Hepsi
Çocuklar için İngilizce
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Çocuklar için İngilizce
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Proje Yönetimi İçin İş İngilizcesi

Proje yönetimi için iş İngilizcesi; proje planlaması, iletişim, raporlama ve işbirliği gibi çeşitli alanları kapsar. Proje yönetimi, bir projenin başarılı bir şekilde yönetilmesi için hayati bir rol oynar ve ekip üyelerinin rolü de oldukça önemlidir. Proje yönetimi için iş İngilizcesinin önemini analttığımız bu içeriğimizde proje yönetimine dair terimleri de sizler için derledik.

Proje Yönetimi İçin İş İngilizcesi Kelimeleri

Proje yönetimi için iş İngilizcesi kelimelerini sizler için derledik:

İngilizceTürkçe
Acceptance criteriaKabul kriterleri
Action planEylem planı
AgileEsnek
Agile methodologyEsnek metodoloji
AlignmentHizalama
AssumptionVarsayım
BacklogBirikmiş işler listesi
BenchmarkÖlçüt, kıstas
BenchmarkingKarşılaştırmalı analiz
BudgetBütçe
Change managementDeğişim yönetimi
CharterŞartname
ClosureKapanış
Collaborationİşbirliği
Communicationİletişim
Communication planİletişim planı
ComplexityKarmaşıklık
ConstraintsKısıtlar
Continuous improvementSürekli iyileştirme
ControlKontrol
Cost benefit analysisMaliyet fayda analizi
Critical pathKritik yol
DeadlineSon teslim tarihi
DelegationYetkilendirme
DeliverableTeslimat
DeviationSapma
Earned valueKazanılan değer
EstimateTahmin
EvaluationDeğerlendirme
ExecutionYürütme
FeasibilityUygulanabilirlik
FeedbackGeri bildirim
FlexibilityEsneklik
Gantt chartGantt grafiği
GovernanceYönetişim
IncrementArtış
Issue logSorun kaydı
LeadershipLiderlik
Meeting minutesToplantı notları
MilestoneKilometre taşı
MitigationHafifletme
Monitoringİzleme
NegotiationMüzakere
ObjectiveAmaç
Objectives and key results (OKRs)Amaçlar ve anahtar sonuçlar
OrganizationOrganizasyon
PerformancePerformans
PrioritizationÖnceliklendirme
ProcurementTedarik
Procurement processSatın alma süreci
Procurement managementTedarik yönetimi
Product backlogÜrün birikimi
Project CharterProje şartnamesi
Project lifecycleProje hayat döngüsü
Project management office (PMO)Proje yönetim ofisi
Project scopeProje kapsam
Quality AssuranceKalite güvenlik
ResourceKaynak
Resource allocationKaynak tahsisi
Risk managementRisk yönetimi
Risk assessmentRisk değerlendirmesi
Risk mitigationRisk azaltma
ScheduleZaman çizelgesi
ScopeKapsam
StakeholderPaydaş
Status reportDurum raporu
Success criteriaBaşarı kriterleri
Team CollaborationTakım çalışması
Time managementZaman yönetimi
TimelineZaman çizelgesi
UncertaintyBelirsizlik
ValidationDoğrulama
VerificationOnaylama
Work breakdown structure (WBS)İş dağılım yapısı

Şimdi bu kelimelerden bazılarını cümle içinde inceleyelim:

Identifying the critical path is essential for project managers to prioritize tasks and ensure that the project is completed on time.
(Kritik yolun belirlenmesi, proje yöneticilerinin görevleri önceliklendirmesi ve projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için önemlidir.)

The deliverables for the next phase have been identified.
(Bir sonraki aşama için kabul edilebilir işler belirlendi.)

We have reached a significant milestone in our project.
(Projemizde önemli bir kilometre taşına/noktaya ulaştık.)

Crafting a project charter is the first step in initiating a new project, outlining its objectives, scope, and stakeholders.
(Yeni bir proje başlatmanın ilk adımı olan proje şartnamesi oluşturmak, amaçlarını, kapsamını ve paydaşlarını belirler.)

The project life cycle consists of four phases: initiation, planning, execution, and closure.
(Proje yaşam döngüsü, dört aşamadan oluşur: başlatma, planlama, uygulama ve kapanma.)

We need to define the project scope before we start.
(Başlamadan önce projenin kapsamını belirlememiz gerekiyor.)

In resource allocation, project managers distribute available resources such as manpower, materials, and budget according to project needs and priorities. (Kaynak tahsisi sürecinde, proje yöneticileri mevcut kaynakları, işgücü, malzeme ve bütçe gibi, proje ihtiyaçları ve önceliklerine göre dağıtır.)

Effective risk management can prevent unnecessary delays.
(Etkili risk yönetimi, gereksiz gecikmeleri önleyebilir.)

It is essential to consider the stakeholders during the planning process.
(Planlama sürecinde paydaşları göz önünde bulundurmak çok önemlidir.)

The work breakdown structure will help us schedule tasks more efficiently.
(İş bölüm yapısı, görevleri daha etkili bir şekilde planlamamıza yardımcı olacaktır.)

The project manager used a Gantt diagram to visualize the project timeline and identify critical tasks.
(Proje yöneticisi, proje zaman çizelgesini görselleştirmek ve kritik görevleri belirlemek için bir Gantt diyagramı kullandı.)

After completing all project tasks, the team held a meeting to discuss project closure.
(Tüm proje görevlerini tamamladıktan sonra, ekip proje kapanması hakkında bir toplantı düzenledi.)

Developing a communication plan is essential for keeping all project stakeholders informed.
(Bir iletişim planı oluşturmak, tüm proje paydaşlarını bilgilendirmek için önemlidir.)

The secretary took meeting minutes to document decisions and action items discussed during the project meeting.
(Sekreter, proje toplantısında tartışılan kararları ve eylem maddelerini belgelemek için toplantı notları aldı.)

The procurement process involves acquiring necessary materials and services for the project.
(Satın alma süreci, projenin gereksinim duyduğu malzemeleri ve hizmetleri temin etmeyi içerir.)

Implementing quality assurance processes ensures that project deliverables meet established standards.
(Kalite güvence süreçlerinin uygulanması, proje çıktılarının belirlenen standartları karşıladığından emin olur.)

Conducting a risk assessment helps project managers identify potential threats and vulnerabilities to the project.
(Risk değerlendirmesi yapmak, proje yöneticilerinin projeye potansiyel tehditleri ve zayıflıkları belirlemesine yardımcı olur.)

Risk mitigation strategies were implemented to minimize the potential impact of identified risks on the project.
(Tespit edilen risklerin proje üzerindeki olası etkisini en aza indirmek için risk azaltma stratejileri uygulandı.)

The project manager prepares regular status reports to update stakeholders on project progress and issues.
(Proje yöneticisi, proje ilerlemesi ve sorunları hakkında paydaşları güncellemek için düzenli durum raporları hazırlar.)

Effective team collaboration fosters creativity and innovation, leading to better project outcomes.
(Etkili takım işbirliği, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eder, bu da daha iyi proje sonuçlarına yol açar.)

Proje Yönetimi İçin İngilizce Bilmenin Önemi

Proje yönetimi genel olarak uluslararası ekiplerle çalışmayı gerektirebilir. İngilizce, farklı kültürlerden gelen ekip üyeleri arasında etkili iletişimi sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir dildir ve işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Birçok proje yönetimi kaynağı ve uygulamalar İngilizce olarak karşınıza çıkar. İngilizce bilen bir proje yöneticisi, bu kaynaklara erişebilir ve en son bilgilere sahip olabilir.

Proje yönetimi alanında birçok uluslararası standart ve metodoloji İngilizce olarak yayınlanmaktadır. İngilizce bilen birinin bu standartları anlaması ve uygulaması daha kolay olacaktır. Küresel iş ortamında rekabetçi olmak için İngilizce bilmenin avantajları çok fazladır. Uluslararası projelerde yer almak ve küresel şirketlerle işbirliği yapmak isteyen bir proje yöneticisi için İngilizce bilmek önemli bir beceridir. Daha geniş kariyer fırsatlarına sahip olmak için İngilizce bilmenin önemi büyüktür.

Proje Yönetimi İçin İngilizce Bilmek Şart Mı?

İngilizce, proje yönetiminin yapıldığı endüstriye ve çalışma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Küresel bir şirkette veya uluslararası projelerde çalışıyorsanız, İngilizce bilmeniz avantajlı olabilir. Kariyer hedefleriniz ve hedeflediğiniz roller de İngilizce bilmenizin önemini belirleyebilir. Uluslararası bir kariyer hedefliyorsanız veya küresel projelerde liderlik etmek istiyorsanız, İngilizce bilmeniz gerekir.

Proje yönetimi alanındaki birçok kaynak ve en iyi uygulamalar genellikle İngilizce olarak karşınıza çıkar. İngilizce bilmeniz, bu kaynaklara erişmenizi ve en son bilgilere ulaşmanızı fazlasıyla kolaylaştırabilir. Bu yüzden İngilizceyi kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenmek için bugün EnglishCentral’a kaydolun! EnglishCentral’a kayıt olmak tamamen ücretsizdir ve kayıt olduğunuzda ücretsiz deneme dersi kazanırsınız.

Preoje Yönetimi Alanında Çalışanlar Neden İngilizce Öğrenmeli?

Proje yönetimi alanında çalışanlar küresel bir şirkette veya uluslararası projelerde çalışabilmek için ya da en basitinden kaynaklara kolayca ulaşabilmek için İngilizce öğrenmelidirler.

İngilizce öğrenmeniz için en uygun platform EnglishCentral’dır. EnglishCentral İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış, yapay zeka destekli bir İngilizce öğrenme platformudur. Ayrıca, sistemimizde farklı seviye ve ilgi alanlarına uygun olarak tanımlı olan 30.000’den fazla İngilizce video bulunmaktadır. Tüm videolarımızda bulunan İzle, Öğren, Konuş adımlarını takip ederek bireysel çalışmanızı tanımlayabilir, kelime öğrenme araçları ve quizlerle kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz. Çalışmış olduğunuz bu videolarla ilgili olarak öğretmenlerle birebir görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

Alanında uzman öğretmen kadromuzdan dilediğiniz öğretmenden dilediğiniz gün ve saatte 25 dakikalık birebir canlı ve özel ders alabilir ya da 40 dakikalık dünyanın her yerinden öğrencilerin katıldığı grup derslerine katılıp topluluk için konuşma fobinizi yenebilirsiniz. Canlı derslerden sonra geri bildirim alarak ilerlemenizi takip edebilirsiniz.

Proje Yönetimi İçin İş İngilizcesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Proje Yönetimi ingilizcesi nedir?

Proje Yönetimi kelimesinin ingilizcesi “project management”.

Proje Yönetimi ne iş yapar?

Proje yöneticisi, proje üretimi sürecindeki her ayrıntıdan sorumludur. Projede çalışacak ekipleri kurar, ekipler arasındaki koordinasyonu sağlar ve bir projenin başarıyla tamamlanması için tüm sorumluluğu üzerine alabilecek beceriye sahiptir.

PMO nedir ingilizce?

“Project management office” anlamına gelir.

Bir proje planının ana bileşenleri nelerdir?

Ana bileşenler şunlardır: kapsam, zaman çizelgesi, bütçe, risk yönetimi ve iletişim planı.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Makine Mühendisleri İçin İş İngilizcesi
Veri Bilimi İçin İş İngilizcesi