Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Uncategorized
Popüler Günlük İngilizce

Sorry. No data so far.

Popüler İngilizce Gramer

Sorry. No data so far.

Popüler İngilizce Şarkılar

Sorry. No data so far.

Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Uncategorized

İngilizce Slogan Örnekleri ve Türkçeleri

Daha önce hiç yeni bir dil öğrenirken o dilde yazılan sloganları okuma ve anlamanın faydaları hakkında düşünmüş müydünüz? Bu soruya cevabınız ne olursa olsun, sizlere faydası olabileceğini düşündüğümüz bir içerik hazırladık. İngilizce slogan örnekleri okurken farklı kültürler ve yaşam tarzları ile ilgili bilgi edinirken İngilizce dil bilginizi ve kelime bilginizi de geliştirebilirsiniz.

Su İle İlgili İngilizce Sloganlar

Pollute water, you pollute life. (Suyu kirletirsen, hayatı kirletmiş olursun.)
Save blue. Live green. (Maviyi koru. Yeşil yaşa.)
Preserve water, preserve life. (Suyu koru, hayat koru.)
Conserve water. Save a million lives. (Suyu muhafaza et. Milyonlarca hayat kurtar.)
Think before you let it drip. (Damlamasına izin vermeden önce düşün.)
Save the BLUE, so you don’t go blue. Save water. Save life. (Maviyi koru, maviye dönme. Suyu koru, hayatı kurtar.)
Save water. Save Earth. (Suyu koru. Dünyayı kurtar.)
Save water. The whole world depends on you. (Suyu koru. Bütün dünya sana bağlı.)
Save water today, secure your tomorrow. (Bugün suyu koru, yarınını güvence altına al.)
Save water, before it’s too late. (Suyu koru, çok geç olmadan.)
The more water you waste, the lesser your life on Earth will be. (Ne kadar çok su harcarsan, Dünya’daki hayatın o kadar kısa olacaktır.)
Water is essential. Treasure it. (Su gereklidir. Değerini bil.)
Water – Not a luxury but a necessity. (Su- Bir lüks değil ama bir ihtiyaç.)
A little care to stop the leak. Save water. (Sızıntıyı durdurmayı biraz umursa. Suyu koru.)
Water is draining, start saving. (Su akıyor, tasarrufa başla.)
Save water and water will save you. (Suyu koru ve su seni kurtaracak.)
Stop the drip. Every drop counts. (Damlamasını durdur. Her damla değerlidir.)
Water is life. (Su hayattır.)
You depend on water. Water depends on you. (Sen suya bağımlısın, su da sana.)
Let’s save the water together. (Haydi suyu beraber kurtaralım.)

Doğa ve Çevre İle İlgili İngilizce Sloganlar

Go green, breathe clean. (Yeşili koru, temizce bir nefes al.)
Stop polluting the environment. Save our planet. (Çevreyi kirletmeyi bırak. Dünyamızı kurtar.)
Think before you trash it. (Çöpe atmadan önce düşün.)
A little effort towards saving the environment is better than no effort. (Çevreyi kurtarmak için gösterilen küçük bir efor, hiç efor göstermemekten iyidir.)
If you cannot reuse, refuse. (Yeniden kullanamıyorsan, hayır de.)
Let us nurture nature to have a nurturing future. (Doğayı koruyalım ki bizi koruyabilecek bir geleceğimiz olsun.)
Better Environment, better tomorrow. (Daha iyi bi çevre, daha iyi yarınlar.)
Let us make our planet a better place. Stop polluting. (Gezegenimizi daha iyi bir yer yapalım. Kirletmeyelim.)
Use. Recycle. Reuse. (Kullan, geri dönüştür, yeniden kullan.)
Let us save our environment. (Çevremizi koruyalım.)
Our planet’s alarm is going off, and it is time to wake up and take action. (Dünya alarmımız çalıyor, ve uyanıp harekete geçme zamanı geldi.)
Lend a hand to save the planet. (Dünyamızı korumaya sen de bir yardım eli uzat.)
It’s not yours, not mine. It’s ours. Help protect our Mother Earth. (Senin değil, benim de değil. O bizim. Toprak Ana’yı korumamıza yardım et.)
The environment is no one’s property to destroy. It’s everyone’s responsibility to protect. Let us hold hands to save our planet. (Çevre kimsenin yok edebileceği mülkü değil. Onu korumak herkesin sorumluluğunda. Dünyamızı kurtarmak için el ele verelim.)
Trees are the lungs of the world. Plant more trees to help save Mother Earth. (Ağaçlar dünyanın akciğerleridir. Toprak Ana’yı kurtarmak için daha çok ağaç dikelim.)
Keep the oceans blue, the planet green, and the animals safe. (Okyanusları mavi, gezegeni yeşil, ve hayvanları güvende tutalım.)
Raise your voice, not pollution. (Sesini çıkar, kirletme.)
No pollution is the only solution. (Kirletmemek tek çözümdür.)
Let us protect our environment. Do the world a favour and show it the change you can make. (Çevremizi koruyalım. Dünyaya bir iyilik yap ve yapabileceğin değişimi göster.)
Mother Earth needs you. Clean your hands. Protect your health. (Toprak Ana’nın sana ihtiyacı var. Ellerini temizle. Sağlığını koru.)

Temizlikle İle İlgili İngilizce Sloganlar

Clean hands are safe hands. (Temiz eller güvenli ellerdir.)
Be clean. Be healthy. (Temiz ol. Sağlıklı ol.)
Being green is staying clean. (Yeşil olmak temiz olmaktır.)
Live life cleaner. Make Earth greener. (Hayatı temiz yaşa. Dünyayı yeşillendir.)
Keep your surroundings clean. (Çevreni temiz tut.)
Be aware. Be clean. (Farkında ol. Temiz ol.)
Before you leave, take a minute to clean. (Gitmeden önce, temizliğe bir dakika ayır.)
Clean Earth. Green Earth. (Temiz Dünya. Yeşil Dünya.)
Keep clean. Save our planet. (Temiz ol. Gezegenimizi kurtar.)
Don’t trash your future. Keep your surroundings clean. (Geleceğini kirletme. Çevreni temiz tut.)
Give clean a chance. (Temize bir şans ver.)
The key to a cleaner planet is in your hands. (Temiz bir gezegen için anahtar senin ellerinde.)
Wash it. Clean it. Be safe. (Yıka. Temizle. Güvende ol.)
Maintain cleanliness, keep away from diseases. (Temizliği sürdür, hastalıklardan uzak dur.)
Cleanliness starts from your home. (Temizlik kendi evinden başlar.)
Clean surroundings. Healthy life. (Temiz çevre. Sağlıklı hayat.)
Keep your city clean and green. (Şehrini temiz ve yeşil tut.)
A clean place is a safe place. (Temiz bir yer güvenli bir yerdir.)
Don’t be mean, keep clean. (Kaba olma, temiz ol.)

Sağlık İle İlgili İngilizce Sloganlar

Do what is right, choose to eat right. (Doğru olanı yap, doğru beslenmeyi seç.)
A healthy food for a wealthy mood! (Zengin bir moral için sağlıklı bir yiyecek!)
Having good health is your best investment. (İyi sağlık en iyi yatırımdır.)
Your health is your wealth. (Sağlığın servetindir.)
Being healthy is the #1 priority. (Sağlıklı olmak 1 numaralı önceliktir.)
Healthy food makes you feel good. (Sağlıklı yiyecekler seni iyi hissettirir.)
Tell me what you eat, and I will tell you who you are. (Ne yediğini söyle, ve sana kim olduğumu söyleyeyim.)
Eat green, be healthy. (Yeşilleri ye, sağlıklı ol.)
Eat good or die bad. (İyi ye ya da kötü öl.)
Put it in the waste – not on your waist. (Çöpe at – beline koyma kiloları.)
Eat fruits plenty, keep your body healthy. (Bol meyve tüket, vücudunu sağlıklı tut.)
An apple a day does keep the doctor away. (Her gün bir elma doktoru uzak tutar.)
Healthy food improves your mood. (Sağlıklı yiyecekler moralini düzeltir.)
To look the best, eat the best. (En iyi halinde görünmek için, en iyi şekilde beslen.)
I choose healthy foods for me to stay as healthy as can be. (Olabildiğimce sağlıklı olmak için sağlıklı yiyecekleri seçiyorum.)
If you want to feel better, eat better! (Daha iyi hissetmek istiyorsan, daha iyi ye!)
Let food be thy medicine; thy medicine shall be thy food. (Yiyeceğin ilaç olmasına izin verirsen; ilaçların yiyecek olur.)
No artificial colours or flavours. (Yapay renklendirici ve aroma yok.)
Sickness is the bestfriend of regrets. (Hastalık pişmanlığın en yakın arkadaşıdır.)
Eat good, glow good. (İyi ye, güzel parla.)

Sigara İle İlgili İngilizce Sloganlar

Tar is not suitable for your lungs. (Katran ciğerlerin için uygun değildir.)
Reject smoking today or regret it later. (Sigara içmeyi bugün reddet ya da sonra pişman ol.)
Get rid of your bad habits, not yourself! (Kötü alışkanlıklarından kurtul, kendinden değil!)
Prevent smoking before it kills you. (Seni öldürmeden önce sigara içmeyi önle.)
Smoking can end your dreams (Sigara içmek hayallerine son verebilir.)
Quitting has never felt so good. (Bırakmak hiç bu kadar iyi hissettirmemişti.)
Don’t be in doubt. Just put your cigarettes out. (Şüpheye düşme. Sigaranı söndür.)
Don’t make a mistake that will cost your life. (Hayatına mal olacak bir hata yapma.)
Kill your cigarettes, or they will kill you. (Sigaranı söndür, yoksa sigaran hayatını söndürür)
If you think smoking is cool, you are a fool. (Sigara içmenin havalı olduğunu düşünüyorsan, ahmaksındır.)
You still have options. It’s not too late. (Hala seçeneklerin var. Çok geç değil.)
Smoking and coughing exist together. (Sigara içmek ve öksürük ayrılmaz ikilidir.)
Quit now. It’s your life. (Şimdi bırak. Bu senin hayatın.)
You can live without cigarettes. (Sigarasız yaşayabilirsin.)
Cool guys aren’t smokers. (Havalı insanlar sigara içmez.)
Don’t even start. Be smart. (Hiç başlama. Akıllı ol.)
Stay away from smoking now. (Sigara içmekten şimdi uzak dur.)
Stop smoking and stay healthy. (Sigarayı bırak ve sağlıklı kal.)
Tell smoking not today. (Sigaraya de ki “bugün değil”.)
Your heart is asking you to stop smoking. Listen to it! (Kalbin sana sigarayı bırakmanı söylüyor. Dinle onu!)

Hayvanlarla İlgili İngilizce Sloganlar

Adopt, don’t shop. (Sahiplen, satın alma.)
Don’t harm the harmless. (Zararsıza zarar verme.)
Wildlife is mother nature’s greatest treasure. (Yaban hayatı tabiat ananın en güzel hazinesidir.)
Shoot pictures, not wildlife. (Sadece fotoğraf çek, yabani hayatı öldürme.)
Big or small, let’s save them all. (Büyük ya da küçük, hepsini kurtaralım.)
Stop animal abuse and be a hero. (Hayvan istismarını durdur ve bir kahraman ol.)
Respect our planet. It’s the only one we’ve got. (Gezegenimize saygı duy. Sahip olduğumuz tek yer burası.)
Join the protest – Stop animal testing. (Protestoya katıl – Hayvan deneylerine dur de.)
Come and save animals. (Gel ve hayvanları kurtar.)
Let’s end cruelty to all animals. (Hayvan zulmüne son verelim.)
What greater gift than the love of a cat? (Kedinin sevgisinden daha güzel ne hediyesi olabilir?)
Say no to animal abuse. (Hayvan istismarına hayır de.)
Live and let live. (Yaşa ve yaşat.)
They are dependent on us and we must save them. (Onlar bize muhtaç ve onları kurtarmalıyız.)
Animals are the companions of humans and humans must save them. (Hayvanlar insanların dostudur ve insanlar onları kurtarmalıdır.)
Let us not hurt them but let us love them and save them. (Onların canını yakmayalım, onları sevip koruyalım.)
Don’t destroy their homes to build yours. (Kendi evini inşa etmek için onların evini yıkma.)
Roar out loud and save animals. (Kükre ve hayvanları kurtar)
Take care of an animal, and it will never forget you. (Bir hayvana bakarsan, o seni hiç unutmaz.)
You won’t find animals on any other planet. (Başka bir gezegende hayvan bulamayacaksın.)
Time spent with cats is never wasted. (Kedilerle geçirilmiş zaman asla boşa geçmiş zaman değildir.)
Animals exist too! (Hayvanlar da vardır!)

Tasarruf İle İlgili İngilizce Sloganlar

A penny saved is a penny earned. (Biriktirilmiş bir kuruş, kazanılmış bir kuruştur.)
Be a honey and save some money. (Bal gibi ol ve biraz para biriktir.)
Your future self will thank you. (Gelecekteki halin sana teşekkür edecek)
Best way to save money. Don’t spend it! (En iyi para biriktirme yolu. Harcamamak!)
Come to life, come to save money. (Hayata gel, para biriktirmeye gel.)
Do me a favor and be a money saver. (Bana bir iyilik yap ve para biriktiren biri ol.)
Don’t waste money, only save it. (Para harcama, sadece biriktir.)
Always build an emergency savings of at least 6 months. Longer if possible. (Her zaman en az 6 aylık acil durum birikimi yap. Mümkünse daha uzun.)
Go farther by saving money. (Para biriktirerek daha ileri git.)
Reinvest any raise you get into savings. You won’t miss it. (Aldığın her zammı geri birikime koy. Koyduğun miktarın yokluğunu anlamayacaksın.)
It’s not about how much money you make; it’s how you much you save. (Ne kadar fazla para kazandığın değil mesele; ne kadarını biriktirdiğin.)
It’s your future, look after it. (O senin geleceğin, ona iyi bak.)
The more you save, the more you are safe. (Ne kadar biriktirirsen, o kadar güvendesindir)
Time is a valuable thing. Save it. (Zaman değerli bir şeydir. Harcama onu.)
Save money today, live better tomorrow. (Bugün para biriktir, yarın daha iyi yaşa.)
Earn. Save. Spend. (Kazan. Biriktir. Harca.)
Purchase only the essentials. (Sadece gereklileri al.)
He who buys what he does not need, steals from himself. (İhtiyacı olmayan şeyi satın alan kişi, kendinden çalıyordur.)
Never spend your money before you have it. (Paranı kazanmadan önce asla harcama.)

İngilizce Slogan Örnekleri ve Türkçeleri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular:

İngilizcede “çevre” ne demek?
Türkçedeki çevre kelimesinin İngilizcedeki karşılığı ‘enviroment’tır.

İngilizcede “slogan” ne demek?
Türkçedeki slogan kelimesinin İngilizcedeki karşılığı catch-phrase veya slogan’dır.

Sloganlar neler ile ilgili olabilir?
Doğa, su, temizlik, sağlık, sigara, hayvanlar, tasarruf slogan konuları olabilirler.

İngilizce olan sloganları anlamanın bize nasıl bir katkısı olabilir?
İngilizce slogan yazılarını anlayabilmek, bize global gündemden haberdar olma şansı verir ve çevremizde gelişen her türlü olaya karşı farkındalığımız artırır. İngilizce slogan yazılarını okurken, ingilizce dil bilginizi ve kelime bilginizi geliştirebilir ve genel kültürünüze katkı sağlayabilirsiniz. İngilizce slogan yazıları okurken İngilizce cümle kurma, dil bilgisi ve kendinizi ifade etme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

İngilizce Slogan Örnekleri ve Türkçeleri ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Ava Max – Not Your Barbie Girl Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Miley Cyrus – Angels Like You Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri