Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Metro Boomin – Calling Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri

Metro Boomin’in Calling adlı şarkısı 2 Haziran 2023’te çıkmıştır. Bu şarkıda Metro Boomin’e Swae Lee, NAV ve A Boogie wit da Hoodie eşlik etmektedir. “METRO BOOMIN PRESENTS SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE” adlı albümde yer alan Calling, Spiderman: Across The Spider-verse filminin soundtrack’inin bir parçasıdır. Metro Boomin – Calling şarkısının İngilizce sözlerini, Türkçe çevirisini ve okunuşlarını sizler için hazırladık.

Metro Boomin – Calling Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri Tablosu

Metro Boomin – Calling şarkısının İngilizce sözleri, Türkçe çevirisi ve okunuşları aşağıdaki gibidir:

İngilizce LyricsTürkçe ÇeviriOkunuşları
Just to save youYalnızca seni kurtarmak içinCast tu seyv yu
Ooh-ooh-oohUuu-uuu-uuuUuu-uuu-uuu
YoYoYo
I'd give my allHer şeyimi verirdimAyd giv may ol
HeyHeyHey
(Ooh) Just to save you, I'd give all of me (All of me, yeah)(Uuu) Yalnızca seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyimi, evet)(Uuu) Cast tu seyv yu, ayd giv ol of mi (ol of mi, ye)
I can hear you screamin' out, callin' me (Callin' me)Bağırıp bana seslendiğini duyabiliyorum (bana seslendiğini)Ay ken hiyır yu skriymin aut, kolin mi (kolin mi)
It's my fault, made you fall for me (Fall)Benim suçum, bana aşık olmanı sağladım (aşık)Its may folt, meyd yu fol for mi (fol)
So, to save you, I'd give my all (My all)O yüzden, seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyim)So, tu seyv yu, ayd giv may ol (may ol)
Just to save you, I'd give all of me (All of me)Yalnızca seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyimi)Cast tu seyv yu, ayd giv ol of mi (ol of mi)
I can hear you screamin' out, callin' me (Callin' me)Bağırıp bana seslendiğini duyabiliyorum (bana seslendiğini)Ay ken hiyır yu skriymin aut, kolin mi (kolin mi)
It's my fault, made you fall for me (Fall for me)Benim suçum, bana aşık olmanı sağladım (aşık)Its may folt, meyd yu fol for mi (fol fot mi)
So, to save you, I'd give my all (My all)O yüzden, seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyim)So, tu seyv yu, ayd giv may ol (may ol)
You fell for me, I count on you when times are toughBana aşık oldun, zor zamanlarımda sana güveniyorumYu fel for mi, ay kaunt on yu ven taymz ar taf
Instead of holdin' you down, I should lift you upSeni geride tutmak yerine seni yukarı kaldırmalıyımİnsted of holding yu daun, ay şud lift yu ap
It hurts me when you start to see my flaws (My flaws)Eksik yanlarımı görmeye başlaman beni üzüyor (Eksik yanlarım)It hörts mii ven yu start tu si may flavs
But just to save you, I'd risk it all (All)Ama sırf seni kurtarmak için her şeyimi riske atarım (her şeyim)Bat cast tu seyv yu, ayd rist it ol (ol)
Short on time for you, I'd never havе enough (Have enough)Seninleyken zamanım hep az, hiç yeter diyemem (yeter diyemem)Şort on taym for yu, ayd never hev inaf (hev inaf)
Whеn I ran into you, I didn't plan on fallin' in loveSana rastladığımda aşık olmayı planlamamıştımVen ay ren intu yu, ay didnt plen on folin in lav
Always there to wipe your tears, I hate to see you cryGözyaşlarını silmek için hep yanındayım, ağladığını görmekten nefret ediyorumOlveyz der tu vayp yor tiyırs, heyt tu si yu tray
If you tell me to jump, I'll ask you, "How high?"Bana zıplamamı söylersen, “Ne kadar yükseğe?” diye sorarımIf yu esk mi tu camp, ayl esk yu “hav hay?”
I know sometimes it be hard for me to tell the truth (Tell the truth)Bazen doğruyu söylemenin bana zor geldiğini biliyorumAy nov samtayms it bi hard for mi tu tel dı trut (tel dı trut)
But I go through any obstacle to get to you (To you)Ama senin için bütün engelleri aşarım (senin için)Bat ay go tru eniy obstikıl tu get tu yu (tu yu)
I'm not materialistic, but I got a thing for youMateryalistik değilim, ama sana karşı bir zaafım varAym nat materyalistik, bay ay gat a ting for yu
Treat the world like my guitar, I'm pullin' strings for youDünya gitarımmış gibi, senin için sınırları zorluyorumTriyt dı vörld layk may gitar, aym pulin strings for yu
(Ooh) Just to save you, I'd give all of me (All of me, yeah)(Uuu) Yalnızca seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyimi, evet)(Uuu) Cast tu seyv yu, ayd giv ol of mi (ol of mi, ye)
I can hear you screamin' out, callin' me (Callin' me)Bağırıp bana seslendiğini duyabiliyorum (bana seslendiğini)Ay ken hiyır yu skriymin aut, kolin mi (kolin mi)
It's my fault, made you fall for me (Fall)Benim suçum, bana aşık olmanı sağladım (aşık)Its may folt, meyd yu fol for mi (fol)
So, to save you, I'd give my all (My all)O yüzden, seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyim)So, tu seyv yu, ayd giv may ol (may ol)
Just to save you, I'd give all of me (All of me)Yalnızca seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyimi)Cast tu seyv yu, ayd giv ol of mi (ol of mi)
I can hear you screamin' out, callin' me (Callin' me)Bağırıp bana seslendiğini duyabiliyorum (bana seslendiğini)Ay ken hiyır yu skriymin aut, kolin mi (kolin mi)
It's my fault, made you fall for me (Fall for me)Benim suçum, bana aşık olmanı sağladım (aşık)Its may folt, meyd yu fol for mi (fol fot mi)
So, to save you, I'd give my all (My all)O yüzden, seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyim)So, tu seyv yu, ayd giv may ol (may ol)
Let me be your heroKahramanın olmama izin verLet mi bi yor hiro
You held me down, I was stuck at the bottomBeni aşağıda tuttun, dibe sıkışmış haldeydimYu held mi daun, ay vaz stak et dı batım
Get out of here, I'll get you lit, ohÇekil önümden, seni yakarım, ohGet aut of hiyır, ayl get yu lit, o
I know you can't stand meBana katlanamadığını biliyorumAy nov yu kent stend mi
I am the one that bust down your rose gold, had your diamonds dancin'Pembe altınını paramparça eden, mücevherlerini dans ettiren benimAym dı van det bast daun yor roz gold, hed yor daymındz densin
I picked you up in that Bentley Mulsanne, when them sirens was glarin'Seni Bentley Mulsanne’yle aldım, sirenler öterkenAy pikd yu ap in det Bentli Mulsen, ven dem sayrınz waz glerin
I gave you this number, it's nobody else that got it, you can call meSana bu numarayı verdim, başka kimsede yok, beni arayabilirsinAy gayv yu dis nambır, its nobadiy els det gat it, yu ken kol mi
The way I let you come into my life and take my heart away, it's like a robberyHayatıma girmene ve kalbimi alıp götürmene izin vermem, resmen hırsızlıkDı vey ay let yu kam intu may layf end teyk may hart avey, its layk a robıriy
Every time you look up on the charts, now you seein' me, I hope you proud of meHer kafanı kaldırıp listelere baktığında beni görüyorsun artık, umarım gurur duyuyorsundurEvri taym yu luk ao on dı çarts, nav yu siin mi, ay hoop yu praud of mi
I got you bussed down, Patek Philippes, ain't no way you goin' back to CartisSenin pahalı saatine mücevherler döşedim, eskilerine geri dönmenin imkanı yokAy gat yu basd daun, Patek Filips, eynt no ey yu goin bek tu Kartiz
And I splurge on her, she's like "Saint Laurent me"Ve ona epey para harcadım, “Bana Saint Laurent al” diyorEnd ay splörc on hör, şiyz layk “Seynt Lorant mi”
Seen me out in a public, hardlyDışarıda beni görmek, nadirenSiyn mi aut in pablik, hardli
Low-key with my mask, I'm soloMaskemle dikkat çekmiyorum, yalnızımLov kiy vit may mesk, aym solo
If I don't speak to nobody, I'm sorryKimseyle konuşmazsam kusura bakmayınİf ay dont spiyk tu nobadiy, aym sori
And I'll save you if you can't save yourselfVe seni kurtarırım sen kendini kurtaramıyorsanEnd ayl seyv yu if yu kent seyv yorself
Hold on, let me catch my breathDur, soluklanayımHold on, let mi keç may bret
Need a hero? I'm the last one leftKahramana mı ihtiyacı var? Ben kalan sonuncusuyumNiyd a hiro? Aym dı lest van left
(Ooh) Just to save you, I'd give all of me (All of me, yeah)(Uuu) Yalnızca seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyimi, evet)(Uuu) Cast tu seyv yu, ayd giv ol of mi (ol of mi, ye)
I can hear you screamin' out, callin' me (Callin' me)Bağırıp bana seslendiğini duyabiliyorum (bana seslendiğini)Ay ken hiyır yu skriymin aut, kolin mi (kolin mi)
It's my fault, made you fall for me (Fall)Benim suçum, bana aşık olmanı sağladım (aşık)Its may folt, meyd yu fol for mi (fol)
So, to save you, I'd give my all (My all)O yüzden, seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyim)So, tu seyv yu, ayd giv may ol (may ol)
Just to save you, I'd give all of me (All of me)Yalnızca seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyimi)Cast tu seyv yu, ayd giv ol of mi (ol of mi)
I can hear you screamin' out, callin' me (Callin' me)Bağırıp bana seslendiğini duyabiliyorum (bana seslendiğini)Ay ken hiyır yu skriymin aut, kolin mi (kolin mi)
It's my fault, made you fall for me (Fall for me)Benim suçum, bana aşık olmanı sağladım (aşık)Its may folt, meyd yu fol for mi (fol fot mi)
So, to save you, I'd give my all (My all)O yüzden, seni kurtarmak için, her şeyimi verirdim (her şeyim)So, tu seyv yu, ayd giv may ol (may ol)
(All of me)(Her şeyimi)(Ol of mi)
Oh-oh (All of me)Uu-uu (Her şeyimi)Uu-uu (Ol of mi)
All the peopleBütün insanlarOl dı piypıl
And all of meVe her şeyimEnd ol of mi
If Young Metro don't trust you—, trust youEğer Genç Metro sana güvenmezse—, güvenmezseIf yang metro dont trast yu–, trast yu
MetroMetroMetro
Mini man, come on, drop the beatKüçük adam, hadi, başlat şarkıyıMini men, kam on, drap dı biyt

Metro Boomin – Calling Şarkısı İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Metro Boomin – Calling şarkısı hangi filmde?
Metro Boomin – Calling şarkısı Spiderman: Across The Spider-verse filminde yer almaktadır.

Metro Boomin – Calling şarkısını kim söylüyor?
Metro Boomin – Calling şarkısını Metro Boomin, NAV, Swae Lee ve A Boogie wit da Hoodie söylemektedir.

Metro Boomin – Calling şarkısını kim yazdı?
Metro Boomin – Calling şarkısını Metro Boomin, NAV, A Boogie wit da Hoodie, Swae Lee, Chris Townsend ve ​​johan lenox yazmıştır.

Spiderman: Across The Spider-verse ne zaman çıktı?
Spiderman: Across The Spider-verse filmi Türkiye’de 2 Haziran 2023 tarihinde vizyona girmiştir.

Müzik dinleyerek İngilizce öğrenmek ister misiniz? 20.000’den fazla video dersini içeren EnglishCentral’ın internet sitesini ziyaret edip en sevdiğiniz şarkılarla İngilizce çalışabilirsiniz.

Jimin – Like Crazy (English Ver.) Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Santino Le Saint – Goodbye Paris Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri