Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Simple Future Tense Konu Anlatımı

Simple Future Tense nedir? Simple Future Tense Gramer Kuralları Nedir? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından soruluyor. Soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

Future Tense Nedir?

Simple Future Tense gelecek zamanda gerçekleşecek veya gerçekleşmeyecek olaylar ve durumları aktarmak için kullanılır. İngilizce zamanlar arasında sıkça kullananlar arasındadır ve bireylerin gelecekteki planlarını ifade eder.
Future Tense iki farklı şekilde kullanılır. Her iki kullanım şekli anlam olarak gelecek zamandan bahsetse de farklı durumlarda kullanılırlar:

1- “will”: Ani ve plansız eylemler/olaylar için kullanılır.
2- “be going to”: Planlanmış ve büyük olasılıkla gerçekleşecek olaylar için kullanılır.

Future Tense Gramer Kuralları Nedir?

Future Tense için SVO (Subject-Verb-Object / Özne-Fiil-Nesne) kuralı geçerlidir. O halde “will” ile olumlu cümle kurmak için önce özne ardından will ve fiil kullanılır. Olumsuz cümlelerde ise “will” yerine “will not” veya “won’t” kullanılır ve cümle dizilimi aynı kalır. Soru sormak için özne ve “will” yer değiştirir.
“Be going to” için de SVO kuralı geçerlidir. Olumlu cümlelerde önce özne ve yardımcı fiil (am/is/are) ardından “going to” ve fiil kullanılır. Olumsuz cümlelerde özne ve yardımcı fiilden sonra “not”, “going to” ve fiil gelir. Soru cümlelerindeyse özne ve yardımcı fiil yer değiştirir ardından “going to” ve fiil kullanılır.
“Will” ve “be going to” ile cümlelerde fiil simple present tense yani geniş zaman şeklinde kullanılır ve aşağıda v1 diye kısaltmıştır.
Yukarıda belirtilen gramer kurallarını göz önünde bulundurarak Future Tense için cümle dizilimi o halde şu şekildir:

“Will” Gramer Kuralları:

Olumlu cümlelerde:
I/You/He/She/It/We/You/They + will + v1

Olumsuz cümlelerde:
I/You/He/She/It/We/You/They + won’t + v1

Soru cümlelerinde:
Will + I/You/He/She/It/We/You/They + v1?

“Be Going To” Gramer Kuralları:

Olumlu cümlelerde:
-I + am + going to + v1
-He/She/It + is + going to + v1
-You/We/They + are + going to + v1

Olumsuz cümlelerde:
-I + am + not + going to + v1
-He/She/It + is + not + going to + v1
-You/We/They + are + not + going to + v1

Soru cümlelerinde:
-Am + I + going to + v1?
-Is + He/She/It + going to + v1
-Are + You/We/They + going to + v1?

Future Tense Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıdaki tabloda Future Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin dizilimi örneklendirilmiştir.

Olumlu Cümle
(S + will + v1)
Olumsuz Cümle
(S + won’t + v1)
Soru Cümlesi
(will + S + v1)
I will sing. (Ben şarkı söyleyeceğim.)I won’t sing. (Ben şarkı söylemeyeceğim.)Will I sing? (Ben şarkı söyleyecek miyim?)
You will sing. (Sen şarkı söyleyeceksin.)You won’t sing. (Sen şarkı söylemeyeceksin.)Will you sing? (Sen şarkı söyleyecek misin?)
He/She/It will sing. (O şarkı söyleyecek.)He/She/It won’t sing. (O şarkı söylemeyecek.)Will he/she/it sing? (O şarkı söyleyecek mi?)
We will sing. (Biz şarkı söyleyeceğiz.)We won’t sing. (Biz şarkı söylemeyeceğiz.)Will we singi? (Biz şarkı söyleyecek miyiz?)
You will sing. (Siz şarkı söyleyeceksiniz.)You won’t sing. (Siz şarkı söylemeyeceksiniz.)Will you sing? (Siz şarkı söyleyecek misiniz?)
They will sing. (Onlar şarkı söyleyecek.)They won’t sing. (Onlar şarkı söylemeyecek)Will they sing? (Onlar şarkı söyleyecek mi?)
Olumlu Cümle
(S + am/is/are + going to + v1)
Olumsuz Cümle
(S + am/is/are +not + going to + v1)
Soru Cümlesi
(Am/Is/Are + S + going to +v1)
I am going to sing. (Ben şarkı söyleyeceğim.)I am not going to sing. (Ben şarkı söylemeyeceğim.)Am I going to sing? (Ben şarkı söyleyecek miyim?)
You are going to sing. (Sen şarkı söyleyeceksin.)You are not going to sing. (Sen şarkı söylemeyeceksin.)Are you going to sing? (Sen şarkı söyleyecek misin?)
He/She/It is going to sing. (O şarkı söyleyecek.)He/She/It is not going to sing. (O şarkı söylemeyecek.)Is he/she/it going to sing? (O şarkı söyleyecek mi?)
We are going to sing. (Biz şarkı söyleyeceğiz.)We are not going to sing. (Biz şarkı söylemeyeceğiz.)Are we going to sing? (Biz şarkı söyleyecek miyiz?)
You are going to sing. (Siz şarkı söyleyeceksiniz.)You are not going to sing. (Siz şarkı söylemeyeceksiniz.)Are you going to sing? (Siz şarkı söyleyecek misiniz?)
They are going to sing. (Onlar şarkı söyleyecek.)They are not going to sing. (Onlar şarkı söylemeyecek)Are they going to sing? (Onlar şarkı söyleyecek mi?)

İngilizcede Gelecek Zaman Eki Nedir?

Gelecek zaman ekleri yani “will” ve “be going to” bir olayın veya eylemin gelecek zamanda yaşanacağını aktarır.

Örnekler:

I will sleep.

Uyuyacağım.

They are going to walk.

Onlar yürüyecek.

He is going to fly.

O uçacak.

Simple Future Tense (İngilizce Gelecek Zaman) Cümle Nasıl Kurulur?

“Will” ile olumlu, olumsuz ve soru cümlesi

Olumlu cümlelerde:
I/You/He/She/It/We/You/They + will + v1

Olumsuz cümlelerde:
I/You/He/She/It/We/You/They + won’t + v1

Soru cümlelerinde:
Will + I/You/He/She/It/We/You/They + v1?

“Be Going To” Gramer Kuralları:

Olumlu cümlelerde
-I + am + going to + v1
-He/She/It + is + going to + v1
-You/We/They + are + going to + v1

Olumsuz cümlelerde
-I + am + not + going to + v1
-He/She/It + is + not + going to + v1
-You/We/They + are + not + going to + v1

Soru cümlelerinde
-Am + I + going to + v1?
-Is + He/She/It + going to + v1
-Are + You/We/They + going to + v1?

Cümlelerin sonuna, eğer bulunuyorsa, nesne eklenir.

Simple Future Tense Olumlu Cümle Örnekleri

“will”: Olumlu cümle dizilimi sırasıyla özne + will + fiil ve varsa nesne şeklindedir.

“be going to”: Olumlu cümle dizilimi sırasıyla özne + yardımcı fiil + going to + fiil ve varsa nesne şeklindedir.

I will listen to music.

Müzik dinleyeceğim.

I am going to brush my teeth.

Dişlerimi fırçalaycağım.

He will play an instrument.

Entstrüman çalacak.

They are going to live in Berlin.

Berlin’de yaşayacaklar.

We will dance tonight.

Bu gece dans edeceğiz.

They are going to be exhausted.

Yorulacaklar.

She will drink coffee because she does not like tea.

Kahve içeçek çünkü çay sevmiyor.

You are going to run to school.

Okula koşacaksın.

He will be sorry one day.

Bir gün üzülecek.

She is going to be a successful lawyer.

Başarılı bir avukat olacak.

Future Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

“will”: Olumsuz cümle dizilimi sırasıyla özne + won’t + fiil ve varsa nesne şeklindedir.
“be going to”: Olumsuz cümle dizilimi sırasıyla özne + yardımcı fiil + not + going to + fiil ve varsa nesne şeklindedir.

