Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

The Living Tombstone – My Ordinary Life Şarkı Türkçe Çevirisi

The Living Tombstone, iki kişiyle başlayan bir YouTube kanalıdır. Yoav Landau, The Living Tombstone kanalının kurucusu ve İsrail-Amerikan bir müzisyendir. Sam Haft ise bu kanalın ana vokalistidir. The Living Tombstone kanalı en çok Five Nights At Freddy’s gibi popüler oyunlara yazdıkları orijinal şarkılarla bilinir. Sosyal medya uygulaması TikTok’ta şarkılarının popüler olmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen bu grubun “My Ordinary Life” şarkısının Türkçe çevirisini ve İngilizce okunuşunu sizler için derledik.

Brooke – That’s Rich Şarkı Sözleri Çeviri Tablosu

İngilizce - LyricsTürkçe ÇevirisiOkunuşları
They tell me, “Keep it simple”, I tell them, “Take it slow”Bana “Basit kal” diyorlar, onlara “Ağırdan al” diyorumDey tel mi, “Kiip it simpıl”, ay tel dem, “Teyk it sılov”
I feed and water an idea so I let it growBir fikri besliyorum ve suluyorum ki büyümesine izin vereyimAy food and votır en aydiya so ay let it gırov
I tell them, “Take it easy”, they laugh and tell me, “No”Onlara “Kendine yüklenme” diyorum, gülüp bana “Hayır” diyorlarAy tel dem, “Teyk it izi”, dey lauf end tel mi, “No”
It’s cool but I don’t see them laughin’ at my money thoughSorun değil ama onların parama güldüğünü görmüyorumİts kuul bat ay dont sii dem laufin et may mani do
They spittin’ facts at me, I’m spittin tracks, catch me?Bana gerçekleri fırlatıyorlar, ben şarkılar fırlatıyorumDey sıpittin fekts et mi, aym sıpittin tıreks, keç mi?
I’m spinnin’ gold out my records, know you just can’t combat meBütün kayıtlarım altın saçıyor, benimle baş edemeyeceğini bilAym sıpinin gold aut may rekırds, nov yu cast kent kombet mi
They tell me, “Jesus walks”, I tell them, “Money talks”Bana “İsa yürür” diyorlar, onlara “Para konuşur” diyorumDet tel mi, “Jisus wolks”, ay tel dem, “Mani tolks”
Bling got the chill, ‘cause I’m living in an iceboxPara serindir çünkü ben bir buz kutusunda yaşıyorumBıling gat dı çill, kauz aym living
in en aysboks
They tell me I’ve been sleepin’, I say, “I’m wide awake”Bana uyuyorsun diyorlar, ben “Cin gibi uyanığım” diyorumDey tell mi ayv biin sıliiping, at sey, “aym vayd aveyk”
Tracks hot and ready so they call me Mister Easy-BakeŞarkılarım o kadar sıcak ve hazır ki bana Bay Kolay-Pişen diyorlarTıreks hat end redi so dey kol mi Mistır İzi-Beyk
They say the grass is greener, I think my grass is dankBana çimin daha yeşil olduğunu söylüyorlar, bence benim çimlerim nemliDey dey dı gıres is gırinıır, ay tink may gıres is denk
Drivin’ with a drank on an empty tank to the bankBankaya boş bir tankla gidiyorumDırayvin vit e dırenk on en empti tenk to dı benk
Do you feel me? Take a look inside my brainBeni hissediyor musun? Beynimin içine bir göz atDo yu fiil mi? Teyk e luuk insayd may bıreyn
The people always different but it always feels the sameİnsanlar her zaman farklı ama her zaman aynı hissettiriyorDı pipı olveys difrınt bat it olveys fills dı seym
That’s real me, pop the champagneBu gerçek benim, şampanyayı patlatDats riıl mi, pap dı şempeyn
The haters wanna hurt me and I’m laughin’ at the painNefret edenler beni incitmek istiyor ve ben acıya gülüyorumDı heytırs vanna hört mi end aym laufin et dı peyn
Stayin’ still, eyes closedSabit kalmak, gözler kapalıSıteyin stil, ays kılosd
Let the world just pass me byDünyanın yanımdan geçip gitmesine izin veriyorumLet dı wörld cast pes mi bay
Pain pills, nice clothesAğrı kesiciler, güzel kıyafetlerPeyn pills, nays kılots
If I fall, I think I’ll flyEğer düşersem uçacağımı düşünüyorum.İf ay fol, ay tink ayl fılay
Touch me, MidasDokun bana MidasTaç mi Maydıs
Make me part of your designBeni tasarımının bir parçası yapMeyk mi part of yor dizayn
None to guide usBize yol gösterecek kimse yokNan tu gayd as
I feel fear for the very last timeSon kez korku hissediyorumAy fiil fiır for dı veri last taym
They tell me that I’m special, I smile and shake my headBana özel olduğumu söylüyorlar, gülümseyip kafamı sallıyorumDey tel mi dat aym sıpeşıl, ay sımayl end şeyk may hed
I’ll give them stories to tell friends about the things I saidOnlara arkadaşlarına dediklerimi anlatacakları hikayeler veriyorumAyl giv dem sıtoris to tel friends abot dı tings ay seyd
They tell me I’m so humble, I say, “I’m turning red”Bana çok mütevazi olduğumu söylüyorlar, ben “Kızarıyorum” diyorumDey tel mi aym so hambıl, ay sey, “Aym törnin red”
They let me lie to them and don’t feel like they’ve been misledOnlara yalan söylememe izin veriyorlar ve yanlış yönlendirildiklerini hissetmiyorlarDey let mi lay to dem end dont fiil layk deyv biin misled
They give so much to me, I’m losing touch, get me?Bana çok fazlasını veriyorlar, bağlantımı kaybediyorum, beni anlıyor musun?Dey giv so maç tu mi, aym losing taç, get mi?
Served on a silver platter, ask for seconds, they just let meGümüş bir tabakta sunuluyor, ikinci tabağı istediğimde hemen veriyorlarSörvd on e silvır plattır, esk for sekınds, dey cast let mi
They tell me I’m a god, I’m lost in the facadeBana bir tanrı olduğumu söylüyorlar, ben maskede kaybodumDey tel mi aym e gad, aym last in the fasad
Six-feet off the ground at all times, I think I’m feelin’ oddHer zaman iki metre havadayım, sanırım garip hissediyorumSiks-fiit of dı gıround et ol tayms, ay tink aym filing od
No matter what I make, they never see mistakesNe yaparsam yapayım asla hatalarımı görmüyorlarNo medır vat ay meyk, dey nevır sii misteyks
Makin’ so much bread, I don’t care that they’re just being fakeO kadar çok iş yapıyorum ki sahte olmaları umrumda değilMeykin so maç bıred, ay dont ker dat deyr cast biying feyk
They tell me they’re below me, I act like I’m aboveBana benden aşağıda olduğumu söylüyorlar, ben de onlardan yukarıdaymış gibi davranıyorumDey tel mi deyr bilov mi, ay ekt layk aym abov
The people blend together but I would be lost without their love.İnsanlar birbirine karışıyor ama ben onların sevgisi olmadan kaybolurdumDı pipıl bılend tugedır bat ay vuld bi lost vitaut deir lav
Can you heal me? Have I gained too much?Beni iyileştirebilir misin? Çok mu kazandım?Ken yu hiıl mi? Hev ay geyind tuu maç?
When you become untouchable, you’re unable to touchDokunulamaz olduğunda dokunamaz hale geliyorsunVen yu bikom antaçıbıl, yur aneybıl tu taç
Is there a real me? Pop the champagneGerçek bir ben var mı? Şampanyayı patlatİs der e riıl mi? Pap dı şempeyn
It hurts me just to think and I don’t do painSadece düşünmek bile canımı acıtıyor ve ben acıyla iyi anlaşmamİt hörts mi cast tu tink end ay dont do peyn
Stayin’ still, eyes closedSabit kalmak, gözler kapalıSıteyin sıtil, ays kılosd
Let the world just pass me byDünyanın yanımdan geçip gitmesine izin veriyorumLet dı vörld cast pes mi bay
Pain pills, nice clothesAğrı kesiciler, güzel kıyafetlerPeyn pills, nays kılots
If I fall, I think I’ll flyEğer düşersem uçacağımı düşünüyorum.İf ay fol, ay tink ayl fılay
Touch me, MidasDokun bana MidasTaç mi Maydıs
Make me part of your designBeni tasarımının bir parçası yapMeyk mi part of yor dizayn
None to guide usBize yol gösterecek kimse yokNan tu gayd as
I feel fear for the very last timeSon kez korku hissediyorumAy fiil fiır for dı veri last taym
Lay still, restlessSabit kalmak, gözler kapalıLey sıtil, restlıs
Losing sleep while I lose my mindAklımı kaybederken uykumdan oluyorummLusing sıliip vayıl ay lulus may maynd
All thrill, no stressHepsi heyecan, stres yokOl tril, no sıtres
All muses left behind (left behind)Bütün ilham perilerim arkamda kaldı (arkamda kaldı)Ol muzıs left bihaynd (left bihaynd)
World is so belowDünya çok aşağıdaVörld is so bilov
So high up, I’m near-divine (I’m so high up)Ben çok yukarıdayım, neredeyse kutsalım (ben çok yukarıdayım)So hay ap, aym niır-divayn (aym so hay ap)
Lean in, let goYaslan, bırak gitsinLiin in, let go
I feel fear for the very last timeSon kez korku hissediyorum.Ay fiil fiır for dı veri last taym

The Living Tombstone – My Ordinary Life Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

The Living Tombstone kimdir?

The Living Tombstone çeşitli oyunlar ve internet olayları hakkında şarkılar yapan bir YouTube kanalıdır.

The Living Tombstone kanalı kime aittir?

The Living Tombstone kanalı Yoav “Koolfox” Landau’ya aittir.

The Living Tombstone hangi türden müzik yapıyor?

The Living Tombstone’un müzikleri Alternatif veya Indie türlerine giriyor.

The Living Tombstone’un vokalisti kimdir?

The Living Tombstone’un vokalisti Sam Haft’tir.

Müzik dinleyerek İngilizce öğrenmek ister misiniz? 20.000’den fazla video dersini içeren EnglishCentral’ın internet sitesini ziyaret edip en sevdiğiniz şarkılarla İngilizce çalışabilirsiniz.

Marie Madeleine - Swimming Pool Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri Marie Madeleine – Swimming Pool Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Madcon – Beggin’ Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri Madcon – Beggin’ Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri