Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Konu Anlatımı

English Tenses Part 1: SIMPLE PRESENT TENSE

İngilizce Geniş Zaman Tanımı Nasıl Yapılır?

Türkçede karşılığı Geniş Zaman olan Simple Present Tense temel dilbilgisi konusu ve cümlelerin kurulması açısından en basit yöntem olması nedeniyle ingilizce öğrenirken bilmemiz gereken önemli konulardan biridir.

Simple Present Tense ile basit cümleler türetebiliriz. Bu sebeptendir ki hemen hemen herkesin İngilizce’ye başlarken ilk öğrendiği gramer konusu Simple Present Tense yani Geniş Zaman olur.

İngilizce’de “Simple Present Tense” süreklilik ifade eden ve sürekli yapılan eylemleri anlatmak için kullanılan zamandır. Bilimsel gerçekler, genel geçer kurallar, günlük rutin gibi pek çok konu Geniş Zaman kullanılarak ifade edilir.

Sürekli tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır.

He goes to the cinema two times a week.

(O haftada iki kere sinemaya gider.)

Değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır.

She lives in Toronto.

(O Toronto’da yaşıyor.)

Herkes tarafından bilinen gerçekleri anlatırken kullanılır.

Cats don’t eat grass.

(Kediler cimen yemez.)

Önceden programlanmış olayları anlatırken kullanılır. Bu kullanım türünde cümleler her ne kadar gelecek zaman anlamı taşısa bile geniş zaman kurallarına göre ifade edilir.

The train leaves station at 10 am morning.

(Tren sabah 10’da istasyondan ayrılır.)

İngilizce Geniş Zaman Kullanılırken Yapılan Hatalar Nedir?

1- Cümlede fiil varken “To be (am/is/are) fiilini kullanmak: Eğer cümlenizin fiili varsa, to be kullanmak gerekmez. Örnek: I am like dogs. (Yanlış) I like dogs. (Doğru)

2- Üçüncü tekil şahısta fiile “-s” takısı getirmemek: Bu geniş zamanla ilgili en çok ve en sık yapılan hatadır. He-she-it öznelerinden sonra “-s” takısının uygun şekilde kullanılması gerekir.

3- Soru cümlelerinde üçüncü tekil şahısta fiile –s takısı getirmek: Geniş zamanda “-s” takısı sadece olumlu cümlede kullanılır. Soru cümlesi olduğunda ise “-s” takısı “Does/Doesn’t” olarak eklenir ve fiil yalın hali ile yazılır.

4- Üçüncü tekil şahısta “has” değil “haves” kullanmak: Have fiilinin “he/she/it” özneleri ile kullanımı “has” şeklindedir.

5- “Never” ile beraber “don’t/doesn’t” kullanmak: Never halihazırda olumsuz anlam taşır. Bu sebepten dolayı “never” olan cümlede don’t veya doesn’t kullanılmaz.

İngilizce Geniş Zaman Gramer Kuralları Nedir?

İngilizce cümle kurma kuralı SVO (Subject+Verb+Object) denilen özne + yüklem + nesne denklemine dayanmaktadır. Özne + yüklem + nesne kuralına bağlı kalınarak olumlu cümlede öznenin ardından fiilin ilk hali getirilmektedir. Ancak he/she/it öznelerinde fiile ”-s” takısı eklenmektedir.

İngilizce Geniş Zaman Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu cümlelerde:Özne (I/He/She/It/You/We/They) + fiil (v1) + nesne (object)
Olumsuz cümlelerde:Özne (I/He/She/It/You/We/They) + (yardımcı fiil) don’t/doesn’t + fiil (v1) + nesne (object)
Soru cümlelerinde:Yardımcı fiil (Do/Does) + Özne (I/he/she/it/you/we/they) + fiil (v1) + nesne (object)

İngilizce Geniş Zaman ve S Takısı Kullanımı Nasıldır?

Simple Present Tense de he, she ve it üçüncü tekil şahıs olmaları sebebi ile olumlu bir cümlede bu zamirlerden sonra fiile -s takısı eklenmektedir. Fakat Olumsuz cümleler ile soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanılması sebebi ile fiile -s takısı getirilmez.

Üçüncü tekil şahıslar için fiiller ise her zaman -s ile bitmelidir.
think – thinks (düşünmek)
drink – drinks (içmek)

Üçüncü tekil şahıslarda yapılan olumsuz ya da soru cümlelerinde ise ‘’does’’ olarak -s takısı kullanıldığı için ardından fiil mastar haliyle kullanılır.
He does not want water. (O su istemez.)
Does he want water? (O su ister mi?)

Üçüncü tekil şahıslarda -y ile biten fiiller -s takısı alırken, çoğunlukla fiilin sonunda yer alan -y harfi -ies şekline dönüştürülür.
fly – flies (uçmak)
cry – cries (ağlamak)

Üstte yer alan madde ise bazı istisnai fiillerde geçerli değildir. Bu fiiller -y harfi düşmeden -s takısı alır.
play – plays (oynamak)
pray – prays (dua etmek)

Üçüncü tekil şahıslarda -ss, -x, -ch, -sh ile biten fiiller ise -es takısı alır.
pass – passes (geçmek)
push – pushes (itmek)

İngilizce Geniş Zaman (Simple Present Tense) Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizce Geniş Zaman, herkes tarafından bilinen gerçekleri, planlanan eylemleri anlatırken, belli bir süre zarfında tekrarlanan eylemleri, değişmeyen durum, duygu ve arzuları ifade ederken kullanılır. Sürekli tekrarlanan eylemleri anlatırken kullanılır. Özne + yüklem + nesne kuralına bağlı kalınarak olumlu cümlede öznenin ardından fiilin ilk hali getirilmektedir. Ancak he/she/it öznelerinde fiile ”-s” takısı eklenmektedir.

She comes home late on weekends.

(O hafta sonları eve geç gelir.)

My sister reads the newspaper every day.

(Kız kardeşim her gün gazete okur.)

İngilizce Geniş Zaman Olumlu Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense ile cümle kurmak oldukça basittir. Ancak cümle kurarken kullandığınız özne çok önemlidir. Özne olarak 3. tekil şahıs (He / She / It) kullandığınız durumda fiile “-s” takısı gelmektedir.
Subject + Verb (he/she/it -s) + Object
Özne + Yüklem (üçüncü tekil şahıslarda fiil s takısı alır) + Nesne

İngilizce Geniş Zaman Olumlu Örnek Cümleler;

They drink coffee every morning.

(Her gün kahve içerler.)

He gets up early.

(O erken kalkar.)

She plays the guitar.

(O gitar çalar.)

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense cümlelerini olumsuz hale getirmek için yardımcı fiil olan “do” ile olumsuzluk anlamını katabilmek için “not” kelimelerini kullanırız.

3. tekil şahıslarda (He / She / It) yine aynı şekilde “-s” takısını kullanmamız gerekir. Ancak cümle olumsuz olunca “-s” takısını fiile değil, “do” yardımcı fiiline getiririz ve “does” haline dönüştürürüz. Öznelere göre değiştiği için do ve does kullanımına dikkat etmeliyiz. Kısacası; olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn’t kullanıldığı için fiilin sonuna “s” takısı gelmez.
Subject + do/does + not + Verb + Object
Özne + do/does + not + Yüklem + Nesne

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Örnek Cümleler;

She does not (doesn’t) like football.

(O futboldan hoşlanmaz.)

We don’t (do not) speak Spanish.

(Onlar İspanyolca konuşmaz.)

I don’t drink tea.

(Çay içmem.)

İngilizce Geniş Zaman ile Edilgen Cümle Nasıl Kurulur?

Edilgen Cümle, İngilizcede Passive Voice yapısına denk gelir. Passive Voice bir şeyin biri ya da birileri tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda eylemi yapan kişiden ziyade ona maruz kalan ifade edilmektedir. Active Voice ise öznenin yaptığı bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

-Active Voice (Etken Yapı) : Subject (Özne) + Verb (Fiil) + Object (Nesne)

-Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject (Özne) + To Be + V3 / Past Participle (Fiilin üçüncü hali) + by (preposition / edat).

-Buradan anlaşılacağı üzere Simple Present Tense’in passive voice yapısı:
Nesne + am/is/are + fiilin üçüncü hali.
Nesne + am/is/are (not)+ fiilin üçüncü hali.
Am / Is / Are + nesne + fiilin üçüncü hali.

Birkaç örnekle açıklamaya çalışalım;
Active Voice – Etken Yapı:

I do my housework every morning.

(Her sabah ev işlerimi yaparım.)

Passive Voice – Edilgen Yapı:

My housework is done by me every morning.

(Ev işlerim her sabah benim tarafımdan yapılır.)

İngilizce Geniş Zaman Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

İngilizce geniş zamanın yardımcı fiili olan “do”, üçüncü tekil şahıslarda -es eki alarak does olarak kullanılır. İngilizce soru cümlelerinde yardımcı fiil -s eki aldığı için asıl fiil mastar halde olmak zorundadır
Do/Does + Subject + Verb + Object
Do/Does + Özne + Yüklem + Nesne

İngilizce Geniş Zaman Olumlu Soru Örnek Cümleler;

Does he always watch cartoon?

(O her zaman çizgi film izler mi?)

Do you go to school?

(Sen okula gider misin?)

Does she write a letter?

(O mektup yazar mı?)

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?

Simple Present Tense ile olumsuz soru yapmak için normal soru cümlesi kurduktan sonra “not” olumsuzluk ekini eklemeniz gerekiyor. 3. tekil şahıslarda (He / She / It) yardımcı fiilde yine “-s” takısını kullanmamız gerekir. Öznelere göre değiştiği için do ve does kullanımına dikkat etmeniz gerekir.

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Soru Örnek Cümleler;

Don’t (do not) they wash their hands often?

(Ellerini sık yıkamıyorlar mı?)

Doesn’t (does not) he swim everyday?

(O her gün yüzmüyor mu?)

Don’t they drink coffee?

(Kahve içmiyor muyuz?)

İngilizce Geniş Zaman ile Edilgen Soru Nasıl Kurulur?

İngilizce geniş zaman ile edilgen soru cümlede yardımcı fiil olarak kullanılan am/is/are sözcüklerinin başa gelmesiyle oluşmaktadır. Passive voice soru cümlesi kalıbında eylemin kimin tarafından yapıldığını belirten by eki aynı olumlu ve olumsuz cümle yapısındaki gibi tercihen kullanılır.

Aşağıdaki tabloda da inceleyebileceğimiz üzere; eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturmak istiyorsak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

+I am wokenYou are wokenHe/She/It is woken
?Am I woken?Are you woken?Is he/she/it woken?
- I am not woken?You are not wokenHe/She/It is not woken
Aşağıda Present Simple Tense ile edilgen olumlu ve olumsuz soru nasıl kurulur örneklerle inceleyeceğiz.

İngilizce Geniş Zaman ile Olumlu Edilgen Soru Nasıl Kurulur?

İngilizcede geniş zaman ile olumlu edilgen soru cümlesi örneklerini inceleyelim;

Was this bike repaired by me?

(Bisiklet benim tarafımdan mı tamir edildi?)

Who are homeworks done by?

(Ev ödevleri kimler tarafından yapılır?)

Are the raports checked regularly by the manager?

(Raporlar yönetici tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor mu?)

İngilizce Geniş Zaman Olumsuz Edilgen Soru Nasıl Kurulur?

İngilizcede geniş zaman ile olumsuz edilgen soru cümlesi örneklerini inceleyelim;

Isn’t a letter written by Tom?

(Mektup Tom tarafından yazılmadı mı?)

Aren’t cake liked by children?

(Pasta çocuklar tarafından sevilmedi mi?)

Isn’t the homework done by me?

(Ev ödevi benim tarafımdan yapılmadı mı?)

İngilizce Geniş Zaman ile Sıklık Zarfları Nasıl Kullanılır?(Adverbs of Frequency)

Simple Present Tense sürekli yapılan eylemleri belirttiğinden bir eylemin ya da durumun ne sıklıkta gerçekleştiğini anlatabilmek için sıklık zarflarını yani Frequency Adverbs kullanırız. Sıklık zarflarını kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta da sıklık zarflarının cümlede nereye gelmeleri gerektiğidir. Bu kelimeler fiilden hemen önce kullanılır. Bu zarflar bir şeyin ya da bir durumun ne sıklıkla yapıldığı hakkında bilgi verir. How often sorusu ya da how many times sorusuna cevap olarak bu zarflar kullanılır.

Sıklık zarfları (Adverbs of Frequency) Listesi:

-always : her zaman
-usually : genellikle, çoğunlukla
-generally / normally: genellikle
-often / frequently: sık sık
-sometimes : bazen
-occasionally : ara sıra
-seldom : seyrek olarak
-rarely : nadiren
-hardly ever : neredeyse hiç
-never : hiç, asla

Sıklık Zarflarının kullanımı ile ilgili örnek cümleler;

She is never late.

(O asla geç kalmaz.)

Julia sometimes drinks tea.

(Julia bazen çay içer.)

Tom always takes the bus to school.

(Tom her zaman okula otobüsle gider.)

My sister often forgets my birthday.

(Kız kardeşim bazen doğum günümü unutur.)

I always brush my teeth.

(Her zaman dişlerimi fırçalarım.)

My best friend can seldom go on holiday.

(En yakın arkadaşım nadiren tatile çıkabiliyor.)

They were almost sixty when they got met.

(Tanıştıklarında neredeyse 60 yaşındaydılar.)

İngilizce Geniş Zaman ile Zaman Zarfları Nasıl Kullanılır?

Zaman zarfı, Fiile (veya zarfı olduğu başka kelimelere) sorulan “ne zaman”, “ne kadar süre” sorusuna cevap verir. İngilizce geniş zamanda Zaman zarfları olarak ‘every’ kullanılır.

Zaman Zarflarının kullanımı ile ilgili örnek cümleler;

-every day (her gün), every week (her hafta), every year (her yıl)

She works everyday except Saturday.

(Cumartesi günü hariç her gün çalışır.)

I catch the flu every year.

(Her yıl grip olurum.)

My parents call me every week.

(Ailem beni her hafta arar.)

Tom plays volleyball every Saturday morning.

(Tom her cumartesi sabah voleybol oynar.)

-once (bir defa), twice (iki defa), three times (üç defa, üç kere)

I brush my teeth at least once a day.

(Günde en az bir kere dişlerimi fırçalarım.)

They go on vacation twice a year.

(Onlar senede iki kere tatile giderler.)

My sister drinks tea three times a day.

(Kız kardeşim günde üç kere kahve içer.)

-on mondays (pazartesileri), at the weekends (hafta sonları), in the mornings

We eat dinner out on Mondays.

( Pazartesi akşam yemeğini dışarda yeriz.)

My sister and I go for a walk at the weekends.

(Kız kardeşim ve ben hafta sonları yürüyüşe çıkarız.)

I drink 3 glasses of water in the morning.

(Sabahları 3 bardak su içerim.)

Simple Present Tense Hakkında Sık Sorulan Sorular

İngilizce Geniş Zaman ve Past Perfect Tense Farkı Nedir?

İngilizce’de yardımcı zamanlarla birlikte 24’e yakın zaman olmasına rağmen bu sayı Türkçe’de 6’dır. İngilizcede past perfect tense nedir anlamak için Türkçe ve İngilizcenin farklı olduğunu, çeviri yaparken bu farklılığı göz önünde bulundurarak İngilizceden dilimize çeviri yaparken past perfect tense’in direkt Türkçede karşılığı olan bir zaman olmadığını bilmemiz gerekir.

Peki Past Perfect Tense Nedir? En basit haliyle past perfect tense geçmişte gerçekleşen bir olaydan daha önce olan bir başka olayı anlatmak için kullanılır. Örneğin; ‘Dün akşam saat 6’da işten çıktım. İşten çıkmadan öncede ofisteki çiçekleri suladım.’ ifadesinde işten çıkmam da çiçekleri sulamam da geçmişte meydana gelmiştir. Fakat, çiçekleri sulamak işten çıkmadan önce yapılmış olmalıdır. Bu sebeptendir ki; “Dün akşam saat 6’da işten çıkmadan önce ofisteki çiçekleri suladım/sulamıştım” cümlesini İngilizceye çevirirken çiçekleri sulama kısmını past perfect ile söyleyebiliriz.

Bir cümlede past perfect kullanmak için onun yanında karşılaştırma yapabileceğimiz kendisinden sonra olan bir olay olması lazım. Past perfect günlük hayatta pek kullanılmadığı gibi yalnızca Past Perfect Tense’li bir cümle kurmamız doğru olmaz. Genellikle, Past Perfect kullanmak yerine normal geçmiş zaman yani Past Simple kullanabilirsiniz.
Kısacası; Past Perfect Tense, geçmiş zamanda yaşanan olaylar arasında bir sıralama yaparken kullanılır. Bu zamanda yapılmaya başlanan eylem sonlansa dahi etkileri devam etmektedir.
İngilizce Past Perfect Tense ile olumlu cümle kurma kuralları aşağıdaki şekildedir;
Özne + had + Verb 3(fiilin 3.hali) veya Verb(fiil) +ed

I had talked to nobody before I left home.

(Okula gitmeden önce ödevimi yapmıştım.)

İngilizce Geniş Zaman ve Present Perfect Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Tense İngilizce’de çok yaygın olarak kullanılsa da Türkçe’de birebir karşılığı yoktur. Bu zamanı daha yeni biten ya da devam etmekte olan bir olayı anlatırken kullanıyoruz. Bir diğer yaygın kullanımı ise geçmişten bugüne devam eden işleri anlatırkendir. Örneğin; ‘ 2 senedir Toronto’da yaşıyorum/yaşadım.’ cümlesi İngilizcede present perfect tense ile anlatılır. Türkçede bağlamdan bir işin yeni bitip bitmediğini ya da belli bir süre devam edip etmediğini rahatlıkla ayırt edebiliyorken, örnekten de anlayabileceğiniz gibi Present Perfect Tense Türkçe’ye çevrilirken Simple Present Tense oldukça karışmaktadır.

İngilizce Present Perfect Tense ile olumlu cümle kurma kuralları aşağıdaki şekildedir;
-I/You/We/They+ have + Verb3(fiilin 3.hali) veya Verb(fiil)+ed
-He/She/It + has + Verb3(fiilin 3.hali) veya Verb(fiil)+ed

They have lived here for a long time.

(Onlar uzun süredir burada yaşıyor.)

Past Perfect Tense ve İngilizce Gelecek Zaman Farkı Nedir?

Simple Past Tense geçmişte olan ve sonlanan olay veya durumlardan bahsetmek için kullanılır. Future Continuous Tense ise gelecekte gerçekleşecek olan bir olayın belli bir süreçte gerçekleşiyor olacağını belirtir.

İngilizce Geniş Zaman ve Present Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Present Perfect Continuous Tense de Türkçe’de birebir karşılığı olmayan zamanlardan biridir. Bu nedenden dolayı, Türkçeye çevrilirken şimdiki zaman gibi çevriliyor.

İngilizce Present Perfect Continuous Tense ile olumlu cümle kurma kuralları aşağıdaki şekildedir;
-I/You/We/They+ have been + Verb(fiil)+ing
-He/She/It + has been + Verb(fiil)+ing

She has not been studying for her lessons recently.

(Son zamanlarda derslerine çalışmıyor.)

Simple Present Tense ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Ed Sheeran - Shape of You Şarkı Sözleri Çeviri Ed Sheeran – Shape of You Şarkı Sözleri Çeviri
Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı Simple Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Konu Anlatımı