Hepsi
Çocuklar için İngilizce
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Çocuklar için İngilizce
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Mevlana Sözleri ve Türkçe Anlamları

Mevlana sözlerinin İngilizcesi nedir? İngilizce Mevlana sözleri nelerdir? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenen kişiler tarafından sıklıkla soruluyor. Bu yazımızda İngilizce Mevlana sözlerini Türkçe çevirileriyle birlikte sizler için derledik.

İngilizce Mevlana Sözleri ve Türkçe Anlamları

Mevlana sözlerinin İngilizceleri ve Türkçeleri aşağıda yer almaktadır.

“Whoever has beauty must know that it is borrowed.”
(Kimde bir güzellik varsa, bilsin ki ödünçtür.)

“The idea is that which opens a path. The path is that which leads to the truth.”
(Fikir ona derler ki, bir yol açsın. Yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın.)

“That the rose endured thorns has made it smell nice.”
(Gülün dikene katlanması, onu güzel kokulu yaptı.)

“If you don’t want to get harmed by people; don’t talk bad, don’t teach bad, and don’t think bad.”
(Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan; fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünceli olma.)

“Don’t sell mirrors in the marketplace of the blind. Don’t recite any poems in the marketplace of the deaf.”
(Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma.)

“Someone whose tongue and heart are not the same is nothing but a mute even though they speak a hundred languages.”
(Sözü ve kalbi bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır.)

“I have searched all over the world but failed to see a virtue better than being well-behaved.”
(Bütün cihanı araştırdım, iyi huydan daha iyi bir liyakat görmedim.)

“Only tears can clean the dirt inside, but not water.”
(İçteki kiri su değil ancak gözyaşı temizler.)

“Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.”
(Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum.)

“A candle doesn’t lose its light, by enlightening another candle.”
(Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez.)

“If someone says a beautiful word, it is because someone listens to and understands it.”
(Birisi güzel bir söz söylüyorsa; bu, dinleyenin dinlemesinden ve anlamasından ileri gelir.)

“The one who grows the rose from a thorn also changes the winter into the summer. The one who exalts the cypress freely is also capable of turning sorrow into joy.”
(Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline getirir.)

“In generosity and helping others, be like a river… In compassion and grace, be like the sun… In concealing others’ faults, be like night… In anger and fury, be like a dead… In modesty and humility, be like the earth… In tolerance, be like a sea…”
(Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol…Şefkat ve merhamette güneş gibi ol… Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol…Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol…Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol…Hoşgörülükte deniz gibi ol…)

“Either seem as you are or be as you seem.”
(Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.)

“Come, Come again! Whatever you are… Whether you are infidel, idolater or fireworshipper. This is not the gate of despair, this is the gate of hope. Whether you have broken your vows of repentance a hundred times, come again…”
(Gel, gel, ne olursan ol, yine gel! İster kâfir, ister mecûsî, ister puta tapan ol, yine gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!)

“Beautiful face is in love with the mirror.”
(Güzel yüz aynaya aşıktır.)

“Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder.”
(Kelimelerini yükselt sesini değil. Çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürültüsü değil.)

“Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.”
(Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.)

“The wound is the place where the light enters you.”
(Yara, bedenine ışığın sızdığı yerdir.)

“Why do you stay in prison when the door is so wide open? Move outside the tangle of fear-thinking and live in silence.”
(Kapı ardına kadar açıkken neden hapishanede kalırsın? Korku merkezli düşünceleri bırak ve sessizce sana ait hayatı yaşa.)

“Only from the heart can you touch the sky.”
(Sadece kalpten gökyüzüne dokunabilirsin.)

“He who has a good friend, needs not any mirrors.”
(İyi bir dostu olanın, aynaya ihtiyacı yoktur.)

“If you want money more than anything, you’ll be bought and sold your whole life.”
(Eğer parayı her şeyden daha çok istiyorsan, hayatın boyunca satın alınır ve satılırsın.)

“Not the ones who speak the same language but the ones who share the same emotions can understand each other.”
(Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.)

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”
(Senin görevin aşkı aramak değil; Ancak onunla aranda kurduğun engelleri aramak ve bulmaktır.)

“If you find me not within you, you will never find me. For I have been with you from the beginning of me.”
(Beni kendi içinde bulamazsan, beni asla bulamazsın çünkü ben başından beri seninle birlikteyim.)

“I looked in temples, churches and mosques. I found the Divine within my Heart.”
(Tapınaklara, kiliselere ve camilere baktım. İlahi’yi Kalbimde buldum.)

“Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.”
(Üzülme; Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner.)

“I have lived on the lip of insanity, wanting to know reasons, knocking on a door. It opens. I’ve been knocking from the inside!”
(Sebepleri öğrenmek isteyerek delirmenin eşiğinde çaldım kapıyı. Kapı açıldı ve gördüm ki, içerden çalmaktaymışım.)

“Goodbyes are only for those who love with their eyes. Because for those who love with heart and soul there is no such thing as separation.”
(Vedalar; sadece gözleri ile sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler hiç ayrılmazlar.)

“When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy.”
(Ruhundan bir şeyler yaptığında, içinde hareket eden bir nehir hissedersin, bir sevinç.)

“Love is the bridge between you and everything.”
(Aşk, seninle her şeyin arasındaki köprüdür.”

“A wise man doesn’t say every single thing he thinks but thinks every single thing he says.”
(Bilge bir adam düşündüğü her şeyi söylemez ama söylediği her şeyi düşünür.)
“Being a candle is not easy, in order to give a light one must first burn.”
(Mum olmak kolay değildir, ışık saçmak için önce yanmak gerekir.)

“You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop.”
(Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun.)

“Lovers don’t finally meet somewhere. They’ve been with each other all along.”
(Sevenler en sonunda bir yerlerde buluşmazlar. Onlar en başından beri birbirlerinin içindedirler.)

“With an uneducated person, be silent as a book.”
(Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.)

“Give your weakness to one who helps.”
(Güçsüzlüğünü yardım eden birine ver.)

“You were born with wings, why prefer to crawl through life?”
(Kanatlı olarak doğdun, neden yaşam boyunca sürünmeyi seçesin?)

“Find the sweetness in your own heart, then you may find the sweetness in every heart.”
(Kendi kalbindeki tatlılığı bul, sonra her kalpteki tatlılığı bulabilirsin.)

“Be like melting snow – wash yourself of yourself.”
(Eriyen kar gibi ol, kendini kendinle yıka!)

“If you are irritated by every rub, how will you be polished?”
(Her sürtünmeden rahatsız olursan, nasıl cilalanacaksın?)

“It’s your road and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you.”
(Bu senin ve yalnız senin yolundur. Başkaları seninle yürüyebilir, ama kimse senin için yürüyemez.)

“Let yourself be silently drawn by the stronger pull of that which you really love.”
(Kendinizi, gerçekten sevdiğiniz kişilerin güçlü çekimine sessizce bırakın.)

“Escape from the black cloud that surrounds you. Then you will see your own light as radiant as the full moon.
(Seni saran kara buluttan kaç. O zaman kendi ışığını dolunay kadar parlak göreceksin.)

“Where there is ruin, there is hope for a treasure.”
(Harabenin olduğu yerde bir hazine için umut vardır.)

“We come spinning out of nothingness, scattering stars like dust.”
(Hiçlikten dönüyoruz, toz gibi yıldızları saçıyoruz.)

“Do not be sad! God gives hope in the most helpless moments. Do not forget! The most violent of the rain comes from the darkest clouds.”
(Üzülme! Çünkü yаrаdаn umudu en çаresiz аnlаrdа yollаr. Unutmа! Yаğmurun en şiddetlisi en kаrа bulutlаrdаn çıkаr.)

“We carry inside us the wonders we seek outside us.”
(İçimizde, dışımızda aradığımız mucizeleri taşırız.)

“Be like a tree and let the dead leaves drop.”
(Bir ağaç gibi ol ve ölü yapraklarının düşmesine izin ver.)

“Don’t get lost in your pain, know that one day your pain will become your cure.”
(Acının içinde kaybolma, bil ki bir gün acın senin tedavin olacak.)

“Be empty of worrying. Think of who created thought!”
(Endişe etmeyi bırak. Düşünceyi kimin yarattığını düşün.)

“Love is a river. Drink from it.”
(Aşk bir nehirdir. Suyunu için.)

İngilizce Mevlana Sözleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Mevlana kimdir?

Mevlana, Anadolu’da yaşamış bir Fars tasavvufçu, ilahiyatçı ve şairdir.

“Fikir ona derler ki, bir yol açsın. Yol ona derler ki, bir gerçeğe ulaşsın.” sözü ne anlatıyor?

Bu söz, fikrin bir yol göstermesi gerektiğini ve yolun da gerçeğe ulaştırması gerektiğini anlatmaktadır.

“Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum.” sözünün İngilizcesi nedir?

“Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum.” sözü İngilizceye “Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.” olarak çevrilir.

Mevlana ne zaman yaşadı?

Mevlana 1207-1273 yılları arasında yaşamıştır.

İngilizce Mevlana Sözleri ve Türkçe Anlamları ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Arctic Monkeys – The Car Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Arctic Monkeys – There’d Better Be A Mirrorball Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri