Hepsi
Günlük İngilizce
Imported News En
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
Imported News En
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Kıtaların İngilizce İsimleri ve Cümle Örnekleri

Kıtaların İngilizce isimleri nelerdir? İngilizce kıta isimleri ve ülke isimleri nasıl söylenir? Kıtaların İngilizce isimleri cümle içinde nasıl kullanılır? Dünyada herkesin bildiği gibi toplamda 7 tane kıta bulunmaktadır. Bu kıtalarda çeşitli kültürlerden, dillerden ve ırklardan insan bulunmaktadır. İnsanların ve kültürlerinin farklı olmasının yanı sıra bu kıtaların iklimleri de birbirinden çeşitlidir. Bundan dolayı bu kıtaların isimlerine ve özelliklerine hakim olmanız hem ana dilinizde hem de İngilizcede çeşitli haberleri, bilgileri ve makaleleri takip etmenizi kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak bu kıtaların İngilizceleri bilmeniz bu kıtalardaki kültürleri, dilleri, yemekleri anlamanızda ve araştırmanızda size yardımcı olacaktır. Bu içeriğimizde sizin için Kıtaların İngilizce isimleri, özellikleri, başlıca ülkeleri ve cümle örneklerini hazırladık.

İngilizce Kıtalar Listesi

Peki bu kıtaların İngilizce isimleri, Türkçe karşılıkları ve okunuşları nasıldır? Kıtalar hakkında genel bilgilerin yanı sıra okuduğumuz içeriklerde ne anlama geldiklerini ve nasıl okunduklarını bilmek de gerekiyor. Sizin için İngilizce kıtalar listesini hazırladık.

İngilizcesiTürkçesiOkunuşuSes
AfrikaAfrikaEfrika
AntarcticaAntarktikaEntartika
AsiaAsyaEyja
AustraliaAvustralyaÖstralia
EuropeAvrupaYürop
North AmericaKuzey AmerikaNort Amerika
South AmericaGüney AmerikaSaut Amerika

Afrika İngilizcede Ne Demektir?

Afrika kıtası İngilizcede “Africa” anlamına gelmektedir. Afrikanın tasviri bir çok farklı kültürde ve eserde bulunmaktadır. Afrika nüfusu ve yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci kıtasıdır. Afrika bazı kaynaklarda insanlığın başladığı kıta olarak görülmesinin yanı sıra aynı zamanda antik uygarlıkların bir kısmının bulunduğu kıtadır. Afrika ismini ilk olarak Romalılardan “güneşi bol olan yerler” anlamına gelen Aprica kelimesinden geldiği iddia edilmektedir. Afrika, çok çeşitli iklim bölgeleri bulunan ve dünya üzerinde her iki iklim kuşağında da bulunan tek kıtadır. Ancak kıtanın büyük bir bölümü kurak çöllere ve savan iklime ev sahipliği yapmaktadır. Afrika aynı zamanda dünyanın en büyük çölü olan Sahra çölüne ev sahipliği yapmaktadır.

Afrika kıtasında olan bazı ülkelerin isimleri şöyledir:

Angola: Angola
Etiyopya: Ethiopia
Fas: Morocco
Gambiya: Gambia
Kenya: Kenya
Libya: Libya
Madagaskar: Madagascar
Mısır: Egypt
Zimbabve: Zimbabwe

Ancak bu ülkelerin ve kıtanın özellikleri ve ismini bilmek yetmiyor. İngilizce pratiğimizi arttırmak için örnek cümlelere birlikte göz atalım:

Zimbabwe used to be a nation called Rhodesia.
(Zimbabwe önceden, Rodezya adında bir ulustu.)

The Sahara Desert is located in Africa.
(Sahra Çölü Afrika’da yer almaktadır.)

“Some say there are some tribes in Eastern Africa that live on milk products.”
(Doğu Afrika’da bazı kabilelerin süt ürünleri ile yaşadığını söyleyenler var.)

“There are many various cultures and people in Africa.”
(Afrika’da birçok farklı kültür ve insan var.)

“Egypt is located in Northern Africa and it is one of the oldest civilizations.”
(Mısır, Kuzey Afrika’da bulunur ve en eski uygarlıklardan biridir.)

Antarktika İngilizcede Ne Demektir?

Antarktika kıtası İngilizcede “Antarctica” anlamına gelmektedir. Antarktika kıtası diğer kıtalardan farklı olarak üzerinde hiçbir ülke barındırmamaktadır. Antarktika, ortalama olarak kıtaların en soğuk, en kuru ve en rüzgarlı olanıdır ve en yüksek ortalama yüksekliğe sahiptir. Antarktika, esas olarak bir kutup çölüdür. Bu kıtanın özelliklerine ve ismine çalışırken sadece bunlara bakmak yetmiyor. İngilizce pratiğimizi arttırmak için örnek cümlelere birlikte göz atalım:

“Antarctica was discovered in 1820, however, it took nearly 100 years for explorers to reach the pole.”
(Antarktika 1820’de keşfedildi, ancak kaşiflerin kutba ulaşması yaklaşık 100 yıl sürdü.)
“The effects of climate change can be directly seen on Antarctica.”
(“İklim değişikliğinin etkileri doğrudan Antarktika’da görülebilir.”)

“There are no countries in Antarctica.”
(Antarktika’da ülke bulunmuyor.)

“I always wanted to wander around Antarctica.”
(Her zaman Antarktika’yı dolaşmak istemişimdir.)

“I sometimes wonder how it would be to live in Antarctica.”
(Antarktika’da yaşamak nasıl olurdu diye merak ediyorum bazen.)

Asya İngilizcede Ne Demektir?

Asya kıtası İngilizcede “Asia” anlamına gelmektedir. Asya kıtası yüzölçümü olarak Dünya’nın en büyük kıtası, aynı zamanda nüfus açısından en kalabalık kıtasıdır. İnsanlığın Afrika’dan çıktıktan sonra Asya kıtasına geçtiği söylenmektedir. Buna ek olarak en çok iklim çeşitliliğinin bulunduğu kıta Asya kıtasıdır. Asya kıtası aynı zamanda en büyük yüzölçümüne sahip olan Rusya ülkesini de bünyesinde barındırmaktadır. Bunların günümüzde karşımıza çıkan çoğu dinin de kaynağı Asya kıtasından çıkmıştır.
Asya kıtasında olan bazı ülkelerin isimleri şöyledir:

Bangladeş: Bangladesh
Butan: Bhutan
Çin: China
Kamboçya: Cambodia
Japonya: Japan
Kazakistan: Kazakhstan
Moğolistan: Mongolia
Irak: Iraq
Hindistan: India
İsrail: Israel
Ürdün: Jordan
Türkiye: Turkiye

Ancak bu ülkelerin ve kıtanın özellikleri ve ismini bilmek yetmiyor. İngilizce pratiğimizi arttırmak için örnek cümlelere birlikte göz atalım:

“China is the largest country in Asia in terms of population.”
(Asya’da nüfus bakımından en büyük ülke Çin’dir.)

“Russia is the largest country in Asia.”
(Asya’da en büyük ülke Rusya’dır.)

“Japan is in Eastern Asia.”
(Japonya Doğu Asya’dadır.)

“Most of Asia was once conquered by Genghis Khan.”
(Asya’nın çoğu bir zamanlar Cengiz Han tarafından fethedildi.)

“India is a developing country in Asia.”
(Hindistan, Asya’da gelişmekte olan bir ülkedir.)

Avustralya İngilizcede Ne Demektir?

Avustralya kıtası İngilizcede “Australia” anlamına gelmektedir. Avustralya, Okyanusya bölgesi içinde bulunmaktadır. Avustralya, anakara Avustralya, Tazmanya, Seram, Yeni Gine’nin büyük bölümü ve diğer komşu adaların bazılarından oluşan bir kıtadır. Avustralya, hem ülke genelinde hem de yıldan yıla önemli miktarda yağış ve sıcaklık değişkenliği ile tüm yerleşik kıtaların en kurak olanıdır. Avustralya özellikle internette çeşitli sürüngen ve örümceklerin olması ile ünlenmiştir.

Avustralya kıtasında olan bazı ülkelerin isimleri şöyledir:

Avustralya: Australia
Cocos Adaları: Cocos Islands
Christmas Adası: Christmas Island
Norfolk Adası: Norfolk Island
Ashmore ve Cartier Adaları: Ashmore and Cartier Islands

Sadece kıtanın özellikleri ve ismini bilmek yetmiyor. Örnek cümleler ile birlikte İngilizce pratiğimizi arttırmalıyız:

“Australia is the driest of any continent on earth other than Antarctica.”
(Avustralya, Antarktika dışında dünyadaki en kurak kıtadır.)

“Australia is the only continent covered by a single country.”
(Avustralya, tek bir ülke tarafından kapsanan tek kıtadır.)

“Australia is smaller than South America.”
(Avustralya Güney Amerika’dan daha küçüktür.)

“Australia is famous for its strange spiders.”
(Avustralya garip örümcekleriyle ünlüdür.)

“It is known that Australia is rich in natural resources.”
(Avustralya’nın doğal kaynaklar bakımından zengin olduğu biliniyor.)

Avrupa İngilizcede Ne Demektir?

Avrupa kıtası İngilizcede “Europe” anlamına gelmektedir. Avrupa’da altmış dört ülke bulunuyor. Avrupa ismini Zeus’un mitinden almaktadır. Avrupa kültürü, soyu Antik Yunan ve Antik Roma’ya kadar uzanan Batı uygarlığının başlangıç noktasıdır. Tarihte olan çoğu gelişmenin kaynağı da Avrupa olarak görülmektedir. Krallık ve imparatorluklara ev sahipliği yapmış bu kıta, endüstri devriminden sonra da gelişmişliğini korumuş ve diğer tüm kıtalara göre endüstrileşmesini kısa sürede tamamlamıştır. Avrupa, boyutu ve tarihi ile geleneklerinin ağırlığı nedeniyle geleneksel olarak kendi başına bir kıta olarak kabul edilmektedir.

Avrupa kıtasında olan bazı ülkelerin isimleri şöyledir:

Almanya: Germany
Macaristan: Hungary
Fransa: France
Hollanda: Netherlands
Yunanistan: Greece
Estonya: Estonia
Birleşik Krallık: United Kingdom
İtalya: Italy
İrlanda: Ireland
Danimarka: Denmark
Finlandiya: Finland

Bu kıtanın özelliklerine ve ismine çalışırken sadece bunlara bakmak yetmiyor. İngilizce pratiğimizi arttırmak için örnek cümlelere birlikte göz atalım:

“Turkey is located between Asia and Europe.”
(Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında konumlanmıştır.)

“Germany is in the middle of Europe.”
(Almanya Avrupa’nın ortasındadır.)

“I’ve never been to Europe, or Africa, or anywhere yet.”
(Henüz Avrupa’ya, Afrika’ya hatta hiçbir yere gitmedim.)

“Here are the oldest and most celebrated copper mines in Europe.”
(İşte Avrupa’nın en eski ve en ünlü bakır madenleri.)

“The Netherlands is a country in Europe.”
(Hollanda Avrupa’da bir ülkedir.)

Kuzey Amerika İngilizcede Ne Demektir?

Kuzey Amerika kıtası İngilizcede “North America” anlamına gelmektedir. Kıta, Asya ve Afrika’dan sonra üçüncü büyük kıtadır. Nüfus olarak da Asya, Afrika ve Avrupa’dan sonra en kalabalık dördüncü kıtadır. Kuzey Amerika kıtası, çeşitli fikirlere ve görüşlere ev sahipliği yapmaktadır. Kıta diğer kıtalardan daha uzakta olduğu için çoğu savaştan direkt etkilenmemiştir.

Kuzey Amerika kıtasında olan bazı ülkelerin isimleri şöyledir:

Amerika Birleşik Devletleri: United States of America
Barbados: Barbados
Kanada: Canada
Meksika: Mexico
Küba: Cuba
Kosta Rika: Costa Rica
Guatemala: Guatemala
Dominika:Dominica
Honduras: Honduras
Jamaika: Jamaica

Sadece kıtanın özellikleri ve ismini bilmek yetmiyor. Örnek cümleler ile birlikte İngilizce pratiğimizi arttırmalıyız:

“America was discovered by Columbus in 1492.”
(Amerika 1492 yılında Columbus tarafından keşfedildi.)

“North America is the third largest continent in size and the fourth largest when we consider population.”
(Kuzey Amerika, büyüklük olarak üçüncü, nüfus olarak ise dördüncü en büyük kıtadır.)

“The largest country in North America Is Canada.”
(Kuzey Amerika’daki en büyük ülke Kanada’dır.)

“All the countries in the entire North America touch an ocean.”
(Tüm Kuzey Amerika’daki tüm ülkeler bir okyanusa dokunuyor.)

“The conquest of America cost between 60 and 70 million lives.”
(Amerika kıtasının fethi altmış-yetmiş milyon cana mal oldu.)

Güney Amerika İngilizcede Ne Demektir?

Güney Amerika kıtası İngilizcede “South America” anlamına gelmektedir. Amerika adı verilen tek bir kıtanın güney alt bölgesi olarak da tanımlanabilir. Kıtanın kültürel ve etnik görünümü, yerli halkların Avrupalı fatihler ve göçmenlerle etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Kıtada en çok konuşulan diller arasında Portekizce ve İspanyolca vardır. Güney ismi ne kadar sıcak bir iklimi temsil etse de, Kıtanın güneyi kutuplara yakın olduğu için soğuktur.

Güney Amerika kıtasında olan bazı ülkelerin isimleri şöyledir:

Arjantin: Argentina
Brezilya: Brasil
Guyana: Guyana
Bolivya: Bolivia
Uruguay: Uruguay
Şili: Chile
Paraguay: Paraguay
Kolombiya: Colombia
Venezuela: Venezuela

Bu ülkelerin ve kıtanın özellikleri ve ismini bilmek yetmiyor. İngilizce pratiğimizi arttırmak için örnek cümlelere birlikte göz atalım:

“Argentina is a country in South America.”
(Arjantin, Güney Amerika’da bir ülkedir.)

“Colombia is a country in South America.”
(Kolombiya, Güney Amerika’da bir ülkedir.)

“South America’s geologic structure consists of two dissymmetric parts.”
(Güney Amerika’nın jeolojik yapısı iki asimetrik parçadan oluşmaktadır.)

“South America occupies the southern portion of the Americas.”
(Güney Amerika, Amerika kıtasının güney bölümünü kaplar.)

“The east-central Brazilian plateau has a humid and warm tropical climate.”
(Doğu-orta Brezilya platosu nemli ve sıcak bir tropikal iklime sahiptir.)

Kıtaların İngilizce İsimleri ve Cümle Örnekleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Amerika kıtası kaç yılında keşfedilmiştir?

Amerika Kıtası 1492 yılında keşfedilmiştir.

Narcos dizisi hangi Güney Amerika ülkesinde geçmektedir?

Narcos dizisinin konusu, Güney Amerika’nın Kolombiya ülkesinde geçmektedir.

Avrupa kıtasında hangi ülkeler vardır?

Avrupa kıtasında başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Türkiye olmak üzere birçok ülke vardır.

Sahra çölü hangi kıtadadır?

Sahra çölü Afrika kıtasında bulunmaktadır ve kıtayı Sahra üstü ve Sahra altı olarak ikiye ayırır.

Kıtaların İngilizce İsimleri ve Cümle Örnekleri ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Pixies – Where is My Mind? Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Laura Branigan – Self Control Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri