Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Olumsuz Cümle Detaylı Konu Anlatımı ve Örnekler

İngilizcede cümle yapısı Türkçeden farklı olarak “Özne + Fiil + Yüklem” formülünü takip eder. Buna benzer olarak İngilizcede, Türkçeden farklı olarak cümlenin olumsuz yapılabilmesi için cümlenin sonuna ek getirilmez; aksine özne ve fiilin arasına İngilizcede olumsuzluk eki olan “not” getirilir. Bu olumsuzluk ekinin kullanılabilmesi için bazı zaman kiplerinde ve bazı cümle çeşitlerinde yardımcı fiiller kullanılır. İngilizcede zaman kiplerine göre olumsuz cümlelerin yapısının nasıl değiştiğini detaylı olarak incelemeniz için bu içeriği hazırladık.

İngilizce Olumsuz Cümle Gramer Yapısı, İngilizcede Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizcede temel cümle yapısı “Özne + Yüklem + Nesne” olarak kurulur. Yani Türkçe’deki cümle yapısından tek farkı “nesne” ve “yüklem” parçalarının yer değiştirmesidir. Cümleyi olumsuz yapmak için ise özne ve yüklem ögelerinin arasına olumsuzluk eki olan “not” getirilir. Bu şekilde İngilizcede temel bir olumsuz cümlenin yapısı “Özne + “not” + Yüklem + Nesne” haline gelir. İngilizce bir cümlenin olumsuz olup olmadığını anlamanın en kolay yolu cümlenin içinde olumsuzluk eki olan “not” ekini aramaktır.
Örneğin:

I don’t (do not) like this song. (Bu şarkıyı sevmiyorum.)
Bu cümlede olumsuzluk eki “not” vardır, dolayısıyla bu cümle olumsuz bir cümledir.

I don’t (do not) have enough money for chicken nuggets. (Tavuk parçaları için yeterince param yok.)
Bu cümlede olumsuzluk eki “not” vardır, dolayısıyla bu cümle olumsuz bir cümledir.

İngilizcede Zamanlara Göre Olumsuz Cümle Yapısı ve Örnekleri

İngilizcede cümle kurulurken fiiller ve yardımcı fiiller cümlede kullanılan zaman kipine göre değişiklik gösterir. Zaman kiplerine göre olumsuz cümlelerin nasıl kurulacağını detaylı olarak sizler için hazırladık.

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Olumsuz Cümleler
Present Continuous Tense yani Şimdiki Zaman, cümle kurulduğu anda gerçekleşen ya da gerçekleşmekte olan olayları anlatmak için kullanılır. Present Continuous Tense aynı zamanda planlanmış gelecekten bahsetmek için de kullanılabilir. Present Continuous Tense ile olumsuz cümle kurmak için “Özne + Yardımcı Fiil (am / is / are) + “not” + Yüklem + “-ing” + Nesne” formülü takip edilir. “I” öznesi “am”, “he, she, it” özneleri “is” ve “you, you” özneleri “are” yardımcı fiillerini alır. Bu zaman kipiyle cümle kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar yardımcı fiiller ve yüklemin sonuna “-ing” ekinin getirilmesidir.

Present Continuous Tense ile kurulmuş olumsuz cümleleri aşağıda inceleyelim:

I am not planning to go to Italy. (Ben İtalya’ya gitmeyi planlamıyorum.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Present Continuous Tense yani Şimdiki Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

You aren’t (are not) going out at this hour. (Bu saatte dışarı çıkmıyorsun.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Present Continuous Tense yani Şimdiki Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

She isn’t (is not) reading a book right now. (O şu anda kitap okumuyor.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Present Continuous Tense yani Şimdiki Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense yani Geniş Zaman herhangi bir zamana bağlı kalmadan sürekli ve her anda gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır ve İngilizce’de zaman kiplerinin en yalın halidir. Simple Present Tense ile olumsuz cümle kurmak için yalnızca “Özne + Yüklem + “not” + Nesne” formülünü takip etmeniz yeterlidir. Fiil her zaman yalın halinde kullanılır.

Simple Present Tense ile kurulmuş olumsuz cümleleri aşağıda inceleyelim:

I don’t (do not) love you like I did yesterday. (Seni dün sevdiğim gibi sevmiyorum.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Present Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

He doesn’t (does not) have a favorite color. (Onun en sevdiği bir renk yok.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Present Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

They aren’t (are not) fond of running. (Onlar koşmaktan hoşlanmaz.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Present Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

Simple Future Tense (Gelecek Zaman) Olumsuz Cümleler

Simple Future Tense yani Gelecek Zaman cümlenin kurulduğu andan ilerideki zamanda gerçekleşecek olayları anlatmak için kullanılır. Simple Future Tense ile olumsuz cümle kurmak için “Özne + Yardımcı Fiil (will) + “not” + Yüklem + Nesne” veya “I” öznesi “am”, “he, she, it” özneleri “is” ve “you, you” özneleri “are” yardımcı fiilini almak üzere “Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + “going to” + Fiil + Nesne” formülü takip edilir. Fill her zaman yalın halinde kullanılır.

Simple Future Tense ile kurulmuş olumsuz cümleleri aşağıda inceleyelim:

I won’t (will not) forgive or forget you. (Seni affetmeyeceğim de unutmayacağım da.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Future Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

We won’t (will not) be fooled again. (Tekrar kandırılmayacağız.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Future Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

You won’t (will not) forget to feed the cat, right? (Kediyi beslemeyi unutmayacaksın, değil mi?)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Future Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Olumlu Cümleler

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman cümlenin kurulmasından önce gerçekleşmiş, geçmiş zamanda yer alan olayları anlatmak için kullanılır. Simple Past Tense ile olumsuz cümle kurmak için eğer cümle isim cümlesiyse “You, we, they” özneleri “were” yardımcı fiilini; “I, he, she, it” özneleri “was” yardımcı fiilini almak üzere “Özne + Yardımcı Fiil (was / were) + “not” + Yüklem + Nesne” formülü takip edilir. Eğer cümle bir fiil cümlesiyse “Özne + “did” + “not” + Yüklem + Nesne” formülü kullanılır. Simple Past Tense’de olumsuz cümle kurarken olumsuz ekinden sonra gelen fiil yalın halinde kullanılır.

Simple Past Tense ile kurulmuş olumlu cümleleri aşağıda inceleyelim:

I didn’t (did not) think this would happen. (Bunun olacağını düşünmemiştim.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Past Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

We didn’t (did not) like this restaurant. (Biz bu restoranı sevmedik.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Past Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

He didn’t (did not) tell me that you were here. (Senin burada olduğunu bana söylemedi.)
Bu cümlede olumsuzluk eki olan “not” eki vardır, dolayısıyla bu cümle Simple Past Tense yani Geniş Zaman kipi ile yazılmış olumsuz bir cümledir.

İngilizce En Çok Kullanılan Olumsuz Cümle Örnekleri

I’m not coming today.
(Bugün gelmiyorum.)

I don’t like you.
(Seni sevmiyorum.)

She doesn’t eat meat.
(O et yemiyor.)

I’m not hungry.
(Aç değilim.)

He doesn’t want to go home.
(O eve gitmek istemiyor.)

We won’t be attending the party.
(Biz partiye katılmayacağız.)

They aren’t from Thailand.
(Onlar Taylandlı değil.)

It didn’t have to be this way.
(Bu şekilde olmak zorunda değildi.)

You aren’t kind.
(Sen nazik değilsin.)

I don’t know.
(Bilmiyorum.)

İngilizce Olumlu ve Olumsuz Cümlelerin Gramer Farkları

İngilizcede olumlu cümleleri olumsuz yapmak için eklenmesi gereken tek ek olumsuzluk eki olan “not” ekidir. Olumsuzluk eki olan “not” eki, kullanıldığı zaman kipine göre değişiklik gösterir. Aşağıda çeşitli zaman kiplerinde olumlu cümlelerin nasıl olumsuz yapıldığı açıklanmış ve örnekler verilmiştir.

Simple Present Tense yani Geniş Zaman ile kurulan bir cümleyi olumsuz yaparken özne ve yüklem arasına yardımcı fiil olan “do” veya “does” girer ver “not” ekini alır. “I, you, we, they” özneleri yardımcı fiil olarak “do” alır ve “not” olumsuzluk eki getirildiğinde “do not” kısaltma olarak “don’t” haline gelir. “He, she, it” özneleri yardımcı fiil olarak “does” alır ve “not” olumsuzluk eki getirildiğinde “does not” kısaltma olarak “doesn’t” haline gelir.

I like playing video games. (Bilgisayar oyunları oynamayı seviyorum)
I do not / don’t like playing video games. (Bilgisayar oyunları oynamayı sevmiyorum.)

She goes out every weekend. (O her haftasonu dışarı çıkar.)
She does not / doesn’t go out every weekend. (O her haftasonu dışarı çıkmaz.)

Present Continuous Tense yani Şimdiki Zaman ile kurulan bir cümleyi olumsuz yaparken yardımcı fiil ile yüklem arasına olumsuzluk eki olan “not” getirilir. “Am” yardımcı fiilinin arkasına “not” getirildiğinde “am not”, “is” yardımcı fiilinin arkasına “not” getirildiğinde “is not” veya kısaltılmış olarak “isn’t”, are yardımcı fiilinin arkasına “not” getirildiğinde “are not” veya kısaltılmış olarak “aren’t” haline gelir.

We are going to the cinema. (Biz sinemaya gidiyoruz.)
We are not / aren’t going to the cinema. (Biz sinemaya gitmiyoruz.)

The party is going on for almost five hours. (Parti neredeyse beş saattir devam ediyor.)
The party is not / isn’t going on for almost five hours. (Parti neredeyse beş saattir devam etmiyor.

Simple Future Tense yani Gelecek Zaman ile kurulan bir cümleyi olumsuz yaparken yardımcı fiil ile yüklem arasına olumsuzluk eki olan “not” getirilir. “Will” yardımcı fiilinin arkasına “not” getirildiğinde “will not” veya kısaltılmış olarak “won’t” haline gelir.

She will go to France next summer. (O gelecek yaz Fransa’ya gidecek.)
She will not / won’t go to France next summer. (O gelecek yaz Fransa’ya gitmeyecek.)

They will be here in three hours. (Onlar üç saat içinde burada olacaklar.)
They will not / won’t be here in three hours. (Onlar üç saat içinde burada olmayacaklar.)

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile kurulan bir cümleyi olumsuz yaparken yardımcı fiil ile yüklem arasına olumsuzluk eki olan “not” getirilir. Eğer cümle isim cümlesiyse “you, we, they” özneleri “were” yardımcı fiilini ve olumsuzluk eki olan “not” ekini alarak “were not” veya kısaltılmış olarak “weren’t” haline gelir. Eğer cümle isim cümlesiyse “I, he, she, it” özneleri “was” yardımcı fiilini ve olumsuzluk eki olan “not” ekini alarak “was not” veya kısaltılmış olarak “wasn’t” haline gelir. Eğer cümle fiil cümlesiyse bütün özneler yardımcı fiil olarak “did” fiilini ve olumsuzluk eki olarak “not” ekini alır. Böylelikle “did not” veya kısaltılmışı olarak didn’t” haline gelir.

I loved the movie we watched yesterday. (Dün izlediğimiz filmi sevdim.)
I did not / didn’t love the movie we watched yesterday. (Dün izlediğimiz filmi sevmedim.)

The party was so much fun. (Parti çok eğlenceliydi.)
The party was not / wasn’t so much fun. (Parti hiç eğlenceli değildi.)

İngilizce olumsuz cümle kurmak konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz İngilizce Olumsuz Cümle Detaylı Konu Anlatımı ve Örnekler içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

İngilizce Olumsuz Cümle Nasıl Soruya Çevrilir?
İngilizce olumsuz cümlelerin soruya çevrilişi normal soru cümlesi kurallarını takip eder. Zaman kiplerinin soru ekleri birbirlerinden farklıdır. Aşağıda sizler için farklı zaman kiplerindeki olumlu cümleleri nasıl soru cümlesi haline getirildiği örneklerle detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Present Continuous Tense yani Şimdiki Zaman ile kurulmuş olumlu bir cümle içinde yardımcı fiiller olan “am, is, are” filleri mevcuttur. Bu cümleleri soru cümlesi haline getirmek için yapılması gereken tek şey yardımcı fiilin ve “not” ekinin cümlenin başına konulmasıdır. Yani cümle “Yardımcı Fiil (am / is / are) + “not” + Özne + Yüklem + Nesne” formülünü takip etmektedir.

Not: Bu kuralın tek bir istisnası vardır, o da “I” zamiriyle kurulan cümlelerdir. Cümle başına “am” yardımcı fiili getirilmediği için “are” yardımcı fiili kullanılır.

I am not walking right now. (Şu anda yürümüyorum.)
Aren’t I walking right now? (Şu anda yürümüyor muyum?)

She isn’t here right now. (O şu anda burada değil.)
Isn’t she here right now? (O şu anda burada değil mi?)

Simple Present Tense yani Geniş Zaman ile kurulmuş olumsuz bir cümleyi soru cümlesi haline getirmek için yardımcı fiil olan “do” ve “does” fiillerinden yararlanırız. “I, you, we, they” özneleri “do” yardımcı fiilini alırken “he, she, it” özneleri “does” yardımcı fiilini alır. Cümle yapısı “Yardımcı Fiil (do / does) + “ not” + Özne + Yüklem + Nesne” formülünü takip eder.

I don’t like comedy movies. (Ben komedi filmlerini sevmem.)
Don’t I like comedy movies? (Ben komedi filmlerini sevmez miyim?)

Simple Future Tense yani Gelecek Zaman ile kurulmuş olan olumsuz bir cümleyi soru cümlesi haline getirmek için yardımcı fiil olan “will” fiilinden yararlanırız. Cümle yapısı “Yardımcı Fiil (will) + “not” Özne + Yüklem + Nesne” formülünü izler.

We won’t (will not) go outside. (Biz dışarı çıkmayacağız.)
Won’t (will not) we go outside? (Dışarı çıkmayacak mıyız?)

I won’t judge you for your mistakes. (Seni hataların için yargılamayacağım.)
Won’t I judge you for your mistakes. (Sen hataların için yargılamayacak mıyım?)

Simple Past Tense yani Geçmiş Zaman ile kurulmuş olan olumsuz bir cümleyi soru cümlesi haline getirmek için yardımcı fiiller olan “was / were” ya da “did” fiillerinden yararlanırız. “I, he, she, it” özneleri “was” yardımcı fiilini alırken “You, we, they” özneleri “were” fiilinden yararlanır. Simple Past Tense ile kurulmuş bir soru cümlesi “Yardımcı Fiil (was / were) +”not” + Özne + Fiil + Nesne” veya “Yardımcı Fiil (did) +”not” + Özne + Fiil + Nesne” formülü takip edilir.

I didn’t (did not) leave you here alone. (Seni burada yalnız bırakmadım.)
Didn’t (did not) I leave you here alone? (Seni burada yalnız bırakmadım mı?)

You weren’t (were not) there. (Sen orada değildin.)
Weren’t (were not) you there? (Sen orada değil miydin?)

İngilizce olumlu cümle kurmak konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz [İngilizce Olumlu Cümle Detaylı Konu Anlatımı ve Örnekler içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

Karışık İngilizce 10 Olumsuz Cümle Örneği
It won’t be the last time.
Bu son sefer olmayacak.

I didn’t say I killed him.
Onu öldürdüğümü söylemedim.

I didn’t think you would tell them.
Onlara söyleyeceğini düşünmemiştim.

We won’t see each other again.
Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz.

She doesn’t have any money on her.
Onun üzerinde hiç para yok.

I don’t have anywhere else to go.
Gidecek başka hiçbir yerim yok.

They aren’t going to use that.
Onlar onu kullanmayacak.

I won’t come in without knocking first.
Kapıyı çalmadan içeri girmeyeceğim.

He won’t come unless you do.
O sen olmazsan gelmeyecek.

I don’t think we should do that.
Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum.

İngilizce Olumsuz Cümle Hakkında Sık Sorulan Sorular
İngilizce olumsuz cümle nasıl yapılır?
İngilizce olumsuz cümle “not” olumsuzluk ekini kullanarak yapılır.

Olumsuz cümleler nasıl yazılır?
Olumsuz cümleler olumsuzluk eki olan “not” ekini kullanarak yazılır.

Simple Present Tense olumsuz cümle nasıl kurulur?
“Özne + Yüklem + “not” + Nesne” formülünü kullanarak Simple Present Tense olumsuz cümle kurabilirsiniz.

Olumsuz cümleler nelerdir?
Olumsuz cümleler içinde olumsuzluk eki olan “not” ekini barındıran cümlelerdir.

İngilizce Olumsuz Cümleler ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

İngilizce Aile Tanıtma ve Aile Üyelerinin İngilizce Yazılışları
İngilizce Olumlu Cümle Detaylı Konu Anlatımı ve Örnekler İngilizce Olumlu Cümle Detaylı Konu Anlatımı ve Örnekler