Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Yalnızlık ile İlgili Sözler ve Türkçe Anlamları

İngilizce yalnızlık ile ilgili sözler nelerdir? Yalnızlık ile ilgili ünlüler hangi sözleri söylemiştir? Yalnızlık ile ilgili felsefi sözler ve anlamları nelerdir? Yüzyıllardan beri çoğu yazılı esere, şarkıya, şiire konu olan yalnızlık temasının farklı kültürlerde nasıl işlendiğini merak ettiniz mi? Bu içeriğimizde sizin için İngilizce yalnızlık ile ilgili sözleri ve bu sözlerin Türkçe anlamlarını hazırladık.

Yalnızlık ile İlgili İngilizce Ünlülerin Sözleri ve Türkçe Anlamları

Ünlü düşünürler de tıpkı bizler gibi yalnızlık çekmiş olabilirler. Bu düşünürler, yazarlar ve ünlülerin dediğini sözler ve Türkçe anlamlarını aşağıda bulabilirsiniz:

“We are all born alone and die alone. The loneliness is definitely part of the journey of life.”
(Hepimiz yalnız doğar ve ölürüz. Yalnızlık kesinlikle yaşam yolculuğunun bir parçasıdır.)
– Jenova Chen

“It is far better to be alone than to be in bad company.”
(Yalnız olmak kötü bir arkadaşlıktan çok daha iyidir.)
– George Washington

“Times may have changed, but there are some things that are always with us – loneliness is one of them.”
(Zaman değişmiş olabilir ancak her zaman bizimle olan şeyler var – yalnızlık da onlardan biri.)
– Laurie Graham

“Loneliness is the ultimate poverty.”
(Yalnızlık nihai yoksulluktur.)
– Abigail Van Buren

“It’s easy to stand in the crowd but it takes courage to stand alone.”
(Kalabalıkla birlikte durmak kolaydır ancak tek başına durmak yürek ister.)
– Mahatma Gandhi

“Loneliness is not lack of company, loneliness is lack of purpose.”
(Yalnızlık arkadaşsızlık değildir, yalnızlık amaçsızlıktır.”
– Guillermo Maldonado

“Loneliness adds beauty to life. It puts a special burn on sunsets and makes night air smell better.”
(Yalnızlık hayata güzellik katar. Gün batımlarına ayrı bir sıcaklık verir ve gecenin kokusunu daha iyi yapar.)
– Henry Rollins

“The thing that makes you exceptional, if you are at all, is inevitably that which makes you lonely.”
(Seni farklı yapan şey, eğer öyleysen, kaçınılmaz olarak seni yalnız yapan şeydir.)
– Lorraine Hansberry

“Nothing can bring you peace but yourself.”
(Hiçbir şey kendin dışında sana huzuru sağlayamaz.)
– Ralph Waldo Emerson

“Loneliness is the poverty of self; solitude is the richness of self.”
(Yalnızlık, benliğin yoksulluğudur; ıssızlık benliğin zenginliğidir.)
– Mary Sarton

“No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.”
(Bizi kendimizden başka kimse kurtaramaz. Kimse yapamaz ve kimse yapamayacak. Kendimiz bu yolda yürümeliyiz.”
– Buddha

“The ultimate power in life is to be completely self-reliant, completely yourself.”
(Hayattaki nihai güç, tamamen kendine güvenmek, tamamen kendin olmaktır.)
– Robert Greene

“If you are never alone, you cannot know yourself.”
(Eğer yalnız değilsen, kendini tanıyamazsın.)
– Paulo Coelho

“All great and precious things are lonely.”
(Bütün büyük ve değerli şeyler yalnızdır.)
– John Steinbeck

“Being alone is a priceless opportunity; it’s the perfect time for self—observation, introspection and realization.”
(Yalnız olmak paha biçilemez bir fırsattır; kendini gözlemleme, benliğinin görme ve farkındalık için mükemmel zamandır.)
– Yogi Ramdad

“I love to be alone. I never found the companion that was so companionable as solitude.”
(Yalnız olmayı seviyorum. Yalnızlık kadar arkadaş canlısı olan arkadaşı hiç bulamadım.)
– Henry David Thoreau

“A lonely day is God’s way of saying that he wants to spend some quality time with you.”
(Yalnız bir gün, Tanrı’nın sizinle kaliteli zaman geçirmek istediğini söyleme şeklidir.)
– Criss Jami

“I don’t mind being alone. I just don’t want to be part of the crowd.”
(Yalnız olmayı önemsemiyorum. Sadece kalabalığın bir parçası olmak istemiyorum.)
– Naval Ravikant

“We feel alone, and in this we are connected.”
(Yalnız hissederiz ve bu konuda birbirimize bağlıyızdır.)
– Leo Babauta

“Feeling lonely is fine. Staying this way forever is not.”
(Yalnız hissetmek gayet doğaldır. Sonsuza dek hissetmek ise değil.)
– Maxime Lagacé

“Loneliness is a tax we have to pay to atone for a certain complexity of mind.”
(Yalnızlık, belirli bir zihin karmaşıklığını telafi etmek için ödememiz gereken bir vergidir.)
– Alain de Botton

“The price of being a sheep is boredom. The price of being a wolf is loneliness. Choose one or the other with great care.”
(Koyun olmanın bedeli can sıkıntısıdır. Kurt olmanın bedeli ise yalnızlıktır. Birinden birini büyük dikkatle seç.)
– Hugh MacLeod

“Remember never to say that you are alone, for you are not alone; nay, God is within, and your genius is within.”
(Unutma, asla yalnız olduğunu söyleme, çünkü yalnız değilsin; hayır, Tanrı zekanız ile birlikte içinizde.)
– Epictetus

“Inside myself is a place where I live all alone, and that’s where I renew my springs that never dry up.”
(Kendi içimde yapayalnız yaşadığım bir yer var ve orası hiç kurumayan pınarlarımı yenilediğim yer.)
– Pearl Buck

“It is strange to be known so universally and yet to be so lonely.”
(Bu kadar evrensel olarak tanınmak ve yine de bu kadar yalnız olmak garip.)
– Albert Einstein

Yalnızlık İle ilgili İngilizce Felsefi Sözler ve Türkçe anlamları

Çoğu yalnızlık ile ilgili söylenmiş sözler derin anlamlar barındırıyor olabilir. Yalnızlık ile ilgili söylenmiş İngilizce felsefi sözleri sizin için hazırladık:

“You have the biggest treasure if you chose loneliness.”
(Yalnızlığınızı seçtiyseniz en büyük hazineye sahipsiniz.)
– Anonim

“To be alone is to be different and to be different is to be alone.”
(Yalnız kalmak farklı olmaktır ve farklı olmak yalnız olmaktır.)
– Anonim

“If you are afraid of being lonely, don’t try to be right.”
(Eğer yalnız olmaktan korkuyorsan, haklı olma.)
– Jules Renard

“Prejudices give birth to loneliness, loneliness is an unprejudiced reality.”
(Önyargılar yalnızlığı doğurur, yalnızlık önyargısız bir gerçektir.)
– Anonim

“The thing called loneliness was someone I never knew, now we are friends and confidants!”
(Yalnızlık denilen şey hiç tanımadığım biriydi, şimdi dost ve sırdaş olduk!)
– Anonim

“The soul that sees beauty may sometimes walk alone.”
(Güzelliği gören ruh bazen yalnız yürümelidir.)
– Johann Wolfgang Von Goethe

“If you are crying without a reason, there is actually a reason: loneliness!”
(Sebepsiz yere gözlerinden yaş süzülüyorsa aslında sebebi vardır: yalnızlık!)
– Anonim

“Standing alone doesn’t mean I am alone. It means I’m strong enough to handle things all by myself.”
(Tek başıma durmam yalnız olduğum anlamına gelmiyor. Tek başıma işlerimi halledebilecek kadar güçlü olduğum anlamına geliyor.)
– Anonim

“Without great solitude, no serious work is possible.”
(Büyük yalnızlık olmadan, ciddi bir iş mümkün değildir.)
– Pablo Picasso

“You can have loneliness even if there are crowds around.”
(Etrafında kalabalıklar olsa da yalnızlığa sahip olabilirsiniz.)
– Anonim

“Loneliness is not desolation; It is a house where you can take shelter when necessary.”
(Yalnızlık, kimsesizlik değildir; gerektiği zaman sığınılacak bir evdir.)
– Anonim

“For fear you will be alone, you do so many things that aren’t you at all.”
(Yalnız kalmaktan korktuğun için, sana ait olmayan bir sürü şey yapıyorsun.)
– Richard Brautigan

“What makes a person mature is to learn how to be alone.”
(İnsanı olgunlaştıran şey yalnız kalmayı öğrenmektir.)
– Anonim

“Everybody learns how to love; however being alone, it’s a work for virtuous people.”
(Sevmeyi herkes öğrenir; fakat yalnız kalmak, erdemli insanların işidir.)
– Anonim

“Sometimes you need to be alone. Not to be lonely, but to enjoy your free time being yourself.”
(Bazen yalnız olman gerekir. Yalnız kalmak için değil ama kendi başına boş zamanının keyfini çıkarmak için.)
– Anonim

“All of humanity’s problems stem from man’s inability to sit quietly in a room alone.”
(İnsanlığın tüm sorunları, insanın tek başına bir odada sessizce oturamamasından kaynaklanır.)
– Blaise Pascal

“If you are afraid of loneliness, don’t marry.”
(Eğer yalnızlıktan korkuyorsanız, evlenmeyin.)
– Anton Chekhov

“Conversation enriches the understanding, but solitude is the school of genius.”
(Konuşma, anlayışı zenginleştirir, ancak yalnızlık dehanın okuludur.)
-Edward Gibbon

“Solitude cherishes great virtues and destroys little ones.”
(Yalnızlık büyük erdemleri yüceltir ve küçükleri ortadan kaldırır.)
– Sydney Smith

“Solitude, the safeguard of mediocrity, is to genius the stern friend.”
(Sıradanlığın koruyucusu olan yalnızlık, acımaz dostu dahiyane etmektir.)
– Ralph Waldo Emerson

“He who does not fill his world with phantoms remains alone.”
(Dünyasını gölgeler ile kaplamayan kişi yalnız kalacaktır.)
– Antonio Porchia

“He who is alone in happiness will be alone in misery as well.”
(Yalnızlıkta mutlu olan kişi, sefalette de yalnız olacaktır.)
– Stefan Zweig

“Which is worth more, a crowd of thousands, or your own genuine solitude?”
(Hangisi daha değerli, binlerce kişilik bir kalabalık mı yoksa kendi gerçek yalnızlığınız mı?)
– Rumi

“I don’t recommend being a bachelor, but it helps if you want to write.”
(Bekar olmayı tavsiye etmem ama yazmak istersen yardımcı olur.)
– Nelson Algren

“One of the greatest diseases is to be nobody to anybody.”
(En büyük hastalıklardan biri de biri için bir şey olamamaktır.)
– Mother Teresa

İngilizce Yalnızlık ile İlgili Sözler ve Türkçe Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

İngilizce yalnızlık ne demek?

İngilizce yalnızlıklık “loneliness, solitude” gibi anlamlara gelmektedir.

İngilizce yalnızlık sözlerini kim söylemiştir?

İngilizce yalnızlık ile ilgili sözleri genelde anonim olmakla beraber, ünlü düşünürler de söylemiştir.

İngilizce yalnızlık kimler içindir?

İngilizce “Yalnızlık kimler içindir?” sözü, “Who is the loneliness for?” anlamına gelmektedir.

Yalnızlık teması başka nerelerde görülür?

Yalnızlık teması aynı zamanda şiirlerde, romanlarda, dizi veya film gibi yerlerde görülebilmektedir.

İngilizce Yalnızlık ile İlgili Sözler ve Türkçe Anlamları ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

5 Seconds of Summer – HAZE Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Camila Cabello – Cry for Me Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri