Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

Past Continuous Tense nedir ve hangi durumlarda kullanılır? Past Continuous Tense Türkçeye nasıl çevrilir? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından soruluyor. Soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Nedir?

İngilizce zaman çekimleri arasında geçmiş zamanı belirten Past Continuous Tense, geçmişte gerçekleşmesi belli bir zaman almış olan olay ya da durumları ifade ederken kullanılır. Türkçe karşılığı düşünüldüğünde bu zaman çekiminin tam çevirisi, “Yapıyordum, gidiyordum.” şeklindedir.

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede S-V-O kuralı olarak geçen Özne+Yüklem+Nesne kuralı; daha net açıklamak gerekirse İngilizcede fiilin özneden hemen sonra gelmesi durumu Past Continuous Tense için de geçerlidir. Burada dikkat edilmesi gereken ise; özneden sonra “be” fiilinin geçmiş hali olan “was” ya da “were” fiilinin özneye göre belirlenerek kullanılması ve fiile “-ing” ekinin getirilmesidir. Bu kurallar göz önünde bulundurulunca Past Continuous Tense cümle dizilimi şu şekildedir;

Olumlu cümlelerde:
I + was + V-ing
He/She/It + was + V-ing
We/You/They + were + V-ing

Olumsuz cümlelerde:
I + was + not + V-ing
He/She/It + was + not + V-ing
We/You/They + were + not + V-ing

Soru cümlelerinde:
Was + I + V-ing ?
Was + He/She/It + V-ing ?
Were + We/You/They + V-ing ?

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu cümlelerde:I/He/She/It/You/We/They + was/were + fiil (v-ing)
Olumsuz cümlelerde:I/He/She/It/You/We/They + wasn't/weren't + fiil (v-ing)
Soru cümlelerinde:Was/Were + I/He/She/It/You/We/They + fiil (v-ing)

Aşağıdaki tabloda Past Continuous Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin dizilimi örneklendirilmiştir.

Olumlu Cümle
(Subject + was/were + V+ing)
Olumsuz Cümle
(Subject + was/were not + V+ing)
Soru Cümlesi
(was/were + subject + V+ing)
I was coming. (Ben geliyordum.)I was not coming. (Ben gelmiyordum.)Was I coming. (Ben geliyor muydum?)
You were coming. (Sen geliyordun.)You were not coming. (Sen gelmiyordun.)Were you coming? (Sen geliyor muydun?)
He/She/It was coming. (O geliyordu.)He/She/It was not coming. (O gelmiyordu.)Was he/she/it coming. (O geliyor muydu?)
We were coming. (Biz geliyorduk.)We were not coming. (Biz gelmiyorduk.)Were we coming? (Biz geliyor muyduk?)
You were coming. (Siz geliyordunuz.)You were not coming. (Siz gelmiyordunuz.)Were you coming? (Siz geliyor muydunuz?)
They were coming. (Onlar
geliyorlardı.)
They were not coming. (Onlar
gelmiyorlardı.)
Were they coming? (Onlar geliyorlar
mıydı?)

İngilizcede Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede geçmişi tanımlayan Past Tense bahsedilen olayın geçmiş zamanda yaşandığını ifade etmek için kullanılır. Bir cümlenin Past Tense ile kurulduğunu belirtmek için cümlede kullanılan fiil 2. hale getirilir. Past Continuous Tense’de ise geçmiş zamanda was/were yardımcı fiili kullanılır ve ardından fiil “-ing” eki getirilerek eklenir.

They were studying chemistry.

(Onlar kimya çalışıyorlardı.)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Cümle Nasıl Kurulur

Past Continuous Tense geçmişte belli bir süre içerisinde gerçekleşen olayları ifade eder, bu sebeple geçmiş zamanı belirtmek için özneden sonra “was/were” yardımcı fiili ve gerçekleşen olayın bir süre içerisinde gerçekleştiğini belirtmek için fiilin “ing” eki almış hali ile nesne art arda eklenerek cümle oluşturulur. Aşağıda cümle dizilimine dair verilen örneği inceleyelim;

-Subject (I/You/He/She/It/We/You/They) + Yardımcı Fiil (Was/Were) + Fiil (V-ing) + ….

I was studying.

(Ben ders çalışıyordum.)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Olumlu Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + Was/Were + V-ing

Özneden sonra was veya were yardımcı fiilleri özneye göre belirlenerek ve daha sonra fiile “-ing” eki getirilerek art arda eklenmesiyle Past Continuous Tense ile olumlu cümle oluşturulur.

Aşağıda Past Continuous Tense ile olumlu cümle örnekleri yer almaktadır.

I was carrying her books when she was exercising.

(O egzersiz yaparken onun kitaplarını taşıyordum.)

We were cleaning the house all day.

(Bütün gün evi temizliyorduk.)

My brother was swimming in the pool when I fell down.

(Yere düştüğümde abim havuzda yüzüyordu.)

They were washing the dishes while I was doing homework.

(Ben ödev yaparken onlar bulaşıkları yıkıyorlardı.)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Olumlu Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + Was/Were + V-ing
-Özneden sonra was veya were yardımcı fiilleri özneye göre belirlenerek ve daha sonra fiile “-ing” eki getirilerek art arda eklenmesiyle Past Continuous Tense ile olumlu cümle oluşturulur.
-Aşağıda Past Continuous Tense ile olumlu cümle örnekleri yer almaktadır.

I was carrying her books when she was exercising.

(O egzersiz yaparken onun kitaplarını taşıyordum.)

We were cleaning the house all day.

(Bütün gün evi temizliyorduk.)

My brother was swimming in the pool when I fell down.

(Yere düştüğümde abim havuzda yüzüyordu.)

They were washing the dishes while I was doing homework.

(Ben ödev yaparken onlar bulaşıkları yıkıyorlardı.)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Olumsuz Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + Was/Were + not + V-ing
-Özneden sonra was veya were yardımcı fiilleri özneye göre belirlenerek eklenir ve ardından olumsuzluk anlamı vermesi için “not” eklenir, daha sonra fiile “-ing” eki getirilerek art arda eklenmesiyle Past
-Continuous Tense ile olumsuz cümle oluşturulur.
Aşağıda Past Continuous Tense ile olumsuz cümle örnekleri yer almaktadır.

They weren’t waiting for me when I arrived at the meeting hall.

(Toplantı odasına vardığımda beni beklemiyorlardı.)

He wasn’t watching the movie when I looked at him.

(Ona baktığımda filmi izlemiyordu.)

She wasn’t studying when I went to her room.

(Odasına gittiğimde ders çalışmıyordu.)

We weren’t listening to him while he was giving a lecture.

(Ders anlatırken onu dinlemiyorduk.)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

Cümle dizilişi: Was/Were + S + V-ing
-Yarcımcı fiilden (was/were) sonra özne ve fiilin “-ing” eki almış hali art arda eklenerek Past Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Past Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Were you going home last night?

( Dün gece eve mi gidiyordun?)

Was she crying in the bathroom?
(Banyoda ağlıyor muydu?)

Were you sleeping when I called you?

(Seni aradığımda uyuyor muydun?)

Were they playing games before the teacher came?

(Öğretmen gelmeden önce oyun mu oynuyorlardı?)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Cümle dizilişi: Was/Were + not + S + V-ing
-Olumsuz halde yarcımcı fiilden (wasn’t/weren’t) sonra özne ve fiilin “-ing” eki almış hali art arda eklenerek Past Continuous Tense ile olumsuz soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Past Continuous Tense ile olumsuz soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Weren’t they working all night?

(Bütün gece çalışmıyorlar mıydı?)

Weren’t we cooking at 9 a.m.?

(Saat 9’da yemek yapmıyor muyduk?)

Wasn’t she walking in the park this morning?

(Bu sabah parkta yürümüyor muydu?)

Weren’t we having breakfast when she fainted?

(O bayıldığında biz kahvaltı etmiyor muyduk?)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + Was/Were + Being + V3
-Özneden sonra yardımcı fiil (was/were), daha sonra “being” ve ardından fiilin 3. hali eklenerek Past -Continuous Tense ile edilgen cümle oluşturulur.
Aşağıda Past Continuous Tense ile edilgen cümle örnekleri yer almaktadır.

I was being dragged out by the security.

(Güvenlik tarafından dışarı sürükleniyordum.)

He was being bullied by the other kids when his mother came.

(Annesi geldiğinde diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğruyordu.)

The house was being painted when I left for work.

(Ben işe giderken ev boyanıyordu.)

The Christmas tree was being decorated when I came to the office.

(Ofise geldiğimde yılbaşı ağacı süsleniyordu.)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

Cümle dizilişi: Was/Were + S + Being + V3
-Yardımcı fiilden (was/were) sonra özne, ardından “being”, daha sonra da fiilin 3. hali art arda eklenerek Past Continuous Tense ile olumlu edilgen soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Past Continuous Tense ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Were the pumpkins being decorated by the students?

(Balkabakları öğrenciler tarafından mı süsleniyordu?)

Were your tears being wiped by him?

(Gözyaşların onun tarafından mı siliniyordu?)

Was the boy being questioned by the police all night?

(Çocuk bütün gece polis tarafından sorgulanıyor muydu?)

Was the crime scene being investigated when you arrived?

(Sen vardığında olay yeri inceleniyor muydu?)

İngilizcede Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

Cümle dizilişi: Was/Were + not + S + Being + V3
-Yardımcı fiile “not” eklendikten (wasn’t/weren’t) sonra özne, ardından “being”, daha sonra da fiilin 3. hali art arda eklenerek Past Continuous Tense ile olumsuz edilgen soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Past Continuous Tense ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Weren’t the students being observed by the teachers during the lunch break?

(Öğle arasında öğrenciler öğretmenler tarafından gözlenmiyorlar mıydı?)

Wasn’t the pool being cleaned by the housekeeper this morning?

(Havuz bu sabah temizlikçi tarafından temizlenmiyor muydu?)

Wasn’t your bag being carried by him when I came across you?

(Sizinle karşılaştığımda çantan onun tarafından taşınmıyor muydu?)

Wasn’t I being fooled by you?

(Senin tarafından kandırılmıyor muydum?)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları ile oluşturulan bu cümleler Türkçe’de yer alan “Kim, kiminle, nerede?” gibi soruların karşılığı olarak tanımlanabilir. Soru zarflı cümle kurmak için What, When,Who,Where,Why,How soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Past Continuous Tense soru cümlesi kuralları aynı şekilde uygulanır. Aşağıdaki Past Continuous Tense ile soru zarflı cümle dizilimini inceleyelim;

What/When/Who/Where/Why/How + Was/Were + I/You/He/She/It/We/You/They + V-ing + ……..

Aşağıdaki Past Continuous Tense ile soru zarflı cümle örneklerini inceleyelim;

What were you doing?

(Sen ne yapıyordun?)

When was she studying?

(O ne zaman ders çalışıyordu?)

Where were you going?

(Sen nereye gidiyordun?)

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) ile İlgili Sık Sorulan Sorular;

Past Continuous Tense ve Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense ve Past Continuous Tense geçmiş zamanda belli bir sürede gerçekleşen olayları ifade etmek için kullanılır. Ancak farklı olarak Past Perfect Continuous Tense ile ifade edilen olayın veya durumun yine geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşmesi söz konusudur.

Past Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Past Continuous Tense ve Simple Past Tense geçmiş zamanda yaşanan olaylardan bahsederken kullanılır fakat Past Simple Tense’de söz konusu olay geçmişte yaşanıp sonlanmıştır, Past Continuous Tense’de ise bahsedilen olay veya durum geçmişte bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir.

Past Continuous Tense ve Simple Future Tense Farkı Nedir?

Simple Future Tense gelecekte yaşanacak olan olaylardan bahsederken kullanılır, ancak Past Continuous Tense geçmişte yaşanmış ve gerçekleşmesi belli bir süre alan olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Past Continuous Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 15.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime daarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

The Weeknd - Blinding Lights Şarkı Sözleri Çeviri The Weeknd – Blinding Lights Şarkı Sözleri Çeviri
Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı