve bir eksende uzanan bir yüzeyi olan üç boyutlu bir şekil.

Konik Kesit (Conic Section): Bir koni ile düz bir düzlem arasındaki kesişim sonucu oluşan şekiller; örneğin, daire, elips, parabol ve hiperbol.

Yamuk (Trapezoid): İki kenarı paralel olan dörtgen.

Prizma (Prism):
İki eşkenar üçgen veya dikdörtgen tabanı olan bir üç boyutlu şekil.

Matematik Konuları

Temel matematik konuları, bu geniş alan içinde çeşitli alt dalları kapsar. İşte temel matematik konularından bazıları:

Aritmetik (Arithmetic): Temel matematiksel işlemleri içeren konudur. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemleri kapsar.

Cebir (Algebra): Sayılar, semboller ve harf ifadeleriyle ilgilenen matematik dalıdır. Cebir, denklemler, matrisler, fonksiyonlar gibi konuları içerir.

Geometri (Geometry): Şekillerin, uzunlukların, açıların ve hacimlerin incelendiği matematik dalıdır. Düzlem geometrisi, uzay geometrisi gibi alt dalları bulunur.

Trigonometri (Trigonometry): Üçgenlerin açıları ve kenarları arasındaki ilişkileri inceleyen matematik dalıdır. Sinüs, kosinüs, tanjant gibi trigonometrik fonksiyonlar bu alana aittir.

İstatistik ve Olasılık (Statistics and Probability): Veri analizi, olasılık hesaplamaları ve istatistiksel yöntemleri içeren konudur. Bu alan, rastgele olayların olasılıklarını ve bu olayların analizini kapsar.

Analitik Geometri (Analytic Geometry): Cebirsel ifadelerin geometrik temsilleri ve geometrik figürlerin cebirsel analizi ile ilgilenen bir alan.

Kalkülüs (Calculus): Limit, türev ve integral gibi kavramları içeren matematik dalıdır. Diferansiyel ve integral kalkülüs olarak iki ana bölüme ayrılır.

Lineer Cebir (Linear Algebra): Matrisler, vektörler ve doğrusal denklemlerle ilgilenen bir matematik dalıdır. Lineer denklem sistemleri ve matris operasyonları bu alana aittir.

Sayı Teorisi (Number Theory): Sayıların özellikleri, asal sayılar, bölenler ve aritmetiksel yapılar gibi konuları inceleyen matematik dalıdır.

Diferansiyel Denklemler (Differential Equations): Fonksiyonların türevleriyle ilgilenen denklemleri inceler. Bu alanda çeşitli diferansiyel denklemler çözülür.

Topoloji (Topology): Şekil değiştirme altında olan nesnelerin özelliklerini inceleyen bir matematik dalıdır. Topoloji, şekil koruma özellikleri üzerine odaklanır.

Diskret Matematik (Discrete Mathematics): Ayrık yapıları inceleyen bir matematik dalıdır. Mantık, graf teorisi, cebir ve kombinatorik gibi konuları içerir.

Genel Matematik Kavramları

Genel matematik kavramları, matematikte temel ve geniş bir yelpazede bulunan genel terimleri ifade eder. İşte bu kavramlardan bazıları:

Sayı (Number): Matematikte temel bir kavramdır. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayılar gibi farklı türleri bulunur.

Operation (İşlem): Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel matematiksel işlemler.

Küme (Set): Elemanları belirli bir kurala göre seçilmiş nesnelerin topluluğunu ifade eden bir matematik kavramı.

Fonksiyon (Function): Giriş değerini alıp bir çıkış değeri üreten matematiksel bir ilişki.

Equation (Denklem): Bilinmeyen bir değeri belirleyen bir ifade.

Ratio (Oran): İki sayı arasındaki bölme işlemi sonucu elde edilen bir sayı.

Geometry (Geometri): Şekillerin, uzunlukların, açıların ve hacimlerin incelendiği matematik dalı.

Matematiksel Tanıt (Mathematical Definition): Bir terimin anlamını, kullanımını veya başka bir matematiksel kavramı tanımlayan ifade.

Matematiksel Tanım (Mathematical Proof): Bir matematiksel iddianın doğruluğunu mantıklı adımlarla gösteren argüman.

Matematiksel Aksiyom (Mathematical Axiom): Temel varsayımlar veya kabuller üzerine inşa edilen, kanıt gerektirmeyen matematiksel ifadeler.

Algoritma (Algorithm): Belirli bir görevi gerçekleştirmek için adım adım talimatlar içeren bir prosedür veya yöntem.

İngilizce Matematik Sembolleri ve Türkçeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce Matematik Sembolleri Nelerdir?
Matematikte kullanılan bazı temel semboller şunlardır:

+ (Plus): Toplama işlemi için kullanılır.
– (Minus): Çıkarma işlemi için kullanılır.
× veya * (Times veya Asterisk): Çarpma işlemi için kullanılır.
÷ veya / (Division veya Division Slash): Bölme işlemi için kullanılır.
= (Equals): Eşittir işlemi için kullanılır.
≠ (Not equal to): Eşit değildir.
> (Greater than): Büyüktür.
< (Less than): Küçüktür.
≥ (Greater than or equal to): Büyük veya eşittir.
≤ (Less than or equal to): Küçük veya eşittir.
√ (Square Root): Karekök.
% (Percent): Yüzde.

İngilizce Genel Matematik Kavramları Nelerdir?
Matematikte kullanılan bazı genel kavramlar şunlardır:

Number (Sayı): Matematikte temel öğe.
Operation (İşlem): Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel matematiksel işlemler.
Function (Fonksiyon): Giriş değerini alıp bir çıkış değeri üreten matematiksel ilişki.
Equation (Denklem): Bilinmeyen bir değeri belirleyen bir ifade.
Ratio (Oran): İki sayı arasındaki bölme işlemi sonucu elde edilen bir sayı.
Geometry (Geometri): Şekillerin, uzunlukların, açıların ve hacimlerin incelendiği matematik dalı.

İngilizce Matematik Şekilleri Nelerdir?
Matematikte sık kullanılan bazı geometrik şekiller şunlardır:

Circle (Daire)
Square (Kare)
Triangle (Üçgen)
Rectangle (Dikdörtgen)
Ellipse (Elips)
Parallelogram (Paralelkenar)
Right Triangle (Dik Üçgen)
Hexagon (Altıgen)
Cube (Küp)
Cylinder (Silindir)
Sphere (Küre)
Prism (Prizma)

İngilizce Matematik İşlemleri Nelerdir?
Matematikte kullanılan temel işlemler şunlardır:

Addition (Toplama): +
Subtraction (Çıkarma): –
Multiplication (Çarpma): × veya *
Division (Bölme): ÷ veya /
Square Root (Karekök): √

Her biri matematikte farklı kavramları ifade eder ve çeşitli matematik problemlerinde kullanılır.

İngilizce Matematik Sembolleri ve Türkçeleri hakkında öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Dido – Thank You Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
MGMT – Little Dark Age Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri