Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

İngilizce zaman çekimleri arasında geçmiş zamanı belirten Past Perfect Tense, geçmişte iki olay veya durumdan bahsedilirken, ilk önce gerçekleşeni ifade etmek için kullanılır. Türkçe karşılığı düşünüldüğünde bu zaman çekiminin tam çevirisi olmasa da miş-lı geçmiş zamanı ifade etmektedir.

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede S-V-O kuralı olarak geçen Özne+Yüklem+Nesne kuralı; daha net açıklamak gerekirse İngilizce‘de fiilin özneden hemen sonra gelmesi durumu Past Perfect Tense için de geçerlidir. Burada dikkat edilmesi gereken ise; özneden sonra have/has geçmiş zaman haline uyarak “had” kelimesi olması ve fiilin üçüncü hali kullanılmasıdır.

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Gramer Kuralları Tablosu

İngilizcede S-V-O kuralı olarak geçen Özne+Yüklem+Nesne kuralı; daha net açıklamak gerekirse İngilizcede fiilin özneden hemen sonra gelmesi durumu Past Continuous Tense için de geçerlidir. Burada dikkat edilmesi gereken ise; özneden sonra “be” fiilinin geçmiş hali olan “was” ya da “were” fiilinin özneye göre belirlenerek kullanılması ve fiile “-ing” ekinin getirilmesidir. Bu kurallar göz önünde bulundurulunca Past Continuous Tense cümle dizilimi şu şekildedir;

Olumlu cümlelerde:
I/He/She/It/You/We/They + had + fiil (V3)

Olumsuz cümlelerde:
I/He/She/It/You/We/They + had not + fiil (V3)

Soru cümlelerinde:
Had + I/He/She/It/You/We/They + fiil (V3)

Aşağıdaki tabloda Past Perfect Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin dizilimi örneklendirilmiştir.

Olumlu Cümle
(subject + had + V3)
Olumsuz Cümle
(subject + had not + V3)
Soru Cümlesi
(had + subject + V3)
I had cleaned the house.
(Ben evi temizlemiştim.)
I had not cleaned the house.
(Ben evi temizlememiştim.)
Had I cleaned the house?
(Evi temizlemiş miydim?)
You had cleaned the house.
(Sen evi temizlemiştin.)
You had not cleaned the house.
(Sen evi temizlememiştin.)
Had you cleaned the house
(Sen evi temizlemiş miydin?)
He/She/It had cleaned the house.
(O evi temizlemişti.)
He/She/It had not cleaned the house.
(O evi temizlememişti.)
Had he/she/it cleaned the house?
(O evi temizlemiş miydi?)
We had cleaned the house.
(Biz evi temizlemiştik.)
We had not cleaned the house.
(Biz evi temizlememiştik.)
Had we cleaned the house?
(Biz evi temizlemiş miydik?)
You had cleaned the house.
(Siz evi temizlemiştiniz.)
You had not cleaned the house.
(Siz evi temizlememiştiniz.)
Had you cleaned the house?
(Siz evi temizlemiş miydiniz?)
They had cleaned the house.
(Onlar evi temizlemişti.)
They had not cleaned the house.
(Onlar evi temizlememişti.)
Had they cleaned the house?
(Onlar evi temizlemiş miydi?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizce’de yakın geçmişi tanımlayan Present Perfect Tense, bahsedilen olayın geçmiş zamanda yaşandığını ancak etkisinin hala devam ettiğini ifade etmek için kullanılır. Bir cümlenin yakın geçmiş zaman ile kurulduğunu belirtmek için “have/has” yardımcı fiilleri kullanılır. Past Perfect Tense için “have/has” “had” yardımcı fiiline dönüşür ve ardından fiilin üçüncü hali kullanılır.

They had painted the walls.

(Onlar duvarları boyamıştı.)

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Cümle Nasıl Kurulur?

Past Perfect Tense’de özneden sonra yardımcı fiil ‘had’ ve fiilin 3. hali kullanılıp nesne ile art arda ekleyerek cümle oluşturulur. Cümle dizilimine dair verilen örneği inceleyelim;

Subject (Özne) + had (Yardımcı Fiil) + Past Participle (Fiilin 3. hali) + Object (Nesne)

I had cleaned the house.

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

-Cümle dizilişi: Had + S + V3?
-Yardımcı fiilden (had) sonra özne ve fiilin üçüncü halini kullanarak Past Perfect Tense ile olumlu soru cümlesi kurulur.
-Aşağıda Past Perfect Tense ile olumlu soru cümle örnekler yer almaktadır.

Had he called her before he came?

(O gelmeden önce, onu aramış mıydı?)

Had you ever traveled to France?

(Fransa’ya hiç gitmiş miydin?)

Had she played tennis when she was younger?

(Küçükken tenis oynamış mıydı?)

When had she played tennis?

(O ne zaman tenis oynamıştı?)

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

-Cümle dizilişi: Had not / Hadn’t + S + V3?
-Yardımcı fiilden (had) sonra “not”, özne ve fiilin üçüncü halini kullanarak Past Perfect Tense ile olumsuz soru cümlesi kurulur.
-Aşağıda Past Perfect Tense ile olumsuz soru cümle örnekleri yer almaktadır.

Had not/Hadn’t you eaten already?

(Zaten yemek yememiş miydin?)

Hadn’t they forgotten about the party?

(Partiyi unutmamış mıydılar?)

Hadn’t he joined a meeting?

(Toplantıya katılmamış mıydı?)

Hadn’t Jon signed the contract?

(Jon sözleşmeyi imzalamamış mıydı?)

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumlu Cümle Örnekleri

-Cümle dizilişi: S + had + V3
-Özneden sonra yardımcı fiil (had) ve fiilin üçüncü halini kullanarak Past Perfect Tense ile olumlu cümle kurulur.
-Aşağıda Past Perfect Tense ile olumlu cümle örnekleri yer almaktadır.

She had met him before the meeting.

(Onunla toplantıdan önce tanışmıştı.)

The train had left before I arrived at the station.

(Ben istasyona varmadan önce tren kalkmıştı.)

I had not called her after she graduated.

(Mezun olduktan sonra onu aramamıştım.)

We went outside after we had done our homework.

(Ödevlerimizi bitirdikten sonra dışarıya çıkmıştık.)

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumsuz Cümle Örnekleri

-Cümle dizilişi: S + had not/hadn’t + V3
-Özneden sonra yardımcı fiil (had), “not” ve fiilin üçüncü halini kullanarak Past Perfect Tense ile olumlu cümle kurulur.
-Aşağıda Past Perfect Tense ile olumsuz cümle örnekleri yer almaktadır.

They had not gone to Istanbul for 3 years.

(Istanbul’a üç yıldır gitmemişlerdi.)

You hadn’t helped your brother.

(Kardeşine yardım etmemiştin.)

She hadn’t done her homework before she went out.

(Dışarı çıkmadan önce ödevini yapmamıştı.)

He had not finished his assignment before he left work.

(İşten çıkmadan önce görevini tamamlamamıştı.)

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

-Cümle dizilişi: S + had + been + V3 (+ by …)
-Özneden sonra yardımcı fiil (had), been ve fiilin üçüncü halini kullanarak Past Perfect Tense ile edilgen cümle kurulur.
-Aşağıda Past Perfect Tense ile edilgen cümle örnekleri yer almaktadır.

The car had been washed before they bought it.

(Onlar satın almadan önce araba yıkanmıştı.)

The game had been cancelled by the authorities.

(Oyun yetkililer tarafından iptal edilmişti.)

The problems had been solved before we knew about them.

(Biz sorunları duymadan önce çözülmüştüler.)

His life had been saved by a doctor.

(Hayatı bir doctor tarafından kurtarılmıştı.)

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

-Cümle dizilişi: Had + S + been + V3 (+ by …)?
-Yardımcı fiilden (had) sonra özne, “been” ve fiilin üçüncü halini kullanarak Past Perfect Tense ile olumlu edilgen soru cümlesi kurulur.
-Aşağıda Past Perfect Tense ile olumlu edilgen cümle örnekleri yer almaktadır.

Had the child’s life been saved by the nurse?

(Çocuğun hayatı Dr. Richard tarafından mı kurtarılmıştı?)

Had the debt been paid by the boss?

(Borç patron tarafından mı ödenmişti?)

Had the party been organized by their friends?

(Parti arkadaşları tarafından mı organize edilmişti?)

Had the document been signed by the client?

(Belge müşteri tarafından imzalanmış mıydı?)

İngilizcede Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

-Had not / Hadn’t + S + been + V3 (+ by …)?
-Yardımcı fiilden (had) sonra özne, “been” ve fiilin üçüncü halini kullanarak Past Perfect Tense ile olumsuz edilgen soru cümlesi kurulur.
-Aşağıda Past Perfect Tense ile olumsuz edilgen cümle örnekleri yer almaktadır.

Hadn’t the party been organized before the guests arrived?

(Parti davetliler gelmeden önce organize edilmemiş miydi?)

Hadn’t the child been born before sunrise?

(Çocuk gündoğumundan önce doğmamış mıydı?)

Hadn’t the room been cleaned?

(Oda temizlenmemiş miydi?)

Hadn’t the cat been rescued by the firefighters?

(Kedi itfaiyeciler tarafından kurtarılmamış mıydı?)

Future Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları ile oluşturulan bu cümleler Türkçe’de yer alan ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ gibi soruların karşılığı olarak tanımlanabilir. Soru zarflı cümle kurmak için What, When,Who,Where,Why,How soru kelimelerinden birini başa getirdikten sonra Past Perfect Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulanır.

Cümle dizilimi:

What/When/Who/Where/Why/How + had + I/You/He/She/It/We/You/They + Verb 3 + …

What had she done to him?

(Ona ne yapmıştı?)

Where had they met each other?

(Nerede tanışmıştılar?)

Who had seen them?

(Onları kim görmüştü?)

Past Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile İlgili Sık Sorulan Sorular;

Past Perfect Tense ve Simple Present Continuous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense, belirli bir süreçte gerçekleşen olayları ifade etmek için kullanılırken, Past Perfect Tense geçmiş zamanda bir olay veya durumdan önce yaşananı ifade etmektedir.

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmiş zamanda gerçekleşen ve sonlanan olayları ifade etmek için kullanılırken, Past Perfect Tense’de ifade edilen eylem Simple Past Tense’de aktarılan eylemden daha önce gerçekleşmiştir.

Past Perfect Tense ve İngilizce Gelecek Zaman Farkı Nedir?

İngilizce Future Tense gelecek zamandan bahsetmek için kullanılırken, Past Perfect Tense’de geçmiş zamanda gerçekleşen olay ve durumlardan bahsetmek için kullanılır.

Past Perfect Tense ve Simple Present Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Tense geçmişteki gerçekleşen ve sonlanan olayları ifade etmek için kullanılırken, Simple Present Tense alışkanlıklar ve rutinler için yani daha genel ve kalıcı olay ve durumlar için kullanılır.

Past Perfect Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 15.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime daarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı
Chase Atlantic - Friends Şarkı Sözleri Çeviri Chase Atlantic – Friends Şarkı Sözleri Çeviri