I won’t study for the exam.

Sınav için çalışmayacağım.

I am not going to pay for that.

Bunu ödemeyeceğim.

He won’t be a good teammate.

İyi bir takım arkadaşı olmayacak.

They are not going to stay.

Kalmayacaklar.

We will not eat dinner.

Akşam yemeyi yemeyeceğiz.

They are not going to support him.

Ona destek olmayacaklar.

She won’t study Chemistry.

Kimya okumayacak.

You are not going to be alone.

Yalnız olmayacaksın

He won’t be happy if he continues like this.

Böyle devam ederse mutlu olmayacak.

She is not going to be a teacher.

Öğretmen olmayacak.

Future Tense ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen yapılı cümleler eylemi yapanın bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda kullanılır.

“will”: Edilgen cümle dizilimi sırasıyla özne + have been / has been + being + fiilin üçüncü hali (past participle – v3) (+by…) şeklindedir.

“be going to”: Edilgen cümle dizilimi sırasıyla özne + have been / has been + being + fiilin üçüncü hali (past participle – v3) (+by…) şeklindedir.

A new phone will be bought by Pam.

Yeni bir telefon Pam tarafından satın alıncacak.

The phone will be paid by her mother.

Telefon annesi tarafından ödenecektir.

The house is going to be built by Jim.

Ev Jim tarafından inşa edilecek.

The picture will be drawn.

Resim çizilecek.

Dinner is going to be prepared by Jon.

Akşam yemeği Jon tarafından hazırlanacak.

The computer will be used by my niece.

Bilgisayar yeğenim tarafından kullanılacak.

The pie will be eaten.

Turta yenilecek.

The team is going to be defeated.

Takım yenilecek.

The letter will be written.

Mektup yazılacak.

The wedding will be planned by her.

Düğün onun tarafından hazırlanacak.

Future Tense Olumlu Soru Cümlesi Örnekleri

“will”: Olumlu soru cümlesi dizilimi sırasıyla will + özne + fiil (v1) ve varsa nesne şeklindedir.

“be going to”: Olumlu soru cümlesi dizilimi sırasıyla yardımcı fiil + özne + going to + fiil (v1) ve varsa nesne şeklindedir.

Will she lend you money?

Sana para ödünç verecek mi?

Am I going to regret this?

Pişman olacak mıyım?

Will they come to the party?

Partiye gelecekler mi?

Are we going to be late?

Geç kalacak mıyız?

Will he drop out of school?

Okulu bırakacak mı?

Is she going to be a doctor?

Doktor mu olacak?

Are you going to watch that movie?

O filmi izleyecek misin?

Will you buy something for them?

Onlara bir şey alacak mısın?

Are they going to move?

Taşınacaklar mı?

Will she go to Iceland?

İzlanda’ya gidecek mi?

Future Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri Örnekleri

“will”: Olumsuz soru cümlesi dizilimi sırasıyla wont’t + özne + been + fiil (v1) ve varsa nesne şeklindedir.

“be going to”: Olumsuz soru cümlesi dizilimi sırasıyla olumsuz yardımcı fiil + özne + going to + fiil (v1) ve varsa nesne şeklindedir.

Won’t you come to the wedding?

Düğüne gelmeyecek misin?

Isn’t he going to buy a new phone?

Yeni bir telefon almayacak mı?

Won’t they go to Munich?

Münih’e gitmeyecekler mi?

Aren’t they going to feel happy?

Mutlu olamayacaklar mı?

Won’t he study law?

Hukuk okumayacak mı?

Isn’t she going to be the new teacher?

Yeni öğretmen o olmayacak mı?

Aren’t we going to watch a movie?

Film izlemeyecek miyiz?

Won’t she say the truth?

Gerçeği söylemeyecek mi?

Aren’t you going to be an engineer?

Mühendis olmayacak mısın?

Won’t she work on Monday?

Pazartesi günü çalışmayacak mı?

Future Tense ile Olumlu Edilgen Soru Cümleleri

“will”: Olumlu edilgen soru cümlesi dizilimi sırasıyla will + özne + be + fiil (v3) (+by…) şeklindedir.

“be going to”: Olumlu edilgen soru cümlesi dizilimi sırasıyla yardımcı fiil + özne + going to be + fiil (v3) (+by…) şeklindedir.

Will the contract be signed by you?

Sözleşme senin tarafından mı imzalanacak?

Are the dogs going to be fed by Jon?

Köpekler Jim tarafından mı beslenecek?

Will the furniture be sold?

Mobilyalar satılacak mı?

Is the mail going to be delivered?

Postalar teslim edilecek mi

Is the baby going to be a girl?

Bebek kız mı olacak?

Will her hair be cut?

Saçı kesilecek mi?

Will the shower be repaired?

Duş onarılacak mı?

Is the tree going to be cut?

Ağaç kesilecek mi?

Will the forest be protected?

Orman korunacak mı?

Is the lake going to be cleaned?

Göl temizlenecek mi?

İngilizcede Future Tense Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

“will”: Olumsuz edilgen soru cümlesi dizilimi sırasıyla won’t + özne + be + fiil (v3) (+by…) şeklindedir.

“be going to”: Olumlu edilgen soru cümlesi dizilimi sırasıyla olumsuz yardımcı fiil + özne + going to be + fiil (v3) (+by…) şeklindedir.

Won’t the baby be born in June?

Bebek haziranda doğmayacak mı?

Isn’t the computed going to be repaired?

Bilgisayar tamir edilmeyecek mi?

Won’t the phone be sold?

Telefon satılmayacak mı?

Isn’t the book going to be published?

Kitap yayınlanmayacak mı?

Isn’t the baby going to be born in Rome?

Bebek Roma’da doğmayacak mı?

Won’t the photograph be taken by him?

Fotoğraf onun tarafından çekilmeyecek mi?

Won’t the house be renovated?

Ev yenilenmeyecek mi?

Isn’t the tiger going to be extinct?

Kaplanın soyu tükenmeyecek mi?

Won’t she be protected?

Korunmayacak mı?

Aren’t they going to be stationed abroad?

Yurtdışına atanmayacaklar mı?

Future Tense ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Future Tense ile soru zarflı yani WH-words (what, why, where, when, who) barındıran cümle kurmak için soru zarfını cümlenin başında kullanıp ardından Future Tense kurallarına uygun olarak cümle kurulur.

When will you ask her?

Ona ne zaman soracaksın?

Who is going to be her godfather?

Vaftiz babası kim olacak?

What will happen to your dog if you move out?

Taşınırsan köğeğine ne olacak?

Where is the party going to be?

Parti nerede olacak?

Why won’t you invite them?

Onları neden davet etmiyorsun?

How much is the phone going to cost?

Telefon ne kadara mal olacak?

Why won’t they go to Italy?

Neden İtalya’ya gitmiyorlar?

How is she going to dance?

Nasıl dans edecek?

When will he tell the truth?

Ne zaman gerçeği söyleyecek?

What is he going to cook?

Ne pişirecek?

Simple Future Tense ile ilgili Sık Sorulan Sorular;

Future Tense ve Simple Present Continuous Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense şimdiki zamanda gerçekleşen olay ve durumları vurgularken, Future Tense gelecek zamanda gerçekleşecek olay ve durumlar için kullanılır.

Future Tense ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Tense yakın geçmiş zamanı yani geçmişte meydana gelen ve etkisi hala devam eden olay ve durumlar için kullanılırken, Future Tense’in geçmiş zamanla hiçbir ilgisi yoktur ve gelecekten bahsederken kullanılır.

Future Tense ve Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Past Perfect Continuous Tense geçmiş zamanda başlayıp, bir süre sürmüş ve yine geçmişte sonlanmış eylemler için kullanılırken, Future Tense gelecekten bahsedilirken kullanılır.

Future Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Future Perfect Tense Konu Anlatımı Future Perfect Tense Konu Anlatımı
Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı