Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

“To Be” Kullanımı ve Konu Anlatımı: “Am Is Are” Cümle Örnekleri

İngilizce Am Is Are nedir? İngilizcede “to be” nerelerde kullanılır? İngilizce durum cümleleri nasıl kurulur? İngilizcede sıklıkla kullanılan ve yardımcı fiil olarak geçen “To Be” yani “Am Is Are” kalıbının tüm kullanımlarını ve örnek cümlelerini sizler için düzenleyip “To Be” Kullanımı ve Konu Anlatımı: “Am Is Are” Cümle Örnekleri adı ile bir kılavuz haline getirdik.

İngilizcede “To Be” Nasıl Kullanılır?

İngilizcede “To Be” kalıbı şimdiki zaman kipi içeren cümlelerde, planlı gelecek zaman cümlelerinde, edilgen cümlelerde yardımcı fiil olarak, durum belirten cümlelerde ise yalnızca fiil olarak kullanılmaktadır. “To Be” İngilizcede “Am Is Are” kelimelerinin toplamına verilen isimdir. Bu yardımcı fiillerden hangisinin kullanılacağı cümlenin öznesine göre değişmektedir.

Subject (Özne)To Be
IAm
YouAre
WeAre
TheyAre
HeIs
SheIs
ItIs

İngilizcede “To Be” Kısaltmaları

İngilizcede “To Be” kalıbı “Am Is Are” yardımcı fiillerini ifade eder. Özneye göre değişen bu yardımcı fiillerin olumlu hallerinin kısaltmalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Subject (Özne)To Be (Am Is Are)KısaltmaTelaffuz
IAmI’m
YouAreYou’re
WeAreWe’re
TheyAreThey’re
HeIsHe’s
SheIsShe’s
ItIsIt’s

Aynı şekilde “To Be” yardımcı fiillerinin olumsuz hallerinde de kısaltmalar sıklıkla kullanılır. Bu kısaltmalar özneden bağımsız bir şekilde “Am Is Are” yardımcı fiillerine gelen olumsuz yapan “not” ile alakalıdır. Birinci tekil şahıs ile kullanılan “Am” yardımcı fiilinin olumsuz kısaltması yoktur.

To Be (Am Is Are) + notOlumsuz KısaltmaTelaffuz
Am + not-
Is + notIsn’t
Are + notAren’t

Sıfatlarda “To Be” Kullanımı

İngilizcede “To Be” isimleri nitelemek için kullanılan sıfatlar ile ismi bağlamak için kullanılır. Bu cümleleri kurmak için “Subject (Özne) + To Be + Adjective (Sıfat)” formülü takip edilmektedir.

You are really beautiful.
(Sen gerçekten çok güzelsin.)

I am impatient.
(Ben sabırsızım.)

That dress is red.
(O elbise kırmızı.)

He is very tired.
(O çok yorgun.)

She can’t play basketball, she is short.
(O basketbol oynayamaz, o kısa.)

Yardımcı Fiillerde “To Be” Kullanımı

“To Be” Türkçede Şimdiki Zaman olarak geçen İngilizce Present Continuous Tense yardımcı fiilleridir. Bu zamanı bildiren cümlelerde “To Be”, “Subject (Özne) + To Be + Verb (-ing) (Fiil) + Object (Nesne)” formülü kullanılır.

I am going to the supermarket.
(Ben süpermarkete gidiyorum.)

Zeynep is drinking water.
(Zeynep su içiyor.)

They are running away!
(Onlar kaçıyorlar!)

We are looking for a dog.
(Biz bir köpeği arıyoruz.)

He is eating lunch.
(O öğlen yemeği yiyor.)

“To Be” fiili aynı zamanda yardımcı fiil olmak dışında cümle içerisinde fiil olarak da kullanılır. Soru cümlelerinde başa alındığı gibi olumsuz cümlelerde yanına “not” alarak öznenin durumunu belirtir.

