Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Kapadokya İngilizce ve Türkçe Tanıtımı

Bu yazımızda Kapadokya’nın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Kapadokya tarihini, coğrafyasını, bölgede gezilecek yerleri ve doğal güzellikleri anlatacağımız bu yazıda oldukça ilginç bilgilere rastlamanız mümkün. Bu bölge hakkında detaylı bilgiler edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Kapadokya Hakkında İngilizce ve Türkçe Genel Bilgiler

Cappadocia, ancient district in east-central Anatolia, situated on the rugged plateau north of the Taurus Mountains, in the center of present-day Turkey. The boundaries of the region have varied throughout history. Cappadocia’s landscape includes dramatic expanses of soft volcanic rock, shaped by erosion into towers, cones, valleys, and caves. Rock-cut churches and underground tunnel complexes from the Byzantine and Islamic eras are scattered throughout the countryside.

Kapadokya, Doğu-orta Anadolu’da, günümüz Türkiye’sinin merkezinde, Toros Dağları’nın kuzeyindeki engebeli platoda yer alan antik bir bölgedir. Bölgenin sınırları tarih boyunca değişiklik göstermiştir. Kapadokya’nın manzarası, erozyon sonucu kulelere, konilere, vadilere ve mağaralara dönüşen yumuşak volkanik kayaçların dramatik genişlikleridir. Bizans ve İslam dönemlerinden kalma kaya kiliseleri ve yer altı tünel kompleksleri kırsal alana dağılmıştır.

Neolithic pottery and tools found in Cappadocia attest to an early human presence in the region. Excavations at the modern town of Kültepe have uncovered the remains of the Hittite-Assyrian city of Kanesh, dating from the 3rd millennium BCE. The tens of thousands of clay tablets recovered from the remains of an Assyrian merchant colony at Kanesh are among the oldest written documents discovered in Turkey.

Kapadokya’da bulunan neolitik çanak çömlek ve aletler, bölgede erken bir insan varlığını kanıtlar niteliktedir. Günümüz Kültepe kasabasındaki kazılar, MÖ 3000 yılından kalma Hitit-Asur kenti Kanesh’in kalıntılarını ortaya çıkardı. Kanesh’te bir Asur ticaret kolonisinin kalıntılarından çıkarılan on binlerce kil tablet, Türkiye’de keşfedilen en eski yazılı belgeler arasındadır.

Kapadokya İngilizce ve Türkçe Tarihi

The earliest appearance of the name of Cappadocia dates from the 6th century BCE, when Cappadocia’s feudal nobility was dominated by a Persian satrapy and Zoroastrian temple cults were widespread. Because of its rugged terrain and modest agricultural output, the area remained underdeveloped in antiquity, with only a few significant cities.Alexander the Great bypassed Cappadocia but sent troops under his general Perdiccas. After a power struggle following Alexander’s death, Cappadocia fell into the dynastic orbit of the Seleucids, although a local aristocracy descended from the Persian satraps continued to rule and Persian religious practices persisted. Cappadocia transferred its allegiance to Rome after the Roman victory at Magnesia.

Kapadokya adının ilk ortaya çıkışı, Kapadokya’nın feodal soylularının bir Pers satraplığı tarafından yönetildiği ve Zerdüşt tapınak kültlerinin yaygın olduğu MÖ 6. yüzyıla dayanmaktadır. Engebeli arazisi ve mütevazı tarımsal üretimi nedeniyle, bölge antik çağda az gelişmiş kaldı ve bölgede yalnızca birkaç önemli şehir bulunuyordu. Büyük İskender Kapadokya fethini atladı ama generali Perdiccas komutasında birlikler gönderdi. İskender’in ölümünün ardından yaşanan güç mücadelesinden sonra, Kapadokya, Pers satraplarının soyundan gelen yerel bir aristokrasinin yönetime devam etmesine ve Pers dini uygulamalarının sürmesine rağmen, Seleukosların hanedan yörüngesine düştü. Kapadokya, Magnesia’daki Roma zaferinden sonra bağlılığını Roma’ya devretti.

Cappadocia’s position on the eastern side of the Byzantine Empire left it open to attack. Raids by tribal groups in the 5th century spurred the construction of heavier fortifications in the area. However, establishing precise dates for their construction has proven difficult.

Kapadokya’nın Bizans İmparatorluğu’nun doğu tarafındaki konumu onu saldırıya açık bıraktı. 5. yüzyılda kabile gruplarının baskınları, bölgede daha ağır binalaşmanın inşasını teşvik etti. Ancak, bu inşaatlar için kesin tarihler belirlemek oldukça zordur.

Kapadokya Coğrafyası Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

The Cappadocian Region located in the center of the Anatolian Region of Turkey, with its valley, canyon, hills and unusual rock formation created as a result of the eroding rains and winds of thousands of years of the level, lava-covered plain located between the volcanic mountains Erciyes, Melendiz and Hasan as well as its troglodyte dwellings carved out of the rock and cities dug out into underground, presents an otherworldly appearance.

Türkiye’nin Anadolusu’nun merkezinde yer alan Kapadokya Bölgesi, vadileri, kanyonu, tepeleri ve binlerce yıllık yeryüzünü aşındıran yağmurlar ve rüzgarlar sonucu oluşan sıra dışı kaya oluşumuyla, lavlarla kaplı düzlükler arasında yer alır. Volkanik Erciyes, Melendiz ve Hasan dağları, kayalara oyulmuş mağara evleri ve yer altına oyulmuş şehirleri, apayrı bir dünyadan görüntüler sunuyor.

The eruptions of these mountains which were active volcanoes in geological times lasted until 2 million years ago. A soft tuff layer was formed, 150 m in thickness, by the issuing lavas in the valley surrounded by mountains. The rivers, flood water running down the hillsides of valleys. Strong winds eroded the geological formations consisting of tuff on the plateau formed with tuff layers. Thus creating bizarre shapes called fairy Chimneys. These take on the names of mushroom shaped, pinnacled, capped and conic shaped formations.

Jeolojik zamanlarda aktif volkan olan bu dağların püskürmeleri 2 milyon yıl öncesine kadar sürmüştür. Dağlarla çevrili vadide çıkan lavlarla 150 m kalınlığında yumuşak bir tüf tabakası oluşmuştur. Nehirler, vadilerin yamaçlarından aşağı akan sel suları. Şiddetli rüzgarlar, tüf tabakalarının oluşturduğu plato üzerindeki tüflerden oluşan jeolojik oluşumları aşındırmıştır. Böylece peribacaları adı verilen tuhaf şekiller oluştururlar. Bunlar mantar biçimli, sivri uçlu, şapkalı ve konik biçimli oluşumların adlarını alır.

Kapadokya’da Turizm Hakkında İngilizce ve Türkçe Bilgiler

Cappadocia enjoyed a period of prosperity in the 10th and 11th centuries that led to a surge in the construction of rock-cut churches and monasteries. Many of the surviving churches from this period are richly decorated. The Byzantine Empire lost Cappadocia permanently when it came under the control of the Seljuq Turks about the time that they defeated the Byzantine army at the Battle of Manzikert in 1071. The history of this area makes it the perfect place for history fanciers.

Kapadokya, 10. ve 11. yüzyıllarda, kayaya oyulmuş kilise ve manastırların inşasında bir artışa yol açan bir refah dönemi yaşadı. Bu dönemden kalan kiliselerin çoğu zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Bizans İmparatorluğu, 1071’de Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu mağlup ettikleri sıralarda Selçuklu Türklerinin kontrolüne geçince Kapadokya’yı kalıcı olarak kaybetmiştir. Bu bölgenin tarihi, burayı tarih meraklıları için mükemmel bir yer yapar.

The name Cappadocia is now commonly used in the tourism industry to refer to the area that extends roughly from Kayseri west to Aksaray (95 miles [150 km]), where the largest number of monuments are situated. The most-visited attractions include the sprawling underground cities of Derinkuyu and Kaymaklı and Göreme National Park, where there are a large number of rock-cut churches and dwellings. In 1985 Göreme National Park and other rock sites in the area were designated a UNESCO World Heritage site.

Kapadokya adı artık turizm endüstrisinde, kabaca Kayseri’nin batısından Aksaray’a (95 mil [150 km]) kadar uzanan ve en fazla sayıda anıtın bulunduğu bölgeye atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok ziyaret edilen yerler arasında, çok sayıda kayadan oyulmuş kilise ve meskenin bulunduğu genişleyen Derinkuyu, Kaymaklı ve Göreme Milli Parkı yer altı şehirleri yer alır. 1985 yılında Göreme Milli Parkı ve bölgedeki diğer kayalık alanlar UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edilmiştir.

Kapadokya İngilizce ve Türkçe Tanıtımı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kapadokya nerededir?
Kapadokya Türkiye’nin Nevşehir ilindedir.

Kapadokya neden ünlü bir turizm yeri?
1985 yılında Göreme Milli Parkı ve bölgedeki diğer kayalık alanlar UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edilmiştir.

Kapadokya’da gezilmesi gereken yerler nerelerdir?
En çok ziyaret edilen yerler arasında, çok sayıda kayadan oyulmuş kilise ve meskenin bulunduğu genişleyen Derinkuyu, Kaymaklı ve Göreme Milli Parkı yer altı şehirleri yer alır.

Kapadokya ismi nereden gelmektedir?
Kapadokya ismi aslında bir zamanlar burada var olmuş Kapadokya Krallığı Katpatuka’dan geliyor.

Kapadokya İngilizce ve Türkçe Tanıtımı ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Suzanna Son – Crocodile Tears Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Santino Le Saint – I Know Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri