Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Konu Anlatımı

İngilizce Present Perfect Continuous Tense nedir? Present Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından soruluyor. Soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Nedir?

Present Perfect Continuous Tense geçmişte başlayan, şu an devam eden ve günümüze etkisi olan eylemlerden bahsederken kullanılır. Böylelikle sadece geçmişi değil şimdiki zamanı da vurgular.

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Gramer Kuralları Nedir?

Present Perfect Continuous Tense için SVO (Subject-Verb-Object / Özne-Fiil-Nesne) kuralı geçerlidir. Özneden sonra zamire göre have been veya has been yer alır ve ardından gelen fiil diğer continuous tense’lerde olduğu gibi burada da -ing eki almaktadır. Olumsuz cümlelerde “not” eki have/has sözcüğünden sonra getirilmektedir. Soru cümlelerinde ise have/has ve özne yer değiştirmektedir.

Yukarıda belirtilen gramer kurallarını göz önünde bulundurarak Present Continuous Tense için cümle dizilimi o halde şu şekildir:

Olumlu cümlelerde:
I/You/We/They + have + been + v-ing
He/She/It + has + been + V-ing

Olumsuz cümlelerde:
I/You/We//They + have not (haven’t) + been + v-ing
He/She/It + has not (hasn’t) + been + v-ing

Soru cümlelerinde:
Have + I/You/We/They+ been + v-ing
Has + He/She/It+ been + v-ing

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıdaki tabloda Present Perfect Continuous Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin dizilimi örneklendirilmiştir. Ayrıca önünüze çıkabilecek kısaltmalara yer verilmiştir.

Olumlu Cümle
(S + have been/ has been + V-ing)
Olumsuz Cümle
(S + have not been / has not been + V-ing)
Soru Cümlesi (Have/Has + S + been+ V-ing)
I have been singing. / I’ve been singing. (Ben şarkı söylüyorum.)I have not been singing. / I haven’t been singing. (Ben şarkı söylemiyorum.)Have I been singing? (Ben şarkı söylüyor muyum?)
You have been singing. / You’ve been singing. (Sen şarkı söylüyorsun.)You have not been singing. / You haven’t been singing. (Sen şarkı söylemiyorsun.)Have you been singing? (Sen şarkı söylüyor musun?)
He/She/It has been singing. He’s/She’s/It’s been singing. (O şarkı söylüyor.)He/She/It has not been singing. He’s/She’s/It’s not been singing. (O şarkı söylemiyor.)Has he/she/it been singing? (O şarkı söylüyor mu?)
We have been singing. / We’ve been singing. (Biz şarkı söylüyoruz.)We have not been singing. / We haven’t been singing. (Biz şarkı söylemiyoruz.)Have we been singing? (Biz şarkı söylüyor muyuz?)
You have been singing. / You’ve been singing. (Siz şarkı söylüyorsunuz.)You have not been singing. / You haven’t been singing. (Siz şarkı söylemiyorsunuz.)Have you been singing? (Siz şarkı söylüyor musunuz?)
They have been singing. / They’ve been singing. (Onlar şarkı söylüyor.)They have not been singing. / They haven’t been singing. (Onlar şarkı söylemiyor.)Have they been singing? (Onlar şarkı söylüyor mu?)

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Eki Nedir?

İngilizcede bir cümlenin yakın geçmiş zamanı bu durumda Present Perfect Continuous Tense ile kurulduğunu anlamak için “have/has” kullanımına ve fiilin “-ing” ekine dikkat edilir.

Örnekler:

He has been dancing.

(Dans ediyor.)

She has been running.

(Koşuyor.)

They have been walking.

(Yürüyorlar.)

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Cümle Nasıl Kurulur?

Olumlu cümlelerde:
I/You/We/They + have + been + v-ing
He/She/It + has + been + v-ing

Olumsuz cümlelerde:
I/You/We//They + have not (haven’t) + been + v-ing
He/She/It + has not (hasn’t) + been + v-ing

Soru cümlelerinde:
Have + I/You/We/They+ been + v-ing
Has + He/She/It+ been + v-ing

Cümlelerin sonuna eğer bulunuyorsa nesne eklenir.

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Olumlu Cümle Örnekleri

Olumlu cümle dizilimi sırasıyla özne, have been / has been + fiil (v-ing) ve varsa nesne şeklindedir. Aşağıdaki tabloda İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

I have been listening to music for one hour.

(Bir saattir müzik dinliyorum.)

I’ve been brushing my teeth since I was five.

(Beş yaşından beri dişlerimi fırçalıyorum)

She has been playing an instrument since 2017.

(2017’den beri enstrüman çalıyor.)

He has been living in Berlin for over a year.

(Bir yılı aşkın süredir Berlin’de yaşıyor.)

It has been raining for a while now.

(Bir süredir yağmur yağıyor.)

I am exhausted because I have been running.

(Koştuğum için yorgunum.)

We have been drinking coffee recently.

(Son zamanlarda kahve içiyoruz.)

They’ve been studying since 6 o’clock.

(Saat altıdan beri ders çalışıyorlar.)

You have been studying for so long.

(Uzun zamandır çalışıyorsun.)

She’s been reading.

(Kitap okuyor.)

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Olumsuz Cümle Örnekleri

Olumsuz cümle dizilimi sırasıyla özne, have not / has not + been + fiil (v-ing) ve varsa nesne şeklindedir. Aşağıdaki tabloda İngilizce Present Continuous Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

I haven’t been sleeping much since the day of the accident.

Kazadan beri çok uyumuyorum.

We haven’t been talking lately.

Son zamanlarda konuşmuyoruz.

He hasn’t been celebrating his birthday since he turned 21.

21. yaşına bastığından beri doğum gününü kutlamıyor.

They haven’t been doing anything wrong.

Yanlış hiçbir şey yapmıyorlar.

You have not been helping for a while now.

Bir süredir yardımcı olmuyorsun.

I haven’t been working since I discovered this series.

Bu diziyi keşfettiğimden beri çalışmıyorum.

We haven’t been smoking since the year 2000.

2000 yılından beri sigara içmiyoruz.

They haven’t been at home for nearly 5 hours.

Neredeyse beş saattir evde değiller.

I have not been eating unhealthy food since I decided to change my habits.

Alışkanlıklarımı değiştirmeye karar verdiğimden beri sağlıksız yemek yemiyorum.

He has not been working on a new book since 2007.

2007’den beri yeni bir kitap üzerinde çalışmıyor.

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen cümle dizilimi sırasıyla özne + have been / has been + being + fiilin üçüncü hali (past participle – v3) (+by…) şeklindedir. Edilgen yapılı cümleler eylemi yapanın bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda kullanılır. Aşağıdaki tabloda İngilizce Present Perfect Continuous Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

The fridge has been being broken by Jim.

Buzdolabı Jim tarafından kırılıyor.

The picture has been being drawn since yesterday.

Resim dünden beri çiziliyor.

The planet has been being polluted by humans.

Gezegen insanlar tarafından kirletiliyor.

The walls have been being painted.

Duvarlar boyanıyor.

The forest has been being protected by volunteers.

Orman gönüllüler tarafından korunuyor.

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Soru Cümlesi Örnekleri

Olumlu soru cümlesi dizilimi sırasıyla have / has + özne + been + fiil (v-ing) ve varsa nesne şeklindedir. Aşağıdaki tabloda İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu soru cümlesi örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

Have you been smoking?

Sigara içiyor musun?

Has she been lying to me?

Bana yalan mı söylüyor?

Have they been seeing her?

Onu görüyorlar mı?

Has Jim been telling you these lies?

Bu yalanları sana Jim mi söylüyor?

Have I been talking too loudly?

Fazla sesli mi konuşuyorum?

Past Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Olumsuz soru cümlesi dizilimi sırasıyla haven’t / hasn’t + özne + been + fiil (v-ing) ve varsa nesne şeklindedir. Aşağıdaki tabloda İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu soru cümlesi örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

You look skinny. Haven’t you been eating?

Zayıf gözüküyorsun. Yemek yemiyor musun?

Hasn’t she been playing piano?

Piyano çalmıyor muydu?

Hasn’t he been studying for his exams?

Sınavları için çalışmıyor mu?

Haven’t they been searching for his dog?

Köpeğini aramıyorlar mı?

Haven’t I been running fast enough?

Yeterince hızlı koşmuyor muyum?

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) ile Edilgen Soru Cümleleri

Olumlu edilgen soru cümlesi dizilimi sırasıyla have / has + özne + been + being + fiil (v3) (+by…) şeklindedir. Aşağıdaki tabloda İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

Has the package been being received by you?

Paket sana ulaştı mı?

Has the phone been being bought?

Telefon satın alınıyor mu?

Has the car been being washed by Jim?

Araba Jim tarafından yıkanıyor mu?

Has their homework been being graded by the teacher?

Ödevleri öğretmen tarafından notlandırıldı mı?

Have the shoes been being worn since last week?

Geçen haftadan beri ayakkabılar giyiliyor mu?

İngilizcede Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

Olumsuz edilgen soru cümlesi dizilimi sırasıyla haven’t / hasn’t + özne + been + being + fiil (v3) (+by…) şeklindedir. Aşağıdaki tabloda İngilizcede Present Perfect Continuous Tense zamanı ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

Haven’t the dogs been being washed?

Köpekler yıkanmadı mı?

Haven’t the cats been being fed?

Kediler beslenilmedi mi?

Hasn’t the car been being cleaned?

Araba yıkanmadı mı?

Hasn’t the house been being decorated?

Ev dekore edilmedi mi?

Hasn’t the phone been being broken by Jim?

Telefon Jim tarafından kırıldı mı?

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Present Perfect Continuous Tense ile soru zarflı yani WH-words (what, why, where, when, who) barındıran cümle kurmak için soru zarfını cümlenin başında kullanıp ardından Present Perfect Continuous Tense kurallarına uygun olarak cümle kurulur. Aşağıdaki tabloda Present Perfect Continuous Tense ile soru zarflı cümleler ve çevirileri yer almaktadır.

Why have you been screaming?

Neden bağırıyorsun?

Where have you been going?

Nereye gidiyordun?

What has been bothering you?

Seni ne rahatsız ediyor?

Who has been motivating you lately?

Son zamanlarda seni kim motive ediyor?

Why have you been making up these excuses?

Bu bahaneleri neden uyduruyorsun?

Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Present Continuous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense genellikle kısa süreli, geçiçi ve anlık olay ve durumları anlatmak için kullanılırken, Present Perfect Continuous Tense geçmişte başlayıp günümüze kadar devam eden olay ve durumlar için kullanılır.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmişte gerçekleşen ve sonuçlanan olay ve durumlar için kullanılırken, Present Perfect Continuous Tense geçmiş zamanda başlayan ve şimdiki zamana etkisi olan olay ve durumlar için kullanılır.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Present Tense Farkı Nedir?

Simple Present Tense alışkanlıklar ve rutinler için yani daha genel ve kalıcı olay ve durumları vurgularken, Present Perfect Continuous Tense daha önce de denildiği gibi geçmişte başlayıp günümüzde devam eden olay ve durumları vurgular.

Present Perfect Continuous Tense ve Simple Future Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense anlık olay ve durumları anlatmak için kullanılırken, Simple Future Tense gelecekten bahsederken kullanılır.

Present Perfect Continuous Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı
Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı