Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı

Simple Present Continuous Tense nedir? Simple Present Continuous Tense Gramer Kuralları Nedir? Bu ve benzeri sorular İngilizce öğrenmek isteyen kişiler tarafından soruluyor. Soruların cevaplarını öğrenmek isteyenler için kısa bir kılavuz hazırladık.

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Nedir?

Simple Present Continuous Tense şimdiki zamandan yani konuşma anında yapılan işlerden ve günümüzde gerçekleşen durumlardan bahsederken kullanılır.

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Gramer Kuralları Nedir?

Simple Present Continuous Tense için S-V-O (Subject-Verb-Object / Özne-Fiil-Nesne) kuralı geçerlidir. Özneden sonra yardımcı fiil (am/is/are) yer alır ve ardından gelen fiil diğer continuous tense’lerde olduğu gibi burada da -ing eki almaktadır. Olumsuz cümlelerde “not” eki yardımcı fiilden sonra getirilmektedir. Soru cümlelerinde ise yardımcı fiil ve özne yer değiştirmektedir.

Yukarıda belirtilen gramer kurallarını göz önünde bulundurarak Present Continuous Tense için cümle dizilimi o halde şu şekildir:

Olumlu cümlelerde:
I + am + V-ing
He/She/It + is + V-ing
You/They/We + are +V-ing

Olumsuz cümlelerde:
I + am + not + V-ing
He/She/It + is + not + V-ing
You/We//They + are + not +V-ing

Soru cümlelerinde:
Am + I + V-ing ?
Is + He/She/It + V-ing ?
Are + You/We/They + V-ing ?

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Gramer Kuralları Tablosu

Aşağıdaki tabloda Simple Present Continuous Tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin dizilimi örneklendirilmiştir.

Olumlu Cümle
(S + am/is/are + V-ing)
Olumsuz Cümle
(S + am/is/are + not + V-ing)
Soru Cümlesi (Am/Is/Are + S + V-ing)
I am singing. (Ben şarkı
söylüyorum.)
I am not singing. (Ben şarkı
söylemiyorum.)
Am I singing? (Ben şarkı
söylüyor muyum?)
You are singing. (Sen şarkı
söylüyorsun.)
You are not singing. (Sen şarkı
söylemiyorsun.)
Are you singing? (Sen şarkı
söylüyor musun?)
He/She/It is singing. (O şarkı
söylüyor.)
He/She/It is not singing. (O şarkı
söylemiyor.)
Is he/she/it singing? (O şarkı
söylüyor mu?)
We are singing. (Biz şarkı
söylüyoruz.)
We are not singing. (Biz şarkı
söylemiyoruz.)
Are we singing? (Biz şarkı
söylüyor muyuz?)
You are singing. (Siz şarkı
söylüyorsunuz.)
You are not singing. (Siz şarkı
söylemiyorsunuz.)
Are you singing? (Siz şarkı
söylüyor musunuz?)
They are singing. (Onlar
şarkı söylüyor.)
They are not singing. (Onlar
şarkı söylemiyor.)
Are they singing? (Onlar
şarkı söylüyor mu?)

İngilizcede Şimdiki Zaman Eki Nedir?

İngilizcedeki Şimdiki Zaman Eki yapılan işin ya da oluşan durumun şu an gerçekleştiğini anlatmak için kullanılır. Şimdiki zaman eki fiilin sonuna eklediğimiz “-ing” ekidir.

He is dancing.

Dans ediyor.

She is running.

Koşuyor.

They are walking.

Yürüyorlar.

Simple Present Continuous Tense (İngilizce Şimdiki Zaman) Cümle Nasıl Kurulur?

Olumlu cümlelerde:
I + am + V-ing
He/She/It + is + V-ing
You/They/We + are +V-ing

Olumsuz cümlelerde:
I + am + not + V-ing
He/She/It + is + not + V-ing
You/We//They + are + not +V-ing

Soru cümlelerinde:
Am + I + V-ing ?
Is + He/She/It + V-ing ?
Are + You/We/They + V-ing ?

Cümlelerin sonuna eğer bulunuyorsa nesne eklenir.

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Olumlu Cümle Örnekleri

Olumlu cümle dizilimi sırasıyla özne, yardımcı fiil (am/is/are), fiil (v-ing) ve varsa nesne şeklindedir. Aşağıda İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumlu cümle örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

I am listening to music.

Müzik dinliyorum.

I am brushing my teeth.

Dişlerimi fırçalıyorum

She is playing an instrument.

O enstrüman çalıyor.

He is going to school right now.

O şu an okula gidiyor..

It is raining at the moment.

Yağmur yağıyor şu anda.

You are watching a movie.

Film izliyorsunuz.

We are drinking coffee.

Kahve içiyoruz.

They are teaching a lesson.

Ders veriyorlar.

You are embarrassing yourself

Kendini rezil ediyorsun.

She is flying to Casablanca.

Kazablanka’ya uçuyor.

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Olumsuz Cümle Örnekleri

Olumsuz cümle dizilimi sırasıyla özne, yardımcı fiil (am/is/are), not, fiil (v-ing) ve varsa nesne şeklindedir. Aşağıda İngilizce Present Continuous Tense zamanı ile olumsuz cümle örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

I am not talking to you.

Seninle konuşmuyorum.

He is not working right now.

Şu an çalışmıyor.

She is not celebrating her birthday.

Doğum gününü kutlamıyor.

You broke the vacuum cleaner. It is not working.

Süpürgeyi kırdın. Çalışmıyor.

You are not being helpful.

Yardımcı olmuyorsun.

We are not going to school.

Okula gitmiyoruz.

You are not coming to the exhibition.

Sergiye gelmiyorsunuz.

They are not cleaning the house.

Evi temizlemiyorlar.

It is not going well.

İyi gitmiyor.

I am not writing a new poem.

Yeni bir şiir yazmıyorum.

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri

Edilgen cümle dizilimi sırasıyla özne + yardımcı fiil (am/is/are) + being + fiil (v3) (+by…) şeklindedir. Edilgen yapılı cümleler eylemi yapanın bilinmediği veya önemli olmadığı durumlarda kullanılır. Aşağıda İngilizce Present Continuous Tense zamanı ile edilgen cümle örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

The house is being cleaned.

Ev temizleniyor.

The car is being driven by my mother.

Araba annem tarafından sürülüyor.

The party is being planned by my brother.

Parti kardeşim tarafından planlanılıyor.

The walls are being painted.

Duvarlar boyanıyor.

The forest is being protected.

Orman korunuyor.

The students are being congratulated.

Öğrenciler tebrik ediliyor.

Basketball is not being played in our school.

Basketbol bizim okulda oynanmıyor.

The computer is being used by my father.

Bilgisayar babam tarafından kullanılıyor.

The coffee is being drunk.

Kahve içiliyor.

The book is being written by Sally Rooney.

Kitap Sally Rooney tarafından yazılıyor.

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Soru Cümlesi Örnekleri

Olumlu soru cümlesi dizilimi sırasıyla yardımcı fiil (am/is/are) + özne + fiil (v-ing) ve varsa nesne şeklindedir. Aşağıda İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumlu soru cümlesi örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

Are you leaving the city?

Şehirden gidiyor musun?

Are you lying to me?

Bana yalan mı söylüyorsun?

Is she planning the party?

Partiyi o mu planlıyor?

Is he playing soccer?

Futbol oynuyor mu?

Is it glowing in the dark?

Karanlıkta parlıyor mu?

Are you drinking tea or coffee?

Çay mı kahve mi içersin?

Are they donating money?

Para bağışlıyorlar mı?

Are you joining the meeting?

Toplantıya katılacak mısınız?

Is she studying Biology?

Biyoloji mi okuyor?

Am I talking too fast?

Fazla mı hızlı konuşuyorum?

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Olumsuz soru cümleleri iki farklı şekilde karşımıza çıkabilir:

Yardımcı fiil (am/is/are) + özne + not + fiil (v-ing) (+nesne)

Yardımcı fiil (Aren’t/Isn’t) + özne + fiil (v-ing) (+nesne)

Aşağıda İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumsuz soru cümlesi örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

Are you not going with them?

Onlarla gitmeyecek misin?

Is she playing piano?

Piyano çalıyor mu?

Isn’t he studying for his exams?

Sınavları için çalışmıyor mu?

Aren’t they searching for his dog?

Köpeğini aramıyorlar mı?

Am I not running fast enough?

Yeterince hızlı koşmuyor muyum?

Aren’t we eating?

Yemek yemiyor muyuz?

Is she not talking too loud?

Fazla sesli konuşmuyor mu?

Isn’t the cat drinking water?

Kedi su içmiyor mu?

Aren’t you flying to Ireland?

İrlanda’ya uçmayacak mısınız?

Am I not studying enough?

Yeterince çalışmıyor muyum?

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile Edilgen Soru Cümleleri

Olumlu edilgen soru cümlesi dizilimi sırasıyla yardımcı fiil (am/is/are) + özne + being + fiil (v3) (+by…) şeklindedir. Aşağıda İngilizcede Present Continuous Tense zamanı ile olumlu edilgen soru cümlesi örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

Are the birds being fed by her?

Kuşlar onun tarafından mı besleniyor?

Is the phone being bought?

Telefon satın alınıyor mu?

Is the car being sold?

Araba satılıyor mu?

Is the house being cleaned?

Ev temizleniyor mu?

Are the students being congratulated?

Öğrenciler tebrik ediliyor mu?

Is the scarf being worn by your sister?

Atkı kardeşin tarafından mı takılıyor?

Are the boots being cleaned?

Botlar temizleniyor mu?

Is the tea being drunk?

Çay içiliyor mu?

Is the cake being made by their friend?

Pasta arkadaşın tarafından mı yapılıyor?

Is the food being prepared?

Yemek hazırlanıyor mu?

İngilizcede Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Olumsuz Edilgen Soru Cümleleri

Olumsuz edilgen soru cümleleri iki farklı şekilde karşımıza çıkabilir:

Yardımcı fiil (am/is/are) + özne + not + being + fiil (v3) (+by…)

Yardımcı fiil (Aren’t/Isn’t) + özne + being + fiil (v3) (+by…)

Aşağıda İngilizce’de Present Continuous Tense zamanı ile olumsuz edilgen soru cümlesi örnekleri ve çevirileri yer almaktadır.

Aren’t the dogs being washed?

Köpekler yıkanmıyor mu?

Are the cats not being fed?

Kediler beslenmiyor mu?

Is the car not being cleaned?

Araba yıkanmıyor mu?

Is the house not being decorated?

Ev dekore edilmiyor mu?

Aren’t the students being congratulated?

Öğrenciler tebrik edilmiyor mu?

Is the scarf not being worn by your sister?

Atkı kardeşin tarafından takılmıyor mu?

Aren’t the boots being worn?

Botlar giyilmiyor mu?

Is the idea not being liked?

Fikir sevilmiyor mu?

Isn’t the cake being baked?

Pasta yapılmıyor mu?

Is the food not being prepared?

Yemek hazırlanmıyor mu?

Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

Simple Present Continuous Tense ile soru zarflı yani WH-words (what, why, where, when, who) barındıran cümle kurmak için soru zarfını cümlenin başında kullanıp ardından Simple Present Continuous Tense kurallarına uygun olarak cümle kurulur. Aşağıda Simple Present Continuous Tense ile soru zarflı cümleler ve çevirileri yer almaktadır.

Why are you not eating?

Neden yemiyorsun?

When is she coming home?

Ne zaman eve geliyor?

What is she reading?

Ne okuyor?

When is he watching TV?

Ne zaman televizyon izliyor?

Why are they jumping over the fence?

Neden çitin üzerinden atlıyorlar?

How are we going to Berlin?

Berlin’e nasıl gideceğiz?

Where are you taking the dog?

Köpeği nereye götürüyorsun?

Who is she talking to?

Kiminle konuşuyor?

What are they talking about?

Ne hakkında konuşuyorlar?

Why are they running to the mall?

Neden AVM’ye koşuyorlar?

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Hakkında Sık Sorulan Sorular

Simple Present Continuous Tense ve Simple Present Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense genellikle kısa süreli, geçiçi ve anlık olay ve durumları anlatmak için kullanılırken, Simple Present Tense alışkanlıklar ve rutinler için yani daha genel ve kalıcı olay ve durumları vurgular.

Simple Present Continuous Tense ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense şimdiki zamanda gerçekleşen olay ve durumları anlatırken, Present Perfect Tense yakın geçmiş zamanı yani geçmişte meydana gelen ve etkisi hala devam eden olay ve durumlar için kullanılır.

Simple Present Continuous Tense ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense şimdiki zamanda gerçekleşen olay ve durumları vurgularken, Past Perfect Continuous Tense geçmişte yapılmış olan bir eylemi ve bu eylemin belli bir süre devam etmiş olduğunu aktarmaktadır.

Simple Present Continuous Tense ve Simple Future Tense Farkı Nedir?

Simple Present Continuous Tense şimdiki zamanda gerçekleşen olay ve durumlardan için kullanılırken, Simple Future Tense gelecekten bahsederken kullanılır.

Simple Present Continuous Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Konu Anlatımı Simple Present Tense (Geniş Zaman) Konu Anlatımı
Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı