Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

See İkinci ve Üçüncü Hali

“See” kelimesi İngilizcede çok kullandığımız bir kelimedir. Bir şeye bakmak veya fark etmek anlamına gelir. İngilizcede “see” fiili düzensiz bir fiildir. Yani, düzenli fiil çekimleri gibi sonuna “-ed” takısını almaz. Cümlelerimizde doğru şekilde kullanabilmemiz için “see” kelimesinin fiil çekimlerini bilmek önemlidir.

See 2. ve 3. Hali Nedir??

“See” fiilinin ikinci hali “saw” ve üçüncü hali “seen”dir. “Saw” simple past tense, yani basit geçmiş zamanla, “seen” past participle ile kullanılmaktadır. Konuyu daha rahat kavramak için aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz:
İkinci Hali (Simple Past): “Saw”
Örnek Cümle: “Yesterday, I saw a beautiful sunset.” (Dün, güzel bir gün batımı gördüm.)
Üçüncü Hali (Past Participle): “Seen”
Örnek Cümle: “I have seen that movie before.” (O filmi daha önce gördüm.)

See Fiili İkinci Hali

Geçmişte gerçekleşen olayları veya belirli bir zaman dilimindeki eylemleri ifade etmek için fiillerin ikinci hallerini kullanırız. “See” fiilinin ikinci hali olan “saw”, geçmişte gerçekleşen olayları veya belirli bir zaman dilimindeki eylemleri ifade etmek için kullanılır. İkinci hal, fiilin geçmiş zamandaki hali olarak işlev görür. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek bu konuyu pekiştirebilişiniz:
Yesterday, I saw a shooting star streak across the sky.
Dün, gökyüzünde bir yıldız kaydığını gördüm.
She saw her favorite actor at the grocery store last week.
Geçen hafta markette en sevdiği aktörü gördü.
We saw a beautiful rainbow after the rain stopped.
Yağmur durduktan sonra güzel bir gökkuşağı gördük.
He saw an interesting documentary about marine life on television.
Televizyonda deniz yaşamı hakkında ilginç bir belgesel gördü.
They saw a rare species of bird while hiking in the mountains.
Dağlarda yürüyüş yaparken nadir bir kuş türü gördüler.

See İkinci Hali ile Kullanımı

Fiillerin ikinci hali geçmiş zaman ile kurulan cümlelerde kullanılır. Simple past tense’de cümle kurmak için “özne + V2+ nesne” kalıbı takip edilir. “See” fiili özelinde geçmiş zamanda cümlemiz “özne + saw +nesne” şeklinde devam eder.
Simple past tense’de olumsuz bir cümle kurulacağı zaman, bütün öznelerde “özne + did not + V1” kalıbı kullanılır. “See” fiili özelinde ise “did not see” şeklinde kullanılır.
Bu kalıp soruya dönüştürüleceği zaman da “did (özne) see” şeklinde bir kalıp kullanılmaktadır.

See İkinci Hali ile Örnek Cümleler

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyerek “saw” fiilinin nasıl kullanıldığını biraz daha pekiştirebilirsiniz:
I saw a deer in the forest yesterday.
Dün ormanda bir geyik gördüm.
She saw her old friend at the party last night.
Dün gece partide eski arkadaşını gördü.
We saw a beautiful sunset from the beach.
Plajdan güzel bir gün batımı gördük.
He saw a shooting star while camping in the mountains.
Dağlarda kamp yaparken bir yıldız kayması gördü.
They saw a famous celebrity at the airport.
Havalimanında ünlü bir ünlü gördüler.
The children saw a rainbow after the rain stopped.
Çocuklar yağmur durduktan sonra bir gökkuşağı gördüler.
Last summer, I saw the Eiffel Tower in Paris.
Geçen yaz Paris’te Eyfel Kulesi’ni gördüm.
My grandmother saw World War II firsthand.
Büyükannem II. Dünya Savaşı’nı bizzat gördü.
The tourists saw ancient ruins during their trip to Greece.
Turistler Yunanistan gezileri sırasında antik kalıntılar gördüler.
They saw a rare flower in the botanical garden.
Botanik bahçesinde nadir bir çiçek gördüler.

See Fiili Üçüncü Hali

“See” fiilinin üçüncü hali “seen“dir. Bu, fiilin past perfect tense, yani duyulan geçmiş zaman, passive voice, yani edilgen cümleler ve present perfect tense, yani belirsiz geçmiş zaman gibi yapılarında kullanılır.
Cümlede present perfect tense kullanılacak ise “I, you, we, they” özneleri için “have seen” kalıbı kullanılırken, “he, she it” özneleri için “has seen” kalıbı kullanılmaktadır.
Present perfect tense ile olumsuz cümle yapmak için “have not seen” ve “has not seen” kalıpları yine kendi özneleri için kullanılmaktadır. Soru yapılacağı zaman da “have/has (özne) seen” şeklinde bir kalıp kullanılmaktadır.
Eğer cümlede kullanılan zaman past perfect tense ise özne fark etmeksizin kullanılan kalıp “had seen” şeklindedir. Eğer past perfect tense ile olumsuz cümle kurulacaksa “had not seen” kalıbı kullanılırken; soru cümlesi yapıldığında “had (özne) seen” kalıbı kullanılmaktadır.
Cümle passive voice, yani edilgen kalıpta kurulduğunda ise kullanılan kalıp “was/were seen” şeklindedir.
Aşağıdaki örnekleri inceleyerek konuyu daha fazla pekiştirebilirsiniz:
Present Perfect Tense (Şimdiki Tam Zaman):
I have seen that movie before. (O filmi daha önce gördüm.)
Past Perfect Tense (Geçmiş Tam Zaman):
She had seen the doctor before she got sick. (Hastalanmadan önce doktoru görmüştü.)
Passive Voice (Edilgen Ses):
The book was seen by many people.” (Kitap birçok insan tarafından görüldü.)
Bu örneklerde, “seen” fiilinin üçüncü halinin kullanıldığı farklı yapıları görebilirsiniz. Bu yapılar, fiilin geçmiş bir zamanı veya başka bir olayla olan ilişkisini ifade eder.

See Üçüncü Hali ile Kullanımı

Aşağıdaki örnekleri inceleyerek “see” fiilinin üçüncü halinin hangi koşullarda kullanıldığını inceleyebilirsiniz:
Present Perfect Tense:
(+) “I have seen that movie before.” (O filmi daha önce gördüm.)
(-) “I have not seen that movie before.” (O filmi daha önce görmedim.)
(?) “Have you seen that movie before?” (O filmi daha önce gördün mü?)
Past Perfect Tense:
(+) “By the time we arrived, they had already seen the show.” (Varıncaya kadar, onlar gösteriyi zaten görmüşlerdi.)
(-) “By the time we arrived, they had not already seen the show.” (Varıncaya kadar, onlar gösteriyi zaten görmemişlerdi.)
(?) “By the time we arrived, had they already seen the show?” (Varıncaya kadar, onlar gösteriyi zaten görmüşler miydi?)
Passive Voice:
(+) “The movie was seen by millions of people worldwide.” (Film dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi.)
(-) “The movie was not seen by millions of people worldwide.” (Film dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenmedi.)
(?) “Was the movie seen by millions of people worldwide?” (Film dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlendi mi?)

See Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

“See” fiilinin üçüncü hali ile kurulmuş örnek cümleleri birlikte inceleyelim:
The movie “Avatar” has been seen by millions of people around the world.
(“Avatar” filmi, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından izlendi.)
Have you ever seen a double rainbow?
(Hiç çifte gökkuşağı gördün mü?)
The ancient ruins have been seen as evidence of the city’s rich history.
(Antik kalıntılar, şehrin zengin tarihine dair kanıt olarak görüldü.)
She had seen better days before she fell ill.
(Hastalanmadan önce daha iyi günler görmüştü.)
The new exhibit at the museum has been seen by art enthusiasts from all over the country.
(Müzedeki yeni sergi, ülkenin dört bir yanından sanat tutkunları tarafından görüldü.)
His talent as a musician was seen by everyone who attended his concert.
(Müzik olarak yeteneği, konserine katılan herkes tarafından görüldü.)
The missing cat has been seen roaming around the neighborhood.
(Kayıp kedi, mahallede dolaşırken görüldü.)
The beauty of the sunset over the ocean was seen by all who were present on the beach.
(Deniz üzerindeki gün batımının güzelliği, plajda bulunan herkes tarafından görüldü.)
The message on the billboard can be seen from miles away.
(Reklam panosundaki mesaj, kilometrelerce uzaktan görülebilir.)
The impact of climate change can be seen in the melting glaciers.
(İklim değişikliğinin etkileri, eriyen buzullarda görülebilir.)

See İkinci ve Üçüncü Hali ile İlgili Sık Sorulan Sorular

See İkinci Hali Nedir?

See fiilinin ikinci hali “saw” şeklinde çekimlenir.

See Üçüncü Hali Nedir?

“See” fiilinin üçüncü hali “seen” olarak çekimlenir.

See İkinci Hali Hangi Zamanda Kullanılır?

“See” ikinci hali geçmiş zamanda kullanılır.

See Üçüncü Hali Hangi Zamanda Kullanılır?

“See” üçüncü hali past perfect tense ile birlikte kullanılır.

İngilizce See İkinci ve Üçüncü Hali ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Want İkinci ve Üçüncü Hali
Go İkinci ve Üçüncü Hali