Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce So That ve Such That Kullanımı, Konu Anlatımı: Örnek Cümleler

İngilizce öğrenenler için, “so that” ve “such that” gibi iki sık kullanılan bağlaçın doğru kullanımı önemlidir. Bu bağlaçların doğru şekilde kullanımı, hem İngilizce yazılı hem de sözlü iletişimde anlaşılırlığı artırır. Bu yazıda, “so that” ve “such that” kullanımı hakkında detaylı açıklamalar ve örnek cümlelere yer vereceğiz. “So that” ve “such that” genellikle amaç belirtmek için kullanılırlar. Ancak, her ikisi de farklı bağlamsal anlamlar taşırlar ve bu nedenle doğru şekilde kullanılmalıdırlar. O halde İngilizce “so that” ve “such that” için doğru kullanımları gelin beraber öğrenelim!

İngilizce So That Konu Anlatımı

“So that” ifadesi, amaç belirtmek için kullanılır ve Türkçe’de “ki, için, diye” gibi bağlaçların yerine geçer. “So that” ifadesi, genellikle bir eylemin neden yapıldığını veya başka bir şeyin gerçekleşmesi için ne yapıldığını açıklamak için kullanılır. “So that” ifadesi cümlede, “amaç” anlamını taşıyan bir “clause” (cümleciği) ile birlikte kullanılır ve özellikle yazılı İngilizcede sıkça kullanılan bir ifadedir, ancak konuşma dilinde de sıklıkla kullanılabilir. İfadenin kullanımı İngilizcede cümle yapısı olarak aşağıdaki gibidir:

[amacın gerçekleşmesi için yapılacak eylem] + so that + [amacı ifade eden cümleciği]

İngilizce So That Kullanımı

“So that” ifadesinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler bazı önemli kurallara birlikte göz atalım.

“So that” ifadesi amacı ifade ettiği için, cümledeki diğer öğelerle uyumlu olması gerekir. Yani, cümledeki özne ve fiil, “so that” ifadesinin amacını destekleyen ve tamamlayan öğeler olmalıdır.

Örneğin:

She speaks slowly so that her students can understand her. (Öğrencilerinin onu anlayabilmesi için yavaş konuşur.)

“So that” ifadesi neden-sonuç ilişkisini ifade ettiği için, cümledeki diğer öğelerin zaman uyumu da önemlidir. Eylem, amaca ulaşmak için geçmişte yapılacaksa, cümlede geçmiş zaman kullanılmalıdır.

Örneğin:

They saved money so that they could buy a house. (Ev alabilmek için para biriktirdiler.)

“So that” ifadesi, bir amacı ifade ettiği için, cümlede olası bir sonuç da vardır. Bu sonuç cümlede belirtilmelidir.

Örneğin:

I study hard so that I can get good grades and have a successful career. (İyi notlar alıp başarılı bir kariyer sahibi olmak için sıkı çalışıyorum.)

“So that” ifadesi, amacı gerçekleştirmek için yapılacak eylemi belirtirken, aynı zamanda sebep-sonuç ilişkisini de ifade eder. Bu nedenle, “so that” ifadesi ile başlayan cümlelerin mantıklı olması ve sebep-sonuç ilişkisine uygun olması önemlidir.

Örneğin:

I turned off the lights so that I could save energy. (Enerji tasarrufu yapabilmek için ışıkları kapattım.)

“So that” ifadesi ile yapılan cümlelerde, amacı ifade eden cümleciği öne almak da mümkündür. Bu durumda cümle yapısı şöyle olacaktır:

[So that + amacı ifade eden cümleciği] + yapılacak eylem

Örneğin:

So that I can get good grades, I study hard. (İyi notlar alabilmek için sıkı çalışırım.)

