Hepsi
Çocuklar için İngilizce
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Çocuklar için İngilizce
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Mali Müşavirler İçin İş İngilizcesi

Mali Müşavirler, müşterilere finansal danışmanlık sağlarlar ve finans sektöründe hızlı bilgi edinmek çok önemlidir. Bununla birlikte, bu tür bilgilerin çoğu sadece İngilizce olarak erişilebilir. İngilizce süreli yayınlarda, ekonomideki en önemli değişikliklerle ilgili güncel bilgiler bulunabilir. Bu yüzden mali müşavirler için iş İngilizcesi bilmek oldukça önemlidir. Bu yazımızda mali müşavirlerin kullandığı iş İngilizcesi terimlerini, bu terimleri bilmenin önemini ve sebeplerini görebilirsiniz.

Mali Müşavirler için iş İngilizcesi

İngilizcesiTürkçesi
AccountingMuhasebe
Accounting estimateMuhasebe tahmini
Accounts payableBorçlar
Accounts receivableAlacaklar
AffiliateBağlı kuruluş
AmortizationAmortisman
Annual periodsYıllık dönemler
Applicant entityBaşvuran kuruluş
Applicant individualBaşvuru sahibi birey
AssetsVarlıklar
AuditDenetim
Balance sheetBilanço
Bank overdraftBorçlu cari hesap
BenefitFayda
Book valueDefter değeri
Break-even analysisBaşabaş analiz
BudgetingBütçeleme
Business activityTicari faaliyet
CapitalSermaye
Capital expendituresYatırım harcamaları
Capital LeasesSermaye kiralamaları
Cash flow statementNakit akış tablosu
Cash flow testNakit akış testi
Cash inflowNakit girişi
Cash ratioNakit oranı
Cash-basis accountingNakit esaslı muhasebe
CollateralKolletral
Companion fileRefakatçi dosya
ComparabilityKarşılaştırılabilirlik
Corporate taxKurumlar vergisi
CorporationKurum
Cost of goods soldSatışların maliyeti
Credit score testKredi puanı testi
Current assetsCari varlık
Current liabilitiesCari yükümlülükler
Current ratioCari oran
Days payableÖdenecek gün sayısı
Days receivableAlacak günleri
Debt to equity ratioBorç/Özsermaye Oranı
DepreciationAmortizan
DisclosureAçıklama
DividedTemettü
Duplicated interestKamuya açıklanmış faiz
Earning before interest and taxesFaiz ve vergi öncesi Kar
Earnings per shareHisse başına Kar
Entityİşletme
Expected ValueTahmini değer
ExpensesGiderler
Extraordinary itemsOlağan dışı kalemler
Financial capitalFinansal sermaye
Financial ratiosFinansal oranlar
Gross marginBrüt satış karı
Gross profitBrüt kar
GuarantorKoruyucu
Hardship WaiverZorluk feragatnamesi
Hire-purchase contractKiralama-satınalma sözleşmesi
In the moneyKarda oran
Income statementGelir tablosu
Income taxGelir vergisi
Injury analysisYaralanma analizi
Injury periodYaralanma dönemi
InterestFaiz
Interest expenseFaiz giderleri
InventoryStok
InvestorYatırımcı
Limited PartnershipSınırlı ortaklık
MarginBrüt kar
Net incomeNet gelir
Net profitNet kar
Normal annual salesNormal yıllık satışlar
Normal gross marginNormal brüt kar
Operating expensesİşletme giderleri
Operating incomeİşletme geliri
Operating leasesİşletme kiraları
PartnershipOrtaklık
Profit and loss statementGelir gider tablosu
Profit marginKar marjı
Quick ratioHızlı oran
Return of equityÖzsermaye getirisi
Return of investmentYatırım getirisi
Return on assetsVarlık getirisi
RevenueGelir
Substantial damageÖnemli zarar
Tax returnVergi iadesi
TaxationVergilendirme
Trend analysisTrend analizi
Working capitalİşletme sermayesi

Bu terimlerin cümle içinde kullanımlarına örnekler:

The river is a real asset.
(Nehir gerçek bir değer.)

The group had a net profit margin of 30% last year.
(Grup geçen yıl %30 net kar marjı elde etti.)

We made an inventory of the library’s collection.
(Kütüphanenin koleksiyonunun bir envanterini çıkardık.)

A typical luxury car makes a gross profit of around 15-20 percent of its sales price, and small cars barely break even.
(Tipik bir lüks araba, satış fiyatının yaklaşık yüzde 15-20’si kadar brüt kar elde eder ve küçük arabalar ancak başa baş gelir.)

I paid $4,100 for the car four years ago, but its book value is now under $500. (Araba için dört yıl önce 4.100 dolar ödedim ama defter değeri şu anda 500 doların altında.)

They audit the company books every year.
(Şirket defterlerini her yıl denetliyorlar)

The company expects operating income to double next year.
(Şirket gelecek yıl faaliyet gelirlerinin iki katına çıkmasını bekliyor.)

The factory lost revenue because of the strike by the workers.
(Fabrika, işçilerin grevi nedeniyle gelir kaybetti.)

The company insists that the debt is supportable and the return on investment is attractive.
(Şirket borcun desteklenebilir ve yatırım getirisinin cazip olduğu konusunda ısrar ediyor.)

Governments have laws and armies and taxation to back their cause.
(Hükümetlerin davalarını desteklemek için yasaları, orduları ve vergileri vardır.)

He has no working capital; he cannot run his business.
(İşletme sermayesi yok; işini yürütemiyor.)

Analysts were expecting revenues of $4.37 billion and earnings per share of $0.67.
(Analistler 4,37 milyar dolar gelir ve 0,67 dolar hisse başına kazanç bekliyorlardı.)

Net income was up 55 percent to $68.2 million.
(Net gelir yüzde 55 artışla 68,2 milyon dolar oldu.)

The industry still places the greatest emphasis on financial analysis versus operational capabilities.
(Sektör hala en büyük önemi operasyonel yeteneklere karşı finansal analize veriyor.)

The quick ratio measures a company’s ability to meet its short-term obligations with its most liquid assets.
(Hızlı oran, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini en likit varlıklar ile karşılama kabiliyetini ölçer.)

Operating leases are contractual agreements allowing a company to use an asset without ownership, often used for equipment or property.
(Faaliyet kiralamaları, bir şirketin bir varlığı mülkiyeti olmadan kullanmasına izin veren, genellikle ekipman veya mülk için kullanılan sözleşmeye dayalı anlaşmalardır.)

Mali Müşavirler İçin İngilizce Bilmenin Önemi

İngilizce bilmek, mali müşavirler için uluslararası müşterilerle etkili iletişim kurma ve küresel iş dünyasında rekabet avantajı sağlar. Uluslararası finansal raporları anlamak ve yorumlamak için İngilizce bilmek gereklidir. Ayrıca İngilizce, uluslararası ticaret, vergi ve finansal düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur, bu da müşterilere daha derinlemesine danışmanlık sağlar. Mali müşavirlerin İngilizce bilmesi, uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar bulmalarına ve uluslararası projelerde yer almalarına yardımcı olur. Son olarak, İngilizce, meslektaşlarla ve profesyonellerle işbirliği yapmayı kolaylaştırır, uluslararası konferanslara katılma ve bilgi ve deneyim paylaşma fırsatları sağlar.

Mali Müşavirler İçin İngilizce Bilmek Şart Mı?

Mali müşavirler için İngilizce bilmek şart olmamakla beraber, fazla avantaj sağlar. Farklı ülkelerde çalışmak, uluslararası müşterilere danışmanlık sağlayabilmek için İngilizce bilmek önemlidir. Daha kapsamlı danışmanlık sağlamak amacıyla ülkelerin muhasebe standartları araştırmak ve finansal raporları anlayabilmek gerekir.

Eğer pratik yapacak birini bulamıyorsanız English Central olarak, İngilizce pratik yapmanız konusunda size dilediğiniz zaman bire bir canlı ders seçenekleri sunmaktayız. Özel dersler sizin ihtiyaç ve isteklerinize göre şekillenir, dilediğiniz konu hakkında uzman öğretmenlerimizle İngilizce konuşma pratiği yapabilirsiniz. Özel derslere ek olarak diğer ülkelerden öğrencilerin de katıldığı grup derslerine de katılabilirsiniz.

Mali Müşavirler İçin İş İngilizce ile İlgili Sık Sorulan Sorular:

Mali Müşavirler İçin İngilizce Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Mali müşavir çalışanları İngilizceyi çeşitli yerlerden öğrenebilirler. Sitemizde 7 seviye ve sayısız ilgi alanını kapsayan 30.000den fazla interaktif video bulunmaktadır. Dilerseniz, istediğiniz öğretmen ile istediğiniz yerde, bireysel ya da dünyanın her yanından gelen öğrencilerin bulunduğu grup çalışmalarına katılabilirsiniz.

Mali Müşavirin İngilizce Bilmesi, Uluslararası İş Fırsatlarını Nasıl Etkiler?

İngilizce bilen mali müşavirler, uluslararası müşterilere daha etkili bir şekilde hizmet verebilir ve uluslararası projelerde yer alabilirler. Başka şirketlerle iş birliği yapma fırsatının yanı sıra, küresel pazarlamada daha rekabetçi olabilirler.

Mali Müşavirler İçin İngilizce Ne kadar Önemlidir?

Mali müşavirler kariyerlerini büyütmek ve uluslararası alanda başarılı olmak için İngilizce bilmelidir.

Mali Müşavirler İçin İngilizce Öğrenmenin Avantajları Nelerdir?

Mali müşavirler için ingilizce bilmenin avantajlarından birkaçı şu şekildedir; uluslararası iş fırsatlarında artış, farklı muhasebe standartlarına uygun çalışmak ve güncel yabancı kaynaklara erişim.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Çocuklar İçin Deneyler
Çocuklar İçin İngilizce Başarı Sözleri ve Tebrik Mesajları