Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Sıklık Zarfları Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

İngilizce sıklık zarfları nelerdir? İngilizce sıklık zarfları nasıl kullanılır? İngilizce sıklık zarflarından hangileri kesinlik bildirir? İngilizcede sıklık zarfları bize bir durumun,olayın veya alışkanlıkların hangi sıklıklarla yapıldığını anlatır. İngilizce sıklık zarfları hem kesin bir tekrarlamayı belirtirken hem de belirsiz olarak karşımıza çıkabilir. Bu içeriğimizde sizler için İngilizce sıklık zarflarının neler olduğunu, nasıl ve nerede kullanıldıklarını anlatarak örnek cümleler hazırladık.

İngilizce Sıklık Zarfları Nasıl Kullanılır?

İngilizce sıklık zarfları bir eylemin ne sıklıkla tekrarlandığı anlattığı için sıklık zarflarını kullanırken genelde eylemden önce kullanılır. Sıklık zarfını kullanmadan önce genelde özne gelir ve eylemi gerçekleştiren kişinin kim olduğu belirtilir. Sıklık zarflarını kullanırken bazı sıklık zarfları kesinlik bildirirken de bazıları tam rütinsel bir düzende değildir. Sıklık zarfları aynı zamanda da soru cümlelerinde de kullanılabilir. Soru cümlelerinde kullanıldığı zaman sıklık yardımcı fiilden sonra özne ondan sonra da sıklık zarfı gelir.

Not:

Olumsuz olan “never” ,”hardly ever” gibi sıklık zarfları kullanıldığı zaman cümle olumsuz yapılmaz. Bu tür sıklık zarflarının eylemi olumlu olmalıdır.

Örneğin:

He is never late. (Asla gecikmez.)
They hardly ever go out for dinner. (Akşam yemeğine neredeyse hiç çıkmıyorlar.)

Sık Kullanılan Bazı Sıklık Zarfları

Always: Her Zaman
Usually: Genellike
Often: Sık Sık
Sometimes: Bazen
Seldom: Nadiren
Rarely: Nadiren
Hardly Ever: Hemen hemen hiç
Never: Asla

Always ile İlgili Cümle Örneği
Her zaman ve sürekli yapılan eylemleri anlatır ve kesinlik bildirir.
“I always brush my teeth before sleeping.”
(Yatmadan önce her zaman dişlerimi fırçalarım.)

Usually ile İlgili Cümle Örneği
Her zaman olmayan, çok nadiran yapılmayan ancak tekrar sıklığı yüksek durumlar için kullanılır.
“I usually wake up early.”
(Genelde sabahları erkenden kalkarım.)

Often ile İlgili Cümle Örneği
Sık Sık yapılan eylemler için kullanılır.
“I often take my kids to the park.”
(Çocuklarımı sık sık parka götürürüm.)

Sometimes ile İlgili Cümle Örneği
Bazen anlamına gelmektedir. Arada sırada yapılan eylemler için kullanılır.
“Our dean sometimes randomly joins a lecture.”
(Dekanımız bazen rastgele bir şekilde derse katılır.)

Seldom ile İlgili Cümle Örneği
Çok seyrek durumlar için kullanılır.
“He seldom laughs.”
(Nadiren güler.)

Rarely ile İlgili Cümle Örneği
Nadiren gerçekleşen durumlar için kullanılır.
“She rarely buys an energy drink.”
(Nadiren enerji içeceği satın alır.)

Hardly Ever ile İlgili Cümle Örneği
Hemen hemen hiç veya neredeyse hiç anlamına gelmektedir. Aşırı nadiren gerçekleşen olaylar için kullanılır.
“The school hardly ever gives permission to students for trips.”
(Okul hemen hemen hiç öğrencilerin gezileri için izin vermez.)

Never ile İlgili Cümle Örneği
Asla olmayan durumlar için kullanılır. Always gibi kesinlik belirtir.
“I swear, I never thought about suicide.”
(Yemin ederim, intiharı asla düşünmedim.)

İngilizce Sıklık Zarfları (Adverbs Of Frequency) Ne Zaman Kullanılır?

Simple Present’da (geniş zaman) bir eylemin ya da durumun ne sıklıkta gerçekleştiğini belirtmek için sıklık zarfları yani Frequency Adverbs kullanırız. İngilizce sıklık zarfları genellikle geniş zaman (simple present tense) yapılı cümlelerde kullanılır ancak diğer zamanlarda da kullanılabilmektedirler.

İngilizce’de Sıklık Zarfları Nerede Kullanılır?

İngilizce sıklık zarfları (to be) eyleminden ve yardımcı eylemlerden sonra kullanılırken diğer eylemlerden ise daha önce yer alırlar. Sıklık zarfları aynı zamanda Özne ve eylemin arasında da kullanılabilir. Duruma ve cümlenin yapısına bağlı olarak sıklık zarflarının cümlenin başında kullanıldığı da görülür. Ek olarak SIklık zarfları soru cümlelerinde de kullanılır. İngilizce sıklık zarflarının kullanım şekli şu şekildedir:

Olumlu Cümlelerde

Özne + Sıklık Zarfı + Eylem

“He usually wakes up early.”
(Genelde sabahları erken kalkar)

Özne + To Be + Sıklık Zarfı

“You are never around us.”
(Hiç bizimle takılmıyorsun.)

Soru Cümlelerinde

Yardımcı Fiil + Özne + Sıklık Zarfı

“Do you usually come here?”
(Buraya genelde gelir misin?)
“Are you always positive?”
(Her zaman bu kadar pozitif misin?)

İngilizce’de Kesin Olarak Belirtilen Sıklık Zarfları

İngilizce’de kesin olarak belirtilen sıklık zarfları tekrarlanan bir olayın kaç kere olduğunu belirtir. Biz bu olayların tekrar sayısını bildiğimiz için kesin olarak kaç kere olduğunu biliriz. İngilizce’de kesin olarak belirtilen sıklık zarfları hakkında örnekler aşağıdaki gibidir:

“I use the subway twice a day.”(Günde iki kez metroyu kullanırım.)
“He smokes a cigarette every hour.”(Her saat başı sigara içer.)
“She goes to the gym 4 times a week.”(Haftada 4 kez spor salonuna gider.)

İngilizce Sıklık Zarfları ile İlgili Cümleler

“I sometimes cry at the shower.”
(Bazen duşta ağlıyorum.)

“The infamous robber was caught easily due to the route he usually takes after every heist he does.”
(Adı çıkmış soyguncu yaptığı her soygundan sonra genellikle izlediği rota nedeniyle kolayca yakalandı.)

“I tried to offer him a drink but he refused saying that he never drinks.”
(Ona bir içki ısmarlamayı denedim ancak hiç içmediğini söyleyerek geri çevirdi.)

“He is often late for work.”
(İşe sık sık geç kalır.)

“He hardly ever argues with me.”
(Benimle neredeyse hiç tartışmaz.)

“I was told to speak with the manager yet he seldom comes to the office.”
(Müdürle konuşmam söylendi ancak kendisi nadiren ofise geliyor.)

How often do you go to the gym?”
(Ne sıklıkla spor salonuna gidiyorsun?)

“We usually go to the cinema on Saturdays.”
(Genelde cumartesi günleri sinemaya gideriz.)

“I’m really interested in virtual reality games but I rarely get the chance to have free time.”
(Sanal gerçeklik oyunlarıyla gerçekten ilgileniyorum ama nadiren boş zaman bulma şansım oluyor.)

“The band members had an argument as the guitarist hardly ever comes to the practice.”
(Grup üyeleri gitarist neredeyse hiç provalara gelmediği için tartışma yaşadı.)

“One of my friends is a big fan of the series “Ezel”, he always watches it.
(Arkadaşlarımdan biri “Ezel” dizisinin büyük hayranı, her zaman diziyi izler.)

“Does your mother knows that you go to parties so often?”
(Annen bu kadar sık partilere gittiğini biliyor mu?

“The train goes into London once an hour.”
(Tren Londra’ya her saat başı gidiyor.)

“Well, after the increased prices I only use my car three times a week.”
(Yani, artan fiyatlardan sonra arabamı sadece haftada üç kez kullanıyorum.)

“Time flies so fast, so always be sure you are wasting it for good.”
(Zaman akıp gidiyor, o yüzden her zaman bunu iyi kullandığından emin ol.)

“She seldom talks with her parents, I think they don’t talk much nowadays.”
(Ailesiyle nadiren konuşuyor, sanırım bugünlerde pek konuşmuyorlar.)

İngilizce Sıklık Zarfları ile İlgili Cümleler Hakkında Sık Sorulan Sorular

İngilizce sıklık zarfları nelerdir?

İngilizce sıklık zarfları bir alışkanlığın, durumun veya eylemin hangi sıklıkla yapıldığını gösterir.

İngilizce sıklık zarfları nasıl kullanılır?

İngilizce sıklık zarfları genelde eylemden önce onun sıklığını belirterek kullanılır.

Sıklık zarfları nerede kullanılır?

İngilizce sıklık zarfları normal cümlelerde özne ve eylem arasına, soru cümlelerinde size yardımcı fiil ve özneden sonra kullanılır.

Geniş zaman sıklık zarfları nedir?

Geniş zaman sıklık zarfları rutin veya tekrarlı eylem zarflarıdır.

İngilizce Sıklık Zarfları Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Justin Bieber – Baby Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Billie Eilish – Bored Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri