Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı

İngilizce zaman çekimleri arasında yakın geçmiş zamanı belirten Present Perfect Tense, geçmişte yapılan eylemleri zaman belirteci vermeden anlatırken kullanılır.

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Nedir?

Sözdizimi ile de Simple Past Tense’ten keskin bir şekilde ayrılan Present Perfect Tense, Türkçede tam karşılığı olmaması nedeniyle İngilizce öğrenenlerin belki de en çok kafa karışıklığı yaşadığı zaman çekimi olabilmekte. Ancak İngilizcede, geçmişte yapılan eylem zaman verilmeden anlatılıyorsa Present Perfect Tense, zaman belirtiliyorsa ya da ima dahi ediliyorsa Simple Past Tense kullanılmaktadır.

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcenin sözdizimi S-V-O, bir diğer deyişle Özne-Yüklem-Nesne şeklinde olup, Present Perfect Tense cümleleri kurarken de aynı kural geçerlidir. Buradaki önemli husus; yakın geçmişteki bir eylemden bahsediyorsak, önce özne alınır, ardından “have/has” yardımcı fiili gelir ve fiilin 3. hali eklenir.

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Gramer Kuralları Tablosu

Present Perfect Tense cümlesi oluştururken, önce özne, ardından have/has yardımcı fiili alınır ve fiilin 3. hali eklenerek, cümle, istenilen forma dönüştürülebilir. Burda dikkat edilmesi gereken nokta, eylemin gerçekleştiği tarihe dair bir zaman belirteci vermemek ve geçmişte yapılan eylemin etkisinin hala devam ediyor olmasıdır.

Olumlu Cümle
(S + have/has + V3)
Olumsuz Cümle
(S + have/has + V3)
Soru Cümlesi
(have/has + S + V3)
I have been here before. (Buraya daha önce geldim.)I have not been here before. (Buraya daha önce gelmedim.)Have I been here before? (Buraya daha önce geldim mi?)
You have been here before. (Buraya daha önce geldin.)You have not been here before. (Buraya daha önce gelmedin.)Have you been here before? (Buraya daha önce geldin mi?)
He/She/It has been here before. (O buraya daha önce geldi.)He/She/It has not been here before. (O buraya daha önce gelmedi.)Has he/she/it been here before? (O buraya daha önce geldi mi?)
We have been here before. (Buraya daha önce geldik)We have not been here before. (Buraya daha önce gelmedik.)Have we been here before? (Buraya daha önce geldik mi?)
You have been here before. (Buraya daha önce geldiniz.)You have not been here before. (Buraya daha önce gelmediniz.)Have you been here before? (Buraya daha önce geldiniz mi?)
They have been here before. (Buraya daha önce geldiler.)They have not been here before. (Buraya daha önce gelmediler.)Have they been here before? (Buraya daha önce geldiler mi?

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcede yakın geçmişte olan ve etkileri içinde bulunulan anda devam eden eylemler için Present Perfect Tense kullanılır.

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Cümle Nasıl Kurulur?

Bu zaman çekimini oluşturmak için özne + have/has yardımcı fiili + fiilin üçüncü hali kullanılır.

Subject (özne)Have/HasVerb 3 (Fiilin 3. hali)Object (Nesne)
Ihavewatchedthat movie

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumlu Cümle Örnekleri

Present Perfect Tense ile bir cümle kurarken önce özne alınır, ardından yardımcı fiil ve fiilin 3. hali eklenerek cümle tamamlanır. Sizler için hazırladığımız Present Perfect Tense olumlu cümle örneklerini inceleyelim:

I have already done my homework.

(Ödevimi çoktan yaptım.)

The teacher has declared the exam results.

(Öğretmen sınav sonuçlarını duyurdu.)

She has made so many mistakes in different times.

(Farklı zamanlarda çok fazla hata yaptı.)

I have never been to Paris.

(Paris’e hiç gitmedim.)

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumsuz Cümle Örnekleri

Present Perfect Tense ile olumsuz formda bir cümle kurarken önce özne alınır, ardından yardımcı fiilin olumsuzu ve fiilin 3. hali eklenerek cümle tamamlanır. Sizler için hazırladığımız Present Perfect Tense olumsuz cümle örneklerini inceleyelim:

I haven’t had my breakfast yet.

(Kahvaltımı henüz yapmadım.)

He hasn’t started to cook.

(Yemek yapmaya başlamadı.)

She hasn’t been active for a while due to her workload.

(İş yoğunluğu nedeniyle bir süredir aktif değildi.)

I have not completed the whole task.

(Görevin hepsini tamamlamadım.)

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen cümle yapısı, İngilizcede passive voice olarak geçer ve bu yapıda eylemi asıl olarak yapan kişiden ziyade, eylemin yapılmış olması esas olan şeydir. Sizler için hazırladığımız Present Perfect Tense edilgen cümle örneklerini inceleyelim:

I have been introduced to my new colleagues.

(Yeni iş arkadaşlarıma tanıtıldım.)

The interns have been trained very well.

(Stajyerler çok iyi eğitildiler.)

The walls have been painted by them.

(Duvarlar onlar tarafından boyandı.)

This year’s award has been won by our company.

(Bu senenin ödülü şirketimiz tarafından kazanıldı.)

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Soru Cümlesi Örnekleri

Present Perfect Tense olumlu soru cümleleri, önce yardımcı have/has yardımcı fiili cümlenin başına getirilerek, sonra özne, ardından fiilin 3. hali ile istenilen şekilde tamamlanır. Sizler için hazırladığımız Present Perfect Tense olumlu soru cümle örneklerini inceleyelim:

Have you seen this movie before?

(Bu filmi daha önce izledin mi?)

Have you ever been to London?

(Hiç Londra’ya gittin mi?)

Has she gone to shopping?

(Alışverişe gitti mi?)

Have you lost any valuable article of yours?

(Hiç değerli bir eşyanı kaybettin mi?)

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Present Perfect Tense olumsuz soru cümleleri, önce haven’t/hasn’t olumsuz yardımcı fiili cümlenin başına getirilerek, sonra özne, ardından fiilin 3. hali ile istenilen şekilde tamamlanır. Sizler için hazırladığımız Present Perfect Tense olumsuz soru cümle örneklerini inceleyelim:

Haven’t you listened to Taylor Swift’s new song?

(Taylor Swift’in yeni şarkısını dinlemedin mi?)

Hasn’t she eaten anything yet?

(Henüz bir şey yemedi mi?)

Hasn’t it been a good experience?

(İyi bir deneyim değil miydi?)

Hasn’t he heard about what happened there?

(Orada olanları duymadı mı?)

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile Edilgen Soru Cümleleri

Present Perfect Tense ile kurulan edilgen formdaki cümlelerin soru sorma şekline uyarlanmasıyla Present Perfect Tense edilgen soru cümleleri elde edilmektedir. İngilizcede passive voice olarak geçen edilgen cümlelerinin sözdizimi özne + have/has + been + fiilin 3. hali şeklindedir.

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

Edilgen cümlelerin soru cümlesi formuna dönüşebilmesi için ise “have/has” yardımcı fiilinin başa gelmesi temel kuraldır. Sizler için hazırladığımız Present Perfect Tense edilgen soru cümle örneklerini inceleyelim:

Has the essay been written by you?

(Makale senin tarafından yazıldı mı?)

Has she been called by him?

(Onun tarafından arandı mı?)

Have you been told about the plan?

(Plan sana söylendi mi?)

Has the new song been released by the band?

(Yeni şarkı grup tarafından yayınlandı mı?)

İngilizcede Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

Edilgen yapıda, olumsuz soru cümlelerinin oluşmasının temel kuralı ”haven’t/hasn’t” yardımcı fiilinin başa gelmesidir. Sizler için hazırladığımız Present Perfect Tense olumsuz edilgen soru cümle örneklerini inceleyelim:

Haven’t the applications been submitted yet?

(Başvurular henüz gönderilmedi mi?)

Hasn’t your homework been finished?

(Ödevin bitirilmedi mi?)

Hasn’t the translation been done yet?

(Çeviri hala tamamlanmadı mı?)

Hasn’t the food been ordered by her?

(Yemek onun tarafından sipariş edilmedi mi?)

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

İngilizcede “Wh- questions” olarak geçen soru kalıpları “kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden” gibi soruları içerir. Bu soru kalıpları Present Perfect Tense için de uyarlanabilir ve oluşturulurken; önce wh- zarfı (what, where, when, why, who, how) ardından have ya da has, ardından özne ve son olarak fiilin 3. hali ve cümlenin geri kalanı eklenerek bitirilmelidir.

What/When/Who/Where/Why/How + have/has + I/You/He/She/It/We/You/They + Verb 3 + ……..

Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Present Perfect Tense ve Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayan ve aynı zamanda yapılan başka bir eylemden sonra da yapılmaya devam edilen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Yani bir eylemin şimdiki zamanda değil, geçmişte gerçekleştiğini ve belli bir süre boyunca devam ettiğini ifade eder. Present Perfect Tense, yakın geçmişte başlayan ve etkileri günümüze kadar devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu eylem hala devam ediyor veya yeni bitmiş olabilir.

Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Farkı Nedir?

Simple Past Tense, geçmişte başlamış ve geçmişte bitmiş, günümüzde devam etmeyen eylemleri ifade eder. Ancak eylem geçmişte başlamış ve günümüzde etkileri devam ediyorsa Present Perfect Tense kullanılır.

Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlayan ve günümüzde de yapılmaya devam edilen bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Present Perfect Tense ise geçmişte başlayıp biten, ancak etkilerinin günümüzde devam ettiği eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı
Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Konu Anlatımı Present Perfect Continuous Tense (Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik) Konu Anlatımı