Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Uncategorized
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Uncategorized

THY İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları

Eğer THY’nin yazılı sınavını başarıyla geçtiyseniz sıradaki adım İngilizce mülakat olacaktır. Mülakat sözlü olduğu için gözünüzü korkutmuş olabilir, fakat hiç endişelenmeyin. Bu içeriğimizde size örnek sınav soruları ve bu sorulara nasıl cevap vereceğinizi yazdık. İçeriğimizi dikkatle inceleyip tekrar ederseniz sınava rahatlıkla hazırlanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

THY İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları Türkçe ve İngilizce Örnekler

Can you tell us about yourself? / Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

My name is (…). I am (…) years old. I graduated from (…) university (…) department. I am currently doing my masters degree on (…).

Adım (…). (…) yaşındayım. (…) üniversitesi (…) bölümünden mezunum. Şu anda (…) alanında master yapıyorum.

What are your previous job experiences? / Önceki iş deneyimleriniz nelerdir?

I have worked in (…) for (…) years. I resigned for (…) reasons.

(…) kadar yıl boyunca (…) alanında çalıştım. (…) sebeplerden dolayı ayrıldım.

I have no prior job experience.

Herhangi bir iş deneyimim yok.

Why did you choose to apply to this position? / Neden bu pozisyona başvurdunuz?

I have always been interested in getting to know new cultures. I enjoy and adapt well to traveling. I always try to meet new people to better myself as a human being. I’ve always been interested in working in fields where I would be with people, helping and leading them. This position offers everything I am looking for and I want to make a career out of it.

Yeni kültürler tanımakla her zaman ilgilenmişimdir. Seyahat etmeyi severim ve kolay uyum sağlarım. Her zaman kendimi geliştirmek için yeni insanlarla tanışmaya çalışırım. İnsanlarla birlikte çalışabileceğim, onlara yardım ve önderlik edebileceğim alanlarda çalışmak bana hep çekici gelmiştir. Bu pozisyon aradığım bütün özellikleri sağlıyor ve bir kariyer olarak bu işi seçmek istiyorum.

Can you tell us about a significant achievement you had in your life? / Bize hayatınızda önemli bir başarınızdan bahseder misiniz?

I’ve loved singing since I was little. I always participated in choirs. I really wanted to be on the stage solo but I never had the chance. When I was seventeen, one day I saw a city-wide singing contest. I applied, worked with a singing instructor for months and got second place. It is a very precious memory for me.

Küçüklüğümden beri şarkı söylemeyi çok severim. Hep korolarda görev aldım. Sahneye tek başıma çıkmayı çok istedim fakat hiçbir zaman fırsatım olmadı. 17 yaşındayken bir gün il genelinde bir şarkı yarışması ilanı gördüm. Başvurdum, bir şan hocasıyla birlikte aylarca çalıştım ve yarışmada ikincilik kazandım. Çok değerli gördüğüm bir anımdır.

How do you handle pressure and stress? / Stres ve baskıyla nasıl başa çıkarsınız?

In moments of stress, I try to stay calm. I try to approach the topic in a rational way without panicking and giving an emotional response. I focus on my task and try to find the most practical solution. I try my best to solve the problem while adopting a calm and serious manner to the people around me.

Stres anlarında sakin kalmaya çalışırım. Paniğe kapılmadan ve duygusal bir tepki vermeden rasyonel bir biçimde yaklaşmaya çalışırım. Görevime odaklanır, en pratik çözümü bulmaya çalışırım. Etrafımdakilere karşı sakin ve ciddi bir tavır sergileyerek durumu çözmek için elimden geleni yaparım.

What is your level of English? / İngilizce seviyeniz nedir?

I can say I’m pretty fluent in English and I have professional proficiency in English as my level is C2. I also have certificates from IELTS and TOEFL examinations.

İngilizcede oldukça akıcı olduğumu söyleyebilirim ve İngilizcede C2 seviyesinde olup profesyonel yetkinliğe sahibim. Ayrıca IELTS ve TOEFL sınavlarından sertifikalara sahibim.

Do you have any other language skills? / Başka bir dil yetkinliğiniz var mı?

I have knowledge of German in B1, Spanish in A2 and I am a beginner in Italian. I am trying to get better by practicing and I also know that it is important in this sector so I am working hard.

B1 seviyesinde Almanca, A2 seviyesinde İspanyolca, başlangıç seviyesinde de İtalyanca bilgim var. Bu konuda pratik yaparak kendimi daha da geliştirmeye çalışıyorum. Bu sektörde önemli olduğunu bildiğim için sıkı çalışıyorum.

Why was your choice Turkish Airlines? / Tercihiniz neden Türk Hava Yolları oldu?

My choice of Turkish Airlines is because of its reputation in the aviation industry and its international success. Turkish Airlines is excellent in customer service, safety, and innovation. The airline’s focus on cultural diversity means a lot to me. I believe that being a part of Turkish Airlines would allow me to grow both professionally and personally. The airline’s values align with my own, and I am eager to be a part of a team that prioritizes passenger satisfaction and continuous improvement.

Tercihimin Türk Hava Yolları olması, havacılık sektöründeki itibarından ve uluslararası başarısından kaynaklanıyor. Türk Hava Yolları, müşteri hizmetlerinde, güvenlik ve yenilik konusunda mükemmel. Hava yolunun kültürel çeşitliliğe odaklanması benim için çok anlamlı. Türk Hava Yolları’nın bir parçası olmanın, mesleki hem de kişisel olarak gelişmeme olanak tanıyacağına inanıyorum. Havayolunun değerleri benimkilerle uyumlu ve yolcu memnuniyetini ve sürekli gelişimi öncelikli olarak gören bir takımın bir parçası olma konusunda sabırsızlanıyorum.

Can you name the duties of hostesses? / Hosteslerin görevlerinden bahsedebilir misiniz?

Certainly, flight attendants perform various duties throughout the flight. They conduct safety briefings, attend to passengers, and maintain cabin order. Responsibilities also include food and beverage service, communication, and emergency response.

Tabii, hostesler uçuş sürecinde çeşitli görevleri yerine getirirler. Güvenliği sağlamak için güvenlik brifingleri yaparlar, yolculara hizmet verirler ve kabinin düzenini korurlar. Yiyecek-içecek servisi, iletişim, acil durum yanıtı gibi görevler de sorumlulukları arasında yer alır.

Do you have any knowledge about basic first aid? / Basit ilkyardım konusunda bilginiz var mı?

Absolutely, I do. I believe that having knowledge of basic first aid is crucial for a cabin crew member. I have received training in basic first aid procedures, including CPR and assisting passengers in medical emergencies. Safety and well-being are top priorities, and I’m prepared to handle medical situations professionally and effectively.

Kesinlikle, evet. Bir kabin ekibi üyesi için temel ilk yardım bilgisine sahip olmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. CPR ve yolculara tıbbi acil durumlarda yardımcı olma gibi temel ilkyardım prosedürleri konusunda eğitim aldım. Güvenlik ve sağlık en öncelikli konulardır ve tıbbi durumları profesyonel ve etkili bir şekilde yönetmeye hazırım.

What makes you a good cabin member? / Sizi iyi bir kabin görevlisi yapan nedir?

I believe several qualities make me a strong candidate for a cabin member role. Firstly, my exceptional communication skills allow me to effectively interact with passengers from diverse backgrounds, making them feel comfortable and valued. Secondly, my dedication to safety and adherence to protocols ensure that I can handle emergency situations with composure and professionalism. Lastly, my attention to detail guarantees that I can maintain a clean and organized cabin environment throughout the flight. These qualities, combined with my passion for delivering excellent customer service, make me well-suited for contributing positively to the Turkish Airlines cabin crew team.

Bir kabin görevlisi olarak beni güçlü kılan birkaç özellik olduğuna inanıyorum. İlk olarak, olağanüstü iletişim becerilerim, farklı kültürden gelen yolcularla etkili bir şekilde iletişim kurabilmemi sağlıyor, böylece onların kendilerini rahat ve değerli hissetmelerini sağlıyorum. İkincisi, güvenliğe olan bağlılığım ve protokollere uyumlu yaklaşımım, acil durumları sakinlik ve profesyonellikle yönetebilmemi sağlar. Son olarak, detaylara verdiğim önem, uçuş boyunca kabinin temiz ve düzenli kalmasını garanti eder. Bu özelliklerim, mükemmel müşteri hizmeti sunma tutkumla birleşerek, Türk Hava Yolları kabin ekibi için olumlu katkıda bulunabileceğimi düşündürüyor.

What is your greatest weakness? / En büyük zayıflığınız nedir?

One area I’ve been actively working on is my tendency to be overly critical of my own work. While attention to detail is important, I sometimes find myself spending more time than necessary to ensure perfection. I’ve learned to keep a balance between striving for excellence and efficiently managing my time. Regular self-assessment and seeking constructive feedback from colleagues have been helping me overcome this weakness and grow as a professional.

Aktif olarak üzerinde çalıştığım bir konu, kendi çalışmalarımı aşırı eleştirel bir şekilde değerlendirme eğilimim. Detaylara dikkat etmek önemli olsa da, bazen mükemmeliyeti sağlamak için gerekenden fazla zaman harcadığımı fark edebiliyorum. Mükemmeliyeti hedeflemek ile zamanımı verimli kullanmak arasında denge kurmayı öğrendim. Düzenli olarak kendi performansımı değerlendirmek ve meslektaşlarımdan yapıcı geri bildirim almak, bu zayıflığı aşmam ve profesyonel olarak gelişmem konusunda bana yardımcı oluyor.

How do you handle difficult passengers? / Zorlu yolcularla nasıl ilgilenirsiniz?

Handling difficult passengers is a delicate yet important aspect of the cabin crew role. I approach such situations with a calm and empathetic demeanor. I actively listen to their concerns and try to understand the root of the issue. I aim to find a solution that meets their needs while also considering the comfort and safety of other passengers. My goal is to prevent tensions, maintain professionalism, and create a positive experience for all passengers.

Zorlu yolcularla başa çıkmak, kabin ekibi rolünün hassas ve önemli bir yönüdür. Bu tür durumlara sakin ve empatik bir tavırla yaklaşırım. Endişelerini dikkatlice dinler ve sorunun kaynağını anlamaya çalışırım. Hem ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm bulmayı hem de diğer yolcuların rahatlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurmayı amaçlarım. Böylece uçak içinde huzurlu ve güvenli bir ortam sağlanır. Amacım, gerilimi önlemek, profesyonelliği korumak ve tüm yolcular için olumlu bir deneyim yaratmaktır.

Where do you see yourself in your cabin crew career at Turkish Airlines in the next few years? / İlerideki bir kaç yıl içinde Türk Hava Yollarındaki kabin görevlisi kariyerinizde kendinizi nerede görüyorsunuz?

In the next few years, I see myself as a senior cabin crew member, having gained valuable experience and expertise. I would be contributing to maintaining the highest standards of passenger service and safety. Additionally, I’d like to explore opportunities for leadership within the cabin crew team, possibly as a mentor or trainer for new crew members. Turkish Airlines’ commitment to professional growth aligns with my own aspirations, and I’m excited to be a part of the airline’s continued success.

Birkaç yıl içerisinde, kendimi deneyimli bir kıdemli kabin görevlisi olarak görüyorum ve bu süreçte önemli tecrübeler ve uzmanlık kazanmış olacağım. Yolcu hizmeti ve güvenliği konusundaki en yüksek standartların sürdürülmesine katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Ayrıca, kabin ekibi içinde liderlik fırsatlarını araştırmak istiyorum, belki de yeni ekip üyeleri için bir mentör veya eğitmen olarak. Türk Hava Yolları’nın profesyonel gelişime olan taahhüdü, kendi hedeflerimle uyumlu ve havayolu şirketinin devam eden başarısının bir parçası olmaktan dolayı heyecan duyuyorum.

What’s your role in team work? / Ekip çalışmasındaki rolünüz nedir?

Ekip çalışmasında uyumlu bir takım oyuncusu olmaya özen gösteririm. Dinlemeyi ve fikirleri paylaşmayı önemserim. Aynı zamanda, gerektiğinde liderlik yapabilirim ve takımı motive etmek için çaba sarf ederim.

In teamwork, I strive to be a collaborative team player. I value active listening and sharing ideas. Additionally, I can step into a leadership role when needed and put in effort to motivate the team.

THY İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

THY İngilizce mülakatta neler soruluyor?
THY İngilizce mülakatta kendini tanıtma, stresle başa çıkma, bu pozisyona başvurma sebebi gibi sorular sorulmaktadır. Daha detaylı sorular ve cevaplar için içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

THY İngilizce mülakat zor mu?
Eğer İngilizce konuşmakta zorlanıyorsanız THY İngilizce mülakat size zor görünebilir, fakat içeriğimizi detaylıca inceleyip pratik yaptıktan sonra sınav size zor gelmeyecektir.

THY İngilizce mülakat için nasıl hazırlanırım?
THY İngilizce mülakata hazırlanmak için içeriğimizden yararlanabilirsiniz.

THY İngilizce mülakat hangi seviye?
THY İngilizce mülakat B1-B2 seviyesindedir, fakat bu seviyede olmasanız bile içeriğimizi dikkatlice inceleyip pratik yaparak geçme şansınızı yükseltebilirsiniz.

THY İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları hakkında öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Eddie Kendricks – Intimate Friends Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Alina Baraz – Trust Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri