Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Send İkinci Ve Üçüncü Hali

Send fiili gündelik İngilizce konuşmalarında sıklıkla kullanılan bir fiildir ve “göndermek” anlamına gelmektedir. Irregular Verbs olarak bilinen ve düzensiz fiiller grubundan olan bu fiil, ikinci ve üçüncü hallerinde -ed takısı almak yerine tamamen biçim değiştirmektedir. Send fiili ikinci ve üçüncü hallerini ve kullanımlarını içeriğimizde sizler için örnek cümleler ile beraber hazırladık.

Send 2. ve 3. Hali Nedir?

“Send” fiilinin 2. hali (geçmiş zaman hali) “sent” olarak ifade edilir. “Sent”, eylemin geçmişte gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. “Send” fiilinin 3. hali de (perfect zaman hali) “sent” şeklindedir. Bu durumda, “send” fiilinin diğer her iki halinin de aynı şekilde “sent” olduğuna dikkat edilmektedir.

Send Fiili İkinci Hali

“Send” fiilinin ikinci hali “sent” şeklindedir. Fiilin bu hali, bir eylemin geçmişte gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır ve fiilin geçmiş zaman biçimidir. “Send” fiilinin ikinci hali, düzenli fiiller kurallarına uymadan özel bir hal almaktadır.

Send İkinci Hali ile Kullanımı

“Send” fiilinin ikinci hali “sent”, bir işin veya olayın geçmişte gerçekleştiğini ve tamamlandığını göstermek için kullanılır. Bu kullanım, anlatılmak istenen eylemin geçmişte bir noktada yapıldığını belirtmektedir. “Sent” hem resmi hem de günlük dilde geçmişte gerçekleşen gönderim işlemlerini ifade etmek için kullanılır.

Simple past yani geçmiş zaman cümlelerinde yardımcı fiil kullanılmaz. Bu durumda klasik Subject+Verb+Object kalıbı takip edilir. Örneğin “I sent you a package.” cümlesinde de görüldüğü gibi send fiilinin ikinci hali ile özne arasında bir yardımcı fiil kullanılması gerekmez.

Send İkinci Hali ile Örnek Cümleler

Send fiili ikinci hali genelde basit geçmiş zaman cümlelerinde kullanılmaktadır. Send ikinci hali örnek cümleleri Türkçe çevirileri ile beraber sizler için derledik.

-He sent me a letter last week.
(Geçen hafta bana bir mektup gönderdi.)

-They sent the package yesterday.
(Paket dün gönderildi.)

-We sent an email to confirm the meeting.
(Toplantıyı teyit etmek için bir e-posta gönderdik.)

-She sent her application two days ago.
(Başvurusunu iki gün önce gönderdi.)

-The company sent out the invitations for the event.
(Şirket, etkinlik için davetiyeleri gönderdi.)

-I sent a message to my friend about the party.
(Arkadaşıma partiyi hakkında bir mesaj gönderdim.)

-The teacher sent the homework assignment to the students. (Öğretmen, öğrencilere ödev görevini gönderdi.)

-The government sent aid to the disaster area.
(Hükümet, afet bölgesine yardım gönderdi.)

-The manager sent a reminder for the deadline.
(Yönetici, son tarih için bir hatırlatma gönderdi.)

-The author sent the manuscript to the publisher.
(Yazar, el yazmasını yayıncıya gönderdi.)

-The office sent the documents via courier.
(Ofis, belgeleri kurye ile gönderdi.)

-The agency sent the report to the client.
(Ajans, raporu müşteriye gönderdi.)

Send Fiili Üçüncü Hali

“Send” fiilinin üçüncü hali “sent” olarak ifade edilir ve genellikle perfect zaman cümlelerinde kullanılır. “Sent” fiili, bir eylemin sonuçlarının veya etkilerinin geçmişten günümüze kadar uzandığını belirtmek için kullanılır.

Send Üçüncü Hali Ile Kullanımı

“Send” fiilinin üçüncü hali “sent”, genellikle Perfect Tense gibi zaman kiplerinde veya Passive Voice yapılarında kullanılır. Bu kullanım, bir eylemin geçmişte gerçekleştiğini ve bu eylemin sonuçlarının şu anda da devam ettiğini ifade eder.

Send fiili üçüncü hali hem perfect tense hem de passive voice yapılarında kullanılabilir. Perfect tense cümleleri kullanılırken özne ile yüklem arasında “have/has” yardımcı fiilleri veya “had” gibi bu yardımcı fiillerin geçmiş zaman hali kullanılmaktadır. “I have never sent you a message” cümlesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Bunun yanında edilgen cümlelerde yani passive voice yapılarında “The letter was sent to us anonymously” cümlesinde olduğu gibi “to be” fiilinin çeşitli halleri yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle “Send” üçüncü hali kullanımlarında özne ile yüklem arasında yardımcı fiil kullanılması gerektiği söylenebilir.

Send Üçüncü Hali İle Örnek Cümleler

Send fiili üçüncü hali olan “sent” öncesine “have” veya “has” yardımcı fiillerini alarak kullanılır. Send üçüncü hali ile örnek cümleleri sizler için hazırladık.

-They have already sent the invitations.
(Davetiyeleri zaten gönderdiler.)

-She has sent three emails this morning.
(Bu sabah üç e-posta gönderdi.)

-We had sent the documents before the deadline.
(Belgeleri son tarihten önce göndermiştik.)

-I have sent a text to let you know.
(Bilgilendirmek için bir mesaj gönderdim.)

-He had sent the parcel before I called him.
(Ben onu aramadan önce paketi göndermişti.)

-They have sent out the newsletter to all subscribers. (Bülteni tüm abonelere gönderdiler.)

-The company has sent the replacement product.
(Şirket, yedek ürünü gönderdi.)

-We have sent our application to the university.
(Başvurumuzu üniversiteye gönderdik.)

-She had sent her resignation letter a week ago.
(İstifa mektubunu bir hafta önce göndermişti.)

-The team has sent their proposal for the project.
(Ekip, projeleri için tekliflerini gönderdi.)

-I had sent the payment before receiving the invoice.
(Faturayı almadan önce ödemeyi göndermiştim.)

-They have sent all required information to the client.
(Müşteriye gerekli tüm bilgileri gönderdiler.)

Send Üçüncü Hali Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Send ikinci hali nedir?

Send ikinci hali “sent” olarak ifade edilmektedir.

Send üçüncü hali nedir?

Send üçüncü hali “sent” olarak ifade edilmektedir.

Send ikinci hali ne zaman kullanılır?

Send ikinci hali simple past tense cümlelerinde kullanılır.

Send üçüncü hali ne zaman kullanılır?

Send üçüncü hali perfect tense ve passive voice yapılarında kullanılmaktadır.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

OET Sınavı Nedir ve Neden Önemlidir?
İslami Araştırmalar için İngilizce