He is a doctor.
(O bir doktor.)

He is not (isn’t) a doctor.
(O bir doktor değil.)

Is he a doctor?
(O bir doktor mu?)

“To Be” Present Progressive adı verilen şimdiki zaman kipi ile kurulan cümlelerde yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır.

I am taking a shower.
(Ben duş alıyorum.)

My mother is cooking pasta for us.
(Annem bizim için makarna pişiriyor.)

She is drinking coffee.
(O kahve içiyor.)

Aynı şekilde edilgen anlam içeren cümlelerde (Passive Sentences) “To Be” yine bir yardımcı fiil olarak kullanılmaktadır. “Am Is Are” edilgen cümlelerde sıklıkla geçmiş zaman hallerine bürünmektedir.

The pyramids were built by the Egyptians.
(Piramitler Mısırlılar tarafından inşa edilmiştir.)

This cake was made for the class.
(Bu kek sınıf için yapıldı.)

The customers were given free samples.
(Müşterilere ücretsiz numuneler verildi.)

“To Be” kalıbı planlı gelecek zaman cümlelerinde yani “…going to” cümlelerinde de özne sonrasında anlam bütünlüğünü korumak için kullanılır.

I am going to eat lunch.
(Öğlen yemeği yiyeceğim.)

Is she going to drink that?
(O kız onu içecek mi?)

They are not going to take a vacation this summer.
(Onlar bu yaz tatile gitmeyecekler.)

İngilizcede “Am Is Are” Nerede Kullanılır?

“Am Is Are” İngilizcede “To Be” kalıbının şimdiki zaman halini ifade eder. Bu durumda “Am Is Are” şimdiki zaman kipi ile oluşturulmuş cümlelerde yardımcı fiil görevini alır. Yardımcı fiil görevinin dışında “Am Is Are” özne ile alakalı bir durum nitelemede de kullanılmaktadır. Bir başka deyişle “To Be” sıfat cümlelerinde özne ile sıfatı birbirine bağlamaktadır.

My mother is a good cook.
(Benim annem iyi bir aşçı.)

I am reading a book.
(Ben bir kitap okuyorum.)

She is a beautiful girl.
(O güzel bir kız.)

We are working on a project.
(Biz bir proje üstünde çalışıyoruz.)

İngilizce “To Be” ile İlgili Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri

İngilizce “To Be” kullanımına dair İngilizce Olumlu, Olumsuz ve Soru cümlesi örneklerini sizler için konu anlatımı sonrası hazırladık ve derledik.

İngilizce “To Be” Olumlu Cümle Örnekleri

İngilizcede sıklıkla kullanılan “To Be” yani Am Is Are ile kurulmuş karışık olumlu cümle örneklerini sizler için düzenledik.

Marie is a published author.
(Marie kitabı olan bir yazar.)

Today, it is filled with ghosts.
(Bugün, hayaletlerle dolu.)

She is a good dancer.
(O iyi bir dansçı.)

This book is the best in town.
(Bu kitap şehirdeki en iyi kitap.)

They are a good team.
(Onlar iyi bir takım.)

Today is the day to celebrate our victory.
(Bugün zaferimizi kutlayacağımız gün.)

I am in my car.
(Ben arabamdayım.)

She is at home.
(O evde.)

We are from Germany.
(Biz Almanya’danız.)

The flower is for you.
(Bu çiçek senin için.)

İngilizce “To Be” Olumsuz Cümle Örnekleri

“Am Is Are” ile kurulmuş karışık olumsuz cümle örneklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

He is not good at math.
(O matematikte iyi değil.)

She isn’t a cheater.
(O hileci biri değil.)

They are not coming today.
(Onlar bugün gelmiyorlar.)

I am not bored.
(Ben sıkılmadım.)

You aren’t young.
(Sen genç değilsin.)

I’m not hungry.
(Ben aç değilim.)

She isn’t a nurse.
(O bir hemşire değil.)

We are not at home.
(Biz evde değiliz.)

He is not short.
(O kısa değil.)

My mother is not old.
(Benim annem yaşlı değil.)

“Am Is Are” ile Soru Cümleleri

“To Be” adı altında toplanmış karışık “Am Is Are” soru cümlelerini sizler için derledik.

Are you coming home tonight?
(Bu gece eve geliyor musun?)

Am I the wrong one here?
(Burda yanlış olan ben miyim?)

Is she okay?
(O iyi mi?)

Are they on their way?
(Onlar yolda mı?)

Is he going to come to the office tomorrow?
(O bugün ofise gelecek mi?)

Are we going to meet with them?
(Onlarla tanışacak mıyız?)

Am I not understanding you?
(Ben seni anlamıyor muyum?)

Is she going to really wear that?
(Gerçekten onu mu giyecek?)

Are you free this Saturday?
(Bu Cumartesi boş musun?)

Are you coming to the cinema?
(Sinemaya geliyor musun?)

İngilizce “Am Is Are” Kullanımı Örnekleri, Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri

“Am Is Are” ile kurulmuş İngilizce Olumlu, Olumsuz ve Soru cümle örneklerini sizler için düzenledik.

I am not stubborn; you are just dense.
(Ben inatçı değilim, yalnızca sen kalın kafalısın.)

You are not coming with us.
(Sen bizimle gelmiyorsun.)

She is not wrong here.
(O burada haksız değil.)

It is weird that we didn’t know that.
(Bunu bilmememiz tuhaf.)

We are dealing with too much right now.
(Şu anda çok fazla şeyle uğraşıyoruz.)

I am alright, don’t worry about me.
(İyiyim, benim için endişelenme.)

Are you watching the series I recommended you?
(Sana önerdiğim diziyi izliyor musun?)

Am I free tomorrow? I don’t know.
(Yarın boş muyum? Bilmiyorum.)

Is he making fun of you?
(O seninle dalga mı geçiyor?)

You are not a kind person.
(Sen kibar bir insan değilsin.)

“Am” Kullanımı Örnekleri

Birinci tekil şahıs ile kullanılan “Am” yardımcı fiilinin olumlu, olumsuz ve soru cümleleri örneklerini EnglishCentral olarak sizler için derledik.

“Am” Olumlu Cümleleri

I am busy at the moment.
(Şu anda meşgulüm.)

I am smart enough to solve this puzzle.
(Bu yapbozu çözecek kadar zekiyim.)

I am starting to think that you’re making fun of me.
(Benimle dalga geçtiğini düşünmeye başlıyorum.)

I am running to catch the bus.
(Otobüsü yakalamak için koşuyorum.)

I am tired so I’ll go to sleep early.
(Yorgunum bu yüzden erken uyuyacağım.)

I am trying to save some money for vacation.
(Tatil için para biriktirmeye çalışıyorum.)

I am moving out tomorrow.
(Yarın taşınıyorum.)

I am going to take care of this problem tomorrow.
(Bu problemle yarın ilgileneceğim.)

I am making plans for all summer.
(Bütün yaz için planlar yapıyorum.)

I am going to start taking Italian language classes.
(İtalyan dil dersleri almaya başlayacağım.)

“Am” Olumsuz Cümleleri

I am not in a bad mood.
(Kötü bir modda değilim.)

I am not going on a vacation this summer.
(Bu yaz tatile gitmiyorum.)

I am not taking that class.
(O dersi almıyorum.)

I am not the same girl you used to know.
(Senin eskiden tanıdığın kız değilim.)

I am not working in the same job.
(Aynı işte çalışmıyorum.)

I am not trying to upset you.
(Seni üzmeye çalışmıyorum.)

I am not satisfied with the meal.
(Yemekten tatmin değilim.)

I am not stating that you are wrong, but you are wrong.
(Senin yanlış olduğunu ifade etmiyorum, ama yanlışsın.)

I am not a child anymore.
(Artık çocuk değilim.)

I am not supporting his actions.
(Onun hareketlerini desteklemiyorum.)

“Am” Soru Cümleleri

Am I not the woman you have married?
(Ben evlendiğin kadın değil miyim?)

Am I not doing as you asked?
(İstediğin gibi yapmıyor muyum?)

Am I supposed to walk for that long?
(Bu kadar uzun süre yürümeli miyim?)

Am I crying just for attention?
(Sadece ilgi için mi ağlıyorum?)

Am I better than I thought?
(Düşündüğümden daha mı iyiyim?)

Am I a bad friend?
(Kötü bir arkadaş mıyım?)

Am I not taking good care of the cat?
(Kediye iyi bakmıyor muyum?)

Am I clearly understood?
(Düzgünce anlaşıldım mı?)

Am I going to like this film?
(Bu filmi beğenecek miyim?)

Am I not supposed to give you criticism?
(Seni eleştirmemeli miyim?)

“Is” Kullanımı Örnekleri

Üçüncü tekil şahıs olarak adlandırılan “He She It” özneleri ile kullanılan “Is” yardımcı fiilinin olumlu, olumsuz ve soru cümlesi örneklerine göz atmayı unutmayın.

“Is” Olumlu Cümleleri

He is the right one.
(O doğru kişi.)

She is going to be here momentarily.
(O şu anlık burada olacak.)

It is a really calm cat.
(O çok sakin bir kedi.)

He is really sorry that he hurt you.
(O seni incittiği için çok üzgün.)

She is a good friend.
(O iyi bir arkadaş.)

He is so fun to be around.
(Etrafında olması eğlenceli birisi.)

She is clearly wrong here.
(O açık bir şekilde burada haksız.)

He is happy with his job.
(O işinden memnun.)

She is so excited to move into her new house.
(Yeni evine taşınmak için çok heyecanlı.)

He is a really creative writer.
(O çok yaratıcı bir yazar.)

“Is” Olumsuz Cümleleri

She is not the only one thinks that.
(Onu düşünen tek kişi o değil.)

He is not the boss here.
(Burada patron o değil.)

She is not a good friend.
(O iyi bir arkadaş değil.)

He is not selfish.
(O bencil değil.)

She is not going to listen to you.
(O seni dinlemeyecek.)

He is not the one who told you that.
(Sana bunu söyleyen o değil.)

She is not happy in her current relationship.
(O şu anki ilişkisinde mutlu değil.)

He is not going to be thrilled when he hears that.
(Bunu duyduğu zaman hiç heyecanlanmayacak.)

She is not trying to be rude.
(Kaba olmaya çalışmıyor.)

He is not coming out tonight.
(O bu gece dışarıya çıkmıyor.)

“Is” Soru Cümleleri

Is she serious right now?
(O şu anda ciddi mi?)

Is he stated anything about it?
(Bu konu hakkında bir şey belirtti mi?)

Is she not acting kind to you?
(O sana kibar davranmıyor mu?)

Is he forgetting his promises?
(Verdiği sözleri unutuyor mu?)

Is she going to like her gift?
(Hediyesini beğenecek mi?)

Is he playing video games?
(Video oyunları mı oynuyor?)

Is she crying because she fell?
(Düştüğü için mi ağlıyor?)

Is he making you breakfast?
(Sana kahvaltı mı hazırlıyor?)

Is she starting the job you gave her?
(Ona verdiğin işe mi başlıyor?)

Is he angry with you?
(Sana kızgın mı?)

“Are” Kullanımı Örnekleri

Çoğul şahıslarda ve sen anlamına gelen “You” öznesi ile kullanılmakta olan “Are” yardımcı fiilinin örnek cümlelerine olumlu, olumsuz ve soru kategorileri altında ulaşabilirsiniz.

“Are” Olumlu Cümleleri

They are married.
(Onlar evliler.)

We are happy with our home.
(Evimizden memnunuz.)

You are definitely going to like this movie.
(Kesinlikle bu filmi beğeneceksin.)

They are dating for three years.
(Üç yıldır çıkıyorlar.)

We are going on a vacation.
(Biz tatile gidiyoruz.)

You are a good person.
(Sen iyi bir insansın.)

They are trying their best.
(Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar.)

You are always there for her.
(Her zaman onun yanındasın.)

We are always waiting you.
(Biz hep seni bekliyoruz.)

They are really easy to disturb.
(Onlar rahatsız etmesi kolaylar.)

“Are” Olumsuz Cümleleri

You are not a good friend.
(İyi bir arkadaş değilsin.)

We are not content with this city.
(Bu şehirden memnun değiliz.)

They are not going to want to see you.
(Onlar seni görmek istemeyecekler.)

You are not going to like what I am going to show you.
(Sana göstereceğim şeyden hoşlanmayacaksın.)

We are not playing that game.
(O oyunu oynamıyoruz.)

They are not planning anything.
(Onlar hiçbir şey planlamıyorlar.)

You are not supposed to do that.
(Onu yapmamalısın.)

We are not agreeing with you.
(Biz sana katılmıyoruz.)

They are not happy with your job performance.
(Onlar senin iş performansından memnun değiller.)

You are not clearly understanding me.
(Beni düzgünce anlamıyorsun.)

“Are” Soru Cümleleri

Are you satisfied with the service?
(Servisten memnun musunuz?)

Are they going to file a report?
(Onlar bir rapor verecekler mi?)

Are we really doing this?
(Gerçekten bunu yapıyor muyuz?)

Are you coming to Paris with us?
(Bizimle Paris’e geliyor musun?)

Are they here?
(Onlar burdalar mı?)

Are we driving so fast?
(Çok hızlı mı sürüyoruz?)

Are you assuming I knew that?
(Onu bildiğimi mi varsayıyorsun?)

Are they creating a new storyline?
(Yeni bir hikaye akışı mı oluşturuyorlar?)

Are we going to apologize to them?
(Onlardan özür dileyecek miyiz?)

Are you expecting me to do that?
(Onu yapmamı mı bekliyorsun?)

“To Be” Kullanımı ve Konu Anlatımı: “Am Is Are” Cümle Örnekleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

“To be” hangi zamanlarda kullanılır?

“To be” şimdiki zaman cümlelerinde ve planlı gelecek zaman olarak adlandırılan zamanlarda kullanılır.

“To be” hangi tense?

“To be” şimdiki zaman (Present continuous Tense), gelecek zaman (Future Tense) veya geniş zaman (Simple Present Tense) cümlelerinde kullanılabilir.

“To” eki ne zaman gelir?

“To” eki gelecek zaman cümlelerinde “to be” sonrasında gelen gelecek zaman anlamı veren “going to” kalıbında kullanılır.

Emizar ne demek?

Emizar aslında İngilizce “To be” kalıbının kapsadığı “Am Is Are” yardımcı fiillerinin hızlı okunuşudur.

Öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? İngilizce öğrenmek için ihtiyacınız olan her şeye tek bir platform üzerinden ulaşabilirsiniz! 25 dakikalık bire bir canlı dersler, 40 dakikalık grup dersleri, 30.000’den fazla interaktif videolar, kelime öğrenme araçları, yapay zeka destekli öğretmen MiMi, quizler ve interaktif aktiviteler ile EnglishCentral, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş ve kaliteli bir eğitim planını uygun fiyatlı olarak sunmaktadır. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

İngilizce Kelimelerin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu İngilizce Kelimelerin Okunuşu, Yazılışı ve Telaffuzu
En Çok Kullanılan İngilizce Soru Kalıpları ve Cümleleri En Çok Kullanılan İngilizce Soru Kalıpları ve Cümleleri