Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Continuous Tense nedir ve hangi durumlarda kullanılır? Past Perfect Continuous Tense Türkçeye nasıl çevrilir? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından soruluyor. Soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

Past Perfect Continuous Nedir?

İngilizce zaman çekimleri arasında geçmiş zamandan bahsederken kullanılan Past Perfect Continuous Tense geçmişte yaşanan bir olaydan daha önce yaşanmış ve belli bir sürece yayılmış olan olay veya durumları ifade etmek için kullanılır. Bu zaman çekiminin Türkçede karşılığı bağlama göre “yapıyormuş, yapıyordu” şeklindedir.

Past Perfect Continuous Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede S-V-O kuralı olarak geçen Özne+Yüklem+Nesne kuralı; yani İngilizcede fiilin özneden hemen sonra gelmesi durumu Past Perfect Continuous için de geçerlidir. Dikkat edilmesi gereken özneden sonra geçmiş zamanı belirtmek için Perfect Tense’lerde kullanılan “have” yardımcı fiilinin geçmiş hali olan “had” kullanılması ve “be” fiilinin Past Participle formu olan “been” kullanılması ile kullanılan fiile “-ing” eki getirilmesidir, daha sonra nesne eklenir. Bu kuralları göz önüne alınca Past Perfect Continuous Tense cümle dizilimi şu şekildedir;

Olumlu cümlelerde:
I + had + been + V-ing
He/She/It + had + been + V-ing
We/You/They + had + been + V-ing

Olumsuz cümlelerde:
I + had + not + been + V-ing
He/She/It + had + not + been + V-ing
We/You/They had + not + been + V-ing

Soru cümlelerinde:
Had + I + been + V-ing ?
Had + He/She/It + been + V-ing ?
Had + We/You/They + been + V-ing ?

Past Perfect Continuous Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu Cümlelerde:I/He/She/It/You/We/They + had + been + fiil (v-ing)
Olumsuz Cümlelerde:I/He/She/It/You/We/They + hadn’t + been + fiil (v-ing)
Soru Cümlelerinde:Had + I/He/She/It/You/We/They + been + fiil (v-ing)

Aşağıdaki tabloda Past Perfect Continuous ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin dizilimi örneklendirilmiştir.

Olumlu Cümle
(subject + had + been + V-ing)
Olumsuz Cümle
(subject + had not + been + V- ing)
Soru Cümlesi
(had + subject + been + V-ing)
I had been working. (Ben
çalışıyordum.)
I hadn’t been working. (Ben
çalışmıyordum.)
Had I been working. (Ben
çalışıyor muydum?)
You had been working. (Sen
çalışıyordun.)
You hadn’t been working. (Sen
çalışmıyordun.)
Had you been working. (Sen
çalışıyor muydun?)
He/She/It had been working.
(O çalışıyordu.)
He/She/It hadn’t been working. (O
çalışmıyordu.)
Had he/she/it been working. (O
çalışıyor muydu?)
We had been working. (Biz
çalışıyorduk.)
We hadn’t been working. (Biz
çalışmıyorduk.)
Had we been working. (Biz
çalışıyor muyduk?)
You had been working. (Siz
çalışıyordunuz.)
You hadn’t been working. (Siz
çalışmıyordunuz.)
Had you been working. (Siz
çalışıyor muydunuz?)
They had been working. (Onlar
çalışıyorlardı.)
They hadn’t been working. (Onlar
çalışmıyorlardı.)
Had they been working. (Onlar
çalışıyorlar mıydı?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede yakın geçmişi ifade eden Present Perfect Tense, söz konusu olayın veya durumun geçmiş zamanda yaşandığını ancak etkisinin hala devam ettiğini belirtmek için kullanılır. Bir cümlenin yakın geçmiş zaman ile kurulduğunu belirtmek için “have/has” yardımcı fiilleri kullanılır. Past Perfect Continuous Tense için “have/has” “had” yardımcı fiiline dönüşür ve ardından “been” daha sonra ise fiilin “-ing” eki almış hali getirilir.

They had been painting the building.

(Onlar binayı boyuyorlardı.)

Past Perfect Continuous Cümle Nasıl Kurulur?

Past Perfect Continuous Tense geçmişte olan bir olaydan daha da öncesini ifade ettiği için Perfect Tenselerde kullanılan “have” fiilinin geçmiş hali olan “had” ile “be” fiilinin 3. hali olan “been” fiili ve olayın bir sürece yayıldığını gösterdiği için fiilin “-ing” eki almış hali ile nesne art arda eklenerek cümle oluşturulur. Aşağıda cümle dizilimine dair verilen örneği inceleyelim;

Subject (I/You/He/She/It/We/You/They) + yardımcı fiil (had) + yardımcı fiil (been) + Fiil (V-ing) + ….

I had been working.

(Ben çalışıyordum.)

Past Perfect Continuous Olumlu Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + had + been + V-ing
-Özneden sonra “had” ve “been” yardımcı fiilleri daha sonra da fiilin “-ing” eki almış hali art arda eklenerek Past Perfect Continuous Tense ile olumlu cümle oluşturulur.
-Aşağıda Past Perfect Continuous Tense ile olumlu cümle örnekleri yer almaktadır.

You had been disturbing other students when the supervisor warned you.

(Gözetmen seni uyardığında diğer öğrencileri rahatsız ediyordun.)

We had been walking until someone offered to give us a lift.

(Biri bizi arabayla götürmeyi teklif edene kadar yürüyorduk.)

We had been hearing a strange sound when the car exploded.

(Araba patladığında tuhaf bir ses duyuyorduk.)

Your grandmother had been staying at a nursing home before your wife brought them to home.

(Karın eve getirmeden önce büyükannnen huzurevinde kalıyordu.)

Past Perfect Continuous Olumsuz Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + hadn’t + been + V-ing
-Özneden sonra “had” yardımcı fiilinin olumsuz hali olan “hadn’t” ve “been” yardımcı fiilleri daha sonra da fiilin “-ing” eki almış hali art arda eklenerek Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz cümle oluşturulur.
-Aşağıda Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz cümle örnekleri yer almaktadır.

She hadn’t been staying at the dormitory before you took her to your home.

(Sen onu evine götürmeden önce yurtta kalmıyordu.)

We hadn’t been waiting for you when you showed up at the party.

(Partiye geldiğinde seni beklemiyordu.)

The audience hadn’t been clapping until the lights turned on.

(Işıklar yanana kadar seyirciler alkışlamıyorlardı.)

The landlady hadn’t been demanding an extra charge before you moved in.

(Sen taşınmadan önce ev sahibi ek ücret istemiyordu.)

Past Perfect Continuous ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Cümle dizilişi: S + had + been + being + V3
-Özneden sonra “had” ve “been” yardımcı fiilleri daha sonra da “be” fiilinin “-ing” eki almış hali olan “being” ve kullanılacak fiilin üçüncü hali art arda eklenerek Past Perfect Continuous Tense ile edilgen cümle oluşturulur.
-Aşağıda Past Perfect Continuous Tense ile edilgen cümle örnekleri yer almaktadır.

The floor had been being wiped by the housekeeper when I slipped and fell.

(Kayıp düştüğümde yerler temizlikçi tarafından siliniyordu.)

We had been being warned by our neighbours before we decided to move out.

(Taşınmaya karar vermeden önce komşularımız tarafından uyarılıyorduk.)

My daughter had been being bullied by her friends when she dropped out of school?

(Kızım okulu bıraktığında arkadaşları tarafından zorbalığa uğruyordu.)

The table had been being dyed by the workers when I bought it.

(Satın aldığımda masa çalışanlar tarafından boyanıyordu.)

Past Perfect Continuous Soru Cümlesi Örnekleri

Cümle dizilişi: Had + S + been + V-ing
“Had” yardımcı fiilinden sonra özne ve “been” yardımcı fiili daha sonra da fiilin “-ing” eki almış hali art arda eklenerek Past Perfect Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Past Perfect Continuous Tense ile olumlu soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Had you been working as a firefighter when your daughter was born?

(Kızın doğduğunda itfaiyeci olarak çalışıyor muydun?)

Had we been living in the same city when I was a child?

(Ben çocukken aynı şehirde mi yaşıyorduk?)

Had they been cleaning the house before my mother came?

(Annem gelmeden önce evi temizliyorlar mıydı?)

Had your classmates been preparing a surprise for you before your birthday?

(Doğum gününden önce sınıf arkadaşların sana sürpriz mi hazırlıyorlardı?)

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Cümle dizilişi: Hadn’t + S + been + V-ing
“Had” yardımcı fiilinin olumsuz hali olan “hadn’t” ardından özne ve “been” yardımcı fiili daha sonra da fiilin “-ing” eki almış hali art arda eklenerek Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Hadn’t you been crying before I took you to the concert?

(Seni konsere getirmeden önce ağlamıyor muydun?)

Hadn’t we been looking for a solution for hours when she came up with a great idea?

(O harika bir fikir bulduğunda biz saatlerdir bir çözüm aramıyor muyduk?)

Hadn’t your daughter been trying to humiliate my son when we arrived at the school?

(Okula vardığımızda senin kızın benim oğlumu küçük düşürmeye çalışmıyor muydu?)

Hadn’t I been doing your homework until I broke my hand?

(Elim kırılana kadar senin ödevlerini yapmıyor muydum?)

Past Perfect Continuous ile Edilgen Soru Cümleleri

Cümle dizilişi: Had + S + been + being + V3
“Had” yardımcı fiilinin ardından özne ve “been” yardımcı fiili daha sonra da “being” ardından da kullanılacak fiilin üçüncü hali eklenerek Past Perfect Continuous Tense ile olumlu edilgen soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Past Perfect Continuous Tense ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Had you been being observed by the teacher until the bell rang?

(Zil çalana kadar öğretmen tarafından gözetleniyor muydun?)

Had your brother been being distracted by other students when he left the class?

(Abin sınıfı terk ettiğinde diğer öğrenciler tarafından rahatsız mı ediliyordu?)

Had the clothes been being washed by your mother before you bought a washing machine?

(Sen çamaşır makinesi almadan önce kıyafetler annen tarafından mı yıkanıyordu?)

Had the textbooks been being torn apart by your classmates before the teacher came?

(Öğretmen gelmeden önce ders kitapları sınıf arkadaşların tarafından mı parçalanıyordu?)

İngilizcede Past Perfect Continuous Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

Cümle dizilişi: Had not + S + been + being + V3
-Olumsuz halde olan “hadn’t” yardımcı fiilinin ardından özne ve “been” yardımcı fiili daha sonra da “being” ardından da kullanılacak fiilin üçüncü hali eklenerek Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz edilgen soru cümlesi oluşturulur.
-Aşağıda Past Perfect Continuous Tense ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri yer almaktadır.

Hadn’t your room been being cleaned by your roommates until they left for lunch?

(Öğle yemeğine gidene kadar odan oda arkadaşların tarafından temizlenmiyor muydu?)

Hadn’t the walls been being painted by your neighbours when you came in?

(İçeri girdiğinde duvarlar komşuların tarafından boyanmıyor muydu?)

Hadn’t your room been being redecorated by your family before you came back home from college?

(Üniversiteden eve dönmeden önce odan ailen tarafından yeniden dekore edilmiyor muydu?)

Hadn’t the ceiling been being repaired before it collapsed?

(Çökmeden önce tavan tamir edilmiyor muydu?)

Past Perfect Continuous ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları ile oluşturulan bu cümleler Türkçede yer alan ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ gibi soruların karşılığı olarak tanımlanabilir. Soru zarflı cümle kurmak için What, When, Who, Where, Why, How soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Past Perfect Continuous soru cümlesi kuralları aynı şekilde uygulanır.

What/When/Who/Where/Why/How + Had + I/You/He/She/It/We/You/They + Been + V-ing + ….

Aşağıdaki Past Perfect Continuous Tense ile soru zarflı cümle örneklerini inceleyelim;

What had you been doing?

(Sen ne yapıyordun?)

Why had you been hiding?

(Sen niçin saklanıyordun?)

Where had you been hiding?

(Sen nerede saklanıyordun?)

Past Perfect Continuous ile İlgili Sık Sorulan Sorular;

Past Perfect Continuous ve Present Continuous Tense Farkı Nedir?

Türkçede karşılığı şimdiki zaman olan Present Continuous Tense sürece vurgu yapar ve içinde bulunulan zamandan bahsederken kullanılır. Past Perfect Continuous Tense ise geçmiş zamanda yaşanan bir olaydan daha da öncesinde yaşanan ve belli bir sürece yayılan bir olaydan veya durumdan bahsederken kullanılır.

Past Perfect Continuous ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmişte yaşanmış ve sonlanmış olay veya durumlardan bahsederken kullanılır ve sürece yapılan bir vurgu yoktur. Past Perfect Continuous ise geçmişte yaşanan bir olaydan daha önce gerçekleşen bir olayın belli bir süreçte gerçekleştiğini belirtir.

Past Perfect Continuous ve Simple Future Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense olayın veya durumun geçmişte yaşanan bir olaydan daha önce ve bir süreç içerisinde gerçekleştiğini vurgular. Future Tense ise gelecekte yaşanacak olaylardan bahsederken kullanılır ve sürece vurgu yapmaz.

Past Perfect Continuous Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Mitski - Me and My Husband Şarkı Sözleri Çeviri Mitski – Me and My Husband Şarkı Sözleri Çeviri
Future Continuous Tense (Gelecekte Devam Edecek Zaman) Konu Anlatımı Future Continuous Tense (Gelecekte Devam Edecek Zaman) Konu Anlatımı