Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Tumblr Sözleri ve Türkçe Anlamları

İngilizce Tumblr Sözleri

Tumblr hesabınızda ya da başka platformlarda paylaşabilmeniz için en ünlü, anlamlı ve özlü İngilizce Tumblr sözleri ve Türkçe anlamlarını sizin için derledik.

I don’t care what happens anymore.

Artık ne olacağı umurumda değil.

When writing the story of your life, don’t let anyone else hold the pen.

Hayatınızın hikayesini yazarken, kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin.

I have a thousand things to say to you, and a thousand reasons not to.

Sana söyleyecek binlerce şeyim var ve söylememek için binlerce nedenim.

Life is too short to keep waiting.

Hayat beklemeye devam etmek için çok kısa.

Let life surprise you.

Bırak hayat seni şaşırtsın.

Distance does not separate, disinterest does.

Mesafeler ayırmaz, ilgisizlik ayırır.

Your being special doesn’t mean I need you.

Özel olman sana ihtiyacım olduğu anlamına gelmez.

You can go when you want but you cannot come when you want

İstediğin zaman gidebilirsin ama istediğin zaman gelemezsin.

Hurt me with the truth but never comfort me with a lie.

Beni gerçekle incit ama asla yalanla teselli etme.

I am not afraid to walk this world alone.

Bu dünyayı yalnız yürümekten korkmuyorum.

If it makes you happy it doesn’t have to make sense to others.

Seni mutlu ediyorsa başkalarına mantıklı gelmek zorunda değil.

My secret talent is getting tired without doing anything.

Benim gizli yeteneğim hiçbir şey yapmadan yorulmak.

I fall in love with personalities and vibes, not look and money.

Görünüşe ve paraya değil kişiliklere ve hislere aşık oluyorum.

My heart is broken but I have some glue.

Kalbim kırık ama biraz yapıştırıcım var.

Time changes nothing, it just covers it up.

Zaman hiçbir şeyi değiştirmez, sadece üzerini örter.

Choose yourself.

Kendini seç.

In my head we are still chasing the sunset.

Kafamın içinde hâlâ gün batımını kovalıyoruz.

Maybe all I need is time.

Belki tek ihtiyacım zamandır.

Dedicated to everyone who wonders if I’m writing about them.

Onlar hakkında yazıyor muyum diye merak eden herkese ithafen.

Unspoken feelings are unforgettable.

Söylenmemiş duygular unutulmazdır.

Silence is the worst goodbye.

Sessizlik en kötü vedadır.

You don’t have to be the sun for the people who don’t appreciate your light.

Işığına değer vermeyen insanlar için güneş olmak zorunda değilsin.

Every journey starts with a decision.

Her yolculuk bir kararla başlar.

If it’s still in your mind it’s worth taking the risk.

Eğer hala aklınızdaysa risk almaya değer.

Trust the timing of your life.

Hayatının zamanlamasına güven.

When someone says you can’t do something, do it twice and take pics.

Biri size bir şey yapamayacağınızı söylediğinde iki kez yapın ve fotoğraf çekin.

We all broke our rules for someone.

Birimiz için hepimiz kurallarımızı çiğnedik.

The clouds come and go, but the sky is always infinite.

Bulutlar gelir ve gider ama gökyüzü her zaman sonsuzdur.

The main thing is invisible.

Aslolan şey gözle görülmez.

People forgot they had a heart.

İnsanlar bir kalbe sahip olduklarını unuttular.

The people you trust will let you down.

Güvendiğin insanlar seni hayal kırıklığına uğratacak.

They can break our hearts but they won’t take our souls.

Kalplerimizi kırabilirler ama ruhlarımızı çalamazlar.

Her smile was like artwork to me.

Gülüşü benim için sanat eseri gibiydi.

eing someone’s first love is great, but being someone’s last love is beyond perfect.

Birinin ilk aşkı olmak harika ama birinin son aşkı olmak mükemmel ötesi.

If you can dream it, you can do it.

Hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.

Don’t hide who you are.

Kim olduğunu saklama.

Ordinary life does not interest me.

Sıradan hayat ilgimi çekmiyor.

Everyone dies, but not everyone lives.

Herkes ölür, ama herkes yaşamaz.

Never love anyone who treats you like you’re ordinary.

Size sıradan biriymişsiniz gibi davranan hiç kimseyi sevmeyin.

Your heart will never lie to you, that’s your brain’s job.

Kalbin sana hiçbir zaman yalan söylemez, o beyninin işi.

Maybe I deserve to feel this way.

Belki de bu şekilde hissetmeyi hak ediyorum.

If you want to be happy, talk to people about the things you love, not the things you hate.

Eğer mutlu olmak istiyorsan insanlarla sevdiğin şeyleri konuş nefret ettiğin şeyleri değil.

Sometimes people hurt you and act like you hurt them.

Bazen insanlar seni incitir ve sen onları incitmişsin gibi davranırlar.

I can’t breathe.

Nefes alamıyorum.

Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it.

Yanlış yanlıştır, herkes yapıyor olsa bile. Doğru doğrudur, kimse yapmıyor olsa bile.

I am here if you need me.

Bana ihtiyacın olursa buradayım.

All we have is now.

Sahip olduğumuz tek şey şu an.

Every end is a new beginning.

Her son yeni bir başlangıçtır.

I don’t care about tomorrow, I’m just living for today.

Yarını umursamıyorum, sadece bugün için yaşıyorum.

Let go or be dragged.

Gitmesine izin ver ya da sürüklenen ol.

Everything in your life is a reflection of a choice you have made. If you want a different result, make a different choice.

Hayatındaki her şey, yaptığın seçimin bir yansıması. Eğer farklı bir sonuç istiyorsan, farklı bir seçim yap.

I have friends. But why do I feel so alone?

Arkadaşlarım var. Fakat neden bu kadar çok yalnız hissediyorum?

Hearts break when people change but feelings stay the same.

İnsanlar değiştiği zaman kalp kırılır fakat hisler aynı kalır.

I don’t know anything anymore. But I know I do love you.

Artık hiçbir şey bilmiyorum. Ama biliyorum ki seni çok seviyorum.

Even a white rose has a black shadow.

Beyaz gülün bile siyah gölgesi vardır.

You don’t need water to feel like you’re drowning, do you?

Boğuluyormuşsun gibi hissetmek için suya ihtiyacın yoktur, değil mi?

Don’t quit. You’re already in pain. You’re already hurt. Get a reward from it.

Bırakma. Zaten acı içindesin. Zaten yaralandın. Mükafatını al.

All I want is a little space for me in your heart.

Tüm istediğim kalbinde benim için küçük bir yer.

People come and go, that’s life.

İnsanlar gelir ve gider, hayat böyledir.

We tried to hide our feelings with silence but we forgot that our eyes were speaking.

Sessizce duygularımızı gizlemeye çalıştık ama gözlerimizin konuştuğunu unuttuk.

Believe what your heart tells you. Not what others say.

Kalbinin söylediklerine inan. Başkalarının söylediklerine değil.

Silence says a lot more than you think.

Sessizlik düşündüğünden fazlasını söyler.

If you don’t know me, don’t judge me.

Beni tanımıyorsan yargılama.

Why don’t you care about me?

Neden beni umursamıyorsun?

A tear is made of 1% of water and 99% of feelings.

Bir damla gözyaşının %1’i su, geri kalan 99’u hislerdir.

Silence is the best response to a fool.

Sessizlik bir aptala verilecek en iyi yanıttır.

Maybe this world is another planet’s hell.

Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.

I don’t lose people, people lose me. Understand this!

Ben insanları kaybetmem, onlar beni kaybederler. Anla bunu!

Don’t be afraid to walk alone.

Yalnız başına yürümekten korkma!

I never lose. Either I win or I learn.

Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım, ya da öğrenirim.

I will fly. Chase the wind and touch the sky.

Uçacağım, rüzgarı kovalayacağım ve gökyüzüne dokunacağım.

Be careful when you fight the monsters, lest you become one.

Canavarlarla savaşırken onlardan biri olmamak için dikkatli olun.

A person who truly loves you is someone who sees the pain in your eyes while everyone else believes in the smile on your face.

Seni gerçekten seven insan, diğerleri yüzündeki gülümsemeye inanırken gözlerinin içindeki acıyı gören insandır.

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.

Sevdiğin birini unutmaya çalışmak, hiç tanımadığın birini hatırlamaya çalışmak gibidir.

I can’t promise to fix all of your problems, but I can promise you won’t face them all alone.

Tüm problemlerini çözeceğime söz veremem ama onlarla tek başına yüzleşmeyeceğine söz verebilirim.

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Birini derinden sevmek sana cesaret verirken, biri tarafından derinden sevilmek sana güç verir.

Do you ever feel like you don’t belong on this planet?

Hiç bu gezegene ait değilmişsin gibi hissettiğin oldu mu?

The days are long, but the years are short.

Günler uzun, ama yıllar kısa.

Be a voice, not an echo.

Ses ol, yankı değil.

When you focus on the good, the good gets better.

Ne zaman iyiye odaklanırsan, iyi daha iyi olur.

Life is really very simple. What we give out, we get back.

Hayat gerçekten çok basit. Ne verirsek, onu alırız.

Don’t be sorry. I trusted you. My mistake, not yours.

Üzülme. Ben sana güvendim. Benim hatam, senin değil.

To the world you are just one person but to one person you may be the world.

Dünya için sadece bir insansın ama bir insan için bütün dünyasın.

The intensity in your eyes burns my pen as I write.

Bakışlarındaki yoğunluk, ben yazarken kalemimi yakıyor.

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.

Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.

You only live once, so think twice.

Sadece bir kere yaşarsın, o yüzden iki kere düşün.

You make me happy in a way no one else can.

Kimsenin mutlu edemediği şekilde beni mutlu ediyorsun.

I don’t want to lose you.

Seni kaybetmek istemiyorum.

Eventually, everything goes away.

Eninde sonunda her şey geçer.

I’ll see you on the dark side of the moon.

Seni, ayın karanlık tarafında göreceğim.

Life’s a game, let’s make a high score.

Hayat bir oyun, hadi en yüksek puanı alalım.

You call it jealousy. I call it fear of losing you.

Sen buna kıskançlık diyorsun. Ben ise seni kaybetme korkusu diyorum.

I tried. You didn’t. I cried. You didn’t. You left. I didn’t.

Ben çabaladım. Sen çabalamadın. Ben ağladım. Sen ağlamadın. Sen terk ettin. Ben terk etmedim.

I’m only good at hiding my feelings.

Ben sadece hislerimi saklamakta iyiyimdir.

Never put your happiness in someone else’s hands.

Asla mutluluğunu başkasının ellerine bırakma.

But they all didn’t see the little bit of sadness in me.

Fakat onların hiçbiri bendeki üzüntünün en küçük parçasını bile görmediler.

If you give up on me, I’m going to give up on me, too.

Eğer benden vazgeçersen, ben de kendimden vazgeçeceğim.

I hope you’ll realize how much you’re hurting me someday.

Umarım bir gün beni ne kadar incittiğini fark edersin.

If you love someone, take a chance and tell them.

Eğer birisini seviyorsan, şansını dene ve ona söyle.

Loving you was one of the best decisions of my life.

Seni sevmek hayatımın en iyi kararlarından birisiydi.

İngilizce Tumblr Sözler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce Tumblr Sözler İngilizcemi geliştirir mi?

İngilizce Tumblr Sözler içinde günlük yaşantılardan kesitler içerdiği için İngilizcenizi geliştirmek için kullanılabilir.

En güzel İngilizce Tumblr Sözler nedir?

En güzel İngilizce Tumblr Sözler herkese göre değişebilir. Yukarıdaki içeriğimizi okuyun ve kendi favorinizi keşfedin!

En kısa İngilizce Tumblr Sözleri nelerdir?

En kısa İngilizce Tumblr Sözlerinden biri “Be a voice, not an echo.” (Ses ol, yankı değil.) Buna benzer en kısa İngilizce Tumblr Sözleri yukarıdaki içeriğimizde mevcuttur.

İngilizce Tumblr Sözler ne demek?

İngilizce Tumblr Sözler genellikte Tumblr isimli sosyal medya platformunda yazılan, yayınlanan, kullanılan anlamlı ve güzel sözlere denir.

İngilizce Tumblr sözleri ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Lumix feat. Pia Maria - Halo Şarkı Sözleri Çeviri Lumix feat. Pia Maria – Halo Şarkı Sözleri Çeviri
Jay-Z - '03 Bonnie & Clyde ft. Beyoncé Knowles Şarkı Sözleri Çeviri Jay-Z – ’03 Bonnie & Clyde ft. Beyoncé Knowles Şarkı Sözleri Çeviri