İngilizce So That ile İlgili Örnek Cümleler

“So that” ifadesi, İngilizce öğrenenler için önemli bir ifadedir. Bu ifade, amacı ifade ederken aynı zamanda sebep-sonuç ilişkisini de ifade eder. Bu nedenle, “so that” ifadesi ile yapılan cümlelerin mantıklı ve tutarlı olması önemlidir. Ayrıca, özne ve fiil uyumuna dikkat edilmeli ve cümledeki diğer öğelerin zaman uyumu da göz önünde bulundurulmalıdır. İngilizce öğrenenlerin “so that” ifadesini doğru kullanabilmeleri için, örnek cümleleri inceleyerek pratik yapmaları önerilir. Bu sayede, “so that” ifadesini daha kolay ve doğru bir şekilde kullanabilirler.

Örnek cümleler:

I will study hard so that I can pass the exam.
(Sınavı geçebilmek için çalışacağım.)

She watered the plants so that they would grow.
(Bitkilerin büyümesi için onları suladı.)

He left early so that he could catch the train.
(Trene yetişebilmek için erken ayrıldı.)

They saved money so that they could buy a new car.
(Yeni bir araba alabilmek için para biriktirdiler.)

She exercises every day so that she can stay healthy.
(Sağlıklı kalabilmek için her gün egzersiz yapıyor.)

We turned off the lights so that we could save electricity.
(Elektrik tasarrufu yapabilmek için ışıkları kapattık.)

He spoke slowly so that everyone could understand him.
(Herkesin onu anlayabilmesi için yavaş konuştu.)

She wrote down the recipe so that she wouldn’t forget it.
(Tarifi unutmamak için yazdı.)

I cleaned the house so that it would be ready for the guests.
(Misafirlere hazır olması için evi temizledim.)

They set the alarm clock so that they wouldn’t oversleep.
(Geç kalmamak için alarmı kurdular.)

İngilizce Such That Konu Anlatımı

“Such that” ifadesi koşul belirtmek için kullanılır ve Türkçe’de “öyle ki, öylesine ki, böyle ki” gibi bağlaçların yerine geçer.

“Such that” ifadesi, bir şeyin gerçekleştiği koşulları belirtmek için kullanılır. Bu ifade, bir özelliği veya durumu belirtirken, bununla ilgili ayrıntıları da ifade etmek için kullanılır.

“Such that” ifadesinin doğru kullanımı, İngilizce öğrenenler için önemlidir. Ayrıca, “such that” ifadesinin, matematiksel veya bilimsel ifadelerde kullanılabileceğini de unutmayın. Bu kısımda “such that” ifadesinin doğru kullanımı hakkında farkındalığınızı artırarak, bu ifadeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmayı öğrenebilirsiniz.

İngilizce Such That kullanımı

“Such that” ifadesinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler bazı önemli kurallara birlikte göz atalım.

“Such that” ifadesi, bir özelliği veya durumu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, bir şeyin ne kadar büyük, küçük, önemli, dikkat çekici veya benzersiz olduğunu belirten bir ifadedir.

Örneğin:

The building was so tall that it could be seen from miles away. (Bina o kadar yüksekti ki mil uzaktan bile görülebilirdi.)

“Such that” ifadesi, bir özelliği veya durumu belirtirken, bununla ilgili ayrıntıları da ifade etmek için kullanılır.

Örneğin:

The party was such that everyone had a great time. (Parti öyleydi ki herkes harika zaman geçirdi.)

“Such that” ifadesi kullanılırken, özne ile uyumlu kullanılması gereken önemli bir ifadedir.

Örneğin:

He had such a big house that it could fit his entire family. (O kadar büyük bir evi vardı ki tüm ailesi sığabilirdi.)

“Such that” ifadesi, bir durumun sonucunu belirtirken, neden-sonuç ilişkisini de ifade eder. Bu nedenle, “such that” ifadesi ile başlayan cümlelerin mantıklı olması ve neden-sonuç ilişkisine uygun olması önemlidir.

Örneğin:

The weather was such that we decided to cancel the picnic. (Hava öyleydi ki pikniği iptal etmeye karar verdik.)

“So” ifadesi, “such that” ifadesi ile aynı anlama sahiptir, ancak günlük kullanım için daha uygun bir ifadedir. “Such that” ifadesi ise daha resmi bir ifadedir.

Örneğin:

The music was so loud that (such that) it made my ears hurt. (Müzik o kadar yüksekti ki kulaklarım acıdı.)

“Such that” ifadesi, matematiksel veya bilimsel ifadelerde, belirli bir koşulu karşılayan bir nesneyi veya durumu belirtmek için kullanılır.

Örneğin:

Find all the values of x such that x^2 + 4x + 4 = 0. (x^2 + 4x + 4 = 0 olan tüm x değerlerini bulun.)

İngilizce Such That ile İlgili Örnek Cümleler

“Bu kısımda, İngilizce öğrenenlerin sıklıkla karşılaştığı “such that” ifadesinin doğru kullanımı hakkında örneklere yer vereceğiz. Bu örnek cümleler, “such that” ifadesinin farklı bağlamlarda nasıl kullanılabileceğini size gösterecek ve bu ifadeyi doğru bir şekilde kullanarak, açık ve etkili cümleler oluşturmanıza yardımcı olacak.

Örnek cümleler:

The book is organized such that it is easy to follow.
(Kitap, takip etmesi kolay olacak şekilde düzenlenmiş.)

-She arranged her schedule such that she has time for both work and family.
(İşi ve ailesi için zamanı olacak şekilde programını düzenledi.)

-The recipe calls for ingredients such that the dish is flavorful.
(Tarif, yemeğe lezzet katacak şekilde malzemeler istiyor.)

-The company is expanding such that it can reach new markets.
(Şirket, yeni pazarlara ulaşabilecek şekilde genişliyor.)

-The team worked hard such that they won the championship.
(Ekip, şampiyonluğu kazanacak şekilde sıkı çalıştı.)

-The problem is formulated such that it is easy to solve.
(Sorun, çözmesi kolay olacak şekilde formüle edilmiştir.)

-The contract is written such that it is fair to both parties.
(Sözleşme, her iki taraf için de adil olacak şekilde yazılmıştır.)

-The survey was conducted such that it included a diverse group of people.
(Anket, çeşitli gruplardan insanları içerecek şekilde yapılmıştır.)

-The course is designed such that students can learn at their own pace.
(Kurs, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.)

-The building was constructed such that it can withstand earthquakes.
(Bina, depreme dayanacak şekilde inşa edilmiştir.)

İngilizce So That ve Such That Kullanımı İle Alakalı Sıkça Sorulan Sorular:

İngilizce So that nasıl kullanılır?

“So that” İngilizcede amaç belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I studied hard so that I could pass the exam” (Sınavı geçebilmek için çok çalıştım).

İngilizce Such that nasıl kullanılır?

“Such that” İngilizcede bir sonuca yol açacak şartları belirtmek için kullanılır. Örneğin, “The instructions were clear such that everyone understood what to do” (Talimatlar o kadar açıktı ki, herkes ne yapması gerektiğini anladı).

İngilizce So that ve Such that farkı nedir?

İngilizcede “So that” genellikle amaç belirtmek için kullanılırken, “such that”genellikle sonuç belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I need to buy a new car so that I can commute to work” (İşe gidip gelmek için yeni bir araba satın almam gerekiyor) cümlesinde amaç belirtilirken “The bridge was built such that it could withstand strong winds” (Köprü, güçlü rüzgarlara dayanabilecek şekilde inşa edildi) cümlesinde sonuç belirtilmiştir.

Türkçe Such that ne demek?

Türkçede “such that” ifadesi “öyle ki” anlamına gelir ve sonuç belirtmek için kullanılır.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Britney Spears ve Elton John – Hold Me Closer Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Tiësto, Montana & Storm, Tate McRae – 10:35 